Årsprogram 2017

Er du interesseret i historie? Så bliv medlem hos os!
– Som medlem modtager man årbogen ‘Fra Ribe Amt’ samt indbydelser til foreningens aktiviteter.Onsdag den 8. februar: Maleren Otto Frello

Kl. 19.00 Varde Museum, Kirkepladsen 1, Varde
Reduceret entré: 40 kr./pers. Historisk Samfund betaler omvisningen.
Rundvisning og fortælling af Museumsinspektør John Jensen, Varde Museum
”Jeg er optaget af publikum – det er malere ellers ikke, de er optaget af, hvad de selv føler. Det er jeg ikke. Jeg er optaget af, hvordan man kan få folk til at komme og kigge og helst også dagen efter.” Ordene er Otto Frellos og understreger både en uortodoks maler og et skyhøjt ambitionsniveau, hvor det uforklarlige og gådefulde spiller en vigtig rolle.
Kompromisløshed har altid været Otto Frellos varemærke, således møder beskueren det ene maleri efter det andet, hvor maleren synes at have stillet sig selv den ene umulige opgave efter den anden. Det være sig at male duggen i edderkoppens spind, tågelandskaber, den silende regn, stedets ånd eller selve tidens gang. Altid kombineret med en yderst veludviklet fantasi og masser af humor og underfundighed, der altid gør mødet med hans malerier til en oplevelse.
Publikum spiller altid en hovedrolle i Frellos billeder, og det har undervejs resulteret i ganske anderledes malerier. Gennem sine malerier ønsker Otto Frello at komme i dialog med publikum og inviterer beskueren til selv at bruge fantasien og med udgangspunkt i motivet fortælle billedets historier. Denne interaktion mellem maler, maleri og beskuer skaber ofte et betagende nærvær, der for mange er dybt fascinerende.Onsdag den 29. marts:
Generalforsamling

Kl. 19.30 på Esbjerg Byhistoriske Arkiv,Torvegade 47, indgang i gården.Dagsorden iflg. vedtægterne. På valg er: Mogens Hansen og Søren Mulvad. Mogens Hansen modtager genvalg. Suppleanterne Steen Rasmussen og Karen Riisager er også på valg. Karen Riisager modtager genvalg.Efter generalforsamlingen: Jørgen Dieckmann Rasmussen: ”Esbjerg fra ladeplads til energimetropol.”Forhåndstilmelding a.h.t. kaffebord senest 24. marts til 75441177Mandag den 22. maj: Skulpturer i Ølgod

Kl. 19.30 – Mødested: Kulturhuset, Vestergade 5, ØlgodFor 8. gang vises en stor, international udstilling af skulpturer i Ølgod, hvor de mindre er opstillet i Kulturhuset, og de større er fordelt i byrummet. Sidste udstilling omfattede 160 værker skabt af 60 billedhuggere fra 8 nationer. Kataloget fra den og de tidligere udstillinger kan ses på www.skulpturolgod.dk/katalog. Billedhugger Henrik Voldmester, en skattet omviser fra tidligere år, har indvilget i at guide foreningens medlemmer gennem 2017-udstillingen.Torsdag den 31. august: Tirpitz Museet – Blåvands antibunker

Kl. 19.00 foran Museet.
Reduceret entré: 100,-/pers. Historisk Samfund betaler omvisningen.
Rundvisning og fortælling af Museumsinspektør Claus Jensen, Varde Museum.
Nyt usynligt museum samler rav, landskabs- og besættelseshistorie under samme tag i spektakulær udstillingsarkitektur i verdensklasse. En af Atlantvoldens største kanonstillinger skulle have ligget ved Blåvand, men det blev aldrig tilfældet, da krigen sluttede, før bunkeren stod færdig. Med støtte fra A.P. Møller Fonden samler man derfor nu tre forskellige udstillingssteder i en ny bygning tegnet af arkitektfirmaet BIG, Bjarke Ingels Group. Integreret i landskabet fra 2017 vil det nuværende Danmarks Ravmuseum, Bunkermuseet Tirpitz og oplevelsen ”Porten til Vestjylland” således være under samme tag i en bygning delvist nedgravet i klitterrænet bag Tirpitz. De skrånende tagflader er bearbejdet, så de minder om det omkringliggende klitlandskab med dets karakteristiske vegetation og bakkede former. Det nye museum vil rumme en række vidt forskellige oplevelser: Kom med på en dramatisk tidsrejse fra istiden til i dag. Dyk ned i ukendte historier om smuglerne ved Ho og katastrofen i Blåvand. Se skatkammeret med de mest fantastiske ravfund og gå på jagt efter kryb i den 40 millioner år gamle ravskov. Mød de mennesker, der opførte Hitlers Atlantvold, og de soldater og civile, der boede i Vestjylland under krigen. Gå på jagt med lygte og lydguide efter de gode historier, der gemmer sig i betonen i den gamle bunker.Torsdag den 7. september: Årbogen 2017 præsenteres

Tirsdag, den 7. september, kl. 16. Blaabjerg lokalhistoriske Arkiv, Kulturhuset, Sønder Allé 21,
Nr. Nebel
Historisk Samfunds årbog præsenteres i år af Knud Christensen fra Blaabjerg lokalhistoriske Arkiv. Efter kaffen vil der være lejlighed til at se arkivet og stille spørgsmål til medarbejderne.Mandag den 6. November: Til Holland

v/Mette Gulberg, Esbjerg Fiskerimuseum. I samarbejde med Folkeuniversitetet.
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V. Kl. 19.00
Overinspektør Mette Guldberg, Fiskeri- og Søfartsmuseet, fortæller om kontakten mellem Amsterdam og den danske vadehavskyst.
I 1600- og 1700-tallet var Amsterdam knudepunkt for handelen med kolonierne, og byens handel og håndværk blomstrede. For datidens mennesker havde byen en tiltrækningskraft, som leder tanken hen på nutidens New York. Størstedelen af Danmark fik deres varer fra Holland over København, men havnene langs Vadehavskysten var en undtagelse. Deres skippere sejlede selv til Amsterdam og færdedes hjemmevant i den store by. Gennem samtidens kilder kan man få et farverigt indtryk af denne trafik og de mennesker, der tog del i den. Aftenens omdrejningspunkt er 1700-tallets Hjerting, som var hjemsted for det nordligste toldsted i Vadehavet.