A.C. – Blæhr

A.C. de Teilman, hofjœgermester. 2004-37.
Abel, konge af Danmark (1250-1252), Ribe. 1947-588. 2009-17
Abel, Leonhard, (1793), kateket, Ringkøbing. 1911-95.
Abelgaard, Carl, (c.1749-1844), miniaturemaler. 1975-74.
Abelsted, (1870), garver, Kolding. 1991-211.
Abercron, (c.1849), major. 1910-10.
Abildgaard Jensen, (1952), konservator. 1980-512.
Abildgaard, Dorthe, (1597-1657), g.m. Wentzel Rothkirch, Tjæreborg, s.d.
Abildgaard, Eggert, (1597), til Skodborghus. 1972-86.
Abildgård, Mandrup, (1620), Skodborghus. 1960-127.
Abildgaard, Svend, (1774), antikvar. 1974-473. (Sandsynligvis fejl for Søren Abildgaard, s.d.).
Abildgaard, Søren, (1718-91), arkivtegner, Kbh. 1972-98. 1992-396. 2012-65.
Abildtrup, Ester, håndarbejdslærer, Ribe. 2011-70.
Abildtrup, Martin, lærer, Ribe. 2011-69.
Abitz, Erik, (1986), arkitekt, Ribe Amt. 1986-532.
Abraham Wuchters. 2004-38.
Abrahamsen, (1870), skibsbygger, Fanø. 1972-106.
Abrahamsen, (c.1819), divisionsadjudant. 1903-149.
Abrahamsen, John. 2005-9.
Abrahamsen, Martin, (c.1845), gdr., Varde Landsogn. 1931-753.
Abrahamson, Joseph Nikolai Benjamin, (1789-1847), officer. 1903-149.
Abramowitz, Augusta Cathrine, (g.1801-d.1808), Kathrinelund, Malt Sg. 1950-323.
Abramowitz, Christiane Rosine, (d.1816), g.m. L.F.Lautrup, Estrup Hgd., s.d.
Abramowitz, Frederikke Dorothea, (1784-1844), g.m. rektor Thorup, Ribe, se også denne. 1950-323. 1953-199.
Adeldag, (837), biskop, Ribe. 1977-501.
Adelheid, Samuel, (1683), pr., Ribe. 1928-66.
Adler, Peter, (1796-1851), historiker, Ribe Katedralskole. 1915-19ff. 1942-408. 1939-13. 1953-193, 195. 1989-389.
Adolf, (1526-86), hertug af Slesvig-Holsten-Gottorp. 1971-555.
Adsersdatter, Anna, g.m. Anders Jensen Gonsager, Ribe. 1928-97.
Adsersen, Dorthea, (c.1922), Borre, Ål Sg. 1988-195.
Adsersen, Hans Madsen, (f.1878), Lunde Sg. 2000-262.
Adsersen, Hans, (1822-1848), Borre Ål Sg. 1948-257.
Adsersen, Hans, (c.1830), hmd., Tovrup. 1906-160.
Adsersen, Jep, (1660), Rousthøje. 1980-616.
Adsersen, John, Nr. Nebel. 2003-47.
Adsersen, Mads, (1608), Oksby. 1941-232.
Adsersen, Niels Peter, (1875), fattiggårdsbestyrer, Lunde Sg. 2000-262.
Adsersen, Oskild, (c.1919), Borre, Ål Sg. 1988-191.
Adsersen, Per, (1642), Lønne. 1978-30.
Adsersen, Stefan, Kastkær, Lunde Sg. 1974-492.
Aertjens, (1767), skipper, Harlingen. 1980-554.
Agerbæk, Kirsten, (1933-84), dr.phil., redaktør, Ribe. 1985-466. 2003-123.
Agerholm Nielsdatter, Maren, (1842), Billum Sg. 1987-6.
Agerholm, Maren, (1693-1753), præstekone, Alslev. 1917-494. 1918-689.
Agerholm, Maren, (c.1792), gdr., St. Hebo, Janderup Sg. 1911-32.
Agerskov, J.J., (1640), pebling, Ribe. 1944-76.
Agersnap, Erling, adjunkt. 1961-202.
Agersnap, Hans, (c.1899), kunstmaler. 1903-132. 1961-199.
Agersnap, N. Chr. (1935), Oksbøl. 1961-246.
Agersnap, Niels Christian, (1959), gdr., Ål Sg. 1986-584.
Agger, Frode, gdr., Bøllinglide. 2010-48.
Aggerup, Christine, præstedatter fra Magleby. 1946-381.
Aggesen, Sven, forfatter. 2005-81ff.
Aggesen, Svend. 1936-13. 1957-154.
Agilof, helgen. 1975-56f.
Ahlefeld, Dorothea, g.m. Frederich Lytzow, Visselbjerg. 1917-492, 503.
Ahlefeld. 1948-121.
Ahlefeldt-Laurvigen, (1900), lensgreve. 1973-182.
Ahlefeldt-Laurvigen, Hedvig. 2004-29ff.
Ahlefeldt, (c.1848), major, Ribe. 1908-7.
Ahlefeldt, Adolph Jørgen, (d.før 1648), Visselbjerg. 1981-195.
Ahlefeldt, Barbara v., (c.1638), g.m. Godske Sivertsen Rathlou,s.d.
Ahlefeldt, Frederik, (1813), general, Tranekær. 1934-410.
Ahlefeldt, Gregorius, (1631), til Søgård. 1979-428. 1981-195.
Ahlefeldt, Jørgen v., (d.1637), Visselbjerg, Alslev Sg. 1916-340f. 1979-428. 1982-317.
Ahlefeldt, Margrethe v., (1648), godsejer, Visselbjerg. 1920-229. 1973-291. 1979-425. 1980-617. 1981-195.
Ahler, Else, (1730), Varde. 1976-127.
Ahlmann Nielsen, (1963), skoleinspektør, Esbjerg. 1995-393.
Ahlmann, (1848), herredsfoged, Toftlund. 1915-7.
Ahnen, Preben v., (1658), Fossum Norge. 1941-224.
Ahnfeldt, Johan Henrich, (c.1892), stiftamtmand, Ribe. 1912-404. 1994-172, 177.
Ahrensberg, Hans Nielsen, (1647), bgm., Varde. 1919-85. 1941-335. 1970-493, 642, 650.
Akeley, Mikkel Pedersen, (d.1539), bgm., Odense. 1903-23.
Alberti, Christian Carl, politiker, Grauballegård (1814-1890). 2012-48, 53.
Alberti, P.A., (1851-1932), justitsminister. 1950-566. 2012-48, 54f.
Alberti, Sophie, kvindesagsforkæmper (1846-1947). 2012-48, 53.
Albertin, v., (1756), amtmand. 1942-395.
Albertsen, Adolf, (1876), gdr., Bobøl. 1956-49.
Albertsøn, Ludvig, (d.1328), Ribe. 1947-589.
Albinus, (d.1842), prokurator, Varde. 1946-345. 1948-87.
Albinus, A.E., (1868), redaktør, cand.jur., Varde. 1981-137.
Albinus, E., (1868), købmand, Varde. 1981-138.
Albrechtsdatter, Karen, tjenestepige, Jyllerup. 2009-29ff.
Albrechtsen, V., (1943), ingeniør, Tistrup, Karlsgårdeværket. 1970-435ff. 1981-168.
Albæk, Peder, (1945), lmd., Grindsted. 1971-602ff.
Aldenrath, Henrich Jakob, (1775-1844), miniaturemaler. 1975-74.
Alesius, Alexander, (1541), professor, Leipzig. 1970-351.
Alexander den 3., (1169), pave, Rom. 1973-268f. 1977-497.
Alexander den 6., pave, Rom. 1975-165.
Alexander, (1558), prins, Dresden. 1971-552.
Alexandersen, Ebbe, (1883), aftægtsmand, Ovnbøl. 1927-572.
Alexandersen, Frederik, (1691), organist, Ribe. 1928-66.
Alexandersen, Jens, (1782), Stilbjerg, Hejnsvig Sg. 1989-334.
Alexandersen, Peder, (1824-1849), soldat, Uldshøj, Brørup Sg. 1949-247.
Alfons den Sjette, konge af Kastillen (1072-1109). 2009-10.
Alheit, Hans, (1726), skipper, Rømø. 1977-431.
Alkjærsig, Søren, (1868-1943), historiker, højskolelærer, Askov. 1905-90ff. 1910-124ff. 1944-134. 1948-100. 1952-17. 1975-287. 1977-318. 2003-99, 102, 106.
Alkærsig, Laura, (d.1937), lærerinde, Esbjerg Arbejderhøjskole. 1982-390ff.
Allerup, Hans Laursen, (1705), retskyndig, Ribe. 1928-66.
Allerup, Hans, (1705), pr., Varde. 1917-561. 1929-274.
Alslev, Jørgen Olufsen, (d.1658), pr., Jerne. 1910-63. 1925-245.
Ambders, Søren, (1735), Rømø. 1989-398.
Amberg, H.C., (1837-1919), arkitekt, professor. 1953-193. 1978-20.
Amentoft, (1600), ?. 1982-303.
Amerinus, Hans Lauridsen, (c.1550-1605), medikus og digter, Ribe. 1934-480. 1970-359. 1973-264. 1978-68.
Ammentoft, H.L., huslærer, Vejen Mølle. 1915-118.
Ammundsen, (1934), biskop, Haderslev. 1997-249.
Amorsen, (1885), lektor, Ribe. 1945-158. 1972-9ff. 1994-177.
Amorsen, John, lærer, Rindby. 1906-164.
Amstrup, J. J. smed, Esbjerg. 2003-88f.
Ancher, Anna, kunstner. 2011-19.
Ancher, Michael, kunstner. 2011-18.
Anchersen, Ancher, (c.1750), medikus, Ribe. 1931-790. 2007-17.
Anchersen, Ancher, (d.1701), biskop, Ribe. 1942-381. 1965-289. 1976-71.
Anchersen, Hans Peter (1700-1765) professor, København. 2007-17 ff.
Anchersen, Mathias, (d.1741), biskop, Ribe. 1921-458. 1928-68. 1939-4. 1945-224. 1959-612.
Anchersen, Søren M., (1702-1760), provincialmedikus, Ribe. 1921-461. 1927-659.
Anchersen, Søren, rektor, Odense Latinskole. 2007-17.
Andersdatter, Ane, (1843), Tjæreborg. 1980-542.
Andersdatter, Benidt, (d.1718), tjenestepige, Ribe. 1984-135.
Andersdatter, Elisabeth, Egtved. 2008-24.
Andersdatter, Else, (1630), g.m. Christian Ulfeldt, s.d.
Andersdatter, Else, (c.1750), g.m. Laurids Madsen Bech, Ribe. 1928-73.
Andersdatter, Else, (c.1758), g.m. Søren Nielsen Quong, Ribe. 1929-328,
Andersdatter, Margrethe, (1711), arrestant, Bobøl. 1974-471.
Andersdatter, Mette Marie, (1879), krokone, Vilslev. 1939-80.
Andersen, (1813), kæmner, Ribe. 1928-67.
Andersen, (1862), hospitalsforstander, Ribe. 1982-311.
Andersen, (1897), lærer, Nørre Nebel. 1997-142.
Andersen, (1898), farver, Bramming. 1995-387.
Andersen, (1945), uddeler, Bække. 1971-605.
Andersen, A., (1794), borger, Ribe. 1928-67.
Andersen, A., (1882), pr., Uldum. 1941-249.
Andersen, A., (1902), lærer, Esbjerg. 1983-455.
Andersen, A., (c.1860), konsul, Varde. 1979-323. 1981-106.
Andersen, A., (c.1870), uddeler, købmand, Varde. 1981-146.
Andersen, A.C., (1905), valgmenighedspræst, Ål. 1961-216.
Andersen, A.Christian, (1912-90), bgm., Grindsted. 1991-271.
Andersen, A.Christian., (1825-1920), gdr., Loft, Grindsted Sg. 1998-342, 359.
Andersen, A.L., (1917), trikotagehandler, Nørre Nebel. 1988-206.
Andersen, Agnes, (1875), Sneum. 1994-185.
Andersen, Agnes, (1975), Allerup. 1975-315.
Andersen, Agnete Østergård, lærer, Maltbæk. 1958-402.
Andersen, Aksel, lærer, modstandsmand, Esbjerg. 2006-30, 34.
Andersen, Anders L., (1913), Gjettrup, Åstrup Sg. 1983-514.
Andersen, Anders Nielsen, (1835), hospitalsforstander, Ribe. 1934-485.
Andersen, Anders Vilhelm, (1824-1850), Tjæreborg. 1948-252.
Andersen, Anders, (1608), Oksby. 1941-232.
Andersen, Anders, (1617), Vejers. 1932-155.
Andersen, Anders, (1682), lirespiller. 1969-311ff.
Andersen, Anders, (1702), sgf., Vester Gjesten. 1969-258, 263.
Andersen, Anders, (1863-1942), Husflidskolen, Askov. 1976-215.
Andersen, Anders, (1893), grænsegendarm, Egebæk. 1927-576.
Andersen, Anders, (c.1814), gdr., Farup. 1913-563.
Andersen, Andreas, (1930), fattiggårdsbestyrer, Vorbasse. 1997-214.
Andersen, Ane Margrethe, (1872), Jordrup Mark. 1927-567.
Andersen, Ane, (1925), Markskjel. 1961-234.
Andersen, Anna, (d.1659), St. Hebo, Janderup Sg. 1911-31.
Andersen, Bastian, (1691), smed, Tjæreborg. 1994-249.
Andersen, Bendix, (d.1866), gdr., mekanisk geni, Lovrup, Gørding Sg. 1905-132ff.
Andersen, Boe, (1608), Ål. 1941-230.
Andersen, Bole, (1863), gdr., Vesterkjælder. 1982-372.
Andersen, Bollerup, (1850), folketingsmand, Gammelgård, Tistrup. 1911-09f. 1926-450. 1966-363.
Andersen, Byrre, (1719), Varde. 1940-124.
Andersen, Carlo, politiker, Esbjerg. 2006-85.
Andersen, Cathrine, (1891), pigeskolelærerinde, Varde. 1981-112.
Andersen, Chr., (1707), Billum, 1949-333.
Andersen, Chr., (1860), lærer, Bastrup. 1943-669.
Andersen, Chr., (1909), Vilslev. 1936-92.
Andersen, Chresten, (1608), Ansager. 1941-244.
Andersen, Christen, (1500-tallet), skipper, Ribe. 1974-378. 1977-416.
Andersen, Christen, (1542), Skanderup. 1934-536.
Andersen, Christen, (1712-73), skrædder, Hennne Sg. 1984-150, 152.
Andersen, Christen, (1774), hmd., Åstrup. 1926-326.
Andersen, Christen, (1788), hmd., Faurlund, Seem Sg. 1988-224.
Andersen, Christen, (c.1860), Villebøl, Kalvslund Sg. 1968-78, 81.
Andersen, Christian, (1733), smed, Lille Almstok. 1992-329.
Andersen, Christian, (1764), Hinnum, Grindsted Sg. 1992-331.
Andersen, Christian, (1770), fæster, Blaksmark, Varde Landsogn. 1969-299ff.
Andersen, Christian, (d.1812), sognedegn, Anst og Gesten. 1908-56.
Andersen, David, (d.1836), Janderup. 1957-265. 1984-76.
Andersen, Ellen, (1865), Gjettrup. 2001-420f.
Andersen, Ellen. 2004-10.
Andersen, Enevold, (1638), fæstebonde, Skast. 1946-445. 1982-320ff.
Andersen, Enevold, kreaturhandler, Hillerup. 2009-20ff.
Andersen, Eske, (1689), Gjettrup, Åstrup. 1966-326. 1972-160.
Andersen, Ferdinand, kaffegrosserer. 2005-4.
Andersen, Frands, (1692), Agersbøl. 1969-239.
Andersen, Gert, (1967), graver, Janderup Sg. 1984-74. 1999-137.
Andersen, Gregers, (c.1805), underofficer, Ribe. 1907-170.
Andersen, H., (1680), skipper, Ribe. 1977-399.
Andersen, H., (1917), letmatros. 1927-520.
Andersen, H.C., (1857), Tistrup. 1941-226.
Andersen, Hans Christian, (1805-75), eventyrdigter. 1972-12, 42. 1976-143. 2006-92ff. 2007-72. 2008-24, 27ff, 47. 2011-7, 20.
Andersen, Hans E., (1920), gdr., Kragelund, Bække Sg. 1975-151.
Andersen, Hans Kasten, (1821-1850), dragon, Jedsted, Vilslev. 1909-111. 1948-243.
Andersen, Hans Simon. 1904-150ff.
Andersen, Hans, (1600-tallet), Hjerting. 1976-130.
Andersen, Hans, (1617), kaptajn for jyske kompagni. 1915-50, 52.
Andersen, Hans, (1644), Snepsgård, Seem Sg. 1979-424.
Andersen, Hans, (1646), pr., Ribe. 1928-67.
Andersen, Hans, (1660), Jyllerup, Årre Sg. 1980-614.
Andersen, Hans, (1685), budfoged, Strandby. 1915-75.
Andersen, Hans, (1745), Gettrup. 1972-160.
Andersen, Hans, (1745), Tvildho. 1972-160.
Andersen, Hans, (1769), gårdfæster, Vibæk, Alslev Sg. 1932-184, 190.
Andersen, Hans, (1833), karl, Petersholm, Vejle. 1972-145.
Andersen, Hans, (1874), hmd., Lejrskov. 1927-568, 571f.
Andersen, Hans, (1884), Ferup. 1927-572, 573.
Andersen, Hans, (1889), lejehmd., Egholt. 1927-574.
Andersen, Hans, (1941), Tudegård Skads. 1957-214.
Andersen, Hans, (c.1775), Allerslev. 1947-651.
Andersen, Hans, (c.1842), kirkeejer, Janderup. 1911-37.
Andersen, Hans, (c.1860), gdr., Dømmestrup, Fyn. 1998-396.
Andersen, Hans, cand. Polit., København. 2010-66.
Andersen, Hans, fæstebonde. 1916-362, 366.
Andersen, Henning, Mester. 2005-43.
Andersen, Henrik, (1368), borger, Ribe, 1949-395.
Andersen, Henrik, (1368), købmand, Ribe. 1917-531.
Andersen, Herman, møllersvend. 2004-73.
Andersen, Herman. 2012-16.
Andersen, I.C., vognmand, Esbjerg. 2006-96.
Andersen, Ib, (1840-1864), menig soldat, Vilslev. 1909-112.
Andersen, Ib, (1959), Ribe. 2000-225.
Andersen, Ib, Hjerting. 1906-143.
Andersen, Ida Marie, (1924), sygeplejeskolen, Esbjerg. 1999-45.
Andersen, J., (1890), pr., Jerne Sg. 1999-19.
Andersen, J., (1917), købmand, Sønder Omme Sg. 1988-203.
Andersen, J., (1930), degn, Føvling Sg. 1992-405.
Andersen, J.Chr., (1932), gdr., Snorup, Tistrup Sg. 1932-2, 14.
Andersen, J.E., (1943). 1970-439.
Andersen, J.J., (1905), Ribe?. 1976-43.
Andersen, J.V., (1846), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-190.
Andersen, J.V., (1858), proprietær, Visselbjerg, Alslev Sg. 1932-186.
Andersen, Jakob, (c.1890), gdr., Villebøl, Kalvslund Sg. 1968-87.
Andersen, Jens Chr., (1861), Frisvad. 1956-8.
Andersen, Jens Peter, (1891), lærer, Vorbasse. 1987-50.
Andersen, Jens, (1629), herredsprovst, Gørding. 1947-549.
Andersen, Jens, (1660), Debel Fåborg Sg. 1980-618.
Andersen, Jens, (1677), Hulvad. 1963-530.
Andersen, Jens, (1695), Vrå. 1969-242.
Andersen, Jens, (1700), Hulvad, Brørup Sg. 1974-470.
Andersen, Jens, (1715), Skanderup. 1963-562.
Andersen, Jens, (1716), rytterbonde, Skanderup. 1963-572.
Andersen, Jens, (1717), skovfoged, Egtved. 1964-148.
Andersen, Jens, (1718), Skanderup. 1963-575.
Andersen, Jens, (1798), Urup. 1956-109.
Andersen, Jens, (1815-79), gdr., Morsbøl, Grindsted Sg. 1998-342. Andersen, Jens, (1685), gdr., Brørup Sg. 1968-134.
Andersen, Jens, (1837-1910), bygmester, Gjesing. 1958-436.
Andersen, Jens, (1861), Hyllerslev. 1956-8.
Andersen, Jens, (1865-c.1930), degn, Føvling. 1976-217ff.
Andersen, Jens, (1870), gdr., Loft, Grindsted Sg. 1998-359.
Andersen, Jens, (d.1921), pr., Jerne. 1925-246.
Andersen, Jensen, Hans, (1924), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Andersen, Jeppe, gdr., Allerup. 2011-103.
Andersen, Jes Christian, (1797-1814), Janderup. 1984-76.
Andersen, Jes, (1644), Seem Sg. 1979-424.
Andersen, Jes, (c.1810), Hjarup. 1905-74ff. 1910-184, 189.
Andersen, Jesper, (1677), Eskelund. 1963-530.
Andersen, Johan, (1700), guldarbejder, Ribe. 1928-67.
Andersen, K.O., (1890), teglværksbestyrer, Esbjerg. 2001-467f.
Andersen, Kirsten, politiker. 2003-26ff.
Andersen, Kirstine Nielsine, (1835), Ribe. 1934-485.
Andersen, Kirstine, (1900), lærerinde, Åle, Horsens. 1998-396.
Andersen, Klaus, (c.1850), studehandler, Hillerup. 1909-17.
Andersen, Knud, (1608), Henne, 1941-234.
Andersen, Knud, (1627), Oksbøl. 1932-162.
Andersen, Knud, (1660), Overby, Ovtrup Sg. 1980-618.
Andersen, Knud, (1660), Årre. 1980-617.
Andersen, Knud, (1704), skipper, Rømø. 1976-103.
Andersen, Knud, (1716), handelsmand, Kolding. 1963-569.
Andersen, Knud, (1755), f. i Grydevad, Amsterdam. 1976-83.
Andersen, Knud, (1795-1862), gdr., Store Hebo, Janderup. 1911-33. 1957-264.
Andersen, Knud, (1900), møllersvend, Askov. 1973-182.
Andersen, Knud, (c.1842), kirkeejer, Grydvad Mølle, Janderup. 1911-37.
Andersen, Knud. 2004-40.
Andersen, Kristen, (1816), Tirslund Mark. 1928-19f.
Andersen, Kristen, (c.1590), student, Kbh. 1978-90.
Andersen, Lambert, (1855), hmd., Skovbølling. 1984-20.
Andersen, Lars, (1764), Hinnum, Grindsted Sg. 1992-331.
Andersen, Lars, (1794), gdr., Sønder Farup, Vester Vedsted Sg. 1998-419.
Andersen, Lars, (1910), Gesten. 1936-109.
Andersen, Lauge, (1619), pr., Hjardrup. 1946-389.
Andersen, Laust Jørgen, (c.1850), Plougstrup. 1941-198.
Andersen, Laust, (1803), bonde, Vester Vedsted. 1998-418.
Andersen, Laust, (1870), gdr., Horsbøl, Grindsted Sg. 1998-359.
Andersen, lærer, Grimstrup. 2008-98.
Andersen, M., (1861), gdr., Kolle. 2001-431f.
Andersen, Mads Olesen, (1833), gdr., Føvling. 1976-217.
Andersen, Mads, (1632), skipper, Oksby. 1977-445.
Andersen, Mads, (1666), borger, Ribe. 1929-314.
Andersen, Mads, (1880), hmd., Lejrskov. 1927-570.
Andersen, Mads, (1888), hmd., Ure. 1927-574.
Andersen, Mads, (c.1728), skipper, Hjerting. 1938-154. 1976-112. 1977-431.
Andersen, Marie, (c.1880), Lunderup ved Varde. 1992-408.
Andersen, Marinus, (1959), arkitekt, Kbh. 1990-63.
Andersen, Marius Jager. 1957-267.
Andersen, Mathias S.B., (1875), skibsfører, Fanø. 1978-13.
Andersen, Mattis, (1648), Hjerting. 1977-395.
Andersen, Mette Kathrine, (d.1875), Plougstrup. 1941-200.
Andersen, Mette Kirstine, g.m. lærer Andreas Madsen Møller, Vorbasse, s.d.
Andersen, Mette, (1843-1905), Gjesing. 1958-435.
Andersen, Michael, (1935), højskolelærer. 1999-23.
Andersen, Mikkel, (1707), Bølling. 1968-119.
Andersen, Mogens Ditlef, (1955), førstelærer, Maltbæk. 1958-402.
Andersen, Mogens, (d.1613), Stensbækgård. 1915-57.
Andersen, Morten, (1859), gdr., Vilslev. 1994-264.
Andersen, Morten, (1877), cand.theol., Vilslev Sg. 1989-378.
Andersen, N., (1879), hmd., Bramming. 1927-570.
Andersen, N.P., (1949), skoledirektør, Esbjerg. 1995-392. 1999-31, 93.
Andersen, Niels Christian, (1857), Grene. 1984-23.
Andersen, Niels, (1641), studehandler, rådmand, Varde. 1971-664f.
Andersen, Niels, (1685), Vejrup. 1968-95f.
Andersen, Niels, (1698), sjællandsfarer, Åstrup. 1926-321.
Andersen, Niels, (1707), Seem Sg. 1949-333.
Andersen, Niels, (1708), 1949-335.
Andersen, Niels, (1780), Bastrup. 1943-667.
Andersen, Niels, (1803-38), gdr., Sønder Farup, Vester Vedsted Sg. 1998-420f.
Andersen, Niels, (1864), Bastrup. 1943-668.
Andersen, Niels, (1868-1932), gdr., Føvling. 1976-217.
Andersen, Niels, (1874), hmd., Øster Vamdrup. 1927-568, 571.
Andersen, Niels, (c.1606), gdr., St. Hebo, Janderup Sg. 1911-31.
Andersen, Niels, (c.1875), gdr., fisker, Janderup. 1911-53f.
Andersen, Niels, (c.1900), gdr., Kjærup, Varde Landsogn. 1931-753.
Andersen, Niels, (d.1839), gdr., Tjæreborg. 1913-569.
Andersen, Niels, (også Nis), (1687), rytterbonde, Vrå, Lejrskov Sg. 1977-544ff.
Andersen, Niels, Kærup. 1985-399.
Andersen, Nis, (1702), Egholt. 1969-259.
Andersen, Nis, (c.1920), teglværksarbejder, Vejen. 1983-466.
Andersen, Ole, (1702), gdr., Egholt. 1968-116. 1969-259.
Andersen, Ole, (1787), Darum. 1939-81.
Andersen, Otto, (1824-1849), soldat, Maltbæk. 1949-245.
Andersen, Otto, (1867), Havlund, Ølgod Sg. 1970-476.
Andersen, P., (1624), Varde. 1977-387.
Andersen, P., (1731), bonde, Mosegård, Horne. 1954-386.
Andersen, P., (1839), fattigforstander, Ribe. 1934-426.
Andersen, P., (c.1730), rebslager, Ringkøbing. 1976-95.
Andersen, Peder Gunde, Houstrup. 2003-52.
Andersen, Peder, (1597), pr., Emmerlev. 1971-596.
Andersen, Peder, (1623), skipper, Ribe. 1977-392.
Andersen, Peder, (1674), Varde. 1919-97. 1943-612.
Andersen, Peder, (1743), skipper, Hjerting. 1984-145.
Andersen, Peder, (1771), fæster, Bobøl, Føvling Sg. 1996-47.
Andersen, Peder, (1819), vægter, Hjerting. 1952-43.
Andersen, Peder, (1835), læge, Tømmerby, Bramming. 1994-259.
Andersen, Peder, (1858), strandfoged, Hjerting. 1979-317.
Andersen, Peder, (1871), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Andersen, Peder, (d.1721), Ribe. 1984-138.
Andersen, Peter Petersen Gandrup, (1816-1849), soldat, Bjerndrup. 1949-241.
Andersen, Peter, (1500-tallet), skipper, Ribe. 1974-378, 387.
Andersen, Peter, (1835-84), læge, Vilslev. 1994-261.
Andersen, Peter, (1960), lærer, Esbjerg. 1999-44.
Andersen, Poul, (1834-1911), gdr., Åstrup. 1905-132ff.
Andersen, Poul, (1865), Gjettrup, Åstrup. 1984-11. 1991-192. 1994-195. 2001-421.
Andersen, Poul, (1907), sparekassebestyrer, Åstrup. 1985-447.
Andersen, Poul, (1913), tørvegraver, Vester Thorsted. 1957-208.
Andersen, Poul, (c.1870), Villebøl, Kalvslund Sg. 1968-78, 81.
Andersen, Rasmus, (1891), korporal, Obbekjær. 1927-575.
Andersen, Rasmus, gdr., Svenstrup. 1948-294.
Andersen, S.P., (1894), gdr., Eskelund. 1967-500.
Andersen, Severine Hansine, (1856), uægte barn, Åstrup Sg. 1984-23.
Andersen, Simen, (1619), pr., Seest. 1946-389.
Andersen, Simon, (1840), gdr., Gesten-Andst. 1940-81.
Andersen, Stilling, (1884), mejeribestyrer, Nørre Nebel. 1921-422.
Andersen, Søffrin, (1619), pr., Domkirken, Ribe. 1946-389, 395.
Andersen, Søren Pedersen, (1811-52), karl, Åstrup Sg. 1984-9ff.
Andersen, Søren Peter, (1913), Vejen. 1979-406.
Andersen, Søren, (1565), pr., Janderup. 1940-97.
Andersen, Søren, (1608), Andrup. 1940-106.
Andersen, Søren, (1608), Nebel. 1940-106.
Andersen, Søren, (1640), Træden. 1930-511.
Andersen, Søren, (1652), mag., Ribe. 1982-305.
Andersen, Søren, (1672), handelsmand, Ribe. 1928-67.
Andersen, Søren, (1689), Åstrup. 1966-326.
Andersen, Søren, (1731), svinehandler, Gredsted. 1978-37.
Andersen, Søren, (1762), feldbereder, Nyborg. 1984-83.
Andersen, Søren, (1850), bonde, Plougstrup. 1940-46.
Andersen, Søren, (1900), Åstrup. 1983-523.
Andersen, Søren, (1944), gdr., Højbjerggård, Maltbæk. 1995-329ff.
Andersen, Søren, (c.1590), pr., Janderup. 1911-39. 1978-91.
Andersen, Søren, (c.1688), skipper, Hjerting. 1919-75.
Andersen, Søren, (c.1750), bonde, Plougstrup. 1940-32.
Andersen, Søren, Kimer. 2005-42.
Andersen, Søren, rådmand, Ribe. 1915-53.
Andersen, Søren, Vilslev. 1908-106.
Andersen, Terkel, (1652), pr., Ribe. 1982-305. 1986-653.
Andersen, Thomas Christian, (1876), skibsreder, Fanø. 1978-13.
Andersen, Thomas Nielsen (Buengoer), (1859), Tjæreborg. 1980-543f.
Andersen, Thomas, (1791), gdr., Forum. 1929-427,
Andersen, Thomas, (d.1885), lægprædikant, Alslev. 1920-235.
Andersen, Thue, (1920), sgf., Alslev. 1920-233.
Andersen, Tonis, (c.1640), Roust. 1946-445.
Andersen, Torkild, (1655), kapellan, Ribe. 1928-66.
Andersen, Troels, (1644), Seem, Seem Sg. 1979-424.
Andersen, uddeler, Bække. 2006-67.
Andersen, V., (1945), politibetjent, Ølgod. 1971-615ff.
Andersen, Valdemar, (1904-83), overlærer, lokalhistoriker, Bække, Vejen. 1983-543ff. 2003-115.
Andersen, Valdemar, (d.1928), Esbjerg. 1987-66.
Anderskone, Karen, (1620), Lindknud. 1960-130.
Anderskouv, Agnethe, (1948), Esbjerg. 1995-392.
Andersson, Josef, (1950), forbundsformand, Kbh. 1996-13.
Anderssøn, Christen, (d.1723), snedker, Ribe. 1984-139.
Andreasdatter, Maria, Simested. 1944-27.
Andreasen, (1834), pr., Oksby. 1960-74.
Andreasen, (1945), læge, Ølgod. 1971-619.
Andreasen, (c.1900), kancelliråd. 1978-161.
Andreasen, Anders, (1893), ungkarl, Hedehusene. 1927-576.
Andreasen, Andreas, (1893), hmd., Vorbasse Sønderhede. 1987-56.
Andreasen, Anton, gdr., Bryndum. 2008-98.
Andreasen, Arne, (1940), ingeniør, Grindsted. 1971-601ff.
Andreasen, C., Vester Vedsted. 1980-522.
Andreasen, Margrethe, Hyrup. 1950-519.
Andreasen, Niels, (1917), folketingsmedlem. 1981-19.
Andreasen, Niels, Hostrup, Øse Sg. 1956-12.
Andreasen, Ole B., (1861), Blåvand. 1956-8.
Andreasen, Peder, (c.1832), toldkarl. 1909-185.
Andreasen, Søren Angus, (1913), lærer, Alslev. 1928-152.
Andreassen, Alfred, (1950), statskonsulent. 1999-35.
Andrén, Anders, arkæolog, Sverige. 2010-85.
Andresen, (1822), pr., Bogense. 1911-82.
Andresen, (1847), dommerfuldmægtig, m.m., Varde. 1978-4.
Andresen, (1848), manufakturhandler, Ribe. 1915-18.
Andresen, (c.1935), portør, Esbjerg. 1993-43.
Andresen, (d.1934), cancelliråd, Varde. 1939-64.
Andresen, Andreas Daniel, (1830), pr., Ho. 1927-587. 1945-309.
Andresen, Andreas Frederik Christian Stau, (1877), Varde. 1952-51.
Andresen, Anton, (1890), Bryndum. 1958-452.
Andresen, Anton, (c.1870), havemand, Esbjerg. 1927-563.
Andresen, Bastian, (1712-70), smed, stenhugger, Tjæreborg. 1994-254.
Andresen, Bastian, (1785-1861), lærer, Tjæreborg. 1994-257.
Andresen, Bastian, (c.1685), stenhugger, Vilslev. 1994-247.
Andresen, Hans, (1847-1934), cancelliråd, Varde. 1952-41.
Andresen, Hans, (1870), herreds- og byfuldmægtig, Varde. 1970-447ff. 1978-131.
Andresen, Helga Elisabeth Stau, (1888), Varde. 1952-51.
Andresen, Jens Jørgen, (1989), Vejen. 1997-241.
Andresen, Jens Th., (1885), hmd., Outrup. 1927-572.
Andresen, Jens Thomas, (1844), skolelærer, Outrup. 1927-678.
Andresen, Jens, (1848), bonde, Ullerup. 1939-32.
Andresen, Jeppe, (1894), hmd., Eskelund. 1927-576.
Andresen, Johan Georg, (1709-1787), generalløjtnant. 1924-162.
Andresen, Olaf Cornelius Stau, (1879-1903), Varde. 1952-51.
Andrésen, politimester, Ribe. 2012-96.
Andresen, Thomas, (1860), bonde, Plougstrup. 1940-46.
Andresen, Ulricca Margrethe, Sandby. 1927-587.
Andresen, Aage Haunstrup, (1893-1910), latinskoleelev. 1952-52.
Andresen, Aage, (1893), Varde. 1970-455, 457f.
Andrup, Otto, (f.1883), historiker. 1953-193.
Angel, J.V., (1778-1859), pr., Vilslev-Hunderup. 1921-334.
Ankersen, (1775), bispinde, Ribe. 1973-223.
Ankersen, Hans Jørgen, (1853), Fanø. 1972-63.
Ankersen, Hans Peder, (1813), sømand, Fanø. 1952-43.
Ankersen, Rasmus, (1791), fæster, Bastrup. 1943-669.
Ankersen, Søren, (1871), Fanø. 1978-13.
Ankjær, Stephan, (1820-92), kaptajn, folketingsmand, Kbh. 1977-462, 465.
Anna, dronning af Skotland. 1978-94.
Ansgar, (801-65), missionær, helgen. 1973-262ff. 1975-225f. 1977-492.
Anthelma, mére, (1900), nonne. 1950-567.
Anthonisen, Niels, (c.1820), skipper, Fanø. 2002-45, 47.
Anthonissen, Niels, dr., Fanø. 1950-534.
Anthonsen, Maren, (d.1929), Sønderho, Ansager, Årre. 1992-346.
Apitz, Ribe. 2008-10.
Apostlen Petrus fra Tanderup. 2006-10.
Appel, Anna, (1909), elev, Askov. 1979-392.
Appel, Cornelius, (1821-1901), frimenighedspr., forstander, Rødding. 1904-125ff. 1935-626. 1937-73. 1961-244. 1965-198.
Appel, Erik, (d.1962), domæneforpagter, Skibelund. 1965-236
Appel, Erik. 2007-83.
Appel, Hans Henrik, (1999), dr.phil., Kbh. 1999-125ff.
Appel, Hans, (1856-1947), landbrugslærer, Dalum. 1956-60.
Appel, Jacob, (1895), Askov. 1965-190, 200.
Appel, Jacob, (1920), højskoleforstander, undervisningsminister, Askov. 1928-39. 1929-428. 1975-286. 1977-529. 1999-64. 2002-38.
Appel, Kristian Jørgen, (1836), efterskoleforstander, Holsted. 1998-379ff.
Appel, Margrethe, (1910), Askov. 1979-395.
Archanius, Saxo, (1771), forvalter, Dronninglund. 1996-46.
Arctander, Arthur Thomas Mainwering, (1797-1866), pr., Tjørring. 1911-101,
Arctander, Ingeborg Dorthe Jensdatter, (1757), enke, Ribe. 1928-69.
Arctander, Just, (1698), skipper, Viborg. 1977-400.
Arctander, Niels, (1757), pr., Ribe. 1928-69.
Arenfeld, Jørgen, (1683), Rugård, Kvong. 1936-124. 1966-454.
Arensberg, Hans Nielsen, (1650), bgm., Varde. 1971-642, 650. 1976-118ff.
Arensberg, Niels Nielsen, (1699), pr., Grimstrup. 1943-627.
Arentoft, Niels, (1900), Hejnsvig Sg. 1975-152.
Arentsen, Peder, (1706), borger, Ribe. 1928-69.
Arevad Nielsen, (1946), lærer, Mejls, Varde Landsogn. 1997-175.
Arnbjerg, Hans A., (1968), pr., Vorbasse Sg. 1987-56.
Arnfred, Jens Therkelsen Jensen, (1882-1977), forstander, Askov Højskole. 1929-428. 1961-204. 1965-220. 1973-179ff. 1975-286. 1981-66. 1985-453. 1989-385. 1995-327. 2002-38.
Arnkiel, Hans Jessen, (1661-1753), kgl. skoleholder, Gjern. 1945-213.
Arnsberg, Hans Nielsen, (1640), bgm., Varde. 1942-521.
Arnum, Poul, (1584), Arnum, Hviding Hrd. 1978-49.
Artemis, gudinde. 2007-30.
Asbo, Peter Nielsen, (1883), gartner, Ribe. 1998-369.
Asch, Ferdinand Emil, (1815), præstegårdsforpagter, Janderup. 1957-264.
Asch, Thøger Kjersgaard, (1821), Dråby Sg. 1984-84.
Asch, Thøger Kjersgaard, (1840), Gesten. 1940-80.
Asch, Thøger Kjersgaard, (c.1825), pr., Janderup-Billum. 1911-40.
Aschlund, Frederik, (c.1871), pr., Ho. 1975-322.
Aschou, Peder Nicolaj, (1854), Plougstrup. 1970-462.
Aschou, Peder, (1788), degn, Darum. 1966-417.
Aschow, Hans, (1804-86), tømrer, Darum Sg. 2002-33.
Aschow, Peder N., (1875), snedker, Plougstrup. 1941-207.
Ascot, (c.1200), biskop, Viborg. 1947-596.
Asger, (c.1000), biskop, Ribe. 1977-499ff.
Asger, (c.1200), biskop, Viborg. 1947-596.
Askjær, H., (1888), udvandrer. 2000-283.
Askov, Peder, (1760), skoleholder, Darum. 1922-577.
Aslaksen, Kurt, (1564-1624), professor, Kbh. 1978-88.
Asmund, Johannes, (c.1960), pr., Ørsted Sg. 1999-107.
Asmussen, (c.1905), postmester, Varde. 1978-150.
Asmussen, Bachen, (1608), Oksby. 1941-233.
Asmussen, Ole, (1870), havnearbejder, Esbjerg. 1991-201.
Assens, Erhard, (1851-1919), pr., Bryndum. 1958-432.
Assens, Michael Rodewald Gjørup, (d.1911), pr., Jerne. 1910-64. 1925-246.
Assens, pr., Gamst. 1972-123.
Assens, R., (1864), pr., Jerne. 1941-256. 1952-90. 1967-486.
Asser, ærkebiskop. 1957-153.
Astradsen, Aage, (c.1396), Ribe. 1905-11.
Astrup, Frede, (1914), lærer, Esbjerg. 1986-512.
Astrup, Haagen v., (d.1827), byfoged, Varde. 1978-130.
Astrup, L., (1797), landmåler, Hjerting. 1940-35. 1973-219.
Astrup, Magne, (1914), skoleinspektør, Esbjerg. 1983-512. 1986-509ff. 1999-31.
Astrup, Niels, huslærer. 1945-227.
Astrup, Tage, (1908), dr.scient., Esbjerg. 1996-3ff.
Attermand, Hans, (1876), hmd., Nørbølling. 1927-569.
Aubeck, redaktør, politiker. 2003-25.
August, (1578), kurfyrste, Sachsen. 1971-563, 590ff.
Augustenborg, Andreas Jensen, (1819-1900), glarmester, Bække. 1957-184.
Augustenborg, Jens Poulsen, (g.1811), Bække. 1957-183.
Augustin, helgen, kirkefader. 1975-200.
Aumont, Louis August, portrœtmaler. 2004-45.
Autterup, Hans, (1462), Autrup Fåborg. 1957-227.
Axel Rosenkrantz de Lassen, etatsråd. 2004-42.
Axel, prins af Danmark. 2010-23.
Axelsdatter, Anne Kjerstine, (1811), tyv, Nørre Vejrup. 2001-478.
Axelsen, Laurits, (1698), dagbogsforfatter. 1937-53.
Bach, H., Varde. 2008-66.
Bach, Hans, (d.1801), herredsfoged, Varde. 1914-668. 1957-234.
Bach, Lindy, (c.1940), kommunegartner, Varde. 1998-422f.
Bach, Peder, gdr., Årre. 2011-34.
Bache, E., (1943), havneingeniør, Esbjerg. 1997-275.
Bachen, Gunder, (1608), Oksby. 1941-232.
Bachmann, Christine Margrethe, (1750), Sønderskov Hgd. 1997-278.
Bachmann, Hans, (c.1734), jægermester, Tanderup. 1917-412.
Bachmann, Hans, (d.1745), overførster, Sønderskov Hgd. 1969-232. 1997-278.
Bachmann, Jens, (1732), fuldmægtig, Ribe. 1928-69.
Bachvaldt, Ortluf v., (1641), Tvis Kloster. 1974-507.
Back, Carl, (1890), tobaksarbejder, Esbjerg. 2000-239.
Backensen, Christen, (c.1688), skipper, Hjerting. 1919-75.
Backmann, Hans, (1707), overførster, Drenderup, Ødis. 1962-428. 1963-567.
Backs, Carl, (c.1905), tobaksmester, Esbjerg. 2002-55.
Backs, William, (c.1951), tobaksmester, Esbjerg. 2002-51, 55.
Bade, Markus Markussen, (1642), barber, kirurg, Ribe. 1928-69.
Bager, Hans, Varde. 1939-67.
Bager, Niels, (1640), pr., Varde. 1929-272.
Bager, Søren, (1885), avlsbruger, Ribe. 1972-5ff.
Bagge-Hansen, Søren, (1842), sgf., Grindsted. 1984-47.
Bagge, (1806), kommandør. 1948-69.
Bagge, Vibeke Jensdatter, (1732), g.m. Anders Hansen Mahler, Ribe. 1929-315.
Bagger, (1863), kanceliråd, Varde. 1952-48. 1966-381.
Bagger, bgm., Varde. 1970-452.
Bagger, cand. jur. slotsforvalter. 2004-55.
Bagger, Christian Jørgensen, (1725), borger, Ribe. 1928-69.
Bagger, Emilie. 2004-55ff.
Bagger, Jens Albrecht Frederik, (1860), byfoged, Varde. 1978-131, 317. 2004-55ff
Bagger, Jens Klint, (1801), pr., Fruering Sg. 1919-56.
Bagger, Jensine Marie Kathrine. 2004-55ff.
Bagger, Lauridtz Hansen, (1674), Varde. 1943-612.
Bagger, pr., Manø. 1938-82.
Baggesdatter, Anna, (1689), g.m. Peder Nielsen Bang, Ribe. 1928-72.
Baggesdatter, Anne, (c.1670), g.m. Hans Vandel, Ribe. 1929-350.
Baggesdatter, Ingeborg, (d.1686), g.m. pr., Søren Nielsen Seerup, Ribe. 1929-336. 1984-136.
Baggesdatter, Karen, (1679), g.m. Peter Jensen Brøndum, Ribe. 1928-80.
Baggesen, (1856), pr., Harte. 1957-174.
Baggesen, Anna, (1746), degnekone, Føvling. 1944-21.
Baggesen, Bagge, (1675), købmand, Ribe.
Baggesen, Bagge, (1776), student, Ribe. 1928-70.
Baggesen, Frederik Ludvig August Haller, (1795-1865), kommandant, Kolding. 1912-230. 1970-387, 408.
Baggesen, Jens Christian, (d.1723), møller, Fanø. 1984-133.
Baggesen, Jens Lauredsen, (d.1702), rådmand, Ribe. 1918-670. 1928-69f. 1934-480. 1963-533. 1977-431. 1984-138.
Baggesen, Jens, (1729), lærer, Bobøl. 1929-219,
Baggesen, Jens, (c.1740), degn, skoleholder, Føvling. 1909-150. 1922-575. 1934-480. 1974-362.
Baggesen, købmandsslægt, Ribe. 1970-391. 1972-3. 1976-103.
Baggesen, Lambert, (1659), købmand, Ribe. 1928-70. 1974-507f.
Baggesen, Laurids Jensen, (1751), Ribe. 1928-70.
Baggesen, Laurids Lauridsen, (1682), bgm., Varde. 1919-75, 89.
Baggesen, Margrethe Jensdatter, (d.1789), g.m. Christian Falster, Ribe. 1928-90.
Baggesen, Margrethe, (d.1789), g.m. Christian Falster, Ribe. 1921-472f,
Baggesen, Peder Jensen, (1721), Ribe. 1928-70f.
Baggesen, Peder Jensen, (d.1722), handelsmand, Ribe. 1984-136.
Baggesen, Peder Lauridsen, (1668), købmand, Ribe. 1928-71.
Baggesen, Peder Lauridsen, (1702), rådmand, Ribe. 1919-89.
Baggesen, Peder, (1646), borger, Ribe. 1952-150.
Baggesen, Peder, (d.1650), rådmand, Ribe. 1974-507.
Baggesen, Vibeke, g.m. Anders Hansen Mahler, Ribe. 1921-466.
Bagmand, Niels Pedersen, (1682), borger, Ribe. 1918-675.
Bahne-Jensen, H., (1945), redaktør. 1999-8.
Baisner, Henrik, (1892), hmd., Lunderskov. 1927-576.
Bak, Søren, Lydum Mølle. 2012-23.
Bakkensen, Bakken, (c.1930), Hennebjerg. 1976-252.
Bakkensen, Bakken, Vejers. 1972-60.
Bakkensen, Christen Jensen, (1806), strandfoged, Oksby. 1974-503.
Bakkensen, Christian, Skyhede, Outrup Sg. 1974-491.
Bakkensen, Ebbe, (1707), skipper. 1977-403.
Bakkensen, Hans, Vejers. 1972-60.
Bakkensen, Jens, (1753), f. i Ho, Amsterdam. 1976-82.
Bakkensen, Jens, (1789), Oksby. 1962-468.
Bakkensen, Jens, (1806), Blåvand. 1974-501.
Bakkensen, Kaj, Hennebjerg, Henne Sg. 1974-489.
Bakkensen, Kristian, (1945), karetmager, Ølgod. 1971-616.
Bakkensen, Mads, (1620), Borre, Ål Sg. 1932-160.
Bakkensen, Niels, (c.1860), Tarp. 1985-397.
Bakkensen, Niels, (c.1875), gdr., Billum. 1911-61, 66.
Bakkensen, Terkel, (1861), Vejers. 1956-8. 1972-60.
Bakkesen, Jens, (1788), strandfoged, Blåvand. 1954-398.
Balduin den Femte af Hennegau. 2009-14.
Baldvin, (c.1035), greve, Flandern. 1908-178f.
Balle, Emanuel, (c.1788), bgm., Ribe. 1905-70ff. 1907-199. 1928-71. 1934-422.
Balleby Jensen, Peter Bagger, (c.1820). 1982-379.
Balleby Jensen, Villum, (1852-1933), Dyreby Skole. 1982-371ff. 1988-148.
Balleby, Vilhelm Olesen, (1817), Tørring. 1982-371.
Ballin, (1839), købmand, Ribe. 1915-19, 24ff. 1934-426.
Ballin, (c.1900), gæstgiver, Ribe. 1994-169.
Ballin, Frede, (1974), Brørup. 1997-232.
Ballin, Mogens, kunstner. 2011-13.
Balling, Amalie, (1850). 1976-143.
Ballot, Buijs, meteorolog, Holland. 1977-525.
Ballum, Christoffer Pedersen, (1729), pr., Lunde. 1991-265.
Balsen, Jens, (c.1850), markmand, hyrde, Vilslev. 1905-47.
Balslev, (1741), pr., Stauning. 1942-471.
Balslev, (1934), magister, Ribe. 1955-560.
Balslev, Anna, (c.1900), Ribe. 1994-170.
Balslev, Carl Frederik, (1805-95), biskop, Ribe. 1938-59. 1958-432. 1972-25. 1973-299.90-108. 1994-162ff.
Balslev, Harald, (1900), højskoleforstander, Ubberup. 1968-1.
Balslev, Ingeborg, g.m. Niels Finsen, s.d.
Balslev, Rasmus Vilhelm, (1807-1882), pr., Hammer-Horsens. 1913-611.
Balslev, Vilh., (1944), pr., Seem, Bramming. 1995-357. 2007-84. 2008-91.
Baltzersen, Knud, (1792), jordemodermand, Varming. 1929-426.
Baltzersen, Niels, (1619), pr., Åstrup. 1946-387, 390. 1990-60.
Bang Knudsen. 2004-31.
Bang Mikkelsen, (1922), lærer, Mejls, Varde Landsogn. 1997-174.
Bang-Knudsen, (c.1930), isenkræmmer, Esbjerg. 1998-434.
Bang, (1773), kammeradvokat. 1948-113.
Bang, (1838), pr., Vester Vedsted. 1938-78.
Bang, (1940), Grindsted. 1971-601.
Bang, Alfred, (1883), Struer. 1972-47.
Bang, Anna Cathrina Sophie, (1825-1855), Ribe. 1936-60.
Bang, Anne, (c.1520), g.m. Oluf Staverskov, s.d.
Bang, Bagge, (d.1660), Ribe. 1928-72.
Bang, Bennet, (c.1890), købmand, Lønborg. 1973-312.
Bang, Bernhard, forsker, Sorø. 2010-6ff.
Bang, Christen L., (d.1689), pr., Nørre Nebel. 1929-366.
Bang, Dorothea Jørgensdatter, (d.1757), præstekone, Vamdrup. 1918-648.
Bang, Hans Jørgen, (1794), pr., Vester Vedsted. 1912-320. 1925-366.
Bang, Herman, forfatter. 2011-9.
Bang, Ida Marie Sophie, (1835-1922), Ribe. 1936-61.
Bang, J.K., (c.1935), portør, Esbjerg. 1993-43.
Bang, Jens Poul Frederik, (1854), forstmand, forfatter. 1903-73.
Bang, Jørgen, (c.1700), skytte, Anst Hrd.?. 1969-256.
Bang, Jørgen, tjenestekarl, Ribe. 2008-12.
Bang, Marcus Frederik, (1711), biskop, Trondhjem Stift, Norge. 1928-72.
Bang, Margrethe Lauridsdatter, (1728), g.m. Conrad Vedel, Ribe. 1929-351.
Bang, Margrethe Lauridsdatter, (c.1716), g.m. Peder Pedersen Schade, Ribe. 1929-332.
Bang, Niels, (1584), rådmand, Bogense. 1978-56.
Bang, Niels, (1726), skriver, Ribe. 1928-72.
Bang, Oluf Lund, kammeradvokat, Købehavn. 2009-20.
Bang, overlæge, Rigshospitalet. 2006-83.
Bang, Palle, (1512), lensmand, Donneruplund, Skive Sg. 1980-502.
Bang, Palle, (1543), ejer af Hennegård. 1903-93.
Bang, Peder Georg, dr.jur. 1936-61.
Bang, Peder Nielsen, (d.1725), adelsmand, Ribe. 1928-72.
Bang, Peder, (1690), Ribe. 1963-535.
Bang, Peder, (1753), skoleholder, Thuesbøl. 1922-574.
Bang, Vilhelm, (1888), pr., Ribe. 1934-496.
Bang, Vilhelm, pr. 1939-10.
Bangsen, Jens, (c.1670), Jerne Sg. 1915-68.
Bank Enevoldsen, Christian, (d.1912), fiskeskipper, Esbjerg. 1992-373.
Banke, Jørgen, (1877-1953), bibliotekskonsulent, Esbjerg. 1961-210. 1968-151. 1980-482ff. 1997-146ff. 2006-82.
Barby, Andreas v., (1508-59), kansler, Kbh. 1971-550.
Barchmann, Antonius, (1686), regimentsskriver. 1928-73. 1937-114.
Barchmann, Christoffer, (c.1720), pr., Vilslev. 1905-98f. 1928-73.
Barchmann, Elisabeth Johanne, (c.1723), g.m. Lars Gram, Ribe. 1921-465,
Barchmann, Herman Frantz Antonsen, pr., Gudbjerg. 1928-73,
Barckman, Anthoni, (d.1703), regimentsskriver, skatteforpagter, Ribe. 1969-241. 1977-543.
Bardenfleth, (1917), amtmand, Vejle. 1981-19.
Bardenfleth, Carl, (c.1808), kgl. Adjudant. 1908-6.
Bardenfleth, Sophie, (d.1826), g.m. Andreas Teilman, Kærgård, Hunderup Sg. 1927-611ff.
Barfod, (c.1890), læge, Svendborg. 1999-80.
Barfod, Andreas, (1883), Nørre Vosborg. 1972-41.
Barfod, Claus, (1619), pr., Sneum. 1946-387, 390.
Barfod, Fr., historiker, Kbh. 1977-526.
Barfod, H.P., (1834-92), hospitalsforstander. 1972-53.
Barfod, Iver, (1668), pebling, Ribe. 1944-78.
Barfod, Jens, (1455), Sædding, Vester Horne. 1934-524.
Barfod, Jens, (1541), herredsfoged, Sædding. 1970-497.
Barfod, Jens, (1608), Nørre Nebel. 1941-236.
Barfod, Klavs Lauridsen, (d.1641), pr., Sneum. 1913-416, 444.
Barfod, Knud Clausen, (1640), pr., Allerup. 1913-414, 444. 1957-241.
Barfod, Laurids, (c.1550), Nørre Nebel. 1936-128.
Barfod, Molly, (1900), Nørre Vosborg. 1972-38ff.
Barfod, Niels Lauridsen, (d.1613), Nørre Nebel. 1929-374f. 1936-128. 1941-238.
Barfod, Niels Stephansen, (1744), prokurator, Ribe. 1928-73.
Barfod, Peder, (1603), Sædding. 1936-129.
Barfod, Poul Jørgensen, (c.1640). 1930-533.
Barfod, slægt. 1979-427.
Barfod, Thanus, (1613), Sædding. 1936-128.
Barfod, Åge, (1880), departementschef. 1972-41, 52.
Barkentin, Niels Madsen, (1812), bager m.m., Haderslev. 1991-201.
Barkentin, Niels, (1869), bagermester, Esbjerg. 1991-200.
Barkman, Anthonius, (1690), regimentsskriver. 1943-676.
Barkmann, Anthonius, (d.1789), lærer, Alslev. 1928-143.
Barnekow, Kr., (1599). 1941-213.
Barner, (c.1909), havneingeniør, Esbjerg. 1914-704.
Barnewitz, Joachim, (1600), gdr., Rudbjerggård. 1950-483.
Barsballe, Michel Pedersen, (1726), farver, Ribe. 1928-73.
Barsbøl, Lauge Andersen, (1613), pr., Vamdrup. 1918-647.
Barslund, Mikkel, (1945), sgf., Hoved. 1971-616.
Bartels, Henrik Julius, (1710), postmester, Ribe. 1928-73.
Barthelomensen, Jakob, (c.1624-54), kunstner, Ribe. 1972-98.
Bartholdy, Chr., Formand for Indre Mission, Esbjerg. 2006-90.
Bartholdy, Niels G., (1991), heraldiker, Kbh. 1991-250.
Bartholm,(1807), pr., Slagelse. 1934-409.
Bartholomei, Bernhardt, (1400-tallet), kannik, Lund. 1971-677f.
Bartsker, Hans Pedersen, (d.1701), pr., Jerne. 1910-63. 1925-245.
Bartskær, Hans Kristensen, (1568), Ribe. 1975-207, 211.
Bartskær, Johan Dideriksen, (1656), hofpræst. 1949-441.
Bartskær, Kristen Sørensen, (1574), bartskær, Ribe. 1975-207.
Bartskær, Poul Jensen, (1655), Kalvslund. 1974-409ff.
Basse, Simon Pedersen, (1716), Kolding. 1963-569.
Bastian, (c.1830), lærer, Tjæreborg. 1913-457.
Bastians, Kirsten, (1792), jordemoder, Guldager. 1929-436.
Bastiansen, Andreas, (c.1685-1753), smed, Tjæreborg. 1994-253.
Bastiansen, Frands, (1751-1822), stenhugger, Tjæreborg. 1994-247ff.
Bastrup, A.K., (1869), købmand, Varde. 1931-752. 1983-519. 1984-121. 1991-204.
Bastrup, C.J., (1731), svinehandler, Holstebro. 1978-37.
Bauditz, (1848), kaptajn. 1939-25.
Baumann, Raymond, (1870), løjtnant. 1996-60.
Baun, Anton, (c.1900), Billum. 1985-373.
Baun, Kræ, (1883), Janderup. 1985-382.
Baun, Niels P., (1887), Kærup, Janderup Sg. 1985-386.
Baun, Oluf, (1943), Tistrup. 1970-435.
Bavo, (d.653), helgen. 1975-57.
Bay Pedersen, Lars, (1851), Tvile. 1992-407.
Bay, (1862), læge, Eskelund, Brørup Sg. 1932-75f. 1944-91.
Bay, Henning, (1978), forstander, Varde. 1997-233.
Bay, Ingeborg Kathinka, (1866), Sødal. 1990-103.
Bay, Martin Ludvig, (1863-1931), pr., Sønderholm og Frejlev. 1990-107.
Bay, Pejr, (1893), Fanø. 1973-326.
Bayer, E., (1905), kunstmaler. 1947-577.
Bayer, Eva, (2000), tysk flygtning i Danmark. 2001-449ff.
Beccar, (c.1848), oberstløjtnant, Ribe. 1908-11.
Bech Bjerrum, Petra, Tanderup. 2006-3ff.
Bech Sørensen, Arne. 2006-5.
Bech Sørensen, Petra. 2006-3.
Bech, (1920), æggepakker, Esbjerg. 1992-335.
Bech, A., (1875), hmd., Faurholt, 1927-568f.
Bech, Aksel, (c.1900), landpostbud, Holsted. 1971-628.
Bech, C., (1900), kammerherre, Engelsholm. 1973-183f.
Bech, Christian, mølleejer, Lydum Mølle. 2012-5.
Bech, F.V., (1888), cand.mag, Ribe Katedralskole. 1945-159. 1972-20.
Bech, Jens, (c.1800), pr., Varde. 1909-61.
Bech, Kai, (1919), overlæge, Varde. 1979-237.
Bech, Knud, (c.1960), pr., Obbekjær Sg. 1999-110.
Bech, Laurids Madsen, (1799), købmand, Ribe. 1928-73.
Bech, Laurids, (1943), lærer, Sønder Vium. 1970-415f.
Bech, Maren Nielsdatter. 2006-3.
Bech, Mathias, (1752), konrektor, Ribe. 1928-73.
Bech, Nicolai, (1759), Ribe. 1928-74.
Bech, O., (1938), lærer, Gesten. 1940-129.
Bech, U.A., (c.1849), møller, Lydum. 1906-165f.
Bech, Ulrik Adolf, Lydum Mølle. 2012-5.
Bechgaard, Leo, (1943), frihedskæmper, Esbjerg. 1993-48.
Beck, (1944), lejrkommandant, Bramming. 1995-357.
Beck, C., (1600-tallet), skipper, Ribe. 1977-391.
Beck, Carl Hansen, (1897), Hviding Sg. 1996-55.
Beck, H., (1600-tallet), skipper, Ribe. 1977-391.
Beck, Hans, (c.1870), Sønder Farup, Vester Vedsted Sg. 1968-5, 18.
Beck, Ibine, (c.1890), tyende, Ribe. 1994-166.
Beck, Jens, (1738-1819), pr., pr., Varde. 1921-336. 1978-132.
Beck, Jens, (1894), bødker, Strandby. 1927-576,
Beck, Jens, (1905), Bolding, Åstrup Sg. 1986-590.
Beck, Kristian, (c.1870), gdr., Sønder Farup, Vester Vedsted Sg. 1968-18.
Beck, Marie Kirstine Christensen, tjenestepige, Tømmerby (1874). 2012-42.
Beck, Niels Bennedsen, (1899), kådner, Hviding. 1996-54.
Beck, Niels, (1905), Åstrup Sg. 1986-593.
Beck, Niels, (1907), Janderup. 1985-381.
Beck, Peder Truelsen, (1899-1971), Tobøl. 1996-54ff.
Beck, Ulrik, (1799), møller, Lydom. 1965-274.
Beck, Vilhelm. 2005-27.
Becker, (c.1900), købmand, Foldingbro. 1971-629.
Becker, Hans, se Pistorius, Johannes.
Becker, J. C. 1958-519.
Becker, Johannes, (1718), Vamdrup. 1963-575.
Becker, Johannes, (1735), Ribe. 1928-74.
Beeg, Anders, (d.1586), købmand, Ribe. 1975-187.
Beeg, Line, (1586), Ribe?. 1975-187.
Beenfeldt, Hermann Friederich, (1688-1761), generalløjtnant. 1924-162.
Beeren, (c.1859), kaptajn. 1910-10f.
Begtrup, Gregers, (c.1806), professor, forfatter. 1903-45.
Begtrup, Holger, højskoleforstander. 1965-202.
Behaim, (1572), patriciersøn, Nürnberg. 1970-342.
Behling, (c.1920), ingeniør, Varde. 1979-239.
Behncke, frk., (1891), pigeskolelærerinde, Varde. 1981-112.
Behr, Ditlev de, (1734), herredsfoged, Starup. 1914-667. 1957-233
Behren, Margrethe v., (d.1746), g.m. v. Calnein, Ribe. 1928-81.
Beier, Ingvardt, (c.1890), dr.phil., Kbh?. 1968-58.
Bein, Karl. Kriminalassistent. Esbjerg. 2006-26ff.
Bejer, (c.1880), gæstgiver, Esbjerg. 2000-271.
Bejer, J.A. (1884), mejerist, Esbjerg. 1925-258.
Bejerholm, Jens, (1990), Tjæreborg. 1990-111.
Bell, Georg, (1934), biskop, Chichester, England. 1997-248.
Below, Henrik, (1540-1606), Spøttrup. 1942-359. 1971-565.
Below, Sophie, (1617), mecklenborgsk adelsdame. 1970-489.
Below, Sophie, (1624), Fårup. 1941-220.
Bemer, Carl Otto, (1767), skipper, Wismar. 1980-555.
Bencard, Mogens, antikvar, Ribe. 1975-226. 2003-116. 2010-89ff.
Bender, Maren, (1600), heks, Skast. 1930-508.
Benderup, adelsslægt. 2012-65.
Bendix, (1904), pr., Lønne Sg. 1999-85.
Bendixen, Johannes (Kløj), Jedsted. 1945-276.
Bendixen, Søren, (1876), hmd., Lejrskov. 1927-569.
Bendixen, Søren, (c.1821), gårdskarl, Ribe. 1907-26.
Bendixen, Åge Meyer, (c.1900), forfatter. 1978-113.
Bendsen, Gjøde, (1608), Ansager. 1941-244.
Bendsen, Jacob, (1691), hører, Ribe. 1928-74.
Bendsen, Kjeld, (1720), købmand, Ribe. 1928-74.
Bendtsen, (c.1940), pr., Esbjerg. 1992-13f.
Bendtsen, Bertel, (c.1880), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-190.
Bendtsen, Carl Henrik August, (1804-78), rektor, Ribe. 1904-17. 1910-121. 1968-33. 2002-28.
Bendtsen, Jacob, (d.1721), pr., Vejen Sg. 1909-121. 1969-311.
Bendtzøn, Mam, (1625), skipper, Galmsbøl. 1977-388f.
Benedicta, Caroline, f. Neumann, (c.1780), præsteenke, Skanderup. 1909-37.
Benedikt af Nurcia, helgen. 1976-203.
Bengerd, (1214-1221), dronning af Danmark. 1977-498. 2009-10ff.
Benned, (1608), Strandby. 1940-107.
Bennedsen Hansen, Niels, (1890), Bolhede, Øse Sg. 1996-37ff.
Bennedsen, (1849), lærer, Kvong. 1944-45.
Bennedsen, (c.1870), gdr., Stensvanggård, Brørup Sg. 1932-42ff.
Bennedsen, Andreas, (1819), postmester, Ribe. 1928-74.
Bennedsen, Christen, (1657), Urup. 1972-141.
Bennedsen, Frands, (1818), kromand, Janderup. 1939-96.
Bennedsen, Frands, (d.1834), kromand, Janderup. 1984-106.
Bennedsen, Jørgen, (1780-1858), Janderup. 1984-96.
Bennedsen, Niels, (1849-79), lærer, Slebsager, Fåborg Sg. 1938-58. 1999-99.
Bennedsen, Peder, (1786), Sønder Lourup, Gørding Sg. 1915-149.
Bennedsen, Theodor, (1855-1934), købmand, Lunde Sg. 1938-66. 1999-99.
Bennetsdatter, Margrethe, (c.1651), g.m. Willum Knudsen, Ribe. 1929-306.
Bennetsen, Barbara, (1995), Janderup. 1995-396.
Bennetsen, Christen, (c.1804), gdr., Øse Sg. 1983-496.
Bennetsen, Jens, (1795), hmd., Roesthøje, Grimstrup Sg. 1932-192.
Bennetsen, Søren, (1910), gdr., Torrup. 1996-31.
Bennich, Hans, (1660), fuldmægtig, Riberhus Amt, rådmand, Varde. 1919-90ff. 1980-619.
Bennich, Peder, (1719), Varde. 1940-124.
Bennike, Ferdinand, (c.1920). 2001-382.
Bennike, Vagn, (1940), general. 1971-601. 1985-436.
Benthien, Ruth, (1980), lærerinde?, Vorbasse Sg. 1987-59.
Bentsen, Gudmund, (c.1904), elektriker, møllebestyrer, Askov. 2002-38. 2012-5f.
Bentsøn, Hans, (c.1500), fisker, Odense. 1903-22.
Bentzen, præst, Zions Kirke, Esbjerg. 2006-34, 90, 92.
Benzon, Johannes Evald, (1875). 1972-40, 52.
Benzon, kammerherre, Christiansdal. 1935-621.
Benzon, Lorenz, (1875), distriktslæge. 1972-52.
Benzon, Nelly, (1890), g.m. fotograf Nicolaj Hansen, Nyborg, s.d.
Berendtzen, Oluf, (1674), tingskriver, Varde. 1943-612.
Berentbom, Nikolai, (1791), skomager, Ribe. 1928-74.
Berg, (1887), kroejer. 1963-593.
Berg, (1918), vognmand, Esbjerg. 1964-130.
Berg, (c.1880), læge, justitsråd?, Ribe. 1990-20. 1994-170.
Berg, A., (1890), fagforeningsformand, Varde, Esbjerg. 1990-78.
Berg, Chr. politiker. 2003-28ff.
Berg, Frans, (c.1540-94), biskop, Oslo. 1971-562.
Berg, J., (c.1870), dyrlæge, Varde, Esbjerg. 1981-118, 149. 1983-455.
Berg, Johan Johannsen, (1911), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Berg, Magge, (c.1890), Ribe. 1994-175.
Berg, N. Christian, (1835), degn, Nørre Farup. 1980-520.
Berg, O., (1890), arkitekt. 1978-20f.
Berg, Peder Løgstrup, (1886), Hemmet Sg. 1989-355.
Bergenhammer, Niels Sommer, (1826), pr., Veerst, Vejen. 1954-377. 1976-157.
Berger, Jacob, (1566), kurator, Leipzig. 1970-354.
Berggren, A.P., (1840), organist, Darum Sg. 1989-363.
Berggren, Regine, (1840), privatlærerinde, Darum Sg. 1989-363.
Bergh, Cornelius van den, Amsterdam. 2012-31.
Bering, Elisabeth Magdalene Pedersdatter, (c.1740), præstekone, Vamdrup. 1918-648.
Bering, Jacob Jensen, (d.1835), degn, Janderup. 1911-41. 1984-80.
Bering, Jens Peder, (d.1865), Janderup. 1911-41.
Bering, Mette Pedersdatter, (1664), præstekone, Vamdrup. 1918-647.
Bering, Peder Jensen, (1692), pr., Vamdrup. 1918-647.
Bering, Peder, (1749-1815), degn, Maltbæk. 1958-373.
Bering, Vitus, (1798), pr., Alslev-Hostrup. 1918-696.
Berling, Carl, (d.1872), Vamdrup. 1941-339.
Bernadotte, Folke, svensk greve. 1971-604.
Bernbom, Fr., (1848), gørtler, Ribe. 1915-19ff.
Bernbom, N., (1848), snedker, Ribe. 1915-19ff.
Bernhardt, Jeppe, (1959), avlsbruger, Ribe. 2000-225.
Bernhardtsen, Andreas, (1829), oppasser, Ribe Hospital, Ribe. 1924-153.
Bernstorff, Christian Günther (1769-1835), greve, statsmand. 1903-143.
Bernt, (1664), kapellan, Ribe. 1957-254
Berntsen, Anton, digter. 2006-14.
Berntsen, B.C. (c.1880), købmand, Vejers. 1912-256.
Berntsen, Bernt, (c.1880), styrmand, Vejers. 1912-256.
Berntsen, Klaus, (c.1890), konseilspræsident. 1965-208. 1989-381. 1998-383. 2008-51ff.
Berntsen, Lydiche, (1757), urmager. 1975-306.
Berntsen, Niels, (c.1880), kaptajn, Vejers. 1912-256.
Bersmann, Gregorius, (1568), Husum. 1971-558.
Berstelsen, Sebast, (1629), Klelund. 1960-129.
Berteil, Anders, (c.1590), Malmø?. 1981-90.
Berteil, Johanne, (c.1590), Malmø. 1981-90.
Bertels, Johan, (1620), Ølgod. 1930-535.
Bertelsdatter, Anne, (1792), jordemoder, Hostrup, Alslev Sg. 1929-436.
Bertelsdatter, Matte, (1753), købmandsenke, Ho. 1976-82. 1977-441.
Bertelsen Friis, (1955), Oksbøl. 1961-247.
Bertelsen Friis, P., (1915), viktualiehandler, Oksbøl, Ål Sg. 1986-564.
Bertelsen, Boje, (1728), skipper, Ho?. 1976-112.
Bertelsen, Ebbe Winther, (2000), malermester, Ribe. 2000-216.
Bertelsen, H., (1625), skipper, Ribe. 1977-389.
Bertelsen, H., (1861), kalkbrænder, Haderslev. 1943-625.
Bertelsen, Hans, (1608), Janderup. 1941-240.
Bertelsen, Hans, (1619), pr., Ansager. 1940-157. 1946-388, 394.
Bertelsen, Hans, (1720), Vester Vedsted. 1960-99.
Bertelsen, Hans, (1748), gdr., Seest. 1940-150.
Bertelsen, J., (1707), Varde. 1977-403.
Bertelsen, Jens Christian Carl, (1826-1903), pr., Manø. 1990-103.
Bertelsen, Jens, (c.1780), smed, Agerkrog, Tistrup Sg. 1915-125.
Bertelsen, Jep, (1608), Ho. 1941-231.
Bertelsen, Jeppe, (1779), Varde. 1979-419.
Bertelsen, Jeppe, (c.1850), gdr., Orten. 1931-746. 1956-8.
Bertelsen, Mads, (1608), Oksby. 1941-233.
Bertelsen, Maren, (c.1900), Fåborg. 1978-165.
Bertelsen, N.V.J., (1893), smed, Esbjerg. 1927-576.
Bertelsen, Niels, (1831), færgemand, Tarphage. 1939-87, 96.
Bertelsen, Niels, (1842), aftægtsnyder, Oksby. 1940-163.
Bertelsen, Peder, (1608), Føvling. 1941-244.
Bertelsen, Peder, (1638), guldsmed. 1940-157.
Bertelsen, Peder, (1699), rytterbonde, Lunderskov. 1932-206.
Bertelsen, Peder, (1700-tallet), skipper, Ho. 1938-154. 1976-88.
Bertelsen, Peder, Hjortkjær. 2003-6.
Bertelsen, Peter, (1643), skipper, Norge. 1980-566.
Bertelsen, Peter, (1779), gdr., Årre Sg. 1931-781.
Bertelsen, Rasmus, (1651-1727), Indslev, Fyn. 1985-387.
Bertelsen, Søren, (1923), journalist, Esbjerg. 1996-11ff.
Bertelsen, Th., (1644), Galtho. 1970-489.
Bertelsen, Thomas, (1800), Hessel. 1938-137.
Berthelsen, (1860), pr., Manø. 1947-538.
Berthelsen, Carl, (1913), pr., Lunde-Ovtrup. 1981-76.
Berthelsen, Chresten, (1772), strandløber, Hjerting. 1948-106.
Berthelsen, Elias, (1868), gdr., Stens. 1940-68.
Berthelsen, Frantz Trolle, (1772), hospitalspræst, Ribe. 1928-74.
Berthelsen, Hans Pedersen, (1683), pr., Jerne. 1928-70.
Berthelsen, Jørgen, (1917), landstingsmedlem. 1981-23ff.
Berthelsen, Mads, (1648), møller, Varde. 1942-523.
Berthelsen, Niels Peder John, (1869). 1945-305.
Berthelsen, Poul Friis, skipper. 1945-305.
Bertold, Oluf, (1891-1958), lærer, Esbjerg Arbejderhøjskole. 1982-393ff.
Bertolucci, Mario, (1980), fotograf. 1980-613.
Bertram, Andreas. 2005-67.
Bertram, Caroline Henriette Marie, (1802-62), g.m. Peder Pedersen Bertram. 1988-234.
Bertram, Maren Helene, (1892), g.m. Karl M. Hansen, Gjesing, s.d.
Bertram, Peder Andreas, (1856), gdr., Roust. 1952-85.
Bertram, Peder Pedersen, (1821), Estrup Hgd. 1988-233.
Bertram, Peder Pedersen, (g.1825), forpagter, Estrup, 1949-325.
Bertramsen, Jacob, (1707), Lejrskov. 1962-434.
Besekow, Sonja, (1945), Kbh. 1984-216.
Besiakow, Salli, (1945), arkitekt. 1986-625.
Best, Werner, rigsbefuldmægtiget. 2006-24.
Betzer, (1865), klokker, Ribe. 1962-387
Beydeck, Jacob, (1761), kolonist, Vorbasse Sg. 2000-203.
Beydeth, (også: Beydert) Johan Jacob, (1761), kolonist, væver, Vorbasse Sg. 2000-204, 213, 214.
Beyer Iversdatter, Herle, Stavanger. 2006-58.
Beyer, V., (1880), gdr., Søviggård. 1981-105. 2001-434.
Beyerholm, Elieser Andersen, (c.1737), hospitalspræst, Ribe. 1921-464. 1928-74. 1945-225.
Beyerholm, Elisabeth. 1971-536f.
Bhie, Anna Kirstine, (1686), g.m. Jørgen Nielsen Seerup, Ribe. 1929-335.
Bhie, Henrik Pedersen, (1700), rektor, Ribe. 1928-74.
Bhie, Søren, (1690), hører, Ribe. 1928-75.
Bi, Ane Jensen, (1919), g.m. snedker M.C. Håkonson, s.d.
Bibe, Elisabeth, (1761), kolonist, Vorbasse Sg. 2000-199, 214.
Biber, Jacob, (1762), kolonist, Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-213.
Bidstrup, Herluf, (1945), tegner. 1995-304.
Bie, (1785), landmåler, Fredericia. 1940-33.
Bie, Simon Nielsen, (1745-1817), landmåler, Ribe. 1973-218, 246.
Biener, Elias Samuel,(1699), pr., Veerst-Bække. 1917-439. 1945-217. 1968-96.
Biercherod, Kirstine Dorthe, (c.1721), g.m. Jens Ducke, Ribe. 1928-87.
Biering, (1798), pr., Sønderho. 1994-180.
Biering, (c.1825), pr., Jernved. 1913-480.
Biering, Carl Peter, (1812), pr., Fanø. 1915-206.
Biering, Ferdinand, (1813-1879), pr., Svinninge. 1911-78.
Biering, Hans Jørgen Pedersen, (1783), pr., Manø. 1928-186.
Biermann, Johan Georg, (1754), hospitalspræst, Ribe. 1928-75.
Bierrum, Heinrich Ernst, (1771), Øllufgård. 1982-250. 1996-45.
Bierrum, Henrik Ernst, (1746), herredsfoged. 1947-629.
Bierrum, Jens Nielsen, (d.1779), gdr., Vester Vedsted. 1998-418.
Bierrum, Otto Diderich, (d.1743), Gravengård, Brørup Sg. 1996-51.
Bierrum, Severin, (d.1813), degn, Darum. 1966-418.
Bierrum, Søren, (1719), herredsfoged, Gørding. 1947-628.
Biilman, Ejner, professor. 2012-57.
Bil, Pieter Jansz(en), (1704), Ribe, Amsterdam. 1977-426.
Bild, Predbjørn, (g.1592), hofmarskal, Kbh. 1960-13.
Bilde, Margrethe, (c.1610), heks, Donslund. 1929-385.
Bildsø, Marie, (d.1807), g.m. Stephan Middelboe, Ribe. 1929-316.
Bildsøe, Poul Martin, (1790-1865), cand.theol. Ribe. 1912-328ff.
Bilgrav, (1890), købmand, Esbjerg. 1978-21.
Bille, (1748), søkaptajn, Ribe. 1928-75.
Bille, Aksel, (1693), Ørumgård. 1966-404.
Bille, Chr., (1677), Agerkrog. 1941-224.
Bille, Henning, (g.1595), Vrejlev Kloster. 1960-13.
Bille, Henrik, (1620), Tirsbæk. 1961-176.
Bille, Karen, (1677), Agerkrog. 1941-224.
Billedsnider, Jens Mortensen, (c.1637), “Nykirkemesteren”, Kolding. 1987-31ff.
Billham, Reginald Percival, (1943), RAF-soldat, d. i Obbekær. 1983-531ff.
Billum, Christen Sørensen, (1794-1869), oldsamler, Gram m.fl. st. 1994-226.
Billum, Christen, (1627), pr., Brøns. 1928-67.
Bilsted, regimentskvartermester, Fredericia. 1939-17.
Biltoft, Chr. M., (1841), sognedegn, Ravnsø. 1957-223.
Biltoft, Kristen Madsen, (d.1873), lærer, kirkesanger, Jerne. 1925-228.
Biltoft, Mads, (c.1850), gdr., Måde. 1948-76.
Bindesbøll, Maren Jensdatter, Varde. 1939-67.
Bindesbøll, Thorvald, (1900), kunstner, Kbh. 1940-46. 1999-63ff.
Bing, Anders Kjeldsen, (1525-89), lensmand, Oslo. 1978-96.
Bing, Anders, jægermester. 2005-37.
Binnesbøl, Las Nielsen, (d.1625), kirkeværge, Ådum Sg. 1987-38.
Binzers, (c.1849), løjtnant. 1910-9.
Birch, (1890), jernstøber, Varde. 1990-80ff.
Bircherod, Jens, biskop, Odense. 1945-216.
Birck, Sixtus, (1566), rektor, Augsburg. 1970-356.
Birger, Arthur, (1932), lettisk flygtning, Bramming. 1995-353.
Birgitta af Vadstena, (1303). 1970-496.
Birk, (c.1900), pr., Påby. 1978-113.
Birk, Anneke Andersdatter, (1823), fruentimmer, Gram Sg. 1994-227.
Birk, Christian, (1850), rørmager, Knoldeflod, Rousthøje. 1930-592.
Birk, K., (c.1900), gdr., Nagbøl, Skanderup Sg. 1969-195f.
Birk, Kresten, (1870), lærer, Dollerup, Skanderup Sg. 1969-207.
Birk, Signe, (c.1933), Obbekær Sg. 1998-378.
Birke, (1945), pr., Esbjerg. 1995-307. 2006-90.
Birkedal, Schöller Parelius Vilhelm, (1809-92), pr. 1990-108.
Birkedal, Uffe, forfatter. 2003-100.
Birkedal, Vilhelm, pr., Sønder Omme, Ryslinge. 1911-03. 1935-621. 1937-73. 1938-64, 90. 1965-180. 1967-493. 1984-62. 1998-386. 2005-22ff.
Birket-Smith, Sofus. 1970-340.
Birkhol, Jens, (1870), kunstmaler, Fyn. 1991-244.
Birkmose, G., (1903), sognerådsformand, Ølgod. 1952-14.
Birnbaum, (1854), kopist, Ribe. 1966-375.
Birnbaum, Walther, (1934), tysk embedsmand, Berlin, Fanø. 1997-252.
Bisted, Niels Cortsen, (1770), pr., Vorbasse Sg. 1915-140. 2000-201.
Bitch-Larsen, præst, Ribe. 2011-69.
Bitsch, J., (1968), pr., Vorbasse Sg. 1972-131. 1987-56.
Biøl, Peder, (1600-tallet), vognmand, Ribe. 1977-391.
Biørn, Anne Marie, (d.1816), Hannevanggård, g.m. Peder Sterm, s.d.
Bjarnhof, Karl, forfatter, journalist. 2008-71.
Bjelke, A., (c.1870), jernstøber, Varde. 1981-145, 149.
Bjelke, Hjalmar, (1910), kolonialhandler, Varde. 1978-135. 2001-382.
Bjelke, Regnar, (c.1903), Varde. 1978-136.
Bjerg, Anders, Ribe. 2008-11.
Bjerg, Søren, Byagergård, Nørre Nebel. 1974-493.
Bjerge, Poul Pedersen, (1853-1931), højskolelærer, Askov. 1903-04. 1928-2. 1935-658. 1952-2. 1973-301. 1975-284. 1976-182, 200. 2002-3. 2003-105f.
Bjering, Carl, (1840), kapellan, Skærbæk. 1938-79.
Bjermann, Poul, (1860), købmand, Tømmerby Sneum. 1941-266.
Bjerre, Hans, (1945), maskinmester, Esbjerg. 1995-349.
Bjerre, Jakob, (1900), ingeniør, Askov. 1973-183. 2002-38.
Bjerregård, (1940), stationsforstander. 1971-601.
Bjerregaard, biskop, Ribe. 2007-84.
Bjerregaard, C., (1940), begravelsesfirma, Esbjerg. 1994-202.
Bjerregaard, Jørgen Hansen, (1787-1866), pr., Toftlund. 1911-101.
Bjerregård, Kr. Riis, (1947), gartner. 1956-60.
Bjerregaard, kredsdyrlæge, Grindsted. 2010-13.
Bjerreherred, Rasmus, (1870), Plougstrup. 1941-208.
Bjerring, (1856), pr., Fanø. 1955-523.
Bjerring, Laura, forstanderinde, Hjerting. 2006-61ff.
Bjerrum Jensen, Niels, (c.1940), tobakshandler. 2001-425.
Bjerrum, Adolf, husmand, Tanderup. 2006-6.
Bjerrum, Aksel, Tanderup. 2006-8, 22.
Bjerrum, Bodil Elisabeth, (1774). 1957-234.
Bjerrum, C.V., (1917), trafikassistent, Ølgod. 1988-201ff.
Bjerrum, Carl Christian, (1807), købmand, Ribe. 1907-169. 1908-25.
Bjerrum, Christian Peder, (1758), lærredshandler, Ribe. 1928-75.
Bjerrum, Dinna, Tanderup. 2006-8.
Bjerrum, H.G., (1831), købmand, Ribe. 1934-423.
Bjerrum, Hans Christian Hansen, (c.1880), urmager, Ribe. 1976-214.
Bjerrum, Hans Gerdes, (1799), borger, Ribe. 1928-75.
Bjerrum, Henning, Tanderup. 2006-9.
Bjerrum, Henrik Ernst, (1719-1789), herredsfoged, Øllufgård. 1914-668. 1957-233. 1975-33.
Bjerrum, Inger Grethe, Tanderup. 2006-7.
Bjerrum, Jannik, (1851-1920), øjenlæge, Skærbæk. 1956-57.
Bjerrum, Karl Viggo, Tanderup. 2006-9.
Bjerrum, Lars, (c.1870), Sønder Farup, Vester Vedsted Sg. 1968-12.
Bjerrum, Mona, Tanderup. 2006-10, 16.
Bjerrum, N.C., (1725), købmand, Ribe. 1928-75. 1977-432.
Bjerrum, Niels Olsen, (1869), slagter, Esbjerg. 1991-208.
Bjerrum, Otto, (1711), Ribe. 1963-548.
Bjerrum, S., (1743), skipper, Sønderside. 1977-441.
Bjerrum, Severin, (1775), degn, Darum. 1957-233.
Bjerrum, Søren Mortensen, (1870), hmd., Esbjerg. 1991-210. 2003-89.
Bjerrum, Søren, (c.1719), herredsfoged, Skads-Gørding-Malt, Bryndumdam. 1914-667. 1957-233. 1985-348.
Bjerum, Christian Carl, (1795), borger, Ribe. 1928-75.
Bjerum, Christian Johansen, (1748), farver, Ribe. 1928-75.
Bjorholm, Mette, (d.1886), Åstrup. 1994-199.
Bjærge, Poul, se Bjerge.
Björck, Anders, (1735), skibsfører, Göteborg. 1989-396.
Bjørn, Frk., Esbjerg. 2006-80.
Bjørn, Jens Sørensen, pr., Vodder. 1928-75.
Bjørn, Jørgen Carstensen, (1716), hospitalsforstander, Varde. 1917-562.
Bjørn, Karen Jacobsdatter, (c.1720), Hjerting. 1918-593.
Bjørn, Maren Jacobsdatter, (d.1745), Varde. 1917-557.
Bjørn, Søren Pedersen, (1696), Ribe. 1928-75.
Bjørnholm, (1945), ritmester, Oksbøl. 1964-80.
Bjørnsen, Jacob, (1650), bgm., Varde. 1917-548ff. 1918-588ff. 1971-650. 1976-118ff. 132. 1979-416.
Bjørnsen, Niels, (1738), organist, Ribe. 1928-75.
Bjørnsen, Oluf, (1557), hofpræst, Kbh., senere Nyborg. 1971-550.
Bjøvlund Trold, tigger, Bjøvlund Hede, Holsted Sg. 1923-44.
Blach. Vognmand. Esbjerg. 2006-96.
Blanchsted, (c.1680), regimentsskriver. 1977-548.
Blanck, Maria, (1890), Tistrup. 1999-20.
Blandfort, Johann Bernhard, (1802-38), urmager, Ribe. 1976-212.
Blangsted, M. S. (1751-1826), pr., Vester Nykirke. 1912-333.
Blatt, Casper, (1707), korporal, Jordrup. 1962-434.
Bleg, Benjamin Iversen, (1819), Tarphage. 1939-86.
Blegmand, Peder Jensen, fæstebonde. 1916-362, 366.
Blichenberig, Anne Clausdatter, (1714), g.m. Jørgen Laursen-Stub, Ribe. 1929-339.
Blicher, Steen Steensen, (1787-1848), forfatter. 1903-74. 1957-179. 2002-15. 2003-100. 2006-105.
Blichfeld, Frands, (1717), amuniensis, Ribe. 1928-75.
Blichfeldt, (1935), hoteldirektør, Esbjerg. 2000-275.
Blick, Jahan, adelsfrue, Mundelstrup. 2012-65.
Blinkenberg, (1928), drejer og isenkræmmer, Varde. 1978-136, 153.
Blinkenberg, (c.1900), cand.theol., højskoleforstander, Janderup. 1911-49,
Blinkenberg, Christian, (c.1870), værtshusholder, Varde. 1981-146.
Blinkenberg, Christian, (c.1875), elev, Ribe Kathedralskole. 1968-33, 53. 1972-30.
Blinkenberg, Christian, arkæolog, professor. 2006-107.
Blixen, Karen, forfatter. 2012-46.
Bloch Jensen, Christen, (1924), fattiglem, Vorbasse. 1997-208.
Bloch Jensen, Ketty, (1984), gårdmandskone, Kjærgård. 1984-44.
Bloch Suhr, adjunkt, Ribe. (1839) 2012-40.
Bloch, (1738), pr., Malt. 1955-515
Bloch, (1841), pr., Kvong. 1944-40.
Bloch, (1845), læge, Varde. 1993-73.
Bloch, (1860), prokurator, Varde. 1978-134.
Bloch, (1864), pr., Ål. 1962-386.
Bloch, A., (1883), havnemester, Esbjerg. 1983-500.
Bloch, Charlotte, (g.1784), bispedatter, Ribe. 1934-511.
Bloch, H., (1784), by- og herredsfoged, Varde. 1932-187. 1968-125.
Bloch, H., (c.1880), Vejers. 1912-264.
Bloch, Hans Christian Nielsen (“Kaptajn Bloch”), (c.1900), kromand, Oksbøl. 1984-44.
Bloch, J.C., (d.1773), biskop i Ribe. 1912-266. 1928-75. 1934-511. 1939-3. 1942-457. 1946-382. 1948-123. 1953-274. 1972-73.
Bloch, Jørgen Vincent, lic.theol. 1975-273.
Bloch, Jørgen, (d.1838), pr., Egvad. 1975-271.
Bloch, Kaj, (1945), fisker, Hvide Sande. 1970-429f.
Bloch, Kirstine, (c.1880), krokone, Oksbøl. 1984-44.
Bloch, Niels Hansen, (1874), lærer, Ovtrup, Ølgod. 1981-76.
Bloch, Niels Jensen, (1740), pr., Malt. 1958-371.
Bloch, Olga, (1922), Varde. 1978-147.
Bloch, P.O., (1891), pr., Ål Sg. 1986-555.
Bloch, P.V., (c.1860), læge, Varde. 2002-26.
Bloch, Peder Otto, (1845), kunstner, Kvong. 1972-1f.
Bloch, Tønne, (1733-1803), pr., biskop, Middelfart, Ribe. 1909-53. 1924-161ff. 1928-75. 1939-11. 1980-536.
Bloch, Urban Jensen, (1722), pr., Ål Sg. 1991-265.
Bloch, V.A., Ribe Katedralskole. 1972-18.
Bloch, Viggo, (1852-1925), historiker. 1953-193.
Bloch, Viktor, pr., Lønborg. 1961-200.
Blochinger, Matthias, (d.1581), professor, Wittenberg. 1971-553.
Block, Terman, (1894), gdr., Esbjerg. 1964-136. 1986-511.
Blohm, Jacob Ibsen, (d.1754), Fanø. 1915-197.
Blom, C. V. Kunstmaler. 2004-87.
Blom, Elise, g.m. etatsråd B. 1970-390.
Blom, Hans, (1986), murmester, Seem Sg. 1986-669.
Blom, Morten, (1718), møller, Fanø. 1984-133.
Blome, Hans Didriksen, (1538-99), lensmand, Haderslev. 1971-559, 569, 591, 594.
Blomendal, Segeband, (1358), sørøver. 1974-385.
Bloncogius, Johannes, (1648), skolemester, Visselbjerg. 1981-195.
Bluhme, (1892), kommandør, Esbjerg. 1958-477.
Bluhme, Emil, (1905), folketingsmand, Esbjerg. 1967-565.
Bluhme, Hans Emil, (1833), godsejer, folketingsmand, Nørlund. 1977-461f, 466ff.
Bluhme, hofpræst. 1945-233.
Blume, (1810), prokurator, Ribe. 1928-75.
Blume, Chr. Albrecht, (1794-1866), geheimekonferentsråd. 1904-52.
Blume, Rolf, (1881), tysk tillidsmand, Fitting. 1991-228.
Blymester, Christen, (1670), konrektor, Ribe. 1928-76.
Blytækker, Jens, (1747), Ål. 1966-455.
Blytækker, Søren Nielsen, (1644), blytækker, Kvong. 1966-454.
Blædel, (1867), pr., Nustrup. 1950-520.
Blæhr, Ludvig, (1719), købmand, Ribe. 1928-76.