Årsprogram 2019

Er du interesseret i historie? Så bliv medlem hos os!
– Som medlem modtager man årbogen ‘Fra Ribe Amt’ samt indbydelser til foreningens aktiviteter.


Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 12.30.
(Vi mødes ved indgangen kl. 12.20)

Besøg på Danish Crown Beef
– Kvægslagteriet i Holsted

Danish Crown Beef, Energivej 5, 6670 Holsted.

Oplev Danish Crown Beef bag kulissen og få et indtryk af,
hvordan et stort kvægslagteri fungerer.

Rundvisningen, som starter med et oplæg fra Danish Crown,
varer ca. 2 timer. Efterfølgende vil museumsinspektør og
arkæolog Lars Grundvad fortælle om de udgravninger, der
fandt sted, før byggeriet af fabrikken gik i gang, og om de
gamle teglovne, der blev fundet på stedet.

Besøget er kun for medlemmer af Historisk Samfund for
Ribe Amt.

Da der kun er plads til 32 personer, er tilmelding nødvendig,
og det vil være efter først til mølle-princippet.

Tilmelding senest den 13. februar 2019 på
histsamfund@gmail.com eller tlf. 22 74 08 26.


Onsdag 27. marts kl. 19.00 – 21.00.

Generalforsamling
og historien om Ribes gamle rådhus

Det Gamle Rådhus i Ribe, Von Støckens Plads, 6760 Ribe.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Indledningsvis introduceres deltagerne til rådhusbygningen og dens spændende historieved Morten Søvsø, overinspektør ved Sydvestjyske Museer.

Forhåndstilmelding a.h.t. kaffebord senest 23. marts til
22 74 08 26 eller histsamfund@gmail.com.


Torsdag 25. april kl. 14.30.

Guidet tur på Ribe Vikingecenter

Ribe Vikingecenter, Lustrupvej 4, 6760 Ribe.
Mødested på p-pladsen.

Kom med på en guidet tur rundt på Ribe Vikingecenter.
Leder, Bjarne Clement, vil på turen rundt fortælle om tankerne
bag turistattraktionen, som er blandt regionens bedst
besøgte.

Turen varer en time. Medbring praktisk tøj.


Onsdag d. 22. maj kl. 18.00 – 20.00.

Varde for 150 år siden i miniformat

Varde Miniby, Lundvej 4E, 6800 Varde.

Varde Miniby er verdens ældste miniby, der er skabt håndværksmæssig
korrekt. Udgangspunktet er købstaden Varde anno 1866. Alle bygningerne er opført i målestoksforholdet 1:10, og hver eneste er konstrueret som en tro kopi af originalen bygget af specielle hjemmestøbte tag- og mursten
og håndfremstillede nedløbsrør, vinduespartier og bindingsværk.
Der er tale om et imponerende stykke by- og kulturhistorie.

Vi kommer ind til reduceret pris, 35 kr. pr person.
Tilmelding senest d. 9/6 2019 på tlf. 2126 5219 eller på
histsamfund@gmail.com.


Torsdag 5. september kl. 16.00.

Præsentation af Årbog 2019

Thorstrup Sognearkiv, Birgittegården,
Falkevej 4, Sig, 6800 Varde.

Thorstrup Sognearkiv er vært ved arrangementet, hvor Hans
Jørgen Gammelgård fra arkivet vil præsentere Historisk
Samfunds årbog ”Fra Ribe Amt 2019”.
Efter kaffen vil deltagerne få lejlighed til at se arkivet og
stille spørgsmål til arkivets medarbejdere.


Torsdag 12. september kl. 16.00 – 18.00.

Besøg på Oksbøl Kaserne

Grærup Havvej 2, 6840 Oksbøl.
Der kan parkeres uden for lejren.

Kom på guidet tur på Oksbøl Kaserne, som under navnet
Oksbøllejren blev oprettet i 1929. Skyde- og øvelsesområdet
er landets største, og kasernen rummer en lang og spændende
historie.

Overkonstabel Bjarne Odgård vil tage imod og
være rundviser.


Onsdag 9. oktober kl. 19.30.

Nørrejylland under 1. verdenskrig:
dagliglivet nord for Kongeåen

Bramming Egnsmuseum,
Pederstræde 4, 6740 Bramming.

Danmark havde erklæret sig neutral, men perioden var alligevel
præget af frygten for, at landet skulle blive inddraget
i krig. Danmarks økonomi var afhængig af, at man kunne
handle med begge sider i krigen. For første gang i historien
havde man indført rationering af en række vitale varer.

Sydjylland nord for Kongeåen var præget af indkaldelsen af
10.000 soldater fra sikringsstyrken til at bevogte grænsen.
I 1917 erklærede Tyskland den totale ubådskrig, hvilket
gjorde skibsfart meget risikabelt. En af Danmarks vigtigste
eksporthavne, havnen i Esbjerg lå næsten øde hen. Derfor
foregik den danske eksport med jernbane bl.a. via Bramming,
hvor en række eksportfirmaer slog sig op i en kort
tid, inden krigen sluttede. Sporene efter denne økonomiske
opblomstring ses i form af en række patricervillaer.

Dette og meget mere fortæller museumsinspektør Mogens Hansen
om i aftenens spændende foredrag.

Lørdag 30. november og Søndag 1. december
kl. 11.00 – 16.00.

Julemarked
på Museet på Sønderskov

Museet på Sønderskov, Sønderskovvej 2, 6650 Brørup.

Kom og oplev vores stand på Sønderskovs årlige hyggelige
julemarked. Museet bugner med lokalt producerede varer
såsom julepynt, snapse osv.

Vi præsenterer vores bogudvalg og vores overordnede virke, men sælger også udvalgte bøger til stærkt nedsatte priser.