Bliv medlem

Ja tak, jeg vil gerne være medlem af Historisk Samfund for Ribe Amt.

[thinkit-wp-contact-form 1]

Det koster 200 kr. om året at være medlem af Historisk Samfund for Ribe Amt.
For kontingentet modtager man årbogen ‘Fra Ribe Amt’ samt indbydelser til foreningens aktiviteter m.m.

Indmeldelse kan også ske til

Formand:
Else Marie Frisenvad
Mejlsvej 19
6800 Varde
Tlf.: 21 26 52 19 og 64 65 25 36


Kasserer:
Merete Corvinius
Vestergade 34
6650 Brørup