Bondegårde i Skast Herred 1636-1760

– deres byggemåde og indretning.

Hvordan så de danske bondegårde ud i 16- og 1700-tallet? Der er der mange teorier om. Ved hjælp af det meget righoldige kildemateriale, der findes fra Skast Herred, dækkende perioden 1636 – 1760, er der muligt at trænge ind i de gårde, som fandtes i det område, der strækker sig fra Varde i nord, Esbjerg i vest, Sneum i syd og Starup i øst.

Af Henrik Vensild.
Udgivet af Landbohistorisk Selskab og Historisk Samfund for Ribe Amt.

Udgivet 2004. 196 s. Pris kr. 125,- plus forsendelse. Bestil den på histsamfund@gmail.com