Claudi – Faartoft

Claudi Hansen, (1921), Manø. 1980-576.
Claudi Westh, (1933), ingeniør, Tønder. 1976-55ff.
Claudi, (1856), pr., Varde. 1934-437. 1941-256. 1955-518. 1962-384.
Claudi, Christian, (1699), ejer af Vamdrupgård. 1918-644.
Claudi, Sophus Vilhelm, (1818-91), pr., Ribe. 1990-108.
Claudius, kancelliråd, Sønderskov. 1946-380.
Claudius, Matthias, salmedigter, pr. 1997-276.
Claudius, Samuel Nicolaus, (1719). 1997-276ff.
Claus, (c.1840), bager, Vilslev. 1905-61.
Clausen Vilslew, Niels, pr., Vilslev. 1934-477.
Clausen-Nielsen, O., (1965), fuldmægtig, Ribe. 1977-318.
Clausen, (1760), rådmand, Ribe. 1931-793.
Clausen, (1874), pr., Ryslinge. 1937-73.
Clausen, (1875), landinspektør, Varde. 1938-177. 1943-626.
Clausen, (1941), førstelærer, Nørre Nebel. 1986-609.
Clausen, (1971), pr., Bække. 1975-351.
Clausen, (c.1814), kancelliråd, Holsted. 1905-133.
Clausen, (c.1825), skipper, Hjerting. 1932-83.
Clausen, (c.1865), tobaksspinder, Ribe. 1968-80. 1996-67.
Clausen, Adolf, (1704), landinspektør, Estrupgård. 1966-411.
Clausen, Anders, (1825), Plougstrup. 1941-202.
Clausen, Anders, (1854), Plougstrup. 1970-462, 465.
Clausen, Anders, (d.1740), degn, Fanø. 1915-194.
Clausen, Anders, (d.1786), Vilslev. 1994-259.
Clausen, Anna, (1756), g.m. Lauritz Grundahl, Ribe. 1928-98.
Clausen, Anna, (1922), ekspeditrice, Varde. 1959-582.
Clausen, C.H., (1890), arkitekt, Esbjerg. 1978-20ff. 1987-70. 1989-293. 2000-273.
Clausen, C.M., (1945), førstelærer. 1970-418.
Clausen, Cathrine Stenbæk, (1706-1741). 1934-499
Clausen, Christen Hansen, (1849), justitsråd, 1948-161.
Clausen, Christen, (1660), Rousthøje. 1980-616.
Clausen, Christen, (1710), konsumtionsforvalter, Ribe. 1928-85.
Clausen, Claus, (1829), gdr., Lindbjerg, Sønder Farup, Vester Vedsted Sg. 1998-421.
Clausen, Claus, (1932), bankkasserer, Varde. 1954-418. 1959-583.
Clausen, Ebbe Jensen, (1923), boghandler, Varde. 1978-135. 2000-315.
Clausen, Else Catrine, (1762), g.m. Hieronimus Carstensen, Ribe. 1928-83.
Clausen, Erhardt, (1944), portør, Grindsted. 1971-602.
Clausen, Frands, (c.1890), Ribe. 1994-175.
Clausen, Frederikke, (1846), Vilslev. 1943-551.
Clausen, Fritz, (1943), nazist. 1970-444. 1995-330.
Clausen, gdr., Plougstrup. 2009-32.
Clausen, H., (1919), fuldmægtig, Varde. 1952-50.
Clausen, H.C., (1870?), lærer, Københoved. 1971-626.
Clausen, H.N. 1938-64.
Clausen, H.N., (c.1831), professor, litterat. 1903-163.
Clausen, H.Niels, (d.1918), kaptajn, Fanø. 1927-515.
Clausen, Hans Christian, (1766-1840), pr., Fanø. 1911-88. 1915-204.
Clausen, Hans Mathiasen, (c.1863), reder, Fanø. 2002-45.
Clausen, Hans, (1556), skipper, Ribe. 1977-423.
Clausen, Hans, (1660), Overby, Outrup Sg. 1980-628.
Clausen, Hans, (c.1850), pottehandler, Varde. 1976-90.
Clausen, Hans, elev, Als. 2010-54.
Clausen, Hardy, (c.1980). 1980-613.
Clausen, Herman Bertelsen, (1757), slagter, Ribe. 1928-85.
Clausen, Herman, (1635), karl, Veerst. 1949-446.
Clausen, Hinrich, (1788), hofråd, Ribe. 1928-85.
Clausen, Iver, (1561), skipper, Ribe. 1977-418.
Clausen, J.M., bygmester, Ribe. 2010-63, 70.
Clausen, J.P., (1892), urmager, Holsted. 1998-392.
Clausen, Jacob Peder, (1763), pr., Ho-Oksby. 1927-597.
Clausen, Jakob, (d.1646), rådmand, Varde. 1974-401, 508. 1976-128.
Clausen, Jens, (1657), Lifstrup, Vester Nebel Sg. 1981-53f.
Clausen, Jens, vognmand. 2011-37.
Clausen, Johannes, (1898), slagter, Henne. 1980-599.
Clausen, Johannes, (c.1864), pr., og forfatter. 1904-115.
Clausen, Jørgen, (1870), Plougstrup. 1941-208.
Clausen, Jørgen, elev, Als. 2010-53.
Clausen, Karen, (1875), hmd., enke, Øster Vedsted, Ribe Domkirke Landsogn. 1927-568.
Clausen, Karen, (1898), g.m. Evald Tang Petersen, s.d.
Clausen, Mads, (1870), gdr., Modvig, Grindsted Sg. 1998-359.
Clausen, Martin, gårdejer, Aastrup. 2007-87.
Clausen, Meta, (1901-1984), Henne Stationsby. 1980-599. 1984-72.
Clausen, Nicolai Ottesen, (1698-1746), kapellan, Ribe. 1921-463. 1928-85. 1945-234.
Clausen, Niels, (1619), pr., Henne Sg. 1932-147, 157.
Clausen, Niels, (1619), pr., Henne. 1946-388, 393.
Clausen, Niels, (1827-1850), Røi Mark Gesten Sg. 1948-269.
Clausen, Niels, (1859), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Clausen, Niels, tømrer, Nr. Nebel. 2012-11.
Clausen, Nis, (c.1780), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-190.
Clausen, O., (1945), læge, Vorbasse. 1968-105.
Clausen, Oluf, (1639), pr., Bork. 1939-67.
Clausen, Otte, (1539), herremand, Nørholm. 1934-536. 1942-512.
Clausen, Otte, (1608), Torstrup. 1941-242.
Clausen, Peder Johansen, (1923), gdr., Plougstrup, Jernved Sg. 1996-54.
Clausen, Peder, (1772), Gravengård, Brørup Sg. 1996-51.
Clausen, Peder, (1848), hjuler, Rousthøje. 1930-592.
Clausen, Peter Johansen, (c.1800), gdr., Jernved. 1999-64.
Clausen, præst, Nr. Lyndelse. 2008-50.
Clausen, Thomas, (1657), Rovst, Vester Nebel Sg. 1981-53.
Clausen, Thomas, (1760), rådmand, Ribe. 1928-86. 1931-804.
Clausen, Thomas, (1850), købmand, Varde. 1978-134.
Clausen, Thomas, (1884), hmd., Tislund. 1927-572, 570.
Clausen, Thyge, (1922), boghandler, Varde. 2000-320.
Clausen, Thyge, (c.1900), konduktør, Ribe. 1994-162.
Claussen, (1900), tobaksspinder, Ribe. 1972-21.
Claussen, Erik, (1650), Tarp. 1943-611.
Claussen, Otte, (1563), Nørholm gods, Thorstrup Sg. 1929-394.
Claussøn, Ove, (d.før 1572). 1982-290.
Clavskone, Cecilie, (d.1380), Ribe. 1905-11.
Clemendsen, Gregers, (c.1640), Andrup. 1946-445.
Clemendsen, Skaris, (1638), medhjælper, Toftnæs. 1954-370.
Clemens den Anden, pave (1750). 2009-14.
Clemensdatter, Dorothea, (c.1670), g.m. Jes Christensen, Ribe. 1928-84.
Clemensen, Morten, (c.1648), Tjæreborg. 1980-542.
Clemensen, Niels, (1685), Grene. 1941-307.
Clement, Skipper, (c.1534), bondestandsoprører. 1914-653. 1947-620.
Clemidsen, K., (1640), Toftnæs. 1930-511.
Clemmen, Sven, (1944), Falck-mand, Varde. 1993-67.
Clemmensen, (1910), handlende, Varde. 2001-382.
Clemmensen, (c.1920), snedker, Ribe. 1998-373.
Clemmensen, Bertel og Frands, (1658), disciple, Ribe. 1982-306.
Clemmensen, Gregers, (d.1660), foged, Krogsgård, Tjæreborg Sg. 1941-342. 1972-143. 1982-317ff.
Clemmensen, Hans, (1800-tallet), gdr., Fidde. 1978-155.
Clemmensen, Iver, (1825), bonde, Plougstrup. 1940-46. 1970-462.
Clemmensen, Jens, (1841), Kvong. 1944-40.
Clemmensen, Mogens, bygningsinspektør. 1945-282.
Clemmensen, Niels Hansen, (1837-1864), menig soldat, Ribe. 1909-108.
Clemmensen, Niels, (1708), Løvlund, Grene. 1949-337.
Clemmensen, Peder, godsejer, Lydumgård. 1919-95.
Clemmensen, Søren, (c.1840), fattig, Alslev Sg. 1931-777f.
Clod, Christian, (1768), hospitalspræst, Ribe. 1928-86.
Clod, Karen Sophie, (1765-1839), g.m. Jens Kirkebye, s.d.
Closter, Jesper, (1760), landmåler. 1973-221.
Coburger, A., (1730), skovrider, Andst Hrd. 1969-231.
Coch, Gotfried Heinrich, (1795), barber, Ribe. 1928-86.
Cohn, (1870), købmand, Varde. 1962-330.
Cohn, C., (c.1870), købmand, Varde. 1981-149.
Cohn, Isak, (1816), købmand, Varde. 1978-132.
Cohn, købmand, Varde. 1971-654.
Colborg, Jørgen, (1865), fattiglem, Åstrup Sg. 1984-12.
Cold Mortensen, (1945), læge, Holsted. 1988-217.
Cold, Emil, læge, Esbjerg (1900-1935). 1983-455. 1986-511. 1991-167. 2004-29ff. 2009-67, 72.
Colding, J., (1736), Ål. 1939-130.
Colding, Niels, (1633), Lunde. 1946-447.
Collin, slægten. 1946-390.
Conrad, Claus, (d.1945), tysk flygtning. 1999-108.
Conradi, A., (c.1863), skibsbygger, Kiel. 2002-45.
Conradi, Friderich Esechias, (1785), kaptajn, Ribe. 1928-86.
Constantin Hansen, Hans Christian (1855-1875). 2007-35.
Constantin-Hansen, C, (1804-1880) kunstmaler. 2007-35.
Constantin-Hansen, Sigurd, (1890), pr., Jernved. 1999-69.
Constantin-Hansen, Thora. 2007-41.
Conway de, (c.1848), major, Ribe. 1908-12.
Cordes, Gunhild, overlæge. 2006-64.
Cornelius, Karen, (1620), heks, Ansager. 1929-385f. 1930-541.
Corneliussen, Johan, (c.1648), Amsterdam. 1977-425f. 1980-566.
Corneliussen, Reinholt, (c.1560), Amsterdam. 1977-419.
Cortsen, (1932), dommer, Varde. 1978-3.
Cortsen, Hans, (1778), Klinting. 1965-263.
Cortsen, Hans, (1783), Borre. 1973-218.
Cortsen, O., (1772-1846), pr., Henne. 1921-354.
Coster, Hans Petersen, (1740), kapellan, Ribe. 1928-86.
Cotzebue, Otto v., (c.1814), forsker. 2002-21.
Cour Madsen, Marius Peder la, (1945), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Cour, Dan la, meteorolog. 1977-529.
Cour, Geogia la, (1844-1930), Skibelund. 1965-182.
Cour, J.C. la, forstander. 2011-81, 86.
Cour, Jørgen la, kaptajn, Lyngby. 1935-668.
Cour, Jørgen la, skoleforstander. 1977-524.
Cour, Lauritz la, (1825), gdr., Skærsø, Ebeltoft. 1977-524.
Cour, Pierre Dornonville de la, (1732), flygtning. 1977-524.
Cour, Poul la, (1846-1908), professor, Askov Højskole. 1948-166. 1965-184. 1973-179. 1975-286. 1976-178f. 1977-524ff. 1989-384. 2002-35ff.
Cour, Poul la, professor, Askov. 2012-5.
Cour, Vilhelm la, (1906), dr.phil. 1965-204.
Cramer, Christian, (1769), skoleholder, klokker, Ribe. 1928-86. 1973-211.
Cranach, Lucas, (1500-tallet), maler. 1970-367.
Crell, Paul, (1531-79), professor, Wittenberg. 1970-371.
Crespi, Daniel, (1625), kunstner, Milano. 1971-666.
Crondal, Margaretha Pedersdatter, (d.1771), Brørup. 1996-41.
Crone, C.M., (1848), herredsfoged, Varde. 1914-668. 1977-456, 470.
Crone, Christian Martin, (1800), herredsfoged. 1957-235.
Crone, Rasmus, (1800), justitsråd, 1957-235.
Cruciger, Caspar d.y., (1525-94), professor, Wittenberg. 1970-371. 1971-553.
Curd, (1793), fuldmægtig. 1940-146.
Curtz, Hans, (1714-64), pr., Darum. 1922-576. 1966-416. 1978-208.
Curtz, Marie Hansdatter, præstekone, Bork Sogn. 2007-17.
Cürtz, Anna Benedicta, (1745), g.m. pr. Niels Friis, Fanø, s.d.
d’Acquèria, Joseph Serène, (1764-1853), kunstmaler, Horsens. 1975-77.
d’Origny, Carl Emil Nørager, (1818-61), adjunkt, Ribe. 1993-109.
d’Origny, Frederik Julius, (1816-1888), kaptajn, toldinspektør, Vilslev. 1904-4. 1905-41. 1910-122.
Dael, Søren Olesen, pr., Sneum-Tjæreborg. 1945-193.
Dagmar, dronning af Danmark 2009 (1205-1212). 2009- 10, 15ff, 88, 91.
Dahl Sørensen, (c.1960), Esbjerg. 1993-15.
Dahl, (1875), skibsbygmester, Esbjerg. 1944-101.
Dahl, Anders, (1782), Dal, Grindsted Sg. 1989-328ff.
Dahl, Hans, Holmsland. 2003-42.
Dahl, Jens, (1782), Dal, Grindsted Sg. 1989-326ff.
Dahl, Jørgen, (1900), Grimlund, Hoven Sg. 1970-481.
Dahl, Niels Hansen, (1782), hmd., handlende, Dal, Grindsted Sg. 1989-326ff.
Dahl, P. Christian, (1811), strandfoged, Gl. Bjerregård. 1981-183.
Dahl, Poul Hansen, (1787), sgf., Dal, Grindsted Sg. 1989-326ff.
Dahl, Søren Olufsen, (c.1685), pr., Sneum. 1913-418.
Dahl, Th., (1898), skibsbygger, Esbjerg. 1938-173. 1979-301.
Dahlerup, Nanna, (1894), præstekone, Alslev-Hostrup. 1918-707.
Dahlgren, Carl, (1960), arbejdsmand, Ribe. 2000-224.
Dahlgaard Jensen, Søren Valdemar, (c.1881). 1982-381.
Dahlgaard, Jens Frederiksen Pedersen, (1734-1823), degn, Lomholt og Romborg. 1982-371.
Dahlgaard, Laurs, (1786), lærer, Sønder Balleby, Tørring. 1982-371.
Dahm, Erik Jensen, godsejer, Sjørring Søgård. 1949-32.
Dal, Iver, se Pedersen, Iver, Grindsted Sg.
Dalberg, E., (1935), pr., Maugstrup. 1938-18, 27.
Dalby, Ole, (1935), bassist, Esbjerg. 2000-277.
Dalgas, C.F., (1830), forfatter. 1934-411.
Dalgas, Carl Frederik, (1787-1870), landøkonomisk forfatter. 1903-74.
Dalgas, Carl, (1827-83), landvæsenskommissær, Vejle Amt. 1998-340.
Dalgas, Christian, (1933), direktør, Hedeselskabet. 1976-56.
Dalgas, Enrico Mylius, (1828-94), kaptajn, hedeopdyrker. 1990-108. 1998-339ff. 2006-123. 2011-78.
Dalgård Jensen, Valdemar. 1982-371.
Dalgaard, Bertel, (c.1933), indenrigsminister, 1998-376.
Dalhoff-Nielsen, Peter, (1946), journalist, Esbjerg. 1996-12.
Dall, Claus, (1814-72), gdr., Københoved. 1904-118. 1935-647. 1965-164.
Dall, Peter (1899), slagtermester, Vejen. 1976-167.
Dall, Søren Olesen, (c.1671), pr., Senum. 1913-444.
Dalsgaard, A.D., (1899), højskolelærer, Askov. 1976-182.
Dalsø, lektor, Ribe. 2012-97.
Dam, Bertel Pedersen, (c.1850), skrædder, Vilslev. 1905-66.
Dam, Christian, (1945), maskinmester, Karlsgårdeværket. 1981-168.
Dam, enkemadam, Varde. 1970-448.
Dam, Hans Ditlev, (c.1760), kromand, Fanø. 1982-249.
Dam, Hans Sørensen, (1759), gdr., Alslev. 1918-683.
Dam, Jens, (1915), Foldingbro. 1971-633.
Dam, Kristen, (d.1946), Tobøl, Føvling Sg. 1968-76ff.
Dam, Morten Reenberg Iversen, (1709), hospitalspr., Ribe. 1928-86. 1945-235.
Dam, N., (1853), guldsmed, Varde. 1981-130.
Dam, Reenberg, pr., Varde. 1946-382. 1953-274.
Dam, Søren Hansen, fæstebonde. 1916-362, 366.
Damgård, (c.1930), bestyrer, Henne Mølle. 1976-254. 1978-157.
Damgaard, arrestforvarer, Varde. 2008-14.
Damgaard, gdr., Ostorp, Taps Sg. 1904-82.
Damgård, H., (1943), traffikass, Tistrup. 1970-438.
Damgård, Hans, (1955), maler. 1956-85.
Damgaard, Hans, Nr. Lourup. 2011-114.
Damgård, Jakob, (c.1900), gdr., Gamst. 1978-111.
Damgaard, Jens, (1752), Frøstrupgård. 1927-668, 672.
Damgaard, Johannes, Vorbasse. 1904-149, 160ff.
Damgård, O., (1943), læge, Tistrup. 1970-435ff.
Damgaard, Peder, (1880-1966), tjenestekarl. 1983-450.
Damkjær, Jens, (1865), gdr., Villebøl, Kalvslund Sg. 1968-80.
Damm, Kristen, (1860), hedeopdyrker, Tobøl, Føvling Sg. 1930-573ff.
Damsgaard Akselsen, Jens, (1945), terrazzomester, Ølgod. 1971-615.
Danelund, Niels, (1945), politifuldmægtig, Varde. 1979-249.
Daniel, H. 2004-32.
Daniels, (1646), oberst, svensk?. 1979-426.
Danielsen, (c.1857), godsejer, Sneumgård. 1913-427.
Danielsen, Christen, (1707), Riglandseg. 1963-567.
Danielsen, Daniel, (1608), Horne. 1941-241.
Danielsen, Daniel, (1901-99), gdr., Grene Sg. 1999-117.
Danielsen, Daniel, (1949), opsynsmand, Ho. 1950-504.
Danielsen, Johannes, (1911), uddeler, Vorbasse Sg. 1987-52.
Danielsen, Morten J., (d.1919), kaptajn, Fanø. 1927-515.
Danielsen, Peder, (d.1805), sgf., Alslev. 1920-233.
Danielsen, Simon, pr., Vamdrup. 1918-647.
Dankwardt, (1890), restauratør, Esbjerg. 1979-353.
Danner, Louise, (1815-74), lensgrevinde. 1970-394.
Darum, Jep, (c.1720), forpagter, Kjærgaard, Hunderup. 1905-96f.
Darum, Laurids, (1589), student, Kbh. 1978-89.
Dashwood, William Storrier, (1942), pilot, Conningsby, England. (New Zealand). 2001-383ff.
Dastrup, overjæger, 1949-340.
Daugaard, Anders Pedersen, (c.1840), Lille Almstok. 1992-332.
Daugaard, Caroline, (1880), privatlærerinde, Holstebro. 1972-6.
Daugård, Christen Sørensen, (1813-1895), hmd., Helle, Fåborg Sg. 1938-53.
Daugaard, Christine, (1831-1917), digterinde, Ribe. 1972-31.
Daugaard, Jakob Brøgger, (1796-1867), pr., Thorstrup-Horne, biskop, Ribe. 1915-104. 1928-86. 1932-85. 1938-73. 1944-55. 1955-516. 1957-169. 1960-70. 1962-387. 1977-456, 470. 2002-16.
Daugård, Kristen Sørensen, (d.1895), hmd., Fåborg. 1936-75.
Daugaards, Kirsten, g.m. Søren Vig, Østervig, Vorbasse Sg. 1915-156.
Davidsen, (1874-1938), læge, Ribe, Odder, Kbh. 1972-30, 52.
Davidsen, (c.1864), bødker, Holsted. 1904-168.
Davidsen, Eske, (1745), Terbølling. 1972-160.
Davidsen, Lorentz Hansen Drage, hmd., Ho. 1945-303.
Davidsen, Lorenz, (1806-1869), lærer, Maltbæk. 1958-384.
Davidsen, Mogens, (1672-1751), skomager. Roskilde. 1939-1.
Davidsen, Niels, (1785), hmd., Vester Vedsted. 1973-235.
Davidsen, Peder, (1829), gdr., sgf., Tornbækgård, Vester Vedsted Sg. 1938-94. 1998-420.
Davoust, Marchal, (c.1814), fransk hærfører. 1914-737ff.
Dax, Eduard, (1945), engelsk flyver. 1968-110.
Day, R.F., (1945), engelsk flyver. 1968-107.
de Teilman, Mette Margrethe. 2004-38.
de Teilman, Tøger, godsejer. 2004-35ff.
de Teilmann, Andreas Charles. 2004-37.
Debbels, Maren, (1719), Varde. 1940-125.
Debbert, Johan Daniel Wandeler Jochumsen, (1740), pr., Føvling. 1972-112ff.
Debel, Julie, (1922), Varde. 1978-147.
Debell, P., (1853), købmand, Varde. 1976-114.
Decker, Edwin. 2004-48.
Decker, Leonhardt, (1762), kolonist, Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-213f.
Decker, Susanne. 2004-48.
Degen, Carl Ferdinand, (c.1825), professor, Kbh. 1913-477, 497.
Degen, Sofie, f. Petersen, (c.1825), Kbh. 1913-477.
Degenfeld, v. Hannibal, venetiansk feltmarskal, baron. 2004-42.
Degerbøl, Mogens, (1956), professor. 1957-309.
Degn, Else. 1904-174.
Degn, Hans Christensen, fæstebonde. 1916-362, 366.
Degn, Hans Christian (Christoffer), (1724-92), krigsråd, Kbh. 1980-535.
Degn, Hans, (1608), Malt. 1941-246.
Degn, Jep, (1660), Debel, Fåborg Sg. 1980-618.
Degn, Jes, (1608), Oksby. 1941-233.
Degn, Per, (c.1745), degn, skoleholder, Vester Vedsted. 1909-152.
Degn, Per, (Lauridsen), (c.1864), hmd., Anst. 1904-173.
Degn, Wilhelmine Hedvig Antoinette, (1749-1810), g.m. Thomas Huulegaard, s.d.
Degnbol, Mads, (1917), landstingsmedlem. 1981-19.
Dejbjerg, (1922), lærer, Mejls, Varde Landsogn. 1997-173.
Delcomyn, Fr. & A., (1871), import, London. 1984-122.
Delfs, (c.1838), tolder. 1911-181.
Demuth, (c.1950), lærer, Nordborg. 1981-77.
Denne, Claus Jensen, (1516), hospitalsstifter, Kbh. 1975-168f.
Deringen, Hendrich, (1761), kolonist, Vorbasse Sg. 2000-200.
Dessauer, Hirch, C., (1807), godsejer, Krogsgård, Tjæreborg Sg. 1913-451.
Dessauer, Moses, (1804), købmand, Ribe. 1928-86.
Dethlefs, Hans (1674-1743), sgf., Arrild. 1982-247, 255.
Dethlefs, Thomas, (1675), landfoged, Arrild. 1982-276.
Detlefsdatter, Lisbeth, (1597), Ribe. 1918-660.
Detlefsdatter, Sara, (1602), Ribe. 1918-660.
Detlefsen, Hans, (d.1657), byfoged, Ribe. 1918-661.
DFDS, (1905), rederi, Esbjerg. 1967-562.
Dideriksen, Bendix, (d.1738), pr., Bækbølling. 1972-158.
Dideriksen, Herman, Ribe. 1928-86.
Didrichsen, Carl Wilhelm, (1825-1850), Bragenæs, Norge, 1948-272.
Didrichsen, Johan, (1746), Tømmerby Sneum Sg. 1947-629.
Didrik, (c.1637), skrædder, Ribe. 1907-71ff.
Didriksen, Bendix, (1838), pr., Føvling. 1972-113.
Dieckmann Rasmussen, Jørgen, (1990), Esbjerg Byarkiv. 1990-101.
Dieckmann, Andreas, (c.1760), kancelliråd. 2000-198.
Digman, (1945), kaptajn, lejrkommandant, Fårhuslejren. 1995-330.
Digmand, Kristen, (c.1870), krøbling, Oved. 1983-524.
Dinesen, Arne, (1995), Kbh. 1995-353.
Dinesen, Hans, (1780), Bastrup. 1943-667.
Dinnesen, afholdsmand, Bramming. 2008-86.
Dionis, Albert, (1619), portugisisk jøde, Glückstadt. 1971-663.
Dirchs, Peter, (c.1880), fra Gram, Ribe. 1968-31, 37, 53.
Diringer, Hendrich, (1762), kolonist, Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-213f.
Distelberg, Johan Jakobsen, (1660), pr., Brørup Sg. 1969-307.
Ditlevsen, Hans (1610), guldsmedesøn, Ribe. 1927-643.
Ditlevsen, Hans, guldsmed. 2005-39.
Ditlevsen, Jens, (c.890), frugtavler, Rodebæk, Fåborg. Sg. 1927-577.
Ditlevsen, Tove, forfatter. 2006-14.
Dittlevsen, Cornelius, (1665), Ribe. 1928-87.
Ditzer, (1839), urmager, Ribe. 1975-306.
Djernes, Svend Aage, (1945), smed. 1970-418.
Dohn, Knud Michael Theodor. 2004-15.
Doktors, Peder, (1500-tallet), skipper, Ribe. 1974-378.
Dominicussen, W., (1955), manufakturhandler, Esbjerg. 1998-441ff.
Donald, D.F. Mc. 2007-85.
Donner, (1848), løjtnant. 1939-17.
Dons Christensen, Henrik, biskop, Ribe. 1981-77. 1995-329.
Dons, Johannes, (1913), lærer. 1969-210.
Dons, Margrethe, (1928), forstanderinde, Bramming. 1999-22.
Dons, Peder, (1815-1878). 1935-654.
Donslund, Christen Pedersen, (c.1864), gdr., Vorbasse. 1915-182.
Donslund, Christen, (1877), Vorbasse. 1997-187.
Donslund, Hans. 2006-70.
Dorndorf, Carl Christian Heinrich, (1870), tømrer, Esbjerg. 1991-201.
Dorph-Petersen, (c.1868), ingeniørkandidat. 1998-358.
Dorph-Petersen, Jessine, (c.1860), Kbh. 1994-162.
Dorph, biskop, Kristiania. 1946-375.
Dorph, M. V., (1937), lektor, Viborg. 1957-179.
Dorscheus, Theodor Julius, præst. 2007-32.
Dostrup, Jørgen Hansen, (1711-68), degn, Henne. 1984-105.
Dover, Thomas, (1597), stadsbud, Ribe. 2001-475.
Drachmann, Holger, kunstner. 2011-20.
Dragsbo, Peder, (1986), inspektør, Esbjerg Museum. 1986-530ff.
Dreesen, Bernhard, (c.1960), lærer, Ansager. 1999-76.
Dreijer, J.C., (1902), postbestyrer, Vejen. 1942-447.
Drejer, Caspar Everhardt H., (d.1756), pr., Henne Sg. 1984-148, 152.
Dres, Karl, Sneum. 2006-41.
Dresselberg, Anders Nielsen, (1543-1673), landsdommer. 1978-93.
Dreyer, Casper, (1740), pr., Henne. 1953-267.
Dreyer, Dines Christian, (1780), regimentskvartermester, Ribe. 1928-87.
Dreyer, Henrik, (1789), hospitalslem, Varde. 1939-74.
Dreyer, Jakob Hansen, (1626), borger, Kbh. 1954-395.
Dreyer, Nikolaj, (1766), skoleholder, Vorbasse Sg. 2000-202.
Drögemüller, Alfred, (1943), Esbjerg. 1993-46.
Draabye, N., (c.1730), Nykøbing M. 1976-95.
du Plat, Glode, (c.1808), kgl. adjudant. 1908-6.
du Pont, Maturin, (d.1781), tolder, Ribe. 1929-325.
Duborg, Hans J., (1896), Jernved Sg. 1999-68. 2010-9.
Ducke, Jens, (1715), krigskommissær, Ribe. 1928-87.
Due, Gunhild, politiker, Sdr. Bjert. 2006-10ff.
Due, Helle, Sdr. Bjert. 2006-11.
Due, Jørgen Kristoffer Skeel, (1680), amtmand, Sønderskov Hgd. 1946-470. 1968-140. 1997-283.
Due, Mandrup, (1641), Hiegård. 1974-507.
Due, N. Pedersen, (c.1775), bonde, Øster Vamdrup. 1946-357.
Due, Palle, centerleder, Sdr. Bjert. 2006-10ff.
Due, Poul, (1932), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-187.
Dueborg, (1776), kaptajn. 1980-555.
Dulche, prinsesse af Aragonien. 2009-12.
Dumphy, Isabel. 2004-48.
Dunker, Johan Jørgen Fr., (1870), tømrermester, Esbjerg. 1991-201.
Dupont, Maturin, (1661), tolder, Ribe. 1918-663.
Duus, Karen, patient, Spangsberg. 2008-7.
Duus, Søren Nielsen, (1878), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Duus, Trine, (1882), Lindeballe. 1976-170.
Duye, Hans Duysen, (1878), skibsfører, Fanø. 1978-13.
Dybdahl, (1899), rektordatter, Ribe. 1939-143.
Dybdal, Poul, (1885), adjunkt, Ribe Katedralskole. 1945-156. 1972-7ff, 22f.
Dyekjær, Enevold, (1930), postmester, Vejen. 1942-447.
Dyhre, Ane Cathrine, (c.1840), g.m. Joseph Christian Hansen, Valby. 1920-240.
Dyhre, Christen, (1717), Varde. 1940-120.
Dynesen, Hans, (d.1731), Bjerregård, Holmslands Klit. 1976-81.
Dynesen, Knud, Vittarp. 1927-677.
Dynesen, Niels Lassen, (1826-1850), stud.theol, Ribe. 1909-106. 1948-240.
Dynesen, Niels, (1608), Hostrup. 1940-113.
Dynisen, Niels, (1640), Toftnæs. 1930-511.
Dynnesen, Jens, (1608), Oksby. 1941-233.
Dünnweber, L., (1892), hotelejer, Esbjerg. 1991-246. 2000-272.
Dynweber, brødfabrikant. 1950-575.
Dyrbye, (c.1900), guldsmed, Ribe. 1994-169.
Dyrebye, (1848), guldsmed, løjtnant, Ribe. 1915-5.
Düring-Rosenkrantz, C.Fr., (d.1876), Vamdrup. 1941-339.
Dyring, (c.1805), generalløjtnant, brændevinsbrænder, Ribe. 1907-165.
Düring, Ernst Frederik v., (d.1809). 1941-338.
Düring, Ernst v., (c.1860), løjtnant, ejer af Vamdrupgård. 1918-645f.
Düring, Martha v., (1778-1861), Vamdrupgård. 1918-645.
Düring, Vilhelm v., (1782-1860), ejer af Vamdrupgård. 1918-645.
Dyssel, Arnold, (1795), kapellan, Varde. 1939-74.
Døcker, Johannes Carl, (1918), landstingsmand. 1981-27f.
Døster, (også: Dørster) Martin, (1761), kolonist, Vorbasse Sg. 2000-204, 214.
Døstrup, Jens Knudsen, (d.1602), pr., Døstrup. 1978-92.
Døstrup, Jørgen Hansen, (1768), degn, Henne. 1953-269.
Døstrup, Knud Jensen, (d.1586), pr., Døstrup. 1978-92.
Døstrup, Peder Knudsen, (c.1590), student, Kbh. 1978-92.
Daa, Claus, (c.1600), lensmand, Nordmøre Len. 1945-203.
Daa, Dorette, (1571), Nørholm. 1942-515. 1982-290.
Ebbesdatter, Anne, (1825), Jernvedlund. 1941-179.
Ebbesdatter, Inger, (1727), beboer, Starup. 1926-322.
Ebbesdatter, Mette Kathrine, (1807-1877), Plougstrup. 1941-179.
Ebbesen, Chr., (1850), Frøsig Ølgod. 1966-359.
Ebbesen, Chr., Skovlund. 1956-14.
Ebbesen, Ebbe J., (1856), Askov. 1957-333.
Ebbesen, Ebbe, (1895), Sønderskov. 1965-191.
Ebbesen, Erik Hansen, (1827-1850), dragon, Seest. 1948-268.
Ebbesen, Eskild Marinus, (1911), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Ebbesen, Hans Adolf, (1948), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Ebbesen, Hans, (1893), Terpling. 1991-193.
Ebbesen, Hans, (1920), gdr., Terpling, Åstrup Sg. 1928-32.
Ebbesen, Hans, (c.1900), lærer, Stenderup. 1976-220.
Ebbesen, Hans, gårdejer, Aastrup Sogn. 2007-95.
Ebbesen, Jacob. 2004-14.
Ebbesen, Jens Christian, (1941), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Ebbesen, Jens, (1864), gdr., Askov. 1935-641.
Ebbesen, Jep, (1580), fæstebonde, Rørkjær. 1915-43.
Ebbesen, Johannes, (1951), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Ebbesen, Klaus. 2004-87.
Ebbesen, Knud, (1964), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Ebbesen, Laurids Udsen, (d.1645), Øllufgård. 1980-615.
Ebbesen, Laurids, (1702), Revsinghoved. 1969-259f.
Ebbesen, Laurids, (c.1850), gdr., Hovborg, Lindknud Sg. 1932-113.
Ebbesen, Laurids, lensmand. 2012-64.
Ebbesen, Møller Jens, Sønderskov. 1957-336.
Ebbesen, Niels (d.1340), dansk adelsmand. 1903-53.
Ebbesen, Niels, (1674), Varde. 1943-612.
Ebbesen, Niels, (1944), telegrafist, Sønderskov Mølle. 1995-329.
Ebbesen, Peder, (1909), Endrup. 1936-92.
Ebbesen, Thomas Christian, (1928), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Ebbesen, Viktor, (1958), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Ebbesen, Åge, Rærup. 1974-493.
Ebensdatter, Maren, (1669), g.m. Frederik Roland, Ribe. 1929-330.
Ebert, Samuel, Friderich, (1813), drejlsvæver, Ribe. 1928-87.
Ebsen, Aksel, (1929), fiskeskipper, Esbjerg. 1992-376.
Ebsen, Henrich, (1608), Føvling. 1941-244.
Ebsen, Niels, (1640), Vrøgum, Ål Sg. 1932-144, 152.
Ebsen, Niels, (1647), Varde. 1932-174.
Eckersberg, kunstner. 2011-7.
Edelberg, Ebbe Morten, (1909-77), stiftamtmand, Ribe. 1977-318, 590ff. 1979-438. 1994-161. 2003-115.
Edelberg, Johanne, (1877-1951), Ribe. 1994-161. 2010-78.
Edelberg, Johannes Ferdinand, (1870), ingeniør, Kbh. 1994-161.
Edelberg, Knud Troels, (1912), læge, Odense. 1994-161.
Edelberg, Lennart, (1915-80), lektor, Ribe Katedralskole. 1959-677. 1994-161.
Edison, Thomas Alva, (1847-1931), opfinder. 2002-35.
Eeg, (c.1930), gæstgiver, Esbjerg. 2000-274.
Eenholm, C.F., (c.1700), købmand, Ribe. 1977-432f.
Eenholm, Christen Siegfred, (1698), købmand, Ribe. 1928-87.
Eenhom, Jep Pedersen, (1693), tolder, Ribe. 1928-88.
Eg Andersen, M., (1917), gdr., Sønder Omme Sg. 1988-203.
Eg, Mads Nielsen, (1747-1828), Horsbøl. 1959-572.
Eggebrecht, A., (1906), fagforeningsmand, Varde. 1990-86.
Eggers, Peder, (1728), Fanø. 1962-448.
Egholm, Mads, (1914), mælkehandler, Esbjerg. 1986-513.
Egsgård, Chresten. Vorbasse Sønderhede. 2006-75.
Egå Thornbjerg, (1977), gdr., Vorbasse. 1979-357.
Ehlers, (c.1900), saddelmager, Ribe. 1994-169.
Ehlers, Henrik, installatør, Vejen. 2006-74.
Ehnelds, Maren, (1608), Hyllerslev. 1941-229.
Ehrenfeldt, Stefan Nielsen, (1680-1741), til Lunderup, g.m. Maren Schultz, Endrupholm, Lunderup Hgd. m.fl. 1909-99. 1910-104. 1921-450. 1934-548. 1938-100. 1940-99. 1946-378. 1948-10, 18. 1963-550. 1966-348. 1971-656, 672. 1973-285. 1976-110. 1977-402. 1982-296. 1985-343.
Ehrenreich, Christian, (1745), Visselbjerg. 1976-265.
Eibe, V., (1917), ingeniør, Odense. 1988-206.
Eich, (1915), proprietær, Bramming Hovedgård. 1936-101.
Eickhardt, førstemand, Bramming. 2006-47.
Eickstedt, (c.1849), løjtnant. 1910-9f.
Eiler, (1843), pr., Nørbølling. 1958-385.
Eilschou, Andreas Michaël, (1747-1824), apoteker, Ribe. 1907-173, 182, 195, 199. 1914-747. 1928-88. 1959-619. 1983-435.
Eilschou, Christian Cornelius, (1771), apoteker, Ribe. 1918-567. 1928-88.
Eilschou, Christian Cornelius, (1777-1830), apoteker, Ribe. 1970-386. 1977-438, 444f. 1983-435.
Eilschou, Christian, (1818-1905), apoteker, Nykøbing Sjælland. 1984-445.
Eilschou, Elisabeth Jokumine, (1816-78), husbestyrerinde, Ribe. 1983-441.
Eilschou, Henriette, (1817-77), kunstnerinde, Ribe. 1983-433ff.
Eilschou, Ingeborg Kirstine, (1814-85), g.m. bgm. Hans Tranberg, Ribe. 1983-441.
Eilschou, Ingeborg Kirstine, (1820), g.m. Mathias Balthasar Christensen, Ribe. 1928-83.
Eilschou, Jacobine Laurentze, (1808-55), g.m. stiftamtmand Nielsen, Ribe. 1970-386, 393, 408. 1983-436ff.
Eilschou, Sofie, (1823), g.m. adjunkt Carl d’Origny, Ribe. 1983-442.
Eilschou. 1932-40.
Eilschow, N., (1736), pr., Ål. 1939-130.
Eilskov, Niels Andersen, (1739), pr., Ål Sg. 1991-268.
Eisen, Bertel, (1608), Hyllerslev. 1941-229.
Eisen, Jep, (1608), Hyllerslev. 1941-229.
Eitzen, Paul v., (1521-98), biskop, Slesvig. 1971-556.
Ejler, Daniel, (1864), Ferup. 1904-179.
Ejsing, Peter Christian, (1917), landstingsmedlem. 1981-19.
Ekknud, Niels Peder, konst. sgf., Ølgod Sg. 1926-450.
Elbech, Mads, (1771), foged, Sønderskov Hgd. 1996-45.
Elbech, Mads, (1810), sgf., Bobøl, Føvling Sg. 1927-555, 560. 1996-45.
Elbeck, Johannes, (1758), opkøber. 1953-257.
Elberling, forfatter. 2003-16.
Elbo, Søren Hansen, (c.1890), lærer, Hyllerslev, Billum Sg. 1985-373.
Elbrecht, (1848), kaptajn, Fanø. 1915-12.
Elbæk, Gunder, (1801), Føvling. 1941-179.
Elbæk, Johannes, (1896), gdr., Ansager. 1971-670.
Elbæk, Johannes, (1974), Glejbjerg. 1997-232.
Elbæk, Mads, Føvling. 1941-179.
Elbæk, Mads, ridefoged, Sønderskov, Føvling. 2009-27ff.
Elholm, (1878), mølleejer, Vester Vamdrup. 1961-283.
Elias, (1142-62), biskop, Ribe. 1934-526. 1947-602. 1959-597. 1973-267. 1976-202f. 1977-496, 510ff.
Eliasen, Jep, Gredstedbro. 1945-239.
Eliassen, P., Kolding. 1939-6.
Eliassen, Peter. 1948-100.
Elis, Anne, (1757), g.m. Lavrids Jensen Termansen, Ribe. 1929-343.
Elise, Fich, (d.1883), Odense. 1906-4.
Elkjær, Peder, (1702), ridefoged, Estrup. 1966-395.
Elkjær, Aage, lærer, Bryndum. 2008-67.
Ellegaard, Jens Nielsen, (1945), automekaniker, Ølgod. 1971-615.
Ellehammer, Jacob Christian Hansen, (1871-1946), opfinder. 2002-36.
Ellekilde, Hans, (1891-1966), historiker, Søllerød. 1966-463.
Ellemann, Karen, minister. 2011-55.
Eller, Edvard, (1883-1964), pr., Ål Sg. 1961-227. 1981-101, 120. 1986-560.
Ellermann, W., (d.1781), kunstner. 1975-67.
Elley, Christian, kromand. 2005-110.
Elling, Tøger, (1740), Viborg. 1972-158.
Ellung, (1851), købmand, Hjerting. 1978-186.
Ellung, (c.1814), kommissær, Oksby. 1981-191.
Ellung, J., (1853), landinspektør, Hjerting. 1976-114.
Elmdal, Bruno, (1944), landsretssagfører, Varde. 1978-7. 1993-62.
Elmerdahl, Ingeborg, (1930), jordemoder, Henne. 1982-385.
Elmerdahl, R., (1930), mejeribestyrer, Henne. 1982-385.
Elmkvist, (1880), direktør, Ålborg. 1989-379.
Emborg, Chr., (1917), slagteridirektør, Esbjerg. 1938-180.
Emborg, Christen Madsen, Nørre Skjoldborg. 1921-369.
Emborg, Mads Christensen, (1793), Lejrskov. 1921-369.
Embs, Bartholomæus, (1578), domherre, Slesvig. 1971-560.
Ems, (c.1900), brødhandlerske, Ribe. 1980-588.
Ender, af Oksby, helgen. 1972-58. 1981-180.
Endorf, Vibeke, (1743), g.m. bgm. Johan Kragh, Varde, s.d.
Endorph, Cathrine Nielsdatter, (d.1705), g.m. Christoffer de Hemmer, Ribe. 1921-448.
Endorph, Christiana Maria, (1728-88), g.m. A.C. Klagenberg, s.d.
Endorph, Ida Sophie, (d.1744), g.m. pr. Niels Friis, Fanø, s.d.
Endorph, Kirstine Sofie, (d.1779), Hennegård, Henne Sg. 1984-147, 152.
Endorph, Niels Nielsen, (1700), Hennegård. 1976-99.
Endorph, Peder Nielsen, (d.1743), Endrupholm, Hennegård. 1980-537. 1984-152.
Endorph, Vibeke, (1743), Visselbjerg. 1953-271.
Eneberg Sørensen, Jens, (1899), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Eneberg, Jens Christian, (1938), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Eneberg, Jens Erik, (1975), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Enemark, Jeppe, (c.1900), Hejnsvig Sg. 1975-152.
Enevig, Anders, forfatter. 2006-47.
Enevoldsdatter, Maren, (c.1560). 1945-188.
Enevoldsdatter, Matet Marie, Lindknud. (1842) 2008-20. 2012-40.
Enevoldsen, Christian Mose, (1945), fisker, Hvide Sande. 1970-431.
Enevoldsen, Jens, (1638), fæstebonde, Andrup. 1982-322ff.
Enevoldsen, Jørgen (1803), købmand, Ribe. 1914-746. 1928-88.
Enevoldsen, Laust, (1724-1800), boelsmand, Bobøl, Føvling Sg. 1996-47, 49.
Enevoldsen, Morten, (1583), møller, Varde. 1942-516.
Enevoldsen, Nis, (1660), Agerbæk, Fåborg Sg. 1980-617.
Enevoldsen, Peder, (1740), møller, Henne Sg. 1984-149, 152.
Enevoldsen, Poul, (1666), hører, Ribe. 1928-89.
Engberg, Harald Laurids, Ribe. 2010-72.
Engel-Jensen, M., (1876), pr., Ål Sg. 1986-572.
Engel, (1882), adjunkt, Ribe. 1994-177.
Engelbrechtsen, Ellen, (1897), g.m. teglværksarbejder Johannes Pedersen, s.d.
Engelbredt, Jens Christian, (1880), gæstgiver, avlsbruger, Ribe. 1998-368.
Engelhardt, Conrad, (1863), museumsbestyrer, Flensborg. 1993-107.
Engelke, Johan, (1669), tolder, Ribe. 1928-89.
Engels, Maria, (d.1759), g.m. Christian Johansen Bjerrum, Ribe. 1928-75.
Engelsen, Niels, (c.1753), fattiglem, Lindknud Sg. 1905-163.
Engelstoft, (1780), birkedommer, Fanø. 1962-460.
Engelstoft, Anna, (1697), kroejer, Strandby Kro. 1915-77.
Engelstoft, Anna, (1726), g.m. Jon Seerup, Ribe. 1929-335.
Engelstoft, Christian Christiansen, (1729-1811), herredsskriver, Varde. 1957-244.
Engelstoft, Christian, (1774), birkedommer, Fanø. 1928-89.
Engelstoft, Laurids, (1807), historiker. 1939-6.
Engelstoft, Ole Christian, (1689), fuldmægtig, rådmand, Ribe. 1915-76ff. 1918-588. 1928-89,
Engelstoft, Otte Sofie, (d.1742), kroejer, Sønderho, Gredstedbro, g.m. Jon Seerup, Hunderup. 1915-77f.
Engelstoft, slægt. 1930-621.
Engers, N.L., Fanø. 1977-567.
Enghoff, C., (1892), pr., Holsted. 1998-393.
English & Hansen, (1875), fabrikanter, Kbh. 1984-124.
Enspegt, Christopher, (1559), franskmand. 1977-421.
Erasmus af Rotterdam. 1975-165.
Erecius, (d.før 1885), toldassistent, Ribe. 1972-5.
Erecius, Vilhelmine, (1885), Ribe. 1972-5.
Erich, Peder Ebbesen, (1660), Puglund. 1972-143.
Erichsen, (c.1864), kornhandler, tysk spion, Ribe. 1904-10f. 1910-175ff.
Erichsen, Eric, forfatter. 2011-11, 14, 20, 32.
Erichsen, Erich, (c.1900), sagfører, Esbjerg. 1987-63.
Erichsen, Frederik Ditlef, (1863), avlsbruger, gæstgiver, Ribe. 1998-368.
Erichsen, førstelœrer. 2004-30.
Erichsen, Jørgen, (c.1661), herredsfoged, Skads Herred, Allerup. 1914-663. 1957-229.
Erichsen, Peder, (d.1669), spisemester, Ribe Hospital. 1982-307.
Erichsen, Poul, (1761), ladefoged, Lunderup. 1953-257.
Erichsen, Stephen, (1781), student, Ribe. 1928-89.
Erik Barn, (c.830), (også: Horik den 2.), konge af Danmark. 1973-266. 1977-492.
Erik Emune, (d.1137), konge af Danmark. 1957-145. 1959-598.
Erik IV, Plovpenning, konge af Danmark. (1241-1250). 1947-604. 2005-84. 2009-17.
Erik Lam, konge. 1936-12.
Erik, (1237), konge, 1947-588.
Eriks Enke, Katarine, (c.1395), Ribe. 1905-11.
Eriksen (Gyldenstjerne), Erik, (1547), Ribe. 1963-527.
Eriksen og Christensen, (1905), firma, Esbjerg. 1967-362.
Eriksen, (1880), lærer, Mejls, Varde landsogn. 1997-173.
Eriksen, (1897), grosserer 1957-337.
Eriksen, (c.1910), postbud, Vejen. 1981-42.
Eriksen, Anne Marie, (1833), Holsted Sg. 1989-404.
Eriksen, Carl Johan (1940), se Gomard.
Eriksen, Christian, (1952), pedel, Varde. 1981-119.
Eriksen, Erik, (1940), gdr., politiker, Ringe. 2001-434ff. 2003-31.
Eriksen, Georg, (c.1900), Gamst. 1978-111.
Eriksen, H. K., (1913), politibetjent. 1957-209.
Eriksen, Henrik, (1660), pr., professor. 1980-622.
Eriksen, I.C., (1907), postbud, Vejen. 1942-451.
Eriksen, Inger, forstanderinde, Hjerting. 2006-64ff.
Eriksen, Lærer, Hjerting Skole. 2006-62.
Eriksen, Mads, (1783), Nørre Snede. 1989-328, 337.
Eriksen, Morten, (1707), karl, Vester Nebel. 1962-429.
Eriksen, Morten, (1935), urmager, Ringe. 1997-259.
Eriksen, Niels, (1735), skibskok. 1989-396.
Eriksen, Peder, (1595), Vestermersk, Eidersted. 1975-120.
Eriksen, Peder, (1600-tallet), købmand, Ribe. 1974-403.
Eriksen, Peder, (1661), husholder, Ribe. 1928-89.
Eriksen, Signe, (1922), ekspeditrice, Varde. 1959-582.
Eriksen, Sven, (c.1150), konge. 1947-587.
Eriksen, Søren, (1569), Egtved. 1982-290f.
Eriksen, Tøger, (1621), Børsmose. 1946-447.
Eriksen, Vigilius, (1722-82), dansk-russisk hofmaler. 1975-62.
Eriksen, Viktor, (1928), lærer, Outrup. 1981-76.
Eritsø, Marie, (1820), Haderslev. 1955-541.
Erlandsen, M., (1902), guldsmed, Esbjerg. 1983-455.
Erlang, (c.1890), lærer, Lønborg. 1973-314.
Erlang, F.K., (1935), forfatter. 1958-406.
Ernst Frederik, (1703-1762), hertug, øverstbefalende i dansk hær, Brandeburg-Kulmbach. 1924-162.
Ernst Gynther, hertug af Augustenborg. 1948-14.
Ernst, (c.1848), major. 1910-11f.
Erslev, professor, Kbh. 1972-13.
Ertner, (c.1890), vinhandler, Fredericia. 1998-371.
Esbern Snare. 2005-82.
Esbernsen, Jacob, (1385), væbner. 1915-46.
Esbernsen, Lyder, (c.1427), godsejer, adelsmand, Spangsberg. 1914-669.
Esbernsen, Peder, (c.1503), Ribe. 1903-21.
Esbjerg, Christen Pedersen, (c.1680), Esbjerggård. 1915-83.
Esbjerg, Niels Christensen, (1874), Esbjerg. 1964-124, 133.
Esbjerg, Niels, forstander. 2011-79f.
Esbjerg, Peder, gdr., Alslev. 1938-76.
Eschricht, (c.1825), læge, Varde. 1932-82. 1938-72.
Esge Henriksen, (c.1460), godsejer, Kærgård, Hunderup. 1908-82.
Esger, (1252), biskop, Ribe. 1947-588. 1975-308.
Esger, (1312), ærkebiskop. Ribe. 1915-45.
Esger, (d.1410), pr., Sneum. 1913-443.
Esgesen, Henrik (Lange), (1440), Kjærgård, Hunderup Sg. 1908-82. 1934-528.
Eskedatter, Dorthe, (d.1774), Janderup. 1984-102.
Eskedatter, Karen, (1660), Vejrup. 1946-466.
Eskesdatter, Karen, (1662), Grisbæk. 1946-465.
Eskesen, (1925), pr., Skanderup Sg. 1969-224.
Eskesen, Anders, (1689), Gjettrup, Åstrup. 1966-325.
Eskesen, Benned, (1880), Nørhebo, Janderup Sg. 1985-386.
Eskesen, Christen, (1660), Gjellerup, Varde landsogn. 1980-614.
Eskesen, Christen, (1773), Vestterp. 1987-108.
Eskesen, Gregers, (1820-1849), soldat, Nørå, Bramming Sg. 1909-113. 1949-242.
Eskesen, Hans, (1793), bonde, Hallum Kvong. 1965-244.
Eskesen, Henrik (Lange), (c.1450), Kjærgård, Hunderup Sg. 1945-279. 1956-122.
Eskesen, Jens, (1660), Grisbæk. 1946-465.
Eskesen, John, Agerbæk. 1936-82.
Eskesen, Morten, (1826-1913), lærer, folkesanger. 1911-14, 40. 1943-561. 1957-268. 1965-233. 1972-60. 1973-320. 1981-186. 1998-381. 2001-376.
Eskesen, Tobias, Lille Darum. 1955-548.
Eskesen, Åge, (1910), tjenestedreng, Horne. 2001-379.
Eskil, biskop. Viborg. 1957-154.
Eskild, (c.1250), ærkebiskop, Lund. 1977-509. 1985-330.
Eskildsen, Andreas, (1828), gdr., Plovstrup. 1940-40.
Eskildsen, Anna Cathrine, (1731-1822), Allerup. 1957-244
Eskildsen, Christian, (1945), snedkermester, Grindsted. 1971-603.
Eskildsen, Gunder, f. Giørding, (d.1632), præstekone, Vilslev. 1914-629f,
Eskildsen, Johannes, (1945), snedkermester, Grindsted. 1971-603.
Eskildsen, Knud, (1914), krigsveteran, Gadegård. 1994-244.
Eskildsen, P., (c.1775), bonde, Øster Vamdrup. 1946-357.
Eskildsen, Terkild, (c.1550), bonde, Vilslev. 1914-629.
Esmann, pr., Bryndum. 1938-72.
Esmann, Victor, (1863-1933), herredsfoged, Skads herred, byfoged, Esbjerg. 1914-668. 1936-99. 1957-238.
Estrup, J.B.S., (c.1880), konseilspræsident. 1946-392. 1949-322. 1955-532. 1972-44. 1999-78ff. 2003-20ff. 2005-24f. 2008-76.
Euch, von, (c.1900), biskop. 1950-554.
Evald, Joakim, pr., Hvidding. 1945-233.
Evald, Jochum, (1760), pr., Vorbasse Sg. 2000-204.
Evendorf, Lawrits Morten, Ribe. 1928-89.
Evendorp, Morten Hinrichsen, (d.1719), hospitalsforstander, Ribe. 1928-89. 1982-308. 1984-139.
Evendorph, Sara Anna, (1732), g.m.Nicolai Clausen, Ribe. 1928-86.
Ewald, (c.1770), pr., Vester Vedsted Sg. 1998-417.
Ewald, Enevold, (c.1725), pr., Kbh. 1945-225.
Ewald, P, (1799), hører, Ribe. 1928-89.
Eweler, (c.1900), Varde. 1978-152.
Exner, Julius, (1894), kunstmaler. 1977-577. 2011-7.
Eyben, (c.1848), postmester, krigsråd, Ribe. 1915-03, 19.
Eyben, von, (1820), postmester, Ribe. 1966-373.
Eysen, Hans, (c.1534), Tjæreborg. 1914-661.
Eyssen, Hans, (1511), foged, Tjæreborg. 1980-539.
Eyssen, Hans, (1511), tingholder, Tjæreborg. 1957-229.
Faber, Anna Marie, (c.1800), degnekone, Alslev, Falster. 1969-297.
Faber, Bartholine Guldborg, (1909), præstekone, Alslev-Hostrup. 1918-710.
Faber, Ole, museumsleder, Varde. 2008-116.
Faber, V.S.V., (1828-99), sparekasseinspektør, Varde. 1981-151.
Fabricius-Møller, (c.1880), cand.phil., Ribe Kathedralskole. 1968-23.
Fabricius, (1842), proprietær, Bramming Hgd. 1989-378. 1991-239.
Fabricius, Adam, historiker (1822-1902). 2009-10, 12.
Fabricius, Margrethe Hedevig, (c.1777), provstedatter, Varde. 1913-424.
Fabricius, Vilhelm, (1754), pr., Varde. 1930-543.
Fabricius, Vilhelm, (1791), pr., Ansager. 1959-562.
Fabritius, Albert, (1905-77), dr.phil., ordenshistoriograf. 1977-591ff.
Fahrner, (1885), ritmester, grænsegendarmeriet, Ribe. 1972-9. 1994-176.
Fahrner, Emil Harald, (1870), politibetjent, Esbjerg. 1991-209.
Fahrner, Nulle, (c.1900), Ribe. 1994-173.
Falbe-Hansen, Ida, (1904), cand.mag. 1981-114.
Falck, Christoffer, (c.1750), regimentskvartermester, Ringkøbing. 2000-196.
Falck, E.Th., (1802), urmager, Ribe. 1975-306.
Falck, Hans Peter, (c.1801), urmager, løjtnant, Ribe. 1907-169ff. 1908-8. 1929-314.
Falck, Jens, regimentskvartermester, Heager v/Ringkøbing. 2006-55.
Falck, L, (1806), borgerkaptajn, Ribe. 1928-90.
Falk, Jens, (1801), urmager, Ribe. 1976-212.
Falk, Niels Enevoldsen, (d.1784), urmager, Ribe. 1976-208.
Falk, Peter, (1769-1840), urmager, Ribe. 1976-211.
Falkenstein, Vogel v., (c.1864), tysk general. 1904-47.
Falkvors, Ingeborg, (1637), Sønderside, Ho Sg. 1932-168.
Falsen, Christian Magnus de, jurist, Norge. 2012-66.
Falsen, de, Zyphten-Adeler, Georg Frederik, lensbaron. 2008-50.
Falster, Christian, (1690-1752), rektor, historiker, digter, oversætter, Ribe. 1912-267. 1917-398, 424. 1921-442ff. 1928-90. 1929-248, 260ff. 1939-12. 1945-233. 1998-364. 2007-23.
Fangel, (1848), pr., Adserballe. 1939-32.
Faninger, N.Nielsen, (1787), skipper, Hjerting. 1977-414.
Fanninger, Hans Pedersen, (1500-tallet), bgm., Ribe. 1975-174. Fanø, Elisabeth Klavsen, (c.1637), borger, Janderup. 1909-95.
Fanøe, Peder Clausen, (c.1625), pr., Ål. 1947-623.
Fanøe, Peder, (1741), degn, Hodde. 1942-393.
Farber, Jens Knudsen, Ribe. 1928-90.
Farber, Peder Christiansen, (1698), farver, Ribe. 1928-90.
Farup, Anders, (1726), købmandsenke, Ribe. 1977-431.
Farup, Hans, (1641), kusk, Ribe. 1963-542.
Farup, Søren Nielsen, (1753), fattigvæsensinspektør, Ribe. 1928-90.
Farver, Peder, (1755), Bredebro. 1939-108.
Farver, Wolf Niels, (1679), Varde. 1919-97.
Fasti Thomasdatter, Anne, (c.1600), 1980-508.
Fasti, Thomas, (1479), Vennergård, Velling. 1980-508.
Faurholt, (1864), forvalter, Augustenborg. 1943-584.
Faurschou, (c.1864), telegrafist, Ribe. 1904-9f. 2010-75.
Faurschou, Elisabeth, (c.1900), Ribe. 1994-170.
Faust, Frederik Christian, (c.1700), bgm., Kolding. 1969-237.
Faust, Jokum, (c.1700), Kolding. 1969-237.
Feddersen, Johannes, (1900), købmand, Varde. 1978-136f.
Feddersen, Jørgen. 2004-3ff.
Feddersen, Marie, (1912), Varde. 1978-147.
Feddersen, Mary Valgerda. 2004-6.
Feddersen, Niels Clausen. 2004-3ff.
Feddersen, Valdemar, (1990), amatørarkæolog. 1993-22.
Federspiel, Per, (1944), minister. 1967-557.
Fehns, Agnes, g.m. Conrad Vedel, Ribe. 1929-351.
Feilberg, Astrid, (1883), Brørup. 1928-19.
Feilberg, Henning Frederik, (1831-1921), pr., folkemindeforsker, Darum Sg. , Askov. 1932-35ff. 1936-70. 1937-90. 1941-248, 260. 1947-538. 1952-2. 1956-54. 1958-407. 1965-188. 1975-286. 1976-182ff, 200. 1989-368, 77f.
Feilberg, N.L., (c.1850), sekretær, Kbh. 1932-78f.
Feilberg, Nicolai Laurentius, (1806), pr., Alslev-Hostrup, Vester Vedsted Sg. 1918-696. 1925-366. 1932-78ff. 1938-69. 1939-15. 1947-538. 1980-575.
Feldbereders, Gregers, (1717), Varde. 1940-121.
Felding, Hans Andersen, (1801-1874), Hannevang, Billum. 1957-264.
Felding, Hans Poulsen, (c.1700), Gjesing. 1969-255.
Felding, Poul, (1660), skovrider, Koldinghus. 1969-230, 254ff, 264.
Feldmane, Lidia, (1959), Riga. 1995-365.
Femern, Stine, (c.1900), Årre Sg. 1990-20.
Fenger, (1915), pr. 1974-430.
Fenger, Ida Caroline Emilie, (1846-1920), g.m. overlærer Fraas, Ribe. S. d.
Fenger, Ludvig, (c.1890), stadsarkitekt, Kbh. 1994-177.
Fenger, Marie Poulsdatter, g.m. David Rasmussen Fog, Ribe. 1928-91.
Fenger, Niels, (1945), forfatter. 1984-219.
Fenger, Palmer Nathanael, (1862-1926), læge, Bramming. 1994-264. 1995-388.
Fenger, Rasmus, (c.1864), veterinær, højskolelærer, Rødding. 1904-114. 1935-637.
Fenger, Sven, (1928), pr., Askov. 1961-244.
Ferdinand, Andreas, (1909), mølleejer, Vester Vamdrup. 1961-285.
Ferinarius, Johannes, (1534-97), professor, Wittenberg. 1970-371.
Fernstrøm, (1958), lærer, Esbjerg Seminarium. 1999-43.
Ferslev, (1874), prokurator. 1937-73.
Ferslev, Christian, (1854-1941), overretssagfører m.m., Ribe. 1970-403, 409.
Ferslev, Christiane, (1865), g. Nielsen. 1972-47, 53.
Ferslev, Marie, (1849-1913), plejemor, Ribe. 1972-3ff, 52.
Ferslev, Parmona, (1859), Ålborg. 1972-35, 52.
Ferslev, Søren Parma, (1859), prokurist, Ribe. 1966-377.
Ferslev, Søren, (1880), købmand, Ålborg. 1972-35, 52.
Festersen, Niels, (1594), byfoged, Varde. 1976-119.
Fevejle, Claus, arkæolog, Ribe. 2010-35.
Fibiger, Peder Grib, (1784-1833), rektor, Roskilde. 1911-80.
Fibiger, Peter Nicolai, (g.1841), Ribe. 1942-412.
Fich, Andreas, maler (Rosenborg). 1975-63.
Fich, Hans Jacob, (d.1852), pr., Bogense. 1906-2f. 1911-78ff. 1912-319, 326ff. 1913-482ff.
Ficher, (1760), kolonist, Vorbasse Sg. 2000-204, 214.
Ficher, Jens Christian, (c.1828), pr., Henne. 1906-40.
Fieve, Frida, (1934), Esbjerg. 1999-28.
Fincke, Caspar, (1585-1655), kunstsmed, Helsingør. 1972-95.
Fincke, Drude. 1945-211.
Fincke, Jacob, (c.1650), professor, rektor. 1945-211.
Fincke, Matthis, (1643), Tobøl Guldager. 1957-220.
Find, (1856), kapellan, Hjarup. 1957-174.
Find, Carl Vilhelm, (1785), pr, Hjarup. 1956-32.
Find, Henrik Carl Vilhelm, (1837), pr., Vamdrup. 1918-648.
Find, Ludvig Christian, (1872), pr., Vamdrup og Hjarup. 1918-649.
Find, Ludvig, kunstner. 2011-13, 20, 32.
Find, Peder, (c.1660), Lille Almstok. 1992-329.
Fink, Jakob Hansen, (1889), lærer, Spandet. 1967-482.
Fink, Jep, (1914), arkitekt, Askov. 1989-385.
Fink, Markus, (1906), gdr., Edelsborg, Vejen. 1972-129.
Finnemann, Laurids, (1906), kromand, Skanderup Sg. 1969-213.
Finsen, Hannes Christian Stingrim, (c.1884), stiftamtmand, Ribe. 1912-404. 1994-165.
Finsen, Helmar, (1848), byfoged, Sønderborg. 1939-18.
Finsen, Niels, læge, Kbh. 1972-7. 1994-165.
Finsen, Valgerda, (c.1900), Ribe. 1994-172.
Fiour, Maren Nielsdatter, (1750), Strudvad Janderup. 1943-678.
Firhøj, Thomas, (1831), bettelfoged, Tjæreborg Sg. 1993-73.
Fischer (måske: Ficher), H.G., (1762), kolonist, Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-214.
Fischer, Christian, (1798-1847), pr., Henne-Lønne. 1911-101.
Fischer, E. Chr. (d.1878). 1945-162.
Fischer, Jean, fransklærer. 1972-13.
Fischer, Johannes, (1721), stadsfysikus, Ribe. 1928-90.
Fischer, Olfert, (1848), admiral. 1939-18.
Fischer, Oscar, (c.1880), Ribe. 1968-37.
Fischer, snedker, (1935), Vejen. 1938-44.
Fisker, (1945), kaptajnløjtnant, Nymindegab. 1985-430.
Fisker, J. 2004-30.
Fisker, Katrine, (c.1580), præstekone, Endrupskov. 1912-362.
Fisker, Ole, (c.1848), gdr., Alslev. 1912-375.
Fitzneren, Eva, (1762), kolonist, Vorbasse Sg. 2000-214.
Fjelde, P.H, Kaptajn, Esbjerg. 2006-98.
Fjord Jensen, Johan, professor, Århus. 2009-37.
Fjord, (1822-79), lærer, folketingsmand, Holmsland. 1977-459, 462, 466, 470.
Fjord, (1880), docent. 1935-678.
Fjord, Christoffer, (1760), pr., Jernved. 1922-577. 1945-240.
Fjord, Aa., (c.1920), fiskeskipper, Esbjerg. 1992-374.
Fleischer, (1782), herreds- og byfoged, Vejle. 1989-328ff.
Flem, Søren Lauridsen, (1670), Ribe. 1928-91.
Fletchtner, Knud Christian, (1728-1786), melhandler. 1945-215.
Flintholm, Anton, (1862-1951), gdr., Vejen, Læborg, m.fl.st. 1972-121ff.
Flintholm, Frederik, (1895-1986), “Gammelbygård”, Læborg Sg. 1994-160.
Flintholm, Hans Nielsen, (1862), gdr., Gesten. 1972-121.
Flintholm, Julius, (c.1915), bygmester, Vejen, Grindsted. 1972-129.
Flintholm, Kristian, (c.1900), Drostrup, Læborg Sg. 1976-243.
Flintholm, Mads, (1909), gdr., Vejen. 1972-129.
Floer, Martin, (1666), badskær, Ribe. 1928-91.
Flor, Christian, (1862), etatsråd. 1935-636. 1938-86. 1965-164.
Florin, Kurt, (1945), kørelærer, Ølgod, Borris. 1971-620.
Flye, Jens Jensen, (1694), hospitalsforstander, Kolding. 1966-393.
Foersom, Christian Nielsen, (1737-97), urmager, Ribe. 1928-91. 1976-209f.
Foersom, Jep Christensen, (d.1740), lærredsvæver, Ribe. 1928-91.
Foersom, Jeppe Urmager, (1833-63), urmager, Ribe. 1976-212.
Foersom, Jeppe Urmager, (d.1796), urmager, Ribe. 1976-209, 212.
Foersom, Maren Jepsdatter, (1732-1775), g.m. Michel Pedersen Barsballe, Ribe. 1928-73.
Foersom, Niels Christensen, (1734), prokurator, Ribe. 1928-91. 1989-398.
Foersom, Niels, (c.1750), prokurator, Hobro. 1975-34.
Foersom, Peter Thun, (1820), kgl. skuespiller, Kbh. f. i Hygum Sg. 1973-278. 1986-643.
Foerson, F., komponist, Odense. 1931-802.
Fog-Petersen, Birgit, (1958), sygeplejeskolen, Esbjerg. 1999-47f.
Fog, (c.1750), pr., Hvidding. 1931-804.
Fog, Abelone Kathrine, (g.1830), Vejen Mølle. 1949-324.
Fog, Abelone Marie Clemensdatter, (1752), g.m. Povl Simonsen, Ribe. 1929-337.
Fog, Abelone, (1829), g.m. L.F. Lautrup, Estrup Hgd., s.d.
Fog, Andr., pr., Skærbæk. 1945-233.
Fog, Anna Susanne Cathrine, (d.1887), præstekone, Alslev-Hostrup. 1918-707.
Fog, Christen, (c.1774), klokker, Ribe. 1909-53.
Fog, Clemens Jørgensen, (1681-1763), pr., Hviding Sg. 1921-463. 1969-297.
Fog, David Rasmussen, (1731), pr., Ribe. 1928-91.
Fog, Elisabeth, (1728), jomfru, Ribe. 1908-165.
Fog, Elisabeth, (d.1754), g.m. Hieronimus Carstensen, Ribe. 1928-83.
Fog, Elisabeth, g.m. Knud Hauch, Ribe. 1928-104.
Fog, Gregers Larsen, (c.1631-93), rektor, Ribe. 1928-91. 1980-530.
Fog, Hans Bachmann, (d.1786), pr., Føvling-Holsted. 1922-575, 605. 1972-112.
Fog, Hans Clemensen, (1726-1771), pr., Vejen-Læborg. 1969-297.
Fog, Hans, (1763), pr., Vejen-Læborg. 1922-573,
Fog, Joachim, (c.1800), degn, Alslev, Falster. 1969-297.
Fog, John, (c.1970), skolepsykolog, Vejen. 1997-228.
Fog, Jørgen Lauridsen, (1631-1710), pr., Catarinae Kirke, Ribe. 1918-672. 1969-297. 1984-139.
Fog, Jørgen, (c.1843), lærer, Vilslev. 1905-52ff.
Fog, Lars Gregersen, (1690), hører, Ribe. 1928-92.
Fog, Laurids Nielsen, (1605-67), pr., Feldballe. 1969-297.
Fog, M. Laurids Jørgensen, (c.1747), pr., Sankt Catarinae Kirke, Ribe. 1921-463.
Fog, Vejen Mølle, slægt. 1969-271, 297.
Foget, N.Nielsen, (1757), Hostrup. 1976-80.
Fogh Jørgensen, Hans Joakim, (1888), Hunderup. 1994-265.
Fogh, (1750), pr., Bækbølling. 1952-37.
Fogh, (1772), birkedommer. 1938-143.
Fogh, Christen, (1770), klokker, Ribe. 1928-91.
Fogh, David Jørgensen, (d.1720), pr., Alslev-Hostrup. 1918-688.
Fogh, Hans Clemmensen, (d.1771), pr., Vejen. 1909-123.
Fogh, Hans Joachim, (c.1857), møller, Jedsted. 2002-16, 29f.
Fogh, Hans Joakom, (1873), møller, Jedsted Mølle. 1968-91. 2002-16, 29f.
Fogh, Hans Jokum, (1851), mølleejer, Vilslev. 1994-259.
Fogh, Hans, (1735), ridefoged, Endrupholm. 1985-347. 1989-396.
Fogh, Hans, (1771), birkedommer, Størsbøl. 1916-347. 1975-28. 1996-45f.
Fogh, Jørgen Lauridsen, (1659), pr., Ribe. 1928-91.
Fogh, Jørgen, (1738), pr., Føvling. 1972-113.
Fogh, Jørgen, (1745), pr., Føvling. 1922-575.
Fogh, Jørgen, (1847), seminarist, Vilslev. 1943-557.
Fogh, Laurids Jørgensen, (1684), student, Ribe. 1928-92.
Fogh, Margrethe, (1851-), g.m. læge Peder Andersen, s.d.
Fogh, Peder, (1675-1753), Ryumgård. 1976-197.
Foghmar, S.J., (1917), førstelærer, Vittarp, Outrup Sg. 1981-76.
Fogtman, (1696), byfoged, Varde. 1918-589.
Fogtman, (1791), byfoged, Varde. 1939-65.
Fogtman, (1813), justitsråd. 1946-343.
Fogtman, Laurids, (1748-1821), herredsfoged, Varde. 1934-502. 1954-398. 1962-326, 468. 1968-125. 1974-501. 1978-132.
Fogtmann Brorson. Hans Adolf. 2005-55.
Fogtmann, (1834), biskop, Ribe. 1959-639.
Fogtmann, advokat, Ribe. 2006-56.
Fogtmann, Anna Chatrine, (1756), g.m. Peder Mortensen, Bötcher, Ribe. 1928-81.
Fogtmann, Brorson, Hans Adolf, (1782-1847), degn, Jerne. 1909-61. 1910-67f. 1925-226.
Fogtmann, byfoged, Varde (1790). 2012-34.
Fogtmann, Catrine Stenbæk, f. Brorson, (c.1775), Varde. 1909-54.
Fogtmann, degn i Jerne. 2005-33.
Fogtmann, Hans Bertram, (1766), Ribe. 1928-92.
Fogtmann, Laurids, (1748), reskriptsamler, justitsråd, byfoged, kancelliråd, herredsfoged, Øster og Vester Herreder, Varde. 1909-48ff. 1940-142.
Fogtmann, Laurids, (1774), tallotterikollektør, Ribe. 1928-92.
Fogtmann, Nicolai, (1832), biskop, Ribe. 1931-801. 1942-410.
Fogtmann, Nicolai, gartner, Ribe. 1928-92.
Folmer, helgen. 1990-62f.
Fonager, Jens Jensen, (c.1908), pr., Janderup-Billum. 1911-40. 1961-224.
Fonsmark, Henning, (1945), forfatter, Esbjerg. 1995-315.
Forsberg, (1846), tømrermester, Kolding. 1984-60f.
Forsom, Birthe, (1756), g.m. Niels Munch, Ribe. 1929-318.
Forsom, Johan Ludvig, (1804), skoleholder, Ribe. 1928-91.
Fort McDowell. 2004-47.
Fortune, romersk lykkegudinde. 1971-663.
Forum, Grejs, (c.1875), ormebærer. 1946-370.
Forum, H.P., (1836), købmand, Varde. 1978-130.
Forum, J.C., (1860), fotograf, Varde. 1984-118.
Forup, Carl G., (1881), Esbjerg. 1955-544.
Forup, Christian Leopold, (1823-1892), musiker, Ribe. 1955-540.
Forup, Christian Leopold, (1876-1924), overportør, Esbjerg. 1955-544.
Forup, Laurids Leopold, (1847-1915), tolder, musiker, Ribe. 1955-541.
Forup, Martin Pedersen, (1823), skrædder, Ribe. 1955-540.
Forup, Martin, musiker, Ribe. 1955-540.
Forup, Niels, musiker, Ribe. 1955-540.
Fosmark, Joh., redaktør. 1971-601.
Foss, (1798), degn, Sønderho. 1994-180.
Foss, Anna Jensdatter, (1753), g.m. Thomas Montagne, Ribe. 1929-317.
Foss, Anna Margrethe, (d.1687), Ribe. 1928-92.
Foss, Antonius Davidsen, (1646), student, Ribe. 1928-92.
Foss, Christiane Marie, (c.1706), g.m. Christoffer de Hemmer, Ribe. 1921-448.
Foss, Christiane Marie, (d.1750), g.m. Kasten Worm, Ribe. 1929-354.
Foss, David Lauridsen, (1648), pr., Ribe. 1928-92.
Foss, Ejnar A., (1917), folketingsmand. 1981-21.
Foss, Hans, (c.1800), pr., Hedensted. 1982-248.
Foss, Jens, (d.1687), stadsfysikus, Kbh. 1928-92.
Foss, Jens. (1768-1828), pr., Hodde. 1921-328.
Foss, Laurids Davidsen, (1643), student, Ribe. 1928-93.
Foss, Magdalene Davidsdatter, g.m. Jørgen Lauridsen Fog, Ribe. 1928-92.
Foss, Ove, (1770), pr., Sønderho. 1982-248.
Foss, Søster Frederica, (1727), legatstifter, Ribe. 1928-93.
Fox, William, lærer. 2007-76.
Frahm, Johannes, (1945), kommis, Hemmet. 1970-418.
Franck, Joachim, (1771). 1996-45.
Franck, kandidat, Norge. 1946-375.
Franck, Martha Tobiædatter, (1701), g.m. Johan Joacim Neumann, Ribe. 1929-320.
Franck, Tobias, (1660), apoteker, Ribe. 1928-93.
Francke, (c.1864), etatsråd. 1904-47.
Francus, Georg Hala, (1541), Leipzig. 1970-351.
Frandsdatter, Ane Kirstine, c.1823), tjenestepige, Darum Sg. 1989-364.
Frandsdatter, Karoline, c.1805), tjenestepige, Darum Sg. 1989-364.
Frandsdatter, Maren, Fitting, Vorbasse Sg. 1915-163.
Frandsen, (1905), installatør, Askov. 1986-592.
Frandsen, (1931), lærer, Vittrup. 1984-186.
Frandsen, (c.1900), kunstdrejer, Ribe. 1972-24. 1994-171.
Frandsen, (c.1900), Skærum Mølle, Nørre Vosborg. 1969-281.
Frandsen, Ane, (1851), Janderup Sg. 1985-388, 402.
Frandsen, Anne Dorthea, (1886), Andst. 1967-490.
Frandsen, Bennet, (1781), gdr., Janderup. 1973-217.
Frandsen, Bertel, (1620), Ål Sg. 1932-161f.
Frandsen, Chr., (1907), postbud, Vejen. 1942-451.
Frandsen, Christian, (1830), Ansager, 1959-556.
Frandsen, Christoffer, (1779), Hyllerslev, Janderup Sg. 1962-398. 1972-67, 218.
Frandsen, Emilia Margrethe, (1835), Bolhede, Øse Sg. 1983-496.
Frandsen, Frands, (1930), gdr., Grimstrup. 1931-712.
Frandsen, Frederikke, 1948-193.
Frandsen, Fru, købmandsfrue, Tjæreborg. 2006-43.
Frandsen, Gravers, (1672), skipper, Hjerting. 1976-89. 1977-399.
Frandsen, Hans Andersen, (c.1880), urmager, Ribe. 1976-214.
Frandsen, Hans, (1532-84), dr.med., Kbh. 1970-362. 1978-67.
Frandsen, Hans, (1554), læge, Ribe. 1964-109.
Frandsen, Hans, (1615), Mosevrå. 1962-475.
Frandsen, Hans, (1652), Hjerting. 1976-213, 132.
Frandsen, Hans, (1838-1919), Outrup. 1994-243ff.
Frandsen, Hans, (1914), krigsveteran, Løftegård. 1994-244.
Frandsen, Herman, (c.1828), købmand, Grimstrup. 1906-146.
Frandsen, Jacob, (1739), Hjerting. 1976-83. 1977-446, 450.
Frandsen, Jakob, (1556), skipper, Ribe. 1977-424.
Frandsen, Jakob, (1892), Hallumvad, Janderup Sg. 1985-371, 374, 395.
Frandsen, Jens, (1784-1869), Hyllerslev. 1957-264.
Frandsen, John, studehandler, Janderup. 1911-53.
Frandsen, Jørgen, (1695), borger, Ribe. 1928-93.
Frandsen, Jørgen, (c.1664), kroejer, Fanø. 1915-71.
Frandsen, Kirstine Johanne. 2004-51.
Frandsen, købmand, Tjæreborg. 2006-43.
Frandsen, Lars, (c.1728), Darum. 1905-104ff.
Frandsen, Laurids, (1840), Estrupmark. 1935-646.
Frandsen, Laust (Lars), (1825-1848), Hjortkær Grimstrup Sg. 1948-253.
Frandsen, Laust, (1883), gdr., Højrup. 1956-53.
Frandsen, Line, (1892), Janderup. 1985-379.
Frandsen, Niels Peter, (1936), Åstrup. 1983-515.
Frandsen, Niels, (1691), Brixbøl. 1994-250.
Frandsen, Niels, (c.1930), smed, Tjæreborg. 1994-257.
Frandsen, Niels, (d.1659), hospitalsforstander, Ribe. 1952-149.
Frandsen, Niels, (d.1659), skriver, spisemester, Ribe Hospital. 1982-304, 307.
Frandsen, Ole, (1797), Hyllerslev, Janderup Sg. 1984-77.
Frandsen, Rasmus, Kammersgård, Kvong Sg. 1974-494.
Frandsen, Rigmor, (1923), forstander, Vejen. 1997-232.
Frandsen, Søren. 2004-49.
Frandsen, Troels, (1561), skipper, Ribe. 1977-418.
Fransdatter, Ellen, (d.1695), g.m. Andreas Verlohren, Ribe. 1929-352.
Fransk, Martha Tobiædatter, (c.1690), g.m. Johannes Bödker, Ribe. 1928-80.
Frants Albrecht, (1629), af Sachsen-Lauenborg, generalkvartermester. 1980-564.
Frantz l, konge af Frankrig. 1975-165.
Frantzen, Thomas, (1745), Vejsig. 1972-161.
Franzen, Jutta, (1891), pigeskolelærerinde, Varde. 1981-112.
Frausing, (c.1775), byfoged, Varde. 1947-650.
Frausing, Andreas, (1712), bgm., postmester, Ribe. 1928-93.
Frausing, Andreas, (d.1749), bgm., Ribe. 1944-58.
Frausing, Christoffer, (1720), pr., Velling. 1928-94.
Frausing, fuldmægtig, Ribe (1749). 2012-49.
Frausing, Johan Jacob, (1768), byfoged, Varde. 1943-661
Frausing, Johan Jakob, (1758), toldeer, Ribe, byfoged, Varde. 1928-94. 1971-639. 1973-224, 244. 1980-623.
Frausing, rådmandsslægt, Ribe. 1970-391.
Frausing, Sophie, (d.1777), g.m. Peder Madsen Fridsch, Ribe. 1928-95.
Frederichsen, Peder, (1745), Årre. 1943-635.
Frederik Carl, hertug af Pløn. 1932-132.
Frederik den 1., konge af Danmark. 1912-297. 1947-606.
Frederik den 2., konge af Danmark. 1903-71. 1911-128. 1912-252. 1971-551ff. 2005-83.
Frederik den 3., konge af Danmark. 1912-392f. 2005-98. 2007-21.
Frederik den 4., konge af Danmark. 1912-366. 1914-737ff.
Frederik den 6., konge af Danmark. 1906-32. 1913-533f. 1914-750.
Frederik den 7., konge af Danmark. 1970-394. 1972-42.
Frederik den 8., konge af Danmark. 1972-10.
Frederik den Vise, (1502), hertug. 1970-366.
Frederik Vilhelm den 4. af Prøjsen. 1972-19.
Frederik, (c.1814), prins af Hessen. 1914-737ff.
Frederik, (d.1556), prins, biskop, Slesvig. 1971-558.
Frederik, Store, mergelbisse. 2011-7ff.
Frederiksen, (1935), forstander, Adserbølgård. 1984-198.
Frederiksen, (1946), skovrider, Marbæk. 1996-13.
Frederiksen, Frede, Skyhede, Outrup Sg. 1974-491.
Frederiksen, Gunde Kathrine Antonette, se Mathiasen.
Frederiksen, H.H., (1868), skibsfører, Sønderho. 1977-567.
Frederiksen, Iver Kr., (1930), Fåborg. 1936-74.
Frederiksen, Iver, (1600-tallet), agent. 1977-390.
Frederiksen, Jens Christian, (c.1920), Holsted. 1994-188.
Frederiksen, Karl, (1943), Ribe. 1983-528, 536.
Frederiksen, Knud, (1841), Vilslev. 1993-90.
Frederiksen, Knud, (1944), Ribe. 1995-328.
Frederiksen, N., (1933), Bjørnkjær. 1976-57.
Frederiksen, Niels, (1792), jordemodermand, Jedsted. 1929-425.
Frederiksen, Niels, (1799), gdr., Hillerup, Nørre Farup Sg. 1973-343.
Frederiksen, Niels, (c.1960), Sønderho. 1992-425.
Frederiksen, Søren, (1850), smed, Plougstrup. 1940-50.
Frederiksen, Søren, Plougstrup, se S.F. Smed.
Frederiksen, V.V.V., (1945), overtoldbetjent, Hvide Sande. 1970-430.
Fredslund, Else, (1883), lærer, Tirslund. 1967-487.
Fredslund, Laust, (c.1890), Hygum, Vejen. 1976-162.
Freiberg, Michael Konstantin, (d.1745), oberstløjtnant, Varde. 1985-325f.
Freund, Aksel, (1960), graver, Nørre Nebel. 1994-188.
Fribert, Marie Caroline. 1936-61.
Friborg, (1945), lærer, Esbjerg. 1995-307.
Fribæk, Poul, Esbjerg. 2003-92.
Frick, Søren, (1875), fabrikant, Århus. 1984-124.
Friderichsen, Gert, (1770), fattig, Alslev-Hostrup. 1931-760.
Fridsch, (1775), bgm., Ribe. 1973-223ff. 2012-49.
Fridsch, Andreas Fausing, (1744-1807), cand.med., fysikus, Ribe. 1912-367. 1928-94. 2012-30f, 35.
Fridsch, Christine, (1768-1831), Varde. 1957-235.
Fridsch, Ingeborg Christine, (1739), g.m. Ancker Anckersen, Ribe. 1928-68.
Fridsch, Mads Pedersen, (1715), købmand, rådmand, Ribe. 1915-73. 1928-94. 1982-263.
Fridsch, Peder Madsen, (1666), tolder, Ribe. 1928-94.
Fridsch, Peder Madsen, (1736-1788), rådmand, bgm., Ribe. 1919-68. 1928-94.
Fridsch, slægt. 1931-797.
Friede, Jacob Mortensen, Varde. 1917-557.
Friede, Magdalene Mortensdatter, (d.1760), g.m. rektor, Niels Nielsen Kragelund, Varde. 1917-557.
Friede, Morten Christensen, (1673), kgl. lakaj, tolder, Varde. 1917-557. 1918-588ff.
Friedel, Christian Hendrik, (1800), Varde. 1978-129.
Friederichsen Christopher, (1771), hmd., Bobøl, Føvling Sg. 1996-47.
Friederichsen, Jørgen, (1715-65), urmager, Ribe. 1976-209.
Friedlieb, Philip Heinrich, (1676-1750), pr., Ansager. 1959-564.
Fries, Nicolai, (d.1843), ritmester, Ribe. 1913-565.
Friesendorf, Anna, (d.før 1602), d.a. Rasmus Heidtmann. 1971-598.
Friesenvang, (1947), oberstløjtnant, Oksbøl. 1992-312.
Friesmann, P.H., (1840), gdr., Gesten-Andst. 1940-81.
Frifelt, Inger, (c.1960). 1999-76.
Frifelt, Salomon Jensen, (1945), forfatter, lokalhistoriker, Ølgod. 1952-25. 1962-356. 1971-622. 1973-344. 1975-288. 1977-318. 2003-102. 2006-4, 11, 20.
Frigård, (1915), premierløjtnant. 1939-147.
Friis Andersen, H., (1917), gdr., Strellev Sg. 1988-203.
Friis-Jespersen, (1934), kontorchef. 1976-64.
Friis, (1745), pr., Grimstrup. 1943-635.
Friis, (1857), dyrlæge, lærer, Rødding Højskole. 1989-370.
Friis, (1945), stiftamtmand, Ribe. 1971-608.
Friis, (c.1900), Galthoved, Årre Sg. 1990-18ff.
Friis, (Fridsk), Mads Pedersen, (d.1720), rådmand, Ribe. 1984-136.
Friis, Agnes, Kolding. 1950-537.
Friis, Albert, (1542-1601), lensmand, Riberhus. 1915-53. 1937-103. 1966-446. 1960-9. 1971-566ff. 1982-291.
Friis, Anders Hansen, (1748-1824), gdr., Strudvad, Janderup Sg. 1962-398. 1972-78.
Friis, Anna, (1845-71), præstedatter, Vilslev. 2002-23.
Friis, Anne, (1600), Stensballe. 1961-168. 1975-268.
Friis, Cecilie, (1720), g.m. Rasmus Hansen Rahr, s.d.
Friis, Cecilie, (c.1710), g.m. Rasmus Hansen Roager, Ribe. 1929-330.
Friis, Chresten Mortensen, (1687), pr., Torstrup. 2001-443, 445.
Friis, Christen Hansen, (1719), ridefoged, Bramming. 1972-158.
Friis, Christen Nielsen, (1623), pr., Vester Vedsted. 1925-366, 368.
Friis, Christen, (1614), kansler. 1953-217. 1960-39.
Friis, Elisabeth, (1620), Kjærgård. 1966-443.
Friis, Else, (1600), Hvolgård. 1961-169.
Friis, Emil, (1889-1969), håndværker, Tjæreborg. 1990-110ff.
Friis, Frands, Eberhardt, (1719), hører, Ribe. 1928-95.
Friis, Frederik Christian, (1759), pr., Vamdrup. 1918-648.
Friis, Frederikke, (1841-84), præstedatter, Vilslev. 2002-23.
Friis, Gabriel Michaël, (1762-1829), herredsskriver, Skads Hrd. Endrup Mølle. 1938-104. 1957-244. 1962-445ff. 1975-84. 1978-189. 1982-252. 1982-248, 252. 2002-16. 2003-9ff.
Friis, Gabriel Michaël, (1832-1900), præstesøn, Vilslev. 2002-15ff.
Friis, H.C.A., (1870-1933), apoteker, Varde. 1972-88. 1988-231.
Friis, H.C.A., (d.1962), apoteker, Varde. 1970-409. 1971-647.
Friis, Hans Andersen, (1791-1866), gdr., Storgården, Hyllerslev, Janderup Sg. 1957-264. 1962-398. 1972-78.
Friis, Hans Baggesen, (c.1680), Ribe. 1928-70.
Friis, Hans Ditlev, (1752-1827), pr., Fanø. 1915-83, 203. 1916-380. 1982-248.
Friis, Hans Lauridsen, (1685-1763), pr., Alslev-Hostrup, pr., Skads Herred. 1906-74. 1916-346ff. 1917-494, 511. 1918-689. 1975-30.
Friis, Hans Nicolaj Tranberg, (1800-85), pr., Vilslev Sg. 2002-15ff. 2003-23.
Friis, Hans Nielsen, (1600-tallet), bgm., Ribe. 1971-665f.
Friis, Hans, (1631), bgm., købmand, Ribe. 1976-70. 1977-391, 417, Friis, Hans Emil, (c.1870), apoteker, Vejle. 1969-274.
Friis, Hans, (1637), købmand, Ribe. 1987-31.
Friis, Hans, (1750), vognmand, Varde. 1962-324. 1970-458.
Friis, Hans, (1799), degn, Grimstrup, 1948-179.
Friis, Hans, (1853), håndværker, Tjæreborg. 1990-110.
Friis, Hans, (1893), fabriksarbejder, Ribe. 1927-575f.
Friis, Hans, (c.1910), gdr., Hjarup. 1910-182.
Friis, Ib, (1666), rådmand, Ribe. 1928-95.
Friis, Ingeborg, (1687), g.m. Morten Lassen, Ribe. 1929-309.
Friis, Ingeborg, (1689), g.m. Maturin du Pont, Ribe. 1929-326.
Friis, Ingeborg, Lauridsdatter, (c.1690), g.m. Antonius Barchmann, Ribe. 1928-73.
Friis, Jac, fru, (1872-1962), apoteker, Varde. 1970-408f.
Friis, Jacob, (1743), Bryndum. 1948-63.
Friis, Jens Christian Jensen, (1833-1924), Hyllerslev. 1985-405.
Friis, Jesper, (1632), oberst, Ørbæklunde. 1915-56.
Friis, Johan, (1494-1574), kansler, Lundbygård, Fyn. 1903-52ff. 1937-98.
Friis, Jørgen, (1718), Lejrskov. 1963-575.
Friis, Kirsten Kristensdatter, (d.1701), g.m. Jens Pedersen Brøndum, Ribe. 1928-79.
Friis, Kjeld, (1670), Ribe. 1928-95.
Friis, Kristen Nielsen, (d.c.1583), borger, Ribe. 1934-481. 1978-46.
Friis, Kristian til Borreby, (1599), kansler. 1971-595.
Friis, Laurids Kristensen, købmand, Ribe. 1928-95.
Friis, Laurids Mortensen, (1648-1718), byfoged, Ribe. 1928-95f. 1984-135.
Friis, Laurits, Hegnsvig. 2012-65.
Friis, Lisbeth, (1617). 1961-176.
Friis, Maren Christensdatter, (c.1680), g.m. Hans Hansen Roager, Ribe. 1929-330.
Friis, Maren Hansdatter, (1641), g.m. Peder Byrgesen, s.d.
Friis, Maren Larsdatter, (1657-1751), Ribe. 1944-57.
Friis, Maren Lauridsdatter, (1681), g.m. Peder Nielsen Terpager, Ribe. 1929-344.
Friis, Maren, (c.1890), Vejen. 1976-155.
Friis, Margrethe, (1838-61), præstedatter, Vilslev. 2002-23.
Friis, Marie Catrine, (1755-1812), g.m. pr. Hans Foss, Hedensted, s.d.
Friis, Mikkel, (c.1890), havemand, Ribe. 1994-167.
Friis, Mogens, (c.1943), frihedskæmper, Esbjerg. 1993-48.
Friis, Mogens, (d.1945), frihedskæmper, Varde. 1979-441.
Friis, Niels, (1706-97), pr., Fanø, ejer af Esbjerggård. 1915-83, 193. 1957-244. 1962-446. 1982-246ff. 2002-17.
Friis, Niels, (1793), købmand, Ribe. 1907-199. 1928-96.
Friis, Niels, (c.1750), Blaksmark, Varde Landsogn. 1969-301.
Friis, Peder, (1586), Ribe?. 1975-187.
Friis, Peder, (1894-1978), redaktør, Varde. 1979-441. 2003-115.
Friis, Sofie, (g.1592), Ribe. 1960-12.
Friis, Sophie Amalie, (1803-77), præstefrue, Vilslev. 2002-16ff.
Friis, Sophie Benedicte, (1748-1818), g.m. pr. Ove Foss, Sønderho, s.d.
Friis, Søren Christensen, (1606), hospitalsforstander, Ribe. 1982-304.
Friis, Vilhelm, (1876), hmd., Lustrup. 1927-569.
Friisvad, Peter, (1784), bygmester, Varde Landsogn. 1968-127, 131.
Frikke, Marcus, (1932), mekaniker, Esbjerg. 1993-42.
Frimodt, Marie Magdalene, (1893), præstekone, Alslev-Hostrup. 1918-708.
Fris Christensen, Anders, (1911), pr., Vorbasse Sg. 1987-52.
Frisch, Hartvig, (1945), politiker. 1995-306. 2003-31.
Frisch, Laurids, (1650), rådmand, Ribe. 1963-609.
Frisch, O.M., (d.1709), købmand, Ribe. 1977-430.
Frisch, Peder Madsen, (1668), toldinspektør, Ribe. 1918-604f.
Frisch, Peder Madsen, (d.1709), tolder. 1919-65ff.
Frisch, rådmandsslægt, Ribe. 1970-391.
Frisdc, Mads Pedersen, (d.1720), rådmand, Ribe. 1919-68.
Frismann, Hostrup Øse. 1956-12.
Frisvad, Peter, (1781), bygmester. 1975-64. 1982-251.
Frith, Mads Nielsen, (1664), Ribe. 1928-96.
Fritsch, Claus Ditlev, (1765-1841), maler. 1983-440.
Fritsch, Ingeborg Christine, (c.1760), g.m. Søren Anchersen, Ribe. 1921-461.
Fritsche, (1885), rektor, Ribe Katedralskole. 1939-143. 1945-149. 1972-6ff, 48.
Fritsche, A., (1909), Esbjerg. 1957-341
Fritsche, Thora (c.1900), lærerinde, Ribe. 1994-171.
Fritz Momsen. 1949-328.
Fritz, Sven, (1971?), arkitekt, Århus. 1971-661.
From, (1768), madam, Nyborg. 1984-81.
From, Johannes, (1762), Vorbasse Sg. ?. 2000-201, 214.
From, L. F, (c.1819), pr., Veerst-Vorbasse. 1917-445.
From, Nis Rasmussen, (c.1838), gdr., Øster-Vamdrup. 1909-102.
From, P., (1870), gdr., Ladelund. 1935-671.
From, Rasmus, (1768), herredsskriver, Nyborg. 1984-82.
Fromsejer, familie, Vorbasse. 1997-194.
Fromssejer, Kristian, (c.1940), missionær, Vorbasse Sg. 1987-61.
Fromssejer, Poul Henning, (c.1940), pr., Roskilde. 1987-61.
Frost, (1819), pr., Vorbasse. 1948-88.
Frost, Andreas Clausen, (1863-1931), herredsfoged, Gørding-Malt Hrd. 1932-120. 1981-4ff, 19.
Frost, Jule Marie, (1817), Ribe. 1942-412.
Frost, Niels, (1780), skoleholder, Jetsmark. 1942-399.
Frost, Peter Nicolaj, (1780-1845), stiftsprovst, Ribe. 1942-399. 1944-53. 1945-161. 1953-193.
Frovin, Sneum. 2006-47.
Fryatt, Charles, kaptajn, England. 2012-88.
Fryd Christensen, Per, (1989), Vejen. 1997-241.
Frydendahl, Th., (1895), gdr., Eskelund. 1967-515.
Frydensberg, Carl, kunstner. 2011-15, 29.
Fræhr, Egon, bgm., Vejen. 2009-79. 2010-90.
Frøkjær, se Jensen, Christen.
Frølund, Christian, (c.1740), degn, Brørup. 1909-143.
Frølund, J., (1870), købmand, Flensborg. 1991-209.
Frølund, Niels, (1783). 1946-342.
Frøsig, Chr., (1743), mølleejer, Varde. 1943-617.
Frøsig, Chr., (c.1728), Jedsted. 1905-109f.
Frøsig, Christen, (c.1766), borger, Varde. 1976-126.
Frøsig, Kristen, (c.1700), gdr., Jested. 1909-15.
Frøsig, Svend, (1978), forstander, Esbjerg. 1997-233.
Frøslev, (1945), lærer, Flensborg. 1995-332.
Frötzen, Bernt, (1568), Husum. 1971-558.
Fraas, Johan Philip Christoffer, (1842-1902), overlærer, Ribe Katedralskole. 1945-152. 1968-32. 1972-9ff. 1994-161ff.
Fraas, Johanne, Ribe. 2010-75.
Fucks, Karen, (c.1900), original, Ribe. 1994-169.
Fugl, A.C., (1835), degn, Grene. 1966-448.
Fuglebjerg, Stine, (1851), Fåborg Sg. 1992-407ff.
Fuglebjerg, Thomas, (c.1880), Spandet, Allerup. 1992-408.
Fuglede, Ph. Chr., (1842), pr., Vejen. 1927-562.
Fuglede, Philip Christian, (1850), pr., Vejen. 1976-157.
Fuglede, Phillip Christian, (1795-1856), pr., Vejen-Læborg. 1911-100.
Fuglsang, Søren, (c.1848), gdr., Øster-Vamdrup. 1907-219.
Fuglsig, (c.1848), degn, Alslev. 1912-372.
Fuglsig, Hans Jacob Nielsen, (1834), lærer, Alslev. 1928-145.
Fuglsig, Morten, (c.1880), Fuglsig. 1992-408.
Fuller, Frank, (1945), engelsk flyver. 1968-110.
Futtrup, (1941), skolebestyrer, Grindsted. 1986-608.
Futtrup, (1945), lærer, Flensborg. 1995-332.
Futtrup, Anders, (1999), pr., Esbjerg. 1999-140. 2000-226.
Fyens, Anne Pedersdater, (d.1719), Ribe. 1984-135.
Fyn, Peter, Bækkeegnen. 2006-77.
Fynbo, Hans, (c.1536), pr., Endrupskov. 1912-360, 364.
Fynboe, Hans, (1538), pr., Alslev-Hostrup. 1918-684.
Fürst, Israel, (1673), tobaksspinder, Kbh. 1937-110.
Fysant, H.J. 1935-647.
Fædder, Jens til Refs. 1975-67.
Fæder, (c.1781), politimester, konferenceråd, Kbh. 1907-160.
Fölsch, (1763), kommissionær, Hamborg. 1980-554.
Føns, Jørgen, (1960), lærer, Esbjerg. 1999-44.
Føringer, Jens, (c.1850), Brørup. 1939-139.
Første jyske Rytterregiment. 1977-542.
Faaborg, Laurids, gårdejer, Aastrup Sogn. 2007-95.
Faaborg, Simon, (1913), gdr., Tvilho, Åstrup Sg. 1983-514.
Faaborg, Theodor Christian, (1814-1864), brigadekommandør. 1913-600.
Fårkrog, Anders Hansen, (1717), Lejrskov. 1964-148.
Fårkrog, Jens Hansen, (1719), sgf., Lejrskov. 1963-575. 1964-148. 1966-398.
Faarkrog, Jørgen Jensen, (c.1700), kornmåler, Ribe. 1976-89.
Faars, Else, (1600), heks, Novrup. 1930-508.
Faartoft, (c.1870), købmand, Eskelund, Brørup Sg. 1932-75.