Folk og Folkestyre i 150 år

Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver og Historisk Samfund for Ribe Amt.

I anledning af grundlovens 150 års jubilæum fortælles i en række artikler om folket og folkestyret, om grundloven, offentlig og fri fattighjælp, folkemøder og samlingssteder, fruentimmere, folkehold, fattige, forbrydere og fjolser, provisorietiden, ytringsfriheden, horkarle og drukkenbolte, kvindeforeninger, landarbejderforeninger, grundlovsbrud, politiske mærkeår, samt om de mennesker som har repræsenteret Ribe Amt på tinge.

Udgivet 1999. 116 s. Pris kr. 25,- plus forsendelse. Bestil den på histsamfund@gmail.com