Gabel – Hanssen

Gabel, Christian Carl v., (1679-1748), til Bramming Hdg., admiral, geheimeråd, stiftamtmand, Ribe Amt. 1912-394, 401. 1917-397ff. 1921-442ff. 1928-96, 182. 1940-151. 1943-618. 1947-628. 1948-10. 1953-267. 1975-328.
Gabell, Anna Ernestina, (d.1748), g.m. Otto Diderik Schack, Ribe. 1929-332.
Gabrielsdatter, Kirsten, (c.1733), g.m. Chr. Pedersen Koch, Ribe. 1929-307.
Gad, (1868), pr., Darum Sg. 1941-156. 1943-558. 1989-368, 376.
Gad, Augusta, (1843), præstekone, Alslev-Hostrup. 1918-701.
Gad, Chr., (1914), pr., Veerst. 1958-398.
Gad, Jørgen, (c.1725), pr., Åstrup. 1946-375.
Gadbjerg, Jens Stephansen, (1719), degn, Åstrup-Starup. 1946-378. 1985-345.
Gade Christensen, Peder, Kløvgård, Henne Sg. 1974-490.
Gade, (c.1880), overlæge, Ribe. 1994-164.
Gade, Hans Sørensen, (c.1890), fisker, Blåvand. 1954-362.
Gadeberg, E., bestyrelsesmedlem, DSMF, Esbjerg. 2006-85.
Gahner, L., (1851), Hjerting. 1978-189.
Gahrn, Claus, komponist. 2009-35, 37.
Gallesen, Peder, (d.1693), kroejer, Fanø. 1915-71.
Galskiøtt, Peder, (1550), til Sønderskov. 1982-290.
Galskøt, Peder, (1550), Sønderskov Malt. 1934-527.
Galt, Dorthe, (1440-1579), Alslev, g.m. Jørgen Munk, s.d.
Galt, Niels Pedersen, (1538-1608), til Ingelstad. 1978-93.
Galt, Peder Ebbesen, (1567), rigsråd. 1976-263.
Galt, Peder Ebbesen, (d.1548), Tyrrestrup. 1953-208.
Galten, Ventzel, (1712), pr., Tjæreborg. 1963-611.
Galthen, Mathias, (1734-1812), pr., historiker. 1905-12. 1928-97. 1944-49. 1953-193.
Galthen, Niels Nielsen, (1675), kapellan, Ribe. 1928-97.
Galthen, Peder, (1644-1728), pr., Galten v. Randers. 1944-56.
Galthen, Wenzel Pedersen, (1683-1736), pr., Sneum-Tjæreborg. 1913-421f, 445. 1915-72. 1944-56.
Gamch, Eline Laurine, (c.1890), fattiglem, Vorbasse. 1997-197.
Gammelby, (c.1955), lærer, Mejls, Varde Landsogn. 1997-175.
Gammelgaard, H. restauratør. 2005-3.
Gammelgaard, Hans, gårdejer, Terpling. 2007-83.
Gammelgaard, Herman, (1945), landoverbetjent, Ølgod, senere Sønder Omme. 1971-615, 620.
Gammeltoft Hansen, (1945), pr. 1970-418.
Gammeltoft Hansen, Bent, (1980), konsulent. 1994-189.
Gammeltoft, Ejnar, (1926), Henne Sg. 1988-154.
Gammeltoft, P., (c.1910), gdr., Henne. 1973-185ff.
Gammeltoft, Peder, (2001), museumsmedarbejder. 2001-442.
Gammeltoft, Peder: Ribe Stift (1752). 2007-17.
Gammeltoft, Peter, (1885). 1978-162.
Gammeltoft, Simon, (1608), Henne. 1941-233.
Gammeltoft, slægt. 1988-147f.
Gammelvind, Poul, (1945), gdr., Grindsted. 1971-603.
Gamst, Søren Nielsen, (c.1650), pr., Verst-Bække. 1945-217f.
Gamst, Thomas Jensen, (c.1627), Ribe. 1915-53.
Gamstrup, Hans Olsen, (1681), hospitalspræst, Ribe. 1928-97.
Ganderup, Hans Bærentsen, (1880), indsidder, Fuglsig, Fåborg Sg. 1989-348.
Ganderup, Jørgen Hansen, (c.1887), lærer. 1989-348.
Ganderup, Jørgen, Hjortkjær. 2003-5.
Gandrup Andersen, Petersen Peter, (1816-1849), menig soldat, Gørding. 1909-116.
Gandrup, komponist, Ribe. 1972-33.
Ganer, (1806), kirkeejer, Sønderriis. 1948-68.
Ganer, Lykke, (1813), gdr., Sønderris. 1925-253.
Ganse, Peder, (1652), Vejrs. 1976-123.
Garboe, Catrine, (c.1720), g.m. Jan Lorenz Breum, degn, Lunde-Outrup. 1927-661.
Garboe, Henrik, degnestedsøn, Outrup. 1927-661ff.
Garboe, Peter Severin, (1749), vicebgm., Bergen. 1927-667f.
Garder, Johannes, (c.1920), gdr., Villebøl, Kalvslund Sg. 1968-88.
Garder, Niels Nielsen, (c.1890), gdr., Villebøl, Kalvslund Sg. 1968-81, 88.
Garner, L., (1815), kirkeejer, Bryndum. 1980-536.
Garp, Christen Jensen, (1702), Noes, Gejsing. 1966-395.
Garp, Dorette, (1694), Noes, Gejsing. 1966-393.
Garp, Laurids, bonde, Åstrup. 1946-378.
Gartner, Jørgen, (1827), toldkarl, Hjortlund. 1911-150, 173.
Gasse, Hans Nielsen, (1721), skomager, Ribe. 1984-138.
Gaverslund, Jens Mogensen, (c.1650), pr., Ansager. 1946-489.
Gavlbjerg, Jens, Agerbæk. 2007-85.
Gebhardt, Frederich, (1719), Lykkegård, Jerne Sg. 1915-72.
Gebhardt, Gottlieb Eduard Julius, (1870), slagter, Brandenburg. 1991-211.
Gebhardt, Louis, (1870), spekulant, Esbjerg. 1991-211.
Gedbjerg Nielsen, Jens, (1595), skipper, Varde. 1976-120. 1977-389.
Gedbjerg, Niels, (1647), skipper, Varde. 1932-173. 1977-445.
Gedde, (1903), premierløjtnant, Ribe. 1976-184.
Geertsen, Carl, (1935), malermester, Esbjerg. 1999-30.
Geidbjerg, Ane, (1610), heks, Vester Herred. 1929-406.
Geil, Chr., (1860), lærer, Vorbasse. 1941-247.
Geil, Erik, (1901-63), venstremand, kirketjener, Ovtrup. 1981-78. 1991-437.
Geill, (c.1850), lærer, Kolding. 1969-281.
Gejel, Hans Pedersen, Egtved. 2011-75.
Gejel, Peder Hansen, lærer, Tarm. 2011-75.
Gejl, Mikael, gårdejer, Aastrup Sogn. 2007-85.
Gejl, Peter, (1912), Ovtrup. 1981-83.
Gejsing, Jens Jacob, (c.1890), gdr., Uglvig. 1910-74.
Geleff, Poul, (1872), redaktør, Ribe. 1952-82.
Gellerup, M., (1625), Varde. 1977-393.
Gelsted, Otto, forfatter. 2006-79.
Gemzøe, rektor, Randers. 1972-13.
Gerdes, Anna Rosa, (d.1833), Ribe. 1934-502.
Gerdes, Hans Bertelsen, (1746), købmand, Ribe. 1928-97. 1931-793. 1934-502.
Gerhard, greve, (1336), 1949-394.
Gerken, Johanne. 2010-56.
Gerlach, oberstløjtnant. 1948-234.
Germain, Claude Louis St. (1707-1778), greve. 1924-166.
Gerner-Mikkelsen, Poul Erik, politifuldmægtig, Varde. 2010-20, 22.
Gersdorf, Chr. Frederik von, (d.1748), oberstløjtnant, Kjærgård. 1945-280.
Gersdorff v., Anna Antoinette. 2004-43.
Gersdorff v., Anna Maria. 2004-42.
Gersdorff v., Frederik, kammerjunker. 2004-36ff.
Gersdorff v., Sophie Amalie, etatsrådinde. 2004-37ff.
Gersdorff, Anna Antoinette, (c.1740), adelsdame, Kærgård, Hunderup Sg. 1908-88.
Gersdorff, Anna Margrethe, (1746-1764), g.m. major Leth, Ribe. 1929-310.
Gersdorff, Caspar Christoffer, Oberlauszits. 1960-31.
Gersdorff, Christian Christoffer v. 1975-78.
Gersdorff, Christoffer Frederik, (d.1748), løjtnant, godsejer, Kærgård, Hunderup Sg. 1908-75f, 86ff, 105. 1913-422. 1978-205.
Gersdorff, Edel Margrethe, (c.1740), adelsdame, g.m. Holger Sehested, Herningsholm. 1908-87.
Gersdorff, Fr., (c.1775), kammerjunker, Kjærgård. 1945-280.
Gersdorff, Frederik, (1697), brigader, Kærgård, Vilslev. 1931-820f. 1945-266. 1956-122.
Gersdorff, Frederik, (c.1740), rytteriofficer, Odense. 1908-87.
Gersdorff, Gerhardine v. til Merringgård og Ussinggård. 1975-78.
Gersdorff, Margrethe, (c.1740), adelsdame, g.m. Rosenkrantz til Solbjerggaard. 1908-87.
Gersdorff, Poul v. til Hanstedgård. 1975-78.
Gersdorff, Poul, (c.1740), major. Ribe. 1908-87. 2004-38.
Gersdorff, Poul, (d.1822), major, Hanstedgård, Horsens. 1927-605.
Gersdorff, Sophie Amalie v., Gjellerupholm, Endrupholm, (1743-1801), g.m. Tøger Reenberg de Teilmann, s.d.
Gerstenberg, Heinrich Wilhelm Thuerecht, (1844-1912), løjtnant. 1913-590.
Gertner, J.V., (1860), kunstner, Kbh?. 1993-107.
Gertrud, helgeninde. 1990-58f.
Gertrud, tjenestepige, Høm. 2006-56ff.
Gertsen, (1943), journalist, Esbjerg. 1970-436.
Gertsen, Frands, (1945), byleder, Esbjerg. 1993-46. 1995-314ff. 2006-30.
Giedbjerg, G. Christensen, (1773), Vestterp?. 1987-110.
Giermansen, Poul, (c.1700), Bølling. 1969-252.
Giersing, Harald, kunstner. 2011-25.
Giesen, Dorothea Marie, (c.1800), g.m. Lapuchin, Kiel, s.d.
Gift, Hans Pedersen, (c.1536), pr., Bryndum-Vester Nebel. 1980-527.
Gillesen, (1720), bysvend, Ribe . 1991-187.
Ginger-Mortensen, Ellen, (1959), sygeplejeskolen, Esbjerg. 1999-48f.
Giærløv, slægt. 1996-43f.
Giæsten, Niels, (1771), Huulkjær Mølle. 1996-45.
Giødesen, Hans, (1662), Lille Almstok. 1992-329.
Giødesen, Jep, (1547), bonde, Vejen. 1937-33.
Giønge, Christen, (1699), prokurator, Ribe. 1926-289ff.
Giørding, Claus, (1542-1571), pr., Vilslev. 1914-629.
Giörtz, (1864), fabrikant, Ribe. 1904-18. 1910-145. 1934-427. 1968-37. 1978-17. 1994-173.
Giørtz, (c.1870), fabrikant, Ribe. 1996-60.
Giørtz, Baltazar, (d.1820), pr., Nustrup, Haderslev Amt. 1907-7.
Giørtz, Carl, (1793-1865), sekretær, forvalter. 1920-156.
Giørtz, Elisabeth, g.m. Jacob A. Riis, s.d.
Giørtz, Kristian, (1790-1860), købmand, fabrikant, Ribe. 1915-19ff. 1920-156. 1928-97. 1955-559.
Giørtz, Peder, (1796-1849), købmand, Haderslev. 1920-156.
Giørtz, Thomas, (1809-1869), købmand, Hamborg. 1920-156.
Giörtz, Valdemar, (c.1880), Ribe. 1968-37.
Giøstisen, Las, (1620), Adsbøl, Strellev Sg. 1930-539.
Gjaldbæk, Kristian, (1949), tandlæge. 1995-397.
Gjedbjerg, Peder, (1883-1950), gdr., Ål Sg. 1989-308f.
Gjedde, Knud, redaktør. 2007-83.
Gjedde, Ove, rigsadmiral. 2004-38.
Gjellerup, Fanny, (1836-1889), g.m. digteren Thomas Lange. 1927-589.
Gjerlov, Anne, (1620), Tjæreborg. 1930-528.
Gjern, (1900), herredsfoged, Ribe. 1994-162ff. 1996-71.
Gjersing, arkitekt. 2004-30f.
Gjordsen, Claus, (d.1532), kansler, Varde. 1917-533.
Gjøde, (c.1536), pr., Billum. 1911-69.
Gjødesen, Hans, (c.1646), fæstebonde, delefoged, Bolkier, Vester Herred. 1915-61.
Gjødsen, Peder, (1608), Tistrup. 1941-242.
Gjødstrup, Gregers, (1664), pr., Vejen Sg. 1969-307.
Gjødstrup, Jens Christensen, (d.1666), pr., Hee. 1945-217.
Gjøe, Ida til Lindbjerg, (1639). 1970-489.
Gjønge, Christen, (d.1742), prokurator, Ribe. 1928-97.
Gjørding, Christian, (1890), lærer, Briksbøl. 1973-276. 1999-71.
Gjørding, Claus, (1890), gdr., Allerup. 1999-71.
Gjørding, Claus, pr., Vilslev. 1934-477.
Gjørding, Peder Christensen, (1694-1707), pr., Gørding. 1944-56.
Gjørtz, Anna Beate, (1825), Fole. 1934-485.
Gjørup, Knud, (1879), valgmenighedspræst, Ål. 1961-224.
Glad, Rasmus, (1526-82), professor. 1970-350.
Glahn, (1861), auditør, Nørvang-Tørrild Hrd. 1994-227f.
Glahn, (1893), domorganist, Ribe. 1972-45.
Glahn, Hugo, civilingeniør. 1970-409.
Glambeck, Mette, (c.1580), Øllufgård. 1980-501.
Glambeck, Niels Pedersen, (d.1593), adelsmand, Øllufgård. 1980-501ff.
Glambeck, Peder Christensen, (c.1550), til Stubberup, Højen Sg. 1980-502.
Glambæk, Niels Pedersen, (d.1593), Øllufgård. 1915-72. 1934-533.
Glarmester, Frederik, (1870), fattiglem, Vorbasse. 1997-186f.
Glarmester, Frederik, sygepasser, Ribe (1814). 2012-30.
Glarmester, Niels Johansen, (1718), Ribe. 1984-135.
Glaser, Nielsen Jens, (c.1864), soldat. 1913-582.
Glavanius, (1910), nattevagt, Torrup. 1996-29.
Glavind, Laust, (d.1891), klog mand. 1979-342, 356.
Glining, Anton, (1541), rektor, Leipzig. 1970-350.
Glob, Anders, kunstner, biavler, Thorager. 2012-168.
Glob, Mogens. 1975-268.
Glob, professor. 1955-565.
Glud, Niels Sørensen, (1589), lektor, pr., Vester Vedsted, Ribe Domkapitel. 1925-366. 1946-389. 1975-198.
Glyssing, Claus, (d.1671), bgm., Varde. 1917-548, 562. 1919-85. 1939-64. 1977-420.
Glyssing, Ingeborg, (1679), Varde. 1919-97.
Glyssing, Klavs, (c.1665), borger, Varde. 1909-96f.
Gløerfelt, Karen, (d.1812), præstekone, Anst og Gesten. 1908-56.
Godov, slægt. 1975-267.
Godsch, Johannes Jensen, (1841-1864), underkorporal, Ribe. 1907-170. 1908-8, 1909-107.
Godsk Hansen, Johannes, (c.1960), købmand, Brørup. 1999-76.
Godskesen, Peder, (1708), Lejrskov, 1949-336.
Godskesen, S. (c.1907), etatsrådinde, Kbh. 1907-39.
Godtfredsen, (c.1880), proprietær, Lundgård, Ribe. 1968-88.
Godtfredsen, Henning, (1994), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Gohl, Bärbel, (1945), flygtning, Holsted. 1988-222.
Goldsmidt, Meïr Aron, (1819-87), forfatter. 1976-173f.
Goldt, Johannes Ditlev, (1778), kammerråd, Ribe. 1928-97.
Goldt, Sophie Caroline, (c.1794), g.m. Jens Rasmussen Rahr, Ribe, s.d.
Golmann, Frederik August, (c.1880), urmager, Ribe. 1976-214.
Gomard, Carl Johan, (1940), optiker, Esbjerg. 1997-259.
Gonsager, Anders Jensen, skomager, Ribe. 1928-97.
Gonsager, Laurids, (1638), Ribe. 1928-97.
Gorh, Jørgen Andersen, (1771), lærer, Alslev. 1928-145.
Gorm den Gamle, konge, Danmark. 2007-21.
Gorridsen, Anders, bådebygger, fisker, Esbjerg. 2007-50.
Gorridsen, Hans Peter Johan, Esbjerg. 2006-87.
Gorridsen, Karin, Esbjerg. 2006-88.
Gorridsen, Kirstine, Esbjerg. 2006-87.
Gorridsen, Verner, Esbjerg. 2006-87.
Gorridsen, Aase Elisabeth, Esbjerg. 2006-88.
Gosmann, Anne Clausdatter, (1737), g.m. Elieser Andersen Beyerholm, Ribe. 1928-74.
Gosmann, Claus M. Hansen, (c.1735), pr., Domkirken, Ribe. 1921-463.
Gosmann, Klavs Johansen, (d.1732), hører, Ribe. 1928-98.
Gotfredsen, (1869), købmand, Fanø. 1991-204, 208.
Gotfredsen, (c.1900), pr., Gamst. 1978-120.
Gotfredsen, Christen, (1820), kobbersmedemester, Varde. 1978-129.
Gotfredsen, H.C., (1868), købmand, Esbjerg. 1991-201.
Gotfredsen, N., (1853), garver, Varde. 1981-130.
Gotfridsen, V., (1678), skarpretter, Ribe. 1928-98.
Gotlieb, (1848), pr., Hvidding. 1915-23.
Gotliebsen, H., (1839), fattigforstander, Ribe. 1934-426.
Gotliebsen, Ole, (1848), økonom, borgerrepræsentant, Ribe. 1915-18, 24.
Gotlænder, Oluf, (1591), rektor, Malmø. 1978-90.
Gottfredsen, handelsmand, Lundgård v. Ribe. 1945-276.
Gotthard, (1661), korttegner, Genua, Varde. 1971-647.
Gottlieb, (c.1840), pr., Hvidding Sg. 1932-111.
Gottlieb, Albert, (c.1857), lærer, Ribe. 2002-28.
Gottliebsen, Rasmus Niels Ludvigsen, (1840-1864), menig soldat, Ribe. 1909-108.
Grabe, Otto, (c.1950), tømrermester, Esbjerg. 2000-239.
Graff, Christian, (1870), skibsbygger, Fanø. 1991-206.
Gram, (1900), billedhugger, Ribe. 1967-517.
Gram, (c.1875), lærer, Seem Sg. 1980-586.
Gram, Andreas, (1914), smed, Tobøl. 1971-630.
Gram, C. F., sognepræst. 2003-16, 33.
Gram, I.P., dr. 1945-308.
Gram, J.P., (1898), billedhugger, Ribe. 1999-68.
Gram, Kristen, Ribe. 1928-98.
Gram, Lars, (c.1723), subrektor, Ribe. 1921-465, 468.
Gram, Magnus, (1619), borger, Ribe. 1961-165.
Gram, Mathiasen Niels, kroejer. 2003-3ff.
Gram, Mathilde, krokone. 2003-3.
Gram, Morten Hansen, (1592), pr.,Ravsted. 1978-92.
Gram, Niels M., (1851), møller, Endrup Mølle. 1978-188f.
Gram, Peder, (1870), Københoved. 1958-394.
Gram, Rudolf, (1971), arkitekt. 1975-340.
Gran, Rigmor, (1930), g.m. Hans Niels Skade, s.d.
Grand, (1920), forstander, Holsted Efterskole, Holsted. 1928-36.
Grand, A., (c.1900), lærer, Holsted. 1976-220.
Grand, Gunnar, (1913), Vejen. 1979-406.
Grassmann, emissær, 1945-234.
Grau, J.T., (1873), konsul, Kolding. 1984-123.
Graubert, (1930), cellist, Esbjerg. 2000-277.
Graugaard, Esben, museumsleder, Holstebro. 2009-19, 32, 81.
Grausholt, forstander, Krabbesholm. 2012-79.
Grauss, Paul, (1944), Strassbourg. 1992-325.
Grave, Mogens, (d.1635), rådmand, Ribe. 1918-662f.
Gravers, Søren, (1762). 1982-250.
Graversen, Adser, (1608), Lønne. 1941-238.
Graversen, Hans Lauridsen, (1894), hmd., Vognslund. 1927-576.
Graversen, Hans, (1881), sognerådsformand, Houstrup. 1982-375.
Graversen, Jacob, (1600-tallet), skipper, Hjerting. 1977-402f.
Graversen, Niels, (1808), Mejls. 1941-240.
Graversen, Peder, (1782), afsindig, Ribe Hospital. 1982-312.
Graversen, Peder, (c.1880), Sig. 1992-409.
Gravesen, Adser, (1725), Lønne. 1940-56.
Gravesen, Christian, Houstrup. 2003-41, 54.
Gravesen, Jørgen, (c.1640), gdr., Darum. 1913-420.
Gravesen, Søren, (1783), Lønne. 1940-58.
Gray, Elisha, fysiker, U.S.A. 1977-526.
Greel, Jonathan, (1779), skipper, Boston. 1980-556.
Green, H., (d.c.1932), smedemester, Ribe. 1976-215.
Greger, Edith, (c.1945), musiker, Esbjerg. 2000-278.
Gregersdatter, Birgitte, (1719), Varde. 1940-125.
Gregersen, (c.1864), købmand, Ribe. 1910-142.
Gregersen, Anders, (1690), herredsskriver, Holsted. 1946-470. 1963-536
Gregersen, Christen, (1638), hrdfgd, Vester Horne Hrd. 1980-565.
Gregersen, Christen, (1831), skomager, Ribe. 1934-423.
Gregersen, Christen, (c.1660), fæster, sandemand, Spangsberggård. 1915-79.
Gregersen, Gr., (1917), amtsrådsmedlem, Ribe. 1981-20.
Gregersen, Gregers P., (1890), gdr., Gjesing, Bryndum Sg. 1977-475. 1979-278.
Gregersen, Gregor, (1929), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-186.
Gregersen, H., (1796), skipper, Manø. 1977-437.
Gregersen, Hans Bertel, (1887), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Gregersen, J. (c.1848), gdr., Bryndum. 1914-686.
Gregersen, Jacob, (1879), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Gregersen, Johan, (1719), Varde. 1940-125.
Gregersen, Johanne, (1890), Allerup. 1958-400.
Gregersen, Karl Peder, (c.1905), kirkeejer, Alslev. 1917-499.
Gregersen, Laue, (1611), Ribe. 1975-207.
Gregersen, Laurids, (1702), Veerst. 1962-439. 1968-116.
Gregersen, Mads, kirkeejer, Alslev. 1917-498.
Gregersen, Mogens, (d.1633), pr., Skjern. 1978-66f.
Gregersen, Niels, (1787), skipper, Guldager. 1977-414.
Gregersen, Niels, (c.1700), Skanderup Sg. 1969-244.
Gregersen, Peder, (1889-1951), folketingsmedlem, lærer, Maltbæk. 1958-398. 1995-325.
Gregersen, Rasmus, købmand, Ribe. 2010-75.
Gregersen, slagtermetser, Ribe. 2011-123.
Gregersen, Søren, (1702), Veerst. 1969-258.
Gregersen, Valborg, (d.1912), Bramming. 1961-207.
Gregor den 7., (1073), pave, Rom. 1977-505ff.
Gregorius de Crescentios, (1222), kardinaldiakon. 1977-495, 507.
Greisen, Chr. (1848), skomager, borgerrepræsentant, Ribe. 1915-15, 18.
Greisen, J. F., (c.1857), værtshusholder, Ribe. 2002-16.
Greisen, J.F., (1870), gæstgiver, Ribe. 1970-398. 2002-16.
Greiss, Michael, (c.1740), tjener, Fanø. 1982-266.
Grejsen, (c.1868), gæstgiver, Ribe. 1908-101, 105.
Grejsen, Anders, (1771), Ribe. 1928-98.
Greve, Just Herman, (1708), kaptajn, Ansager, 1949-334.
Griffenfeld, Peder, storkansler. 2005-98. 2012-65.
Griffenfelt, Charlotte Amalie, (c.1735), Kærgård, Hunderup Sg. 1908-86.
Griis, Joen Nielsen, 8c.1700), Bølling. 1969-252.
Griis, Peder, (1608), Nørå. 1940-115.
Grimsen, Ture, (1368), sømand, Varde. 1949-391. 1976-115.
Grinderslev, Niels, (1971), kulturformidler. 1998-426ff.
Grisbeck, Hans, (1591), købmand, Ribe. 1982-344, 351ff.
Grisbæk, Niels Hansen, (1549-1618), rådmand, Ribe. 1934-482. 1960-22. 1975-186. 1977-444. 1978-46, 91. 1982-344, 351ff.
Grobeling, Johan, (1338), sørøver. 1974-387.
Grodkop, Jan, (1806), kok. 1974-502.
Grombsen, Nis, (1608), Nørre Nebel. 1941-237.
Grombsen, Peder, (1608), Nørre Nebel. 1941-237.
Gromov, (1945), russisk flygtning, Oksbøl. 1986-635.
Gromsen, Poul, (c.1620), Kjelst. 1930-527.
Groos, Niels Christian, (1797-1878), justitsråd, tolder, Middelfart. 2001-432. 2002-27.
Gross, Maria, (d.1733), g.m. Andreas Frausing, Ribe. 1928-94.
Groth, Carl, (c.1890), Ribe. 1994-175.
Grove, (1828-95), højskoleforstander. 1990-108.
Grove, Oliane, ?, Børsmose?. 1985-404, 408.
Grow, Vilhelm Knudsen, (1630), delefoged, Ribe. 1928-98.
Grubbe, Ejler Sivertsen, (1532-85), rigsråd, Lystrup. 1978-102.
Grubbe, Else Ejlersdatter, (c.1550), til Lystrup. 1978-102.
Grubbe, Erik, (d.1692), lensmand. 1974-507.
Grubbe, Kirsten Ejlersen, (c.1550), til Lystrup. 1978-102, 104.
Grubbe, Mette Ejlersdatter, g. Dresselberg, s.d.
Grubbe, Regitze, (1638). 1941-221.
Grubbe, Sigvard Eilersen, (1566-1636), diplomat. 1978-104.
Grube, Peter Theodor, (d.1909), vinterlærer, Fitting, Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 1987-50.
Grue Sørensen, E., (1952), gdr., Vejen. 1999-75.
Grue, Maren Nielsdatter, (1745), g.m. Morten Reenberg Iversen Dam, Ribe. 1928-86.
Grue, N. Ebbesen, (1906), bygmester, Vejen. 2000-307.
Grue, Niels Ebbesen, (1906), bygmester, Vejen. 1965-190.
Grum, Anders Mortensen, (1573-1613), Åstrup. 1945-205.
Grum, Anne Povlsdatter, (1683-1768), Viborg. 1945-209, 212.
Grum, Hans Povlsen, (1616-1679), pr., Vilsted-Vindblæs. 1945-211.
Grum, Hans Povlsen, (1650-1697), præst, Kornum-Løgsted. 1945-212
Grum, Jens Nielsen, (d.1672), kapellan, Viborg Domkirke. 1945-215.
Grum, Jørgen Povlsen, (d.1695), pr., Ikast. 1945-216.
Grum, Maren Mortensdatter (1570). 1945-201.
Grum, Morten Povlsen, (1615-1652), sprogforsker, slotspræst. 1945-210f.
Grum, Morten Povlsen, (1685-1711), pr., Kbh. 1945-213. 1946-389.
Grum, Peder Mortensen, (1572-1631), laugmand, Trondhjem. 1945-201f.
Grum, Povl Nielsen, (1617-1668), pr., Ikast. 1945-215f.
Grum, Povl Povlsen, (1698-1714), latinskolediscipel, Kornum. 1945-215.
Grumme Andersen, Jens, (1864), Tvile. 1983-524.
Grummesen, Anders, (c.1575), pr. 1945-183.
Grummesen, Claus, (c.1575), pr. 1945-186.
Grummesen, Kristen, (1779), tobaksplanter, Ribe. 1928-98.
Grummesen, Peder, (c.1400), bonde. 1945-171.
Grummesen, Søren, (c.1575), pr. 1945-182.
Grummesgaard, Harry, (1945), postbud, Ølgod. 1971-615.
Grumsen, Andreas Peder Andersen, (1926), Fåborg. 1991-199.
Grumsen, Peder, præst, Gørding (1463). 2012-46.
Grumsen, Povl, (c.1500), sandemand. 1945-177.
Grumsen, Povl, herredsfoged, 1945-171, 181.
Grundahl, Charlotte Nikoline, g.m. Jacob Stampe, pr., Nørre Nebel. 1929-358,
Grundahl, Chr. (1781), student, klokker, Ribe. 1928-98.
Grundahl, Laurids, (1680), toldbetjent, Janderup. 1918-577.
Grundahl, Laurids, (c.1680), toldvisitør, Janderup. 1976-132.
Grundahl, Lauritz, (1762), klokker, Ribe. 1928-98.
Grundahl, Sophie Charlotte, (c1786), g.m. Mathias Bech, Ribe. 1928-73.
Grundet, Jens Pedersen, (d.1565), Ribe Katedralskole. 1970-372f. 1975-174.
Grundtvig, frk., (1910), spillelærerinde, Varde. 2001-381.
Grundtvig, Nikolai Frederik Severin (1783-1872), pr., digter. 1903-149. 1904-115ff. 1976-172. 2006-88.
Gruner, Gustav, (1866), Hjarup. 1956-20.
Grunnet, Nissen Peder. 2005-110.
Grunnet, V., (1910), urmager, Vejen. 1993-103.
Grünfeld, Frederik, overlæge (1886). 2007-37.
Gräger, Friederich Carl, (1765-1838), miniaturemaler. 1975-74.
Græsdal, Birgit, (1978), forstander, Ribe. 1997-233.
Gröller, Achilles v. (c.1864), chef for det 14. linieregiments 1. bat. 1904-33f.
Grøn Nielsen, Jens, (1869), fattiglem, Vorbasse. 1997-186.
Grøn, Bent Olufsen, (d.1707), pr., Føvling og Holsted Sg. 1946-490. 1969-309.
Grøn, Johan Bendtsen, (1710), korporal, Bobøl. 1974-471.
Grøn, Søren, (1944), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Grønberg, (1829), kaptajn, Ho. 1952-142.
Grønberg, Bakken, (c.1868), fisker, Ho. 1975-319f.
Grønberg, Christen, Jensen (1711), skipper, Guldager. 1919-75. 1976-113. 1977-405.
Grønborg, (1943), Tistrup. 1970-437.
Grønborg, H.C., (1856), Ho Sg. 1979-314, 318, 323.
Grønborg, Harald, husmandsskolelærer, Fyn. 1981-78.
Grøndal, Henrik, (1892), hmd., Rebelsig. 1927-575.
Grønholt, Anna Pedersdatter, (c.1700), g.m. Oluf Christensen Engelstoft, Ribe. 1915-77. 1928-89.
Grønholt, Karen Pedersdatter, (d.1738), g.m. Anders Nielsen Seerup, s.d.
Grønholt, Peder Jensen, (1640), pr., Bryndum-Vester Nebel. 1980-528.
Grønlund Jensen, (1917), købmand, Lydum. 1988-206.
Grønlund, Carl, (1774), hører, Ribe. 1928-98.
Grønlund, David Mogensen, (1716-1784), pr., Ribe. 1928-98. 1939-1. 1945-234. 1953-193, 203. 1964-105. 2012-49.
Grønlund, Frederik Christian, pr., Hjortlund. 1939-3.
Grønne, Chr., Esbjerg. 2006-101.
Grønnegaard, Laura, (1900), Nørre Vosborg. 1972-38.
Grønnegaard, Peder, Tjæreborg. 2003-35.
Grønvang, slægt. 1976-160.
Grønvold, Holger, (1880), kunstner, Kbh. 1991-244.
Graabæk, Albert, (1929), snedker, Esbjerg. 1979-331f.
Gråbæk, H.B., (1936), pr., Ål, Oksbøl. 1961-246. 1964-85. 1986-584. 1999-13.
Graae, Anne Margrethe, (c.1825), g.m. toldkasserer, Krieger, Ribe. 1929-308.
Graae, Inger Cathrine, g.m. J.D.W.J.Debbert, Føvling, s.d.
Graae, Mariane, (d.1816), jomfru, Nørre Nebel. 1929-379.
Graae, Rolf, (1956), arkitekt. 1955-606. 1957-293.
Gude, Dorothea Catharina Hedevig, (d.1698), Ribe. 1963-547.
Gude, Poul Jørgen, (1834), brygmester, Kbh. 1937-89.
Gude, Sophie Marie Magdalene, (d.1914). 1937-89.
Gudlaugsson, Jonas, forfatter. 2003-100.
Gudme, (1915), premierløjtnant. 1939-149.
Guldager, Georg, (1959), Ribe. 2000-225.
Guldager, Iver, (c.1874), gdr., Alslev. 1917-498.
Guldager, Klavs Nielsen, (1663), handelsmand, Ribe. 1928-99.
Guldager, Mads, (1915), gdr., Alslev. 1917-498.
Guldager, Niels Marius, (1886), skrædder, Holsted. 1989-353.
Guldagger, Anne Hansdatter, (1630), g.m. Klavs Kirkeby, Ribe. 1929-303.
Guldberg, Anton, (c.1880), Vejen Mølle. 1969-278.
Guldberg, Elise, (1863), Non Mølle v. Viborg. 1969-273.
Guldberg, Holger, (1779), toldkasserer, Ribe. 1914-747. 1928-99.
Guldberg, højesteretsadvokat. 1970-386.
Guldberg, Mette, museumsleder, Esbjerg. 2009-4, 79, 81, 88ff.
Guldberg, Ove Høegh, (1813), kæmner, Ribe. 1928-99.
Guldbjerg, Anne Marie, (1931), Bække. 1984-187.
Guldbæk Christensen, J., (1983), Esbjerg. 1983-486.
Guldsmed, Anders Lydiksen, (d.1612), borger, Ribe. 1915-53. 1978-47.
Guldsmed, Anders Pedersen, (1500-tallet), rådmand, Ribe. 1975-186f.
Guldsmed, Ditlev Hansen, (1625), byfoged, Ribe. 1927-643ff. 1960-86.
Guldsmed, Hans Henriksen, (1500-tallet), borger, Ribe. 1975-201.
Guldsmed, Hans Thomsen, (d.1602),professor, Kbh. 1978-71.
Guldsmed, Jens Andersen, (1525-94), hospitalsforstander, bgm., Ribe. 1978-47. 1982-290.
Guldsmed, Lydik Andersen, (c.1588), student, Ribe. 1978-64.
Guldsmed, Poul, (c.1642), vidne i sag om hekseri i Varde, Ribe. 1907-86.
Guldvang, S.A., (1983), Viby J. 1983-486.
Gundersen, Hans Thomsen, (1893), skomager, Jordrup. 1927-576.
Gundersen, Jendre, (1683), farver, Ribe. 1928-99.
Gundersen, Niels, (1608), Kvong. 1941-238.
Gundersen, Niels, (1882), organist, Fanø. 1972-108.
Gundersen, Tobias M., (1851), Oksvang. 1978-189.
Gundesen, Chr., (1657), Houstrup. 1946-453.
Gundesen, Gunde, (c.1850), døvstummeskoleleder, Billum. 1911-68.
Gundesen, Morten, (1913), Vejen. 1979-406.
Gundesen, Niels, (c.1828), aftægtsmand, Hovstrup. 1906-41.
Gundesen, Niels, (d.1511), Lydumgård. 1910-98.
Gundesen, Niels, Houstrup. 2003-48ff.
Gundesen, Ole, (c.1816), Overfidde, Henne Sg. 1984-66.
Gundesen, P. M., (1871-1953), Vejers. 1949-369. 1954-360, 494.
Gundesen, Th., (1670), skipper, Sønderside. 1977-441.
Gundorf, Hans, (før 1790), Gunderup. 1973-225. 1982-300.
Gundorph, Christian Nielsen, (d.1756), amtsforvalter, Skanderborg. 1968-150.
Gundorph, Hans, (1775), Vejen. 1937-48.
Gunnar, (1245), biskop, Ribe. 1977-497.
Gunner, (1237), biskop, Ribe. 1947-588, 597.
Gunner, (1299), abbed, Løgumkloster. 1941-310.
Gunno, (c.1264), diakon ved St. Klemens Kirke, Ribe. 1905-10.
Guttorm Sørensen, (1896), gæstgiver, Bramming. 1995-390.
guvernør, Kærgård, Hunderup. 1908-97. 1913-421. 1927-603ff. 1928-18.
Gydesen, Kaj, (1980), konstruktør, Billund. 1987-58.
Gyldencrone, Jørgen, baron. 2004-41.
Gyldenløve, Christian, greve. 2004-36.
Gyldenløve, Frederik Ulrik. 2005-98.
Gyldenløve, Ulrik Christian, greve. 2012-64f.
Gyldenstjerne, Frands Mogensen, (1559), student. 1970-365, 369.
Gyldenstjerne, Gabriel, (1547), Ribe. 1963-527.
Gyldenstjerne, Hannibal, (d.før 1620), Store Restrup Hgd. 1930-521.
Gyldenstjerne, Henrik Mogensen, (1554), student. 1970-342.
Gyldenstjerne, Niels Kristoffersen, (1558-1619), til Bjørnsholm. 1978-103.
Gyldenstjerne, Niels, (1620), Gelskov. 1961-168.
Gynterman, Martin, (1720), Hamborg. 1977-449.
Gynther, Henning Hermansen, (c.1770), degn, Janderup. 1911-41.
Günther, Henning, degn, Jandrup. 1944-14.
Gyring, Josef Nielsen, sparekassedirektør (1865-1948). 2012-58f.
Gyring, Kristine, Kålund Kloster og falkensteen. 2012-58.
Gyring, Valborg (1871-1957). 2012-58.
Güthuusen, Apellone, (d.1719), Ribe. 1984-135.
Güthuusen, Balthazart, (1719), Ribe. 1984-135.
Gødesdatter, Anna Dorthea, (d.1717), g.m. Søren Nielsen Lund, Ribe. 1929-313.
Gødesen, Jens, (1550-1626), f. i Ribe, biskop, Århus. 1975-187. 1978-69.
Gødesen, Knud, (1608), Henne. 1941-234.
Gødesen, Laurids, (1531-1597). 1970-360.
Gødesen, Mads, (1608), Nørå. 1940-115.
Gødsen, Tomas, (1608), Ansager. 1941-244.
Gøe, Birgitte, (c.1536), adelsfrue, Hillerødsholm. 1903-35.
Gøerfelt, Dorthe Kristine, (c.1812), præstekone, Anst og Gesten. 1908-56.
Gønge, Jon, (c.1616), kaptajn for jyske kompagni. 1915-50.
Gørding, K.(c.1879), skolelærer, Briksbøl. 1910-89.
Gørding, Klaus Nielsen, (1542-71), pr., Vilslev. 1970-341.
Gørtze, Claus, (1527), ærkedegn, Ribe. 1982-288.
Gørup, (c.1925), stationsforstander, Fåre station. 1983-486.
Göttke, (1867), pr., Rødding. 1935-629.
Gøtzsche, (1894), biskop, Ribe. 1961-212.
Götzsche, Karl Viggo, (1833-1901), biskop, Ribe. 1976-198.
Gøye, Ellen, (1550), til Clausholm. 1975-262.
Gaard, Rasmus Andersen, (1718-1759), melhandler. 1945-214.
Gaarde, Niels Jensen, (c.1809), jægersoldat, Ribe. 1912-366.
H.K. Kristensen. 2004-27f.
Habekost, Peter, (1912), fattiggårdsbestyrer, Vorbasse. 1997-214.
Hack, Anna Gertrud, (c.1719), g.m. Søren Nielsen Lund, Ribe. 1929-313.
Hadberg, Christian Hansen, (1758), kran- og vejemester, Ribe. 1928-99.
Haelwegh, Albert, (1657), kobberstikker. 1972-90.
Haffner, Wenzel, (c.1808), kgl. adjudant. 1908-6.
Hage, Alfred, (1865), købmand, Kbh. 1955-531.
Hage, Hother, (1816-73), byfoged, folketingsmand, Esbjerg, Stege. 1977-462, 464, 470.
Hage, Martha Marie, (1774), g.m. Hans Petersen Coster, Ribe. 1928-86.
Hagelund, Hans, (d.1864), hsmd., Høllund. 1915-182.
Hagelund, Iver, (c.1740), pr., Verst. 1909-123.
Hagen, (1847), pr., Medolden. 1938-87.
Hagen, Hans, (c.1900), Plougstrup, Jernved. 1999-63ff. 2000-281.
Hagen, L.C., (1808-1880), pr., Stepping. 1935-637.
Hagen, Svend, (1799), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Hagensen, Anders, (d.1530), borger, Obbekjær. 1910-197. 1973-340.
Hager, Johan Vilhelm Friederich, (1755), organist, Ribe. 1928-99.
Hagerup, Eiler, (c.1774), biskop, Ribe. 1909-52. 1928-100. 1939-6. 1973-334.
Hagerup, Ellen Susanne, (1770), g.m. Christian Henrik Luja, Ribe. 1929-311.
Hahme, (1945), kredslæge, Skjern. 1985-424.
Haise, Anna, (c.1980), graver, Brørup. 1997-286.
Hakkelsesmand, Hans Madsen, (1591), Ribe. 1975-204.
Hald, Ebba M.M., (1972), Kbh. 1972-101.
Halkjær Lassen, (1942), maskinmester, Esbjerg. 1998-408.
Halkjær, Lars, (1709), Hjarup. 1962-438.
Hallager, L. overretssagfører. 2004-31.
Halm, Peder (ell. Hallum), (1700-tallet), avlsbruger, Varde. 1971-646.
Halmøe, F.N., (1906), sejlmagermester, Nykøbing Falster. 2000-308.
Halse, Dorothea Amalia, (1782), g.m. Mathias Lange Thun, Ribe. 1929-345.
Halsson, Bjørn, nazisympatisør, Esbjerg. 2007- 57.
Halsson, islænding, Esbjerg. 2007-57.
Halsteen, (1945), offentlig anklager. 1995-321.
Halsten, Jørgen, Esbjerg. 2011-106.
Haltrup, Christian Christensen, (d.1912), gdr., Frisvad. 1931-745.
Haltrup, Hans, (1880), gdr., Orten, Varde landsogn. 1997-173.
Haltrup, Jacob, (1920), Kanada. 1936-100.
Halvorsen, Johanne, (c.1820), Kbh. 1912-321f.
Hambro, Josef, (c.1830), rigmand, hofråd. 1911-44f.
Hamle, C.E., (c.1950), Esbjerg Fiskerihøjskole. 1994-210.
Hammelev, Kr. (1920), Tistrup. 1936-109.
Hammelsvang, Aksel, (1943), landpost, Tistrup. 1970-437f.
Hammelsvang, E., (1943), uddeler, Tistrup. 1970-435.
Hammer, Jens Christian, (c.1754), pr., Janderup-Billum. 1911-30, 40. 1916-361. 1947-639. 1972-73. 1984-101. 2009-77.
Hammer, Jens Jensen, (1916), pr., Jerne. 1910-64. 1925-246.
Hammer, Klaus, (1542-85), professor, Kbh. 1978-71.
Hammer, Niels Jensen, (d.1758), pr., Janderup. 1984-101. 1991-268.
Hammer, Niels, (d.1751), pr., Janderup-Billum. 1911-40.
Hammer, Ole Faber, (1750), Janderup. 1984-90.
Hammer, Otto Christian, (1881), politiker, kaptajnløjtnant, Kbh. 1977-471.
Hammer, Otto Christian, (c.1864), kaptajn, Fanø. 2002-44.
Hammer, Rasmus Clausen, (1653), pr., Vester Vedsted. 1925-366.
Hammerich, (1943), professor, Kbh. 1995-327.
Hammerich, Martin, (1883), Kbh. 1999-70.
Hammerik, Fr. 1938-91.
Hammers, O., (c.1864), kaptajnløjtnant. 1904-33.
Hamsfort, Cornelius, (1546-1627), historiker. 1973-265.
Han(s)sen, Lorens, (1775), rektor, Ribe. 1928-102. 1970-391.
Hanneken, v., (1945), tysk general. 1984-225. 2007-89.

Hannevong, Mads, (1608), Billum. 1941-229.
Hans den Ældre, hertug, (1521-80). 1941-337. 1971-554ff.
Hans, konge af Danmark. 1975-165.
Hans, pr., Varde. 1929-272.
Hansdatter, Ane Marie, (1792), mølleejer, Spangsbjerg. 1925-251.
Hansdatter, Anna, (1656), g.m. Vilhelm Knudsen Grow, Ribe. 1928-98.
Hansdatter, Anna, (1661), g.m. Hans Jensen Vandal, Ribe. 1929-349.
Hansdatter, Anna, (1710), g.m. Bertel Lindvig, Ribe. 1929-311.
Hansdatter, Anna, (1818-1901), møllerdatter, Spangsbjerg. 1925-251, 253.
Hansdatter, Anna, (d.1696), g.m. Søren Pedersen Bjørn, Ribe. 1928-75.
Hansdatter, Anna, (d.1705), præstedatter, Ølgod. 1903-133ff.
Hansdatter, Anne Dorthe, (1734), g.m. Herman Popke, Ribe. 1929-326.
Hansdatter, Anne, (1665), g.m. Hans Vandel, Ribe. 1929-350.
Hansdatter, Birthe Marie, (d.1896), Sædding, Guldager Sg. g.m. Holdensen Hansen, Læborg. 1915-110.
Hansdatter, Birthe. 1904-150.
Hansdatter, Dorthe Cathrine, (1731), g.m. Peder Knudsen, Ribe. 1929-305.
Hansdatter, Eline, (c.1600). 1945-192. 1946-391.
Hansdatter, Ellen Marie (Grum), (1728). 1945-214.
Hansdatter, Enne, (1799), Lydom Mølle. 1965-274.
Hansdatter, Ingeborg, (1629), profetinde, Bryndum. 1947-548.
Hansdatter, Ingeborg, (1722), g.m. organist Borenholtz, Møgeltønder, s.d.
Hansdatter, Johanne, (1814-1875), Gjesing. 1958-434.
Hansdatter, Karen, (1643), Sønderside, Ho. 1965-282.
Hansdatter, Karen, (1735), g.m. Hans Jensen Lourup, Ribe. 1929-311.
Hansdatter, Karen, (1745), Varde. 1994-187.
Hansdatter, Karen, (1784-1838), Fourfeld, Guldager Sg. 1952-60.
Hansdatter, Karen, (o.1650). 1945-217.
Hansdatter, Kathrine, (1807-1888), møllerdatter, Spangsbjerg. 1925-252f,
Hansdatter, Kiersten, (1804), Vestterp, Starup Sg. 1991-198.
Hansdatter, Kirsten, (d.1857), Skyhede Søvig. 1962-328.
Hansdatter, Kristine, (c.1800), møllerdatter, Spangsbjerg. 1925-251.
Hansdatter, Maren, (1821), møllerdatter, Spangsbjerg. 1925-253.
Hansdatter, Maren, (c.1667), g.m. Laurids Gonsager, Ribe. 1928-98.
Hansdatter, Mette, (1800), Nordenskov. 1945-208. 1950-595.
Hansdatter, Mette, (1813-1887), Fanø. 1952-43.
Hansdatter, Mette, (d.1661), Ribe. 1976-80.
Hansdatter, Sedtzel, (1643), Oksby. 1965-282.
Hansen (Slot), Søren, (d.1879), kromand, Vilslev. 1939-80.
Hansen Bjært, Peder, (1866), træskomand, Vork. 1968-122.
Hansen Christensen, N., (1848), gdr., politiker, Ansager. 1977-470.
Hansen Jensen, Niels, (1831), Hyllerslev, Janderup Sg. 1985-380, 399.
Hansen Madsen, (c.1940), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-205.
Hansen Madsen, Christen, (1940), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Hansen Madsen, Laust, (1905), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Hansen Mortensen, Niels, (1844-1926), førstelærer, Oksbøl, Ål Sg. 1986-555.
Hansen Nordmand, Jørgen, (1638), 1954-369.
Hansen-Jacobsen, (1909), kunstner, Vejen. 1930-611f. 1979-393. 1983-467.
Hansen-Jacobsen, N., (1900), billedkunstner, Vejen. 1928-39. 1972-123. 1965-198.
Hansen-Pedersen, (1883), lærer, Lunde. 1979-270.
Hansen, (1785), kancelliråd, Hesselmed. 1977-412.
Hansen, (1836-47), Føvling. 1937-48.
Hansen, (1850), krigsminister. 1970-388.
Hansen, (1856), pr., Gørding. 1957-170.
Hansen, (1869), pr., Vejen. 1935-630, 648.
Hansen, (1870), skomager, Esbjerg. 1991-207.
Hansen, (1885), kancelliråd, Hesselmed. 1973-218.
Hansen, (1885), urmager, Ribe. 1972-4.
Hansen, (1890), redaktør, Varde. 1997-140.
Hansen, (1897), lærer, Lunde. 1997-142.
Hansen, (1900), lærer, Ål. 1967-497.
Hansen, (1909), cand.theol., Vejen. 1979-394.
Hansen, (1913), lærer, Åstrup. 1983-514.
Hansen, (1943), politibetjent, Tarm. 1970-411f.
Hansen, (1944), cykelhandler, Brørup. 1995-329.
Hansen, (1944), overbetjent, Holsted. 1967-539.
Hansen, (1945), kriminalbetjent, Grindsted. 1971-606.
Hansen, (c.1880), malermester, Ribe. 1980-588.
Hansen, (c.1940), fiskekassefabrikant, Esbjerg. 1993-16.
Hansen, A. P., (1879), hmd., Borre. 1927-570.
Hansen, A., (1891), Galtho. 1954-410.
Hansen, A.K., (1864), sgf., Gesten. 1970-396.
Hansen, Adser, (1649), skipper, Varde. 1976-118.
Hansen, Aksel, (c.1940), journalist, Esbjerg. 1979-244.
Hansen, amtmand, Ringkøbing (1800). 2012-32.
Hansen, Anania, (1788-1864), g.m. apoteker Cornelius Eilschou, s.d.
Hansen, Anders Berthelsen, (f.1845), skibsfører, Fanø. 2002-43.
Hansen, Anders Kristian, (1814-1899), sgf., Gesten. 1903-16. 1904-150ff.
Hansen, Anders, (1662), borger, Ribe. 1928-100.
Hansen, Anders, (1672), guldsmed, Ribe. 1928-100.
Hansen, Anders, (1707), Fuglsang, Egtved Sg. 1968-118.
Hansen, Anders, (1745), kusk, Grimstrup. 1943-635.
Hansen, Anders, (1754), sejlmager, Janderup, Holland. 1976-84.
Hansen, Anders, (1777), Manø. 1976-112.
Hansen, Anders, (1793-1859), smed, St. Darum. 1952-130.
Hansen, Anders, (1799), Rødding. 1973-342.
Hansen, Anders, (1831), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Hansen, Anders, (1870), arbejdsmand, Esbjerg. 1991-208.
Hansen, Anders, (c.1840), smed, Darum Sg. 1989-373.
Hansen, Anders. 1904-150f.
Hansen, Andreas Brandt, (1841), Plougstrup. 1941-180.
Hansen, Andreas Christian, (1863), redningshelt, Kbh. 1994-261.
Hansen, Andreas Christian, (c.1900), Janderup Sg. 1985-392.
Hansen, Andreas P., (1895), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-190.
Hansen, Andreas, (1798), postmester, Ribe. 1928-100.
Hansen, Ane Mari, (1827), g.m. Peder Pedersen, Dyreby, s.d.
Hansen, Ane Marie, g. Vind, (1832), Esbjerg. 1915-191.
Hansen, Ane Marie,(1829), Plougstrup. 1941-180.
Hansen, Ane, (1839), Plougstrup. 1941-180.
Hansen, Anker, (1717), amtsforvalter. 1964-150.
Hansen, Ankjær, (1929), Ølgod. 1936-8.
Hansen, Anna, (1850-1932), Grindsted. 1984-59.
Hansen, Anna, krokone. 2003-3.
Hansen, Anna, patient, Spangsberg. 2008-7.
Hansen, Anne Kathrine, tjenestepige, Oksbøl, Als. 2010-51f, 54.
Hansen, Ansine, (c.1950), Esbjerg. 2000-239.
Hansen, Anton, (1962), Oksby Sg. , Kærup. 1985-396.
Hansen, Anton, Sædding. 1974-493.
Hansen, Arne, (1945), maskinmester, Grindsted. 1971-602.
Hansen, Asmus, (c.1890), gdr., Villebøl, Kalvslund Sg. 1968-89.
Hansen, August, (1936), gdr., Forsomho Ølgod. 1936-2.
Hansen, Augusta, Fåborg. 1936-88.
Hansen, Axel, (1934), arkitekt, Ribe. 1955-561.
Hansen, Axel, (c.1940), slagtermester, Esbjerg. 1992-11.
Hansen, Bakken, (1711), styrmand, Ho. 1977-405.
Hansen, Balsar, (1868), sognerådsformand, Føvling. 1929-217.
Hansen, Bennet, (1650), skipper, Varde. 1976-131. 1977-399.
Hansen, Bennet, (1763-1845), hmd., Hannevanggård, Billum Sg. 1975-141.
Hansen, Bent, (1983), Nørre Bjert. 1983-486.
Hansen, Bernhardt Ulrik, (1914), krigsveteran, Sønder Tange. 1994-244.
Hansen, Bernhardt, (1930), skoledirektør, Flensborg, Tyskland. 1999-74.
Hansen, Bertel, (1494), bgm., Køge. 1974-473ff.
Hansen, Botilde, (1875), Frøsiggård Hunderup. 1940-68.
Hansen, Børge E., (1992), lokalarkivar, Fanø. 1983-540ff. 1992-424.
Hansen, Børge, (1943), grosserer, Skive (se også “ingeniør Buhl”). 1970-438.
Hansen, Børge, (1943), politibetjent, Skive. 1970-412f. 1971-620.
Hansen, Børge, (1945), løjtnant, Ølgod. 1970-431. 1971-615ff.
Hansen, Børge, ostehandler, frihedskæmper. 2007-92.
Hansen, C., (1743), Bryndum. 1948-63.
Hansen, C., (1889), slagteridirektør, Esbjerg. 1938-179.
Hansen, C., (c.1870), smed, Varde. 1981-146.
Hansen, C.F., (1787), amtmand, Lundenæs-Bøvling. 1973-219.
Hansen, Calle, (1741), sømand, Fanø. 1976-70.
Hansen, Carl L., (1836), pr., Føvling-Holsted. 1929-221.
Hansen, Carl, Tjæreborg. 2003-37ff.
Hansen, Caroline, (d.1940), kropige, Lindknud. 1984-194.
Hansen, Carsten, (1774), landmåler, Kjærbøl. 1959-652.
Hansen, Carsten, (1775), landmåler, Nørre Farup. 1973-222.
Hansen, Carsten, (1908), mejeribestyrer, Oksbøl. 1992-319.
Hansen, Carsten, (c.1880), Ribe Katedralskole. 1968-41, 43.
Hansen, Cathrine, Tjæreborg. 2003-40.
Hansen, Cecilie, (1934), husholder, Gånsagerlejren. 1976-60.
Hansen, Chr. (1600), Hostrup. 1929-399.
Hansen, Chr. (1887), hmd., Elkjær. 1927-573.
Hansen, Chr. (1889), hmd., Elkjær. 1927-574.
Hansen, Chr., (1585), Hjortlund. 1950-619.
Hansen, Chr., (1750), Janderup. 1943-678.
Hansen, Chr., (1755), bonde, Sønder Farup. 1939-108.
Hansen, Chr., (1755), bonde, Øster Vedsted, Ribe Domkirkes Landsogn. 1939-108.
Hansen, Chr., (1855), Søndersig, Lunde. 1962-402.
Hansen, Chresten, (c.1870), gdr., Okslund, Lindknud Sg. 1930-596.
Hansen, Christen Peter, (1876), hmd., Ferup. 1927-569.
Hansen, Christen, (1600), Sønderside. 1978-210.
Hansen, Christen, (1614), inderste, Toftnæs. 1930-508.
Hansen, Christen, (1629), biskop. 1947-550.
Hansen, Christen, (1647), Tarp. 1978-29.
Hansen, Christen, (1660), Årre. 1980-617.
Hansen, Christen, (1707), Åstrup, 1949-333.
Hansen, Christen, (1710), Kolle i Nørre Nebel, 1949-337.
Hansen, Christen, (1745), Bolding, Åstrup Sg. 1972-161. 1985-347.
Hansen, Christen, (1767), Ribe. 1998-364.
Hansen, Christen, (1837), gdr., skomager, Nørhedeby, Lydum Sg. 1984-159.
Hansen, Christen, (1870), gdr., Jerrig, Grindsted Sg. 1998-359.
Hansen, Christian Terkel, (1722), hospitalsforstander, Ribe. 1928-100.
Hansen, Christian Terkel, (d.1737), hospitalsforstander, Ribe. 1982-308.
Hansen, Christian, (1617), Hjortkær. 1987-24.
Hansen, Christian, (1660), Overby, Outrup Sg. 1980-618.
Hansen, Christian, (1682), fæster, Grisbæk, Vejrup Sg. 1969-318.
Hansen, Christian, (1691), Brixbøl. 1994-250.
Hansen, Christian, (1785), Hesselmed. 1973-238.
Hansen, Christian, (c.1620), Hjortkær. 1930-522ff.
Hansen, Christian, (c.1630), biskop. 1947-544.
Hansen, Christoffer, (1921), arkitekt, Vejle. 1981-114.
Hansen, Claudi, (1915), Manø. 1939-148.
Hansen, Claus, (1884), dyrlæge, Esbjerg. 1964-125.
Hansen, Clemmen, (1825), Plougstrup. 1940-46.
Hansen, Dagmar. 2008-53ff.
Hansen, Damgaard, (1945), maskinmester. 1970-418.
Hansen, Daniel, (1840), Alslev. 1931-770.
Hansen, Detlef, (1595), rådmand, Ribe. 1918-660.
Hansen, Dines, (1852), kniplingshandler, Møgeltønder. 2002-16.
Hansen, Ditlev, (1630), byfoged, Ribe. 1947-551.
Hansen, Ditlev, (1650), pebling, Ribe. 1944-79.
Hansen, Ditlev, (c.1659), pr., Fanø. 1915-195.
Hansen, Dorthe Margrethe (Rosenberg), (d.1809), kancellirådinde, Hesselmed. 1949-374.
Hansen, Dorthea, (f.1878), Fanø. 2002-50.
Hansen, Dynes, (1648), Hjerting. 1977-395.
Hansen, dyrlæge. 2008-102.
Hansen, Ebbe, (1798), svinehandler, Krarup. 1978-38.
Hansen, Ebbe, (1833), Plougstrup. 1941-180.
Hansen, Edel, (d.1939), fru, Esbjerg. 1989-295.
Hansen, Edvard, (c.1970), Manø. 1992-423. 1994-188.
Hansen, Einar Bøgh, (1945), lærer, Outrup. 70, 418.
Hansen, Einer, fmd., DKP, Esbjerg. 2006-80, 82.
Hansen, Ejner Schmidt, (1924), Ødis. 1941-340.
Hansen, Elias, (d.1967), skovløber, Ribe. 1998-422ff.
Hansen, Ella, (1915), Skads. 1990-116.
Hansen, Else Kirstine, (1913), Vejen. 1979-406.
Hansen, Emil Christian, (1842-1909), gæringsfysiolog, f. i Ribe. 1920-238ff. 1936-63. 1980-588.
Hansen, Emma Charlotte Mathilde, (1960), Esbjerg. 2000-248f.
Hansen, Erik, (1638), Skanderup. 1940-157.
Hansen, Ernst, (c.1920), teglværksarbejder, Vejen. 1983-466.
Hansen, Eske, (1745), Gettrup. 1972-159.
Hansen, Eva, Opsneum. 2006-52.
Hansen, F., sygehusbetjent?, Ribe (1873). 2012-42.
Hansen, F.V., (1785), kancelliråd, Vamdrup. 1943-671. 1946-350, 357.
Hansen, Frands Thomsen, (1865), færgemand, Janderup. 1939-97.
Hansen, Frands, (1759), Billumtarp. 1976-81.
Hansen, Frands, (c.1685), bonde, Darum. 1913-418.
Hansen, Frantz, borgmester, Fredericia. 2011-48.
Hansen, Frederik Vilhelm, (c.1785), godsejer, Østerbygård, Vamdrup. 1908-172ff. 1918-645. 1941-337.
Hansen, Frederik, (1837-1864), menig soldat, Jernved. 1909-112.
Hansen, Frederik, (1850), Kegnæs, 1949-341.
Hansen, Frederik, (1905), statskonsulent, Askov. 1976-160.
Hansen, Frederikke, (1911), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Hansen, Frida Eline. 2012-168.
Hansen, fru, lærerinde, Opsneum. 2006-49ff.
Hansen, Georg Bertram, (1915), grosserer, Bramming. 1974-429.
Hansen, Georg, (1830), nationaløkonom. 1934-416.
Hansen, Gerial (Terkel?), (1620), Suend, Skovsende. 1930-519.
Hansen, Gert, emisær. 1945-230.
Hansen, Gravers, (1597), tyv, Jernved Sg. 2001-474f.
Hansen, Gravers, (1600), Lønne. 1956-72.
Hansen, Gregers, (1698), skipper, Ribe?. 1977-400f.
Hansen, Gregers, (1788), aftægtsmand, Bryndum. 1965-272.
Hansen, Gregers, (1860-1949), fabrikant, Dollerup Mølle. 1959-569.
Hansen, Grumme, (c.1649). 1945-180.
Hansen, Gunde, (1751), Hjerting. 1976-80.
Hansen, Gunder Kathrine, (1845), Plougstrup. 1941-180.
Hansen, Gunder, sygehuskone, Ribe (1874). 2012-42.
Hansen, Gunnar Schmidt, Loft. 2010-86.
Hansen, Gunnar Schmidt. 2005-95f.
Hansen, H. Christian, (1874), købmand, Roborghus, Esbjerg. 1991-208.
Hansen, H. Christian, (1874), købmand, Roborghus, Esbjerg. 1991-208.
Hansen, H. Christian, (1959), Ribe. 2000-225.
Hansen, H., (1673), skipper, Højer. 1976-89.
Hansen, H., (1683), Tjæreborg. 1980-542.
Hansen, H., (1870), lærer, Læborg. 1972-122.
Hansen, H., (1903), Skanderup Sg. 1969-197f.
Hansen, H., (c.1870), rebslager, Varde. 1981-149.
Hansen, H.C., (1865), forpagter, møller, Spangsbjerg. 1913-427. 1917-472.
Hansen, H.C., (1870), møller, Spangsbjerg Mølle, Esbjerg. 1938-173. 1989-383. 1991-201.
Hansen, H.C., (1940), Tistrup. 1941-226
Hansen, H.C., (c.1771), ejer af Hesselmed i Ål Sg. 1903-101, 113.
Hansen, H.C., folketingsmand. 1976-64.
Hansen, H.Chr., (1900), møller, Spangberg. 1958-450.
Hansen, H.F., (1885), murermester, Varde. 1941-319. 1981-106, 108.
Hansen, H.F., (1890), tømrermester, Esbjerg. 1978-21.
Hansen, H.M., (1871), købmand, Varde. 1984-120. 1997-140.
Hansen, H.M., (d.1899), købmand, Varde. 1952-55.
Hansen, H.N., (1900), discipel, Ribe. 1972-30.
Hansen, H.P., (1890), fagforeningsmand, Varde. 1990-78.
Hansen, H.P., (1905), pr., Esbjerg. 1980-471.
Hansen, H.P., (1952), forfatter. 1957-180.
Hansen, H.P., (1970), Rindby. 1999-22.
Hansen, H.P., (c.1880), godsejer, Sneumgård. 1913-417.
Hansen, H.P., (c.1890), hestehandler, Hunderup Sg. 2000-270.
Hansen, H.P., historiker. 2007-32.
Hansen, H.S., (1909), Ålykke. 1936-107.
Hansen, Hans Christian, (1803), sgf., Vorbasse Sg. 1988-155ff.
Hansen, Hans Christian, (1870), Loft, Grindsted Sg. 1998-359.
Hansen, Hans Christian, (c.1878), kromand, Blåvand. 1975-321.
Hansen, Hans Gjerluf, (1889-1964), gdr., Frisvad, Varde. 1997-173ff.
Hansen, Hans Henrich, (1772-1828), hjuler, Plougstrup. 1941-177.
Hansen, Hans Henrich, (1860), Plougstrup. 1970-467.
Hansen, Hans Henrik, (1830-1899), Plougstrup. 1941-180.
Hansen, Hans Henrik, (1896), Jernved Sg. 1999-68.
Hansen, Hans Jacob, (1786-1850), overlærer, Ribe. 1911-84.
Hansen, Hans Jacob, (d.1850), overlærer, Ribe. 1928-100.
Hansen, Hans Jensen, (1905), Øster Vrøgum. 1961-218.
Hansen, Hans Jessen, (1854), Plougstrup. 1970-462.
Hansen, Hans Jessen, (1860), polytekniker, Kbh. 1999-64.
Hansen, Hans Jessen, (d.1858), Plougstrup. 1941-179, 183.
Hansen, Hans Jørgen, (1878), gdr, Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Hansen, Hans Kr. (c.1810), møller, Spangsbjerg. 1925-251, 253.
Hansen, Hans M., (1945), Karstensminde, Vorbasse Sg. 1968-114.
Hansen, Hans Michael, (c.1880), urmager, Ribe. 1976-214.
Hansen, Hans N., (1905), Ribe?. 1976-43.
Hansen, Hans Nissen, (1836-1864), menig soldat, Seem. 1909-110.
Hansen, Hans Oluf, Houstrup, Henne Sg. 1974-490.
Hansen, Hans P., (1841), tjenestekarl, Åstrup Sg. 1984-12.
Hansen, Hans P., (1932), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-186.
Hansen, Hans P.(Møller), hestehandler, Hunderup. 1945-276.
Hansen, Hans Peder, (1892), Søvig Hede. 1985-390.
Hansen, Hans Peter, (1863), gdr., Ladelund. 1935-671.
Hansen, Hans Peter, (1889), lærer, Austrup, 1989-351.
Hansen, Hans Peter, (c.1880), Billum. 1981-178f.
Hansen, Hans Terkel, (1907), Vester Vrøgum. 1961-223.
Hansen, Hans, (1608), Ho. 1941-231.
Hansen, Hans, (1613), Sortebrødregade, Ribe. 2001-475.
Hansen, Hans, (1615), delefoged, Kærgård. 1962-474.
Hansen, Hans, (1617), delefoged, Ål. 1966-460.
Hansen, Hans, (1619), delefoged. 1932-157.
Hansen, Hans, (1631), delefoged, Kjærgård. 1954-406.
Hansen, Hans, (1631), fæstebonde, Uglvig. 1915-44.
Hansen, Hans, (1640), Skødstrup. 1932-144.
Hansen, Hans, (1645), bonde, Grimstrup Sg. 1926-336.
Hansen, Hans, (1645), Ugelvig. 1926-330.
Hansen, Hans, (1646), Manø. 1979-426.
Hansen, Hans, (1657), Rovst, Vester Nebel Sg. 1981-53.
Hansen, Hans, (1672), skipper, Hjerting. 1976-89.
Hansen, Hans, (1697), Janderup. 1985-382.
Hansen, Hans, (1702), Vester Gesten. 1969-258.
Hansen, Hans, (1719), Varde. 1940-122.
Hansen, Hans, (1735), skipper, Hjerting. 1938-154.
Hansen, Hans, (1755-1792), Spangsbjerg Mølle. 1947-583.
Hansen, Hans, (1755), bonde, Vester Vedsted. 1939-108.
Hansen, Hans, (1758), subrektor, Ribe. 1928-100.
Hansen, Hans, (1772), Hage. 1948-110.
Hansen, Hans, (1775), sgf., Vamdrup. 1946-349, 354.
Hansen, Hans, (1781), landmåler, Nieböll. 1973-218.
Hansen, Hans, (1788), hospitalsbonde, Spangsbjerg Mølle, Gjesing. 1917-464.
Hansen, Hans, (1791), købmand, Ansager. 1959-558.
Hansen, Hans, (1792), jordemodermand, Næsbjerg. 1929-426.
Hansen, Hans, (1795), hmd., Roesthøje, Grimstrup Sg. 1932-193.
Hansen, Hans, (1798), svinehandler, Vilslev. 1978-38.
Hansen, Hans, (1812), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-190.
Hansen, Hans, (1818-1849), soldat, Muurholm, Læborg Sg. 1949-245.
Hansen, Hans, (1819-1849), soldat, Tobøl, Føvling Sg. 1949-246.
Hansen, Hans, (1820), gdr., Ladelund. 1935-671.
Hansen, Hans, (1851), kromand, Tarpgård, Bryndum Sg. 1978-191.
Hansen, Hans, (1856), Ho Sg. 1979-314.
Hansen, Hans, (1864), gdr., Raunsbjerg. 1943-581.
Hansen, Hans, (c.1688), skipper, Hjerting. 1919-75.
Hansen, Hans, (c.1770), gdr., Jedsted. 1903-139.
Hansen, Hans, (c.1785), bonde, Plougstrup. 1940-33, 40.
Hansen, Hans, (c.1840), Vibeke?, Alslev Sg. 1931-776.
Hansen, Hans, (c.1925), murer, Ål Sg. 1988-196.
Hansen, Hans, (d.1593), skipper, Ribe. 1977-417.
Hansen, Hans, (d.1696), Varho. 1963-608.
Hansen, Hans, (d.1792), mølleejer, Spangsbjerg. 1925-251.
Hansen, Hans, Hansen, Lauge, (1608), Hyllerslev. 1941-229.
Hansen, Hans, vognmand, Glejbjerg. 2007-89 ff.
Hansen, Hansine (“Sine i Stauskjær”), (1875-1933), klog kone, Stauskjær. 2001-421.
Hansen, Hansine Margrethe, (g.1869), Øster Linnet. 1958-393.
Hansen, Harry, (1930), orkesterleder, Esbjerg. 2000-276.
Hansen, Helene, elev, Als. 2010-53.
Hansen, Henrik, (1641), Ved Åen, Møgeltønder. 1974-506.
Hansen, Herluf, Lunde. 1974-493.
Hansen, Herman, (d.1822), bonde, Bastrup. 1943-669.
Hansen, Herman, Årre. 2011-35.
Hansen, I.A., teglværksejer, Seest. 1948-91.
Hansen, I.Christian, (1870), gdr, Grindsted. 1998-359.
Hansen, I.P., (1888), Gørding. 1938-177.
Hansen, Ib, (1903), forpagter, Ølgod. 1952-14.
Hansen, Inger, (1844), Gørding Sg. 1915-191.
Hansen, Ingvar, (1645), bonde, Skads. 1926-331.
Hansen, Ingvar, (c.1799), fæstebonde, Tømmerby. 1913-426.
Hansen, Ise, g. Schmidt, (1840), Årre Sg. 1915-191.
Hansen, Ivar, (2000), politiker. 2001-439.
Hansen, Iver, (1583), herredsfoged, Veldbæk. 1957-230.
Hansen, Iver, (1802-1892), gdr., Brandsbjerg Janderup. 1957-260.
Hansen, Iver, (1839), f. i Vibæk, Alslev Sg. 1984-94.
Hansen, Iver, (c.1580), herredsfoged, Skads Hrd., Vældbæk. 1914-666.
Hansen, Iver, (c.1830), gdr., Bandsbjerg. 1911-44.
Hansen, J. A., politiker. 2003-19.
Hansen, J., (1647), Hjerting. 1977-397.
Hansen, J., (1662), selvejer, Tjæreborg. 1980-542.
Hansen, J., (1730), sømand, Fanø. 1976-73.
Hansen, J., (c.1900), snedker, Lunderskov, Skanderup Sg. 1969-195ff.
Hansen, J.A., (1914), smed, Varde. 1990-86.
Hansen, J.L., (1887), sagfører, folketingsmand, Kolding. 1977-462, 471.
Hansen, J.P., (1913), lærer, Skanderup Sg. 1969-210f.
Hansen, Jacob, (c.1704), pr., Sneum. 1913-445.
Hansen, Jacobine, (1851), Bramming. 1915-187.
Hansen, Jakob, (1881), Dyreby. 1982-373.
Hansen, Jan, (1914), krigsveteran, Skyhede. 1994-244.
Hansen, Jenge Marie, (1851), g. Mattesen, Esbjerg. 1915-191.
Hansen, Jens Christian Manøehuus, (1826-1849), soldat, Præstkjær, Brørup Sg. 1949-247.
Hansen, Jens Christian, (1913), gdr., Borre, Ål Sg. 1987-16.
Hansen, Jens Enevold, (1739-78), urmager, Ribe. 1976-209.
Hansen, Jens Jørgen, (1945), fisker, Nørre Lyngvig. 1970-430.
Hansen, Jens K., Vorbasse. 1936-82.
Hansen, Jens M., (d.1917), kok, Fanø. 1927-515.
Hansen, Jens Peder, (c.1950), fodboldspiller, Esbjerg. 2000-240.
Hansen, Jens, (1584), Løvlund. 1941-304.
Hansen, Jens, (1605), galgenfugl, Forum, Bryndum Sg. 1981-88.
Hansen, Jens, (1608), Frisvad. 1941-240.
Hansen, Jens, (1636), Måde. 1957-215.
Hansen, Jens, (1645), Maade. 1926-330.
Hansen, Jens, (1646), Bøel. 1979-426.
Hansen, Jens, (1646), Måde. 1979-425.
Hansen, Jens, (1662), Grisbæk. 1946-465.
Hansen, Jens, (1683), delefoged, Ribe. 1928-100.
Hansen, Jens, (1715), Horkjær. 1963-562.
Hansen, Jens, (1731), sømand, Fanø. 1976-72.
Hansen, Jens, (1735-89), urmager, Ribe. 1976-209.
Hansen, Jens, (1746), Ålbæk Mølle. 1947-629.
Hansen, Jens, (1753), Varde. 1976-80.
Hansen, Jens, (1754), sadelamger, Ribe. 1931-794.
Hansen, Jens, (1756), rektor, Ribe, se Hanssen.
Hansen, Jens, (1760), skoleholder, Darum. 1922-577.
Hansen, Jens, (1807), Vorbasse Sg. 1988-157.
Hansen, Jens, (1817-1849), soldat, Øllufvad, Vester Nebel Sg. 1949-248.
Hansen, Jens, (1847), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Hansen, Jens, (1968), 100-årig, Egtved. 1968-122.
Hansen, Jens, (c.1620), Vesttarp, Starup Sg. 1930-519.
Hansen, Jens, (c.1785), bonde, Plougstrup. 1940-33.
Hansen, Jens, (c.1814), Glibstrup, Andst Sg. 2002-69f.
Hansen, Jens, (c.1880), gdr., Billum. 1911-72.
Hansen, Jens, (d.1687), rytterbonde, Egholt, Lejrskov Sg. 1977-545f.
Hansen, Jens, (d.1687), rytterbonde, Egholt, Lejrskov Sg. 1977-545f.
Hansen, Jens, møllersvend, Lydum Mølle. 2012-6.
Hansen, Jensine, g. Sørensen, (1846), Amerika. 1915-191.
Hansen, Jep Peder, (1880), gdr., Vester Vedsted. 1913-570.
Hansen, Jep, (1608), Outrup. 1941-235.
Hansen, Jep, (1647), Årre. 1972-154.
Hansen, Jep, (1708), Jernved, 1949-335.
Hansen, Jep, (1708), Lejrskov, 1949-336.
Hansen, Jep, (c.1620), Fåborg. 1930-524.
Hansen, Jep, (d.1635), studehandler, Tjæreborg. 1980-540.
Hansen, Jeppe, (1855), hmd., Åstrup Sg. 1984-20.
Hansen, Jeppe, (c.1848), gdr., Søgaard. 1907-217.
Hansen, Jes, ´s enke, (1854), Plougstrup. 1970-462.
Hansen, Jes, (1686), bonde, Grisbæk. 1946-467.
Hansen, Jes, (1718), bonde, Nørballe, Ho-Oksby Sg. 1977-540.
Hansen, Jes, (1850), Plougstrup. 1941-206.
Hansen, Jes, (c.1801), møller, Ribe. 1907-169.
Hansen, Jesper, (1662), Ribe. 1982-307.
Hansen, Jesper, (1667), bgm., Ribe. 1928-101.
Hansen, Jesper, (1673), skipper, Rømø. 1976-89.
Hansen, Jessen H, (c.1905), skolelærer, Briksbøl. 1910-89.
Hansen, Johan Ludvig, (1778-1840), distriktslæge, Ribe. 1908-14f.
Hansen, Johan, (1709), synsmand, Seest. 1962-438.
Hansen, Johan. 2008-66.
Hansen, Johanne Kjestine, Plougstrup. 1941-183.
Hansen, Johanne, (1918), krokone, Villebøl Kro. 71, 632.
Hansen, Johannes Aksel, (1889), Vestager, Billum Sg. 1985-377.
Hansen, Johannes Godsk, købmand, Brørup. 2008-113.
Hansen, Johannes, (1831-1849), halvbefaren sømand, Manø. 1909-110.
Hansen, Johannes, (1831-1849), Manø. 1948-271.
Hansen, Johannes, (1986), snedkermester, Gredstedbro, Jernved Sg. 1986-669.
Hansen, Joseph Christian, (c.1840), Ribe. 1920-240.
Hansen, Junie Auguste, (1900), stiftelse, Varde. 1997-147.
Hansen, Jørgen, (1573), tjenestekarl?, Varming. 1975-185.
Hansen, Jørgen, (1647), Skonager. 1972-153.
Hansen, Jørgen, (1655), rådmand, Ribe. 1928-101.
Hansen, Jørgen, (1658), rådmand, Ribe. 1982-306.
Hansen, Jørgen, (1675), bgm., Kolding. 1917-555.
Hansen, Jørgen, (1730), sømand, Fanø. 1976-73.
Hansen, Jørgen, (1771), fæster, Bobøl, Føvling Sg. 1996-47.
Hansen, Jørgen, (1782-1852), Gjesing. 1952-60.
Hansen, Jørgen, (1785), hmd., Vester Vedsted. 1973-235.
Hansen, Jørgen, (1833-1864), konstabel, Ribe. 1909-107.
Hansen, Jørgen, (1862-1937), kunstmaler (“Den lille maler”), Esbjerg. 1947-579. 1949-343. 1980-501. 1991-215, 242ff. 2000-274.
Hansen, Jørgen, (1864), Tvile. 1983-524.
Hansen, Jørgen, (1870), gdr., Sædding. 1952-84.
Hansen, Jørgen, (c.1837), ungkarl, Vester Vedsted. 1913-569.
Hansen, Jørgen, (d.1718), Varde, se Jørgen Hansen Kolding.
Hansen, Jørgen, (d.1889), pr., Ballum. 1934-417.
Hansen, Jørgine Frederikke, Vittarp. 2012-106.
Hansen, Jørn, (c.1970), advokat, Vejen. 1997-227.
Hansen, K., statskonsulent. 2011-73ff.
Hansen, Karen Marie, (1837), Gørding Sg. 1915-191.
Hansen, Karen, (1870), Ribe Mark. 1952-84.
Hansen, Karen, (d.1905), lærerinde, Gamst. 1978-114.
Hansen, Karen, (f.1881), Fanø. 2002-50.
Hansen, Karl M., (1892), Gjesing, Bryndum Sg. 1974-429.
Hansen, Karl, (1850-1931), Jerne. 1952-87.
Hansen, Karl, (1932), Gjesing, Bryndum Sg. 1932-203.
Hansen, Karl, (d.1931), gdr., Gjesing. 1958-449.
Hansen, Karoline, (1843), Plougstrup. 1941-180.
Hansen, Keld, (1636), fæster, Ribe. 1963-545.
Hansen, Kirsten, (1837), Plougstrup. 1941-180.
Hansen, Klaus, (d.1774), sømand, Manø. 1928-185.
Hansen, Knud, (1620), Skødstrup. 1932-158ff.
Hansen, Knud, (1743), Ho. 1984-144.
Hansen, Knud, (1779), Måde. 1978-212.
Hansen, Knud, (1796), skipper, Manø. 1977-437.
Hansen, Knud, (1861), smed, Vilslev. 1952-130.
Hansen, Knud, (c.1584), pr., Sneum. 1913-444.
Hansen, Knud, Christian, (c.1848), sogneforstander, Janderup. 1914-682.
Hansen, Kr., (c.1800), bonde, Øster Vamdrup. 1946-359.
Hansen, Kresten, (1595), Farup?. 1987-27.
Hansen, Kristen, (1639), hyrde, Skads. 1982-322.
Hansen, Kristen, (1865), rigsdagsbonde, Vejstrup. 1935-640.
Hansen, Kristen, (c.1754), gdr., Janderup. 1911-37.
Hansen, Kristen, gdr., Janderup. 1911-41.
Hansen, Kristen, Kancelliråd, Hesselmed. 1949-374.
Hansen, Kristian J., (1914), Hyllerslev. 1985-402.
Hansen, Kristian, (1834), stenkløver, Sejstrup. 1999-68.
Hansen, Kristian, (1945), gdr., Donslund. 1971-605.
Hansen, Kristian, Fåborg. 1936-87.
Hansen, Kristian, stenhugger, Ribe. 1999-68.
Hansen, L., (1892), overdyrlæge, Esbjerg. 1991-245.
Hansen, Lambert, (1610), slotsskriver. Ribe. 1956-65.
Hansen, Lambert, (1846-1935), gdr., Darum. 1958-403.
Hansen, Lambert, (1890), politiker, Darum Sg. 1941-259. 1976-43. 1989-381. 1999-19.
Hansen, Lars, (1885), L. Andst. 1967-491.
Hansen, Lars, (c.1870), kromand, Billum. 1911-65.
Hansen, Las, (1660), borger, Varde. 1980-614.
Hansen, Las, (1757), gdr., Okholm, Vester Vedsted Sg. 1998-418.
Hansen, Lauge, (1608), Torstrup. 1941-242.
Hansen, Lauge, Bække. 1970-487.
Hansen, Lauge, gdr., Årre. 2011-33.
Hansen, Laurids Chr., (1870), kroforpagter, Aarre. 1952-84.
Hansen, Laurids Jørgensen, (1860), Plougstrup. 1970-467.
Hansen, Laurids Nielsen, (1900), snedkermester, Bramming. 2002-43, 46.
Hansen, Laurids, (1608), bonde, Darum. 1940-102.
Hansen, Laurids, (1709), lodsejer, Thorsted. 1966-399.
Hansen, Laurids, (1854), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-190.
Hansen, Laurids, (1912), kontrollør, Toftnæs. 1996-28, 30.
Hansen, Laurids, (c.1633), borger, Varde. 1907-82.
Hansen, Laurids, overdyrlæge. 2010-8ff.
Hansen, Laurids, snedkermester, Bramming. 1972-111.
Hansen, Laurids, snedkermester. 2008-85.
Hansen, Laurits, (1785), hmd., Vester Vedsted. 1973-235.
Hansen, Laurtz, (1619), pr., Farup. 1946-389, 395.
Hansen, Laust Peder, (1839), kroejer, Roborghus. 1966-440.
Hansen, Laust, (1651), Dejrup Outrup Sg. 1946-450.
Hansen, Laust, (c.1848), gdr., Bryndum. 1914-686.
Hansen, Laust, gdr., Okholm. 2010-40.
Hansen, Levin, (1872), hmd., Vejen. 1927-567.
Hansen, Lorens, (1849), amtsforvalter, Varde. 2001-439.
Hansen, Lorents, (1704), ridefoged, Estrupgård. 1966-411.
Hansen, Lorenz, (1700), sgf., Foldingbro. 1974-470.
Hansen, lærer, Opsneum. 2006-49ff.
Hansen, lærer, skoleejer, Oksbøl. 1976-54.
Hansen, Mads Nielsen, (1897), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Hansen, Mads Peder, (1947), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Hansen, Mads, (1615), Oksbøl. 1932-148.
Hansen, Mads, (1617), borger, Ribe. 1961-165.
Hansen, Mads, (1617), Vrøgum, Ål Sg. 1932-152.
Hansen, Mads, (1640), Billumvad. 1932-144.
Hansen, Mads, (1647), Varde. 1932-174.
Hansen, Mads, (1737), sømand, Oksby. 1976-81f.
Hansen, Mads, (1793), fæster, Omme. 1938-101.
Hansen, Mads, (1823-1849), Søhuse, Ål Sg. 1948-255.
Hansen, Mads, (1834), gdr., Ladelund. 1935-671.
Hansen, Mads, (1880), aftægtsmand. 1935-670.
Hansen, Mads, (1920), vognmand, Esbjerg. 1992-338.
Hansen, Mads, (1953), klokker, Kalvslund. 1974-416.
Hansen, Mads, (c.1833), købmand, Lintrup. 1911-185.
Hansen, Malte, (1500-tallet), Ribe. 1975-202.
Hansen, Malte, (1779), Måde, 1978-212.
Hansen, Maren Helene, (1857-1908), Roust. 1952-84.
Hansen, Maren, (1835), Plougstrup. 1941-180.
Hansen, Margrethe, (1910), Krogsgård. 1972-88.
Hansen, Margrethe, (c.1930), lærerinde, Oksbøl, Ål Sg. 1986-583.
Hansen, Maria, (1870), 1952-84.
Hansen, Marie Margrethe Magdalene, (c.1900), fattiglem, Vorbasse. 1997-198.
Hansen, Marie, (1930-erne), økonoma, Renbæk. 1976-68.
Hansen, Marie, (c.1900), lærerinde, Vejen. 1976-155.
Hansen, Marius, (1772), Rodebæk. 1948-131.
Hansen, Marius, (1902), fattiglem, Vorbasse. 1997-206.
Hansen, Mark, (c.1855), udvandret mormon fra Egtved Sg, Utah, U.S.A. 1918-609.
Hansen, Markus, (c.1680), rytterbonde, Malle, Horne Sg. 1977-551.
Hansen, Mathias, (1674), hospitalsforstander, Ribe. 1928-102.
Hansen, Mathias, (1870), Plougstrup. 1941-208.
Hansen, Mathias, (o1640), Tobel Guldager. 1946-444.
Hansen, Mette Kathrine, Plougstrup. 1941-183.
Hansen, Mogens, museumsleder, Bramming. 2009-4, 79. 2010-86, 91, 104.
Hansen, Morten Oluf, (1880), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Hansen, Morten, (1600-tallet), birkefoged, Fanø. 1976-69.
Hansen, Morten, (1660), Agerbæk, Fåborg Sg. 1980-617.
Hansen, Morten, (1824-1849), soldat, Tarpgård Bryndum Sg. 1949-250.
Hansen, Morten, (1825), fisker, Jernvedlund. 1941-179.
Hansen, Morten, (c.1742), Eskelund. 1905-158.
Hansen, Morten, (c.1785), bonde, Plougstrup. 1940-33.
Hansen, N., (1845), brændevinsbrænder, Fåborg. 1948-87.
Hansen, N., (c.1775), bonde, Øster Vamdrup. 1946-358.
Hansen, N.P., (1886), pr., Alslev-Hostrup. 1918-682.
Hansen, Nicolaj, (1865), Allerup. 1939-86.
Hansen, Nicolaj, fotograf, Nyborg. 1972-41, 52.
Hansen, Niels Bennedsen, (1912), gdr., Nollund Hede. 1931-736ff.
Hansen, Niels Cornelius, bonde, Rottart Outrup. 1938-167.
Hansen, Niels Gjørup, (1852), Ølgod. 1943-573.
Hansen, Niels Peder, (1851), sogneforstander, Åstrup Sg. 1984-15, 22.
Hansen, Niels Peter, (1862), mølleforpagter, Kvak Mølle. 1994-230.
Hansen, Niels Peter, (1886), pr., Alslev-Hostrup. 1918-707.
Hansen, Niels Skrædder, (1674), Varde. 1943-612.
Hansen, Niels, (1600-tallet), Janderup. 1976-130.
Hansen, Niels, (1608), Henne, 1941-234.
Hansen, Niels, (1610), fæster, Hostrup. 1929-401f.
Hansen, Niels, (1620), Adsbøl, Strellev Sg. 1930-539.
Hansen, Niels, (1650), snedker, Kolding. 1987-31.
Hansen, Niels, (1651), Lille Ølluf. 1966-454.
Hansen, Niels, (1657), Vejers. 1946-453.
Hansen, Niels, (1660), Surhave, Brørup Sg. 1978-32.
Hansen, Niels, (1668), rådmand, Ribe. 1928-102.
Hansen, Niels, (1674), konsumtionsforpagter, Ribe. 1928-102.
Hansen, Niels, (1680), Ho Sg. 1977-442.
Hansen, Niels, (1709), synsmand, Seest. 1962-438.
Hansen, Niels, (1718), hmd., Sønderballe, Ho Sg. 1977-540.
Hansen, Niels, (1719), Åstrup. 1985-345.
Hansen, Niels, (1727-60), gdr., Vester Vedsted Sg. 1998-417.
Hansen, Niels, (1727), Starup. 1926-322.
Hansen, Niels, (1752), fæster, Tranbjerg. 1965-259.
Hansen, Niels, (1777), hospitalsbonde, Høm, Seem Sg. 1973-224.
Hansen, Niels, (1788), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-189, 190.
Hansen, Niels, (1790), Gunderup. 1973-225.
Hansen, Niels, (1795), fuldmægtig, Ribe. 1928-102.
Hansen, Niels, (1812), Fitting. 2000-209.
Hansen, Niels, (1812), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Hansen, Niels, (1826-1850), soldat, Jegsmark Goldager Sg. 1949-249.
Hansen, Niels, (1826-1850), soldat, Sønder Lourup, Gørding Sg. 1949-241.
Hansen, Niels, (1826-1850), underjæger, Gørding. 1909-116.
Hansen, Niels, (1827-1850), soldat, Kjersing Bryndum Sg. 1949-250.
Hansen, Niels, (1829), gartner, Varde. 1978-130.
Hansen, Niels, (1843), nybygger, Knoldeflod. 1930-592.
Hansen, Niels, (1844-1926), lærer, 1961-198, 213.
Hansen, Niels, (1850), mølleejer, Spangsbjerg mølle. 1917-472.
Hansen, Niels, (1854), Plougstrup. 1970-462.
Hansen, Niels, (1875), hmd., Puggård. 1927-568.
Hansen, Niels, (1876), hmd., Oksbøl. 1987-8.
Hansen, Niels, (1877), Vorbasse. 1997-194.
Hansen, Niels, (1879), sognerådsformand, Maltbæk. 1935-674.
Hansen, Niels, (1880), hedeopdyrker, Varde Landsogn. 1931-754.
Hansen, Niels, (1885), toldofficiant, Vamdrup. 1927-572.
Hansen, Niels, (1891), kunstmaler, (“Den store maler”), Esbjerg. 1991-242ff.
Hansen, Niels, (1930), tømrer, Vejen. 1939-117.
Hansen, Niels, (c.1640), gdr., Darum. 1913-420.
Hansen, Niels, (c.1640), Rousthøje. 1946-445.
Hansen, Niels, (c.1830), degn, Eskelund, Brørup Sg. 1969-272, 288.
Hansen, Niels, (c.1840), degn, medlem af Den grundlovgivende Forsamling, Eskelund. 1922-605. 1929-220, 231.
Hansen, Niels, (c.1850), gdr., Krogsgård, Tjæreborg Sg. 1913-452.
Hansen, Niels, (c.1860), Knoldeflod, Rousthøje Sg. 1930-592.
Hansen, Niels, (c.1868), højskoleforstander, Vestkjær Højskole. 1911-10.
Hansen, Niels, (c.1900), lærer, Ål Sg. 1981-66.
Hansen, Niels, (c.1901), grundlægger af maskinfabrik, Fyn. 2002-40.
Hansen, Niels, (c.1901), maskinfabrik, Fyn. 2002-40.
Hansen, Niels, (c.1950), Krogsgårdsmark. 2000-229.
Hansen, Niels, (d.1839), kirkeværge, Ribe. 1928-102.
Hansen, Niels, (d.1860), degn, Brørup. 1939-137.
Hansen, Niels, (d.1863), gdr., Lunde Sg. 2000-259.
Hansen, Niels, (g.1594), pr. 1945-191.
Hansen, Niels, fæster, Esbjerggård. 1915-83.
Hansen, Niels, Krogsgård. 1970-473.
Hansen, Niels, lærer, Oksbøl. 2001-432.
Hansen, Niels, Melvanggård. 2007-41.
Hansen, Niels. 2011-11, 15f.
Hansen, Nielsine Barbara, (852), Vilslev. 1943-573.
Hansen, Nikolaj, (843), Arnborg. 1972-81.
Hansen, Nikolaj, (c.1864), smed, Anst. 1904-175.
Hansen, Nis Anton, (1861), Orten. 1956-8.
Hansen, Nis, (1608), Outrup. 1941-235.
Hansen, Nis, (c.1777), gdr., Øster-Vamdrup. 1909-101.
Hansen, Nis, (c.1890), Billum. 1911-64.
Hansen, Norma, Esbjerg. 2010-59.
Hansen, Ole (Oluf), (1745), Åstrup Sg. 1972-158ff.
Hansen, Ole Peter, (1834-1864), menig soldat, Føvling. 1909-117.
Hansen, Ole, (1835), færgemand, Janderup. 1939-96.
Hansen, Ole, (862), Janderup Sg. 1985-367.
Hansen, Ole, (c.1850), kroejer, Janderup. 1911-44f.
Hansen, Oluf, (1722), karl, brandstifter, Hornelund. 1971-672.
Hansen, Oluf, (1734), beboer, Åstrup. 1926-323.
Hansen, Oluf, (c.1904), foredragsholder. 1905-69ff.
Hansen, Oscar, (c.1886), Vesterbro Seminarium, Kbh. 1989-348.
Hansen, Osvald, (c.1900), lærer, Esbjerg. 1977-478.
Hansen, Otto, (1833-1919), skovfoged, Estrup. 1972-145ff.
Hansen, P. Ulrik, (c.1890), lærer, Tobøl, Føvling Sg. 1968-87.
Hansen, P., (1672), skipper, Vejers. 1976-89, 133. 1977-441.
Hansen, P., (1730), sømand, Fanø. 1976-72.
Hansen, P., (1840), gdr., Gesten-Andst. 1940-81.
Hansen, P., (1917), fagforeningsmand, Varde. 1990-86.
Hansen, P., (c.1851), klitfoged i Bordrup. 1903-118.
Hansen, P.C. (c.1880), fisker, Grærup. 1912-264.
Hansen, P.M. Ribe. 2012-96.
Hansen, P.T., (1839), adjunkt, Ribe. 1907-204. 1934-427, 496.
Hansen, Palle, (1945), cand.pharm., Grindsted. 1971-602.
Hansen, Peder Chr., (1870), vinterlærer. 1952-84.
Hansen, Peder Holden. 2004-78ff.
Hansen, Peder Iver, (1743), degn, Henne Sg. 1984-148f.
Hansen, Peder Jakob, (1913), landmand, Skads. 1990-121.
Hansen, Peder Jensen, Plougstrup. 1941-183.
Hansen, Peder Søren, (c.1865), gdr., Blåvand. 1975-319f.
Hansen, Peder Vind, (1718), Vamdrup. 1963-575.
Hansen, Peder, (1583), delefoged, Uglvig. 1957-230.
Hansen, Peder, (1608), Ho. 1941-231.
Hansen, Peder, (1616), pr., Varde. 1932-148.
Hansen, Peder, (1619), pr., Alslev. 1946-387.
Hansen, Peder, (1624), Varde. 1977-387.
Hansen, Peder, (1646), Darum. 1979-426.
Hansen, Peder, (1647), Årre. 1972-154.
Hansen, Peder, (1662), Lille Almstok. 1992-329.
Hansen, Peder, (1680), strandrider, Ringkøbing-Thorsminde. 1918-578.
Hansen, Peder, (1683), gårdfæster. Puglund. 1972-144.
Hansen, Peder, (1715), Varde. 1974-512.
Hansen, Peder, (1719), Lejrskov. 1966-398.
Hansen, Peder, (1743), (d.før 1743), skipper?, Ho Sg. 1984-145.
Hansen, Peder, (1757), skoleholder, Holsted. 1922-575.
Hansen, Peder, (1771), hyrdedreng, Brørup. 1996-50.
Hansen, Peder, (1771), møller, Fåborg. 1938-103.
Hansen, Peder, (1776), Seem. 1973-231.
Hansen, Peder, (1791), Ansager. 1959-562.
Hansen, Peder, (1845), lærervikar, Oksby. 1960-83.
Hansen, Peder, (1860), træskomager, Darum. 1941-267.
Hansen, Peder, (1871), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Hansen, Peder, (1881), hmd., Lejrskov. 1927-571.
Hansen, Peder, (1882), Lindeballe. 1976-170.
Hansen, Peder, (c.1633), borger, Sjælborg. 1907-81ff.
Hansen, Peder, (c.1640), pr., Alslev. 1930-510.
Hansen, Peder, (c.1786), Vilslev. 1908-94.
Hansen, Peder, (c.1799), fæstebonde, Sneum. 1913-426.
Hansen, Peder, (c.1820), gdr., Hjarup. 1910-183, 188.
Hansen, Peder, (d.1622), pr., Alslev-Hostrup. 1918-679.
Hansen, Peder, (d.1677), Gjerndrup. 1963-530.
Hansen, Peder, (d.1849), Overfidde, Henne Sg. 1984-66.
Hansen, Peder, Hostrup Øse. 1956-12.
Hansen, Peder, Krogager. 1956-14.
Hansen, Peder, kromand. 2003-3ff.
Hansen, Peder, Tjæreborg. 2003-36.
Hansen, Peer, (1779), gdr., Strudvad, Janderup Sg. 1972-72.
Hansen, Per, (c.1625), heks?, Hesselbo, Starup Sg. 1930-520.
Hansen, Per, (c.1850), klog mand, Plougstrup. 1941-200.
Hansen, Peter Christian, (1876), hmd., Varde Landsogn. 1927-569.
Hansen, Peter Kristian, (1830-1921), gdr., karetmager, Fåborg. 1980-560.
Hansen, Peter, (1808), købmand, Varde. 1978-134.
Hansen, Peter, (1812), brændevinsbrænder, Kbh. 1984-61.
Hansen, Peter, (1870), kunstmaler, Fyn. 1991-244.
Hansen, Peter, (1891), hmd., Vrenderup. 1927-575.
Hansen, Peter, (1892), husejer, Egholt. 1927-575.
Hansen, Peter, (1977), gdr., Vorbasse. 1977-349.
Hansen, Peter, (1977), gdr., Vorbasse. 1979-357.
Hansen, Peter, (c.1900), sømand, hovmester, Ringkøbing. 2002-50.
Hansen, Peter, kunstmaler. 2009-50, 53. 2011-6, 19, 75.
Hansen, politibetjent, Holsted. 2007-93.
Hansen, Poul Christian, (1827-1850), Lydum. 1948-254.
Hansen, Poul E., (1830), pr., Øse-Næsbjerg. 1983-496.
Hansen, Poul, (1579), Bredsted. 1971-568.
Hansen, Poul, (1643), Sønderside Ho. 1965-282.
Hansen, Poul, (1715), Seest. 1963-568.
Hansen, Poul, (1748), gdr., Seest. 1940-150.
Hansen, Poul, (1783), Askov. 1973-230.
Hansen, Poul, (1809-1893), plantør, Kjelst Billum. 1952-96.
Hansen, Poul, (1942), Esbjerg Arbejderhøjskole. 1994-206.
Hansen, Rasmus, (1619), pr., Manø. 1928-167.
Hansen, Rasmus, (1619), pr., Manø. 1946-389.
Hansen, Rasmus, (1800), vandrende. 1957-186.
Hansen, Rasmus, (1839), bonde, Bastrup. 1943-669.
Hansen, Rasmus, (1887), hmd., Hornelund. 1927-573.
Hansen, Rasmus, (c.1619), pr., Manø. 1915-214.
Hansen, Rasmus, remmesnider, Roskilde. 1927-587.
Hansen, Rasmus, skomager. 2005-37f.
Hansen, Salomon, (1823-1849), soldat, Agerbæk Fåborg Sg. 1949-252.
Hansen, Sarah Caroline, (1811-99), f. Hultmann, g.m. distrikts-læge Jens Peter Hansen, Grindsted, s.d.
Hansen, Sigurd. 2005-86.
Hansen, Sigvard, (1894), kunstner. 1981-47.
Hansen, Simen, (1646), Manø. 1979-426.
Hansen, Simon Elias, (1876), gdr., Sjelborg. 1954-357.
Hansen, Simon, (1902), pr., seminariestifter, Ribe. 1903-52. 1952-4. 1967-498.
Hansen, Sonnich, (1605), galgenfugl, Forum, Bryndum Sg. 1981-88.
Hansen, Sophus Vilhelm, (c.1852), Møgeltønder. 2002-16, 28.
Hansen, Sophus, (1862), pr., Vejen. 1965-166.
Hansen, Stefan, (1671), klokker, Ribe. 1928-103.
Hansen, Stephine, (1834), Gørding Sg. 1915-191.
Hansen, Stig, lærer. 2005-3f, 86.
Hansen, Sylvester, hotelvært. 2008-88.
Hansen, Syrak, (1870), kunstamler, Fåborg. 1991-244.
Hansen, Søren (1886), hmd., smed, Jordrup. 1927-573.
Hansen, Søren August, (c.1880), urmager, Ribe. 1976-214.
Hansen, Søren Bagge, (1842), sgf., Grindsted. 1984-47.
Hansen, Søren Chr., (1905), gdr., Nørgård, Bryndum. 1956-54.
Hansen, Søren Kristian, (1912), Bryndum. 1996-28.
Hansen, Søren Peder, (1818-1850), Søhuse Ål Sg. 1948-257.
Hansen, Søren, (1645), bonde, Jerne Sg. 1926-332.
Hansen, Søren, (1657), Hyllerslev. 1946-453.
Hansen, Søren, (1707), Hundsholt. 1962-434.
Hansen, Søren, (1708), Lønne, 1949-334.
Hansen, Søren, (1753), Rørkjær, Jerne Sg. 1975-26.
Hansen, Søren, (1769), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-181, 188.
Hansen, Søren, (1826-1850), Holt Vamdrup Sg. 1948-267.
Hansen, Søren, (1843), nybygger, Knoldeflod. 1930-592.
Hansen, Søren, (1844), møller, Vester Vamdrup. 1961-282.
Hansen, Søren, (1857), mølleejer, Gammelby, Jerne Sg. 1925-250.
Hansen, Søren, (1864), gdr., Astrup. 1943-581.
Hansen, Søren, (1864), gdr., Tarpgård. 1943-581.
Hansen, Søren, (1877), Vorbasse. 1997-193.
Hansen, Søren, (1930), Grimstrup. 1931-707.
Hansen, Søren, (c.1900), gdr., Klelund. 1932-125.
Hansen, Søren, (d.1849), soldat, Kvorup, Kvong Sg. 1949-257.
Hansen, Søren, (d.1884), gdr., Gammelby. 1910-74.
Hansen, Søren, Esbjerg. 2006-80, 82.
Hansen, Sørine, (1849), g. Lund, Østergaard, Gørding Sg. 1915-191.
Hansen, Terkel, (1735), skipper, Ho. 1938-154.
Hansen, Terkel, (c.1685), bonde, Vong. 1913-418.
Hansen, Terkel. 2004-14.
Hansen, Terman, (1880), hedeopdyrker, Varde Landsogn. 1931-754.
Hansen, Terman, (1915), møller, Spangsberg. 1958-450.
Hansen, Th., (1920), fabrikant, Varde. 1997-147.
Hansen, Th., (c.1900), gdr., Skanderup. 1969-195ff.
Hansen, Therkel, (c.1850), Vejers. 1981-187.
Hansen, Thomas, (1645), Tjæreborg. 1926-330.
Hansen, Thomas, (1660), Overby, Outrup Sg. 1980-617.
Hansen, Thomas, (1694), Skanderup. 1969-235.
Hansen, Thomas, (1707), Næsbjerg, 1949-333.
Hansen, Thomas, (1796), sgf., Darum. 1966-431.
Hansen, Thomas, (1870), lærer, Ribe Mark. 1952-84.
Hansen, Thomas, (c.1834), Farup. 1911-170.
Hansen, Thomasine, (1880), Vilslev. 1941-271.
Hansen, Thorkild, (1971), forfatter. 2002-13.
Hansen, Thorvald, (1899), Janderup Sg. 1985-392.
Hansen, Torkil, (c.1850), adjunkt, Petersholm, Vejle. 1972-145.
Hansen, Tue Bech, møller, Lydum Mølle. 2012-6.
Hansen, Tulle, (1702), rytterbonde, Knudsbøl, Jordrup Sg. 1968-116. 1969-257.
Hansen, Tøste, (1773), Vestterp. 1987-108.
Hansen, V., (1920), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Hansen, Vagn, (1985), Askov Højskole. 1997-240.
Hansen, Vagner, (1952), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Hansen, Valdemar, (1918), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Hansen, Valdemar, (1923), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-186, 190.
Hansen, Ventzel, (1858), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-186, 190.
Hansen, Ventzel, godsejer, Visselbjerggård, Alslev Sg. 1920-228.
Hansen, Viggo, (1856), pr., Vejen. 1927-562. 1976-157f.
Hansen, Viggo, (1917), pr., Jerne. 1925-246.
Hansen, Viggo, (1931), pr., Lindknud. 1984-190.
Hansen, Viggo, maskinarbejder, Varde. 2010-17f, 20ff.
Hansen, Villum, (1624), toldforpagter, Ribe. 1976-87.
Hansen, Villum, (1624), toldforpagter, Varde. 1917-539.
Hansen, Villum, (d.1691), konsumtionsforpagter, Ribe. 1928-103.
Hansen, Willads, (c.1750), bonde, Plougstrup. 1940-32.
Hansens, Maren Peder, (1615), Alslev. 1953-219.
Hansens, Mette Hans, (1697), Jyllerup. 1946-470.
Hanskone, Anna, (1629), Kaptajnsgården Esbjerg. 1915-54.
Hanskone, Anna, (c.1650), fæster, Esbjerggård. 1915-83.
Hanskone, Gunder, (1610), mistænkt for hekseri, Billumvad. 1929-406.
Hanskone, Line, (1643), Sønderside Ho. 1965-282.
Hanssen, H.P., (1891), Nørremølle, Sønderborg. 1954-409. 1965-192.
Hanssen, H.P., politiker. 2012-91.
Hanssen, Jens, (1712-1782), rektor, Ribe. 1928-101. 1931-801. 1953-194. 1959-614.
Hanssen, Lorens, (1750-1818), rektor, Ribe. 1953-193. 1983-435. 1988-232.
Hanssen, Peder Tetens, (1780-1841), Ribe Katedralskole. 1928-102. 1953-193. 1959-634. 1983-436.
Hanssen, Svend Åge, (1945), overlæge, Esbjerg. 1995-307ff.

Kiva Grafisk