Landbrugets historie

Landbrugets historie

Bidrag til landbrugets historie i Varde-egnen 1881. Af Chr. Mathiesen Genudgivet af Historisk Samfund 1982.

Chr. Mathiesen var født i 1831 i Vittarp, Outrup sogn, og døde samme sted i 1901. Ved sit giftemål i 1866 overtog han sin fødegård. Hans skildring af landbrugets historie på Vardeegnen blev udgivet med støtte fra Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.
Mathiesen skeiver om klima og vejrlig, Vestjyske forhold, hartkornet, arbejdesforholdene, ejendomspriserne, afsætningsforhold og handelsveje, bygningsvæsen, avlsredskaber, om jordens dyrkning, gødskning, mergling, afvanding og forbedring, de dyrkede sædarter, sæde og høsttid, om høstudbyttet og avlens opbevaring, husdyrhold, mælkeridrift, træplantning og havedytrkning. Beskrivelsen af landbrugets forhold rækker fra Dalgas amtsbeskrivelse i 1830 og ca. 50 år frem.

Udgivet 1881. Genudgivet 1982. 94 s. Pris kr. 30,- plus forsendelse. Bestil den på histsamfund@gmail.com