Lille vejledning i læsning af gotisk skrift

Af H.K. Kristensen.

Gotisk skrift kom her til landet sammen med gotikken ca. 1241. Dens første periode til 1536, middelaldergotisk eller “munkeskrift”, berøres ikke i dette hæfte. Indtil 1660 var der en mængde forskellige bogstavformer og mange overflødige “dobbeltgængere”, store bogstaver blev brugt planløst, og i og j, u og v brugtes i flæng.
Efter enevældens indførelse blev skriften mere flydende og blev forbundet med streger.

Udgivet 1956. 16 s. Pris 20 kr. plus forsendelse. Bestil den på histsamfund@gmail.com