Peder Hegelunds Almanakoptegnelser

Peder Hegelund1565-1614. Bind I og II. Af Bue Kaae.

Den senere biskop i Ribe, Peder Hegelund, som i 1560’erne studerede ved universiteterne i Leipzig og Wittenberg, begyndte 24 år gammel at foretage dagbogsagtige notater og fortsatte dermed livet ud. Til notaterne benyttede han et af tidens almanakhefter i lommebogsformat. Det blev til ialt 49 almanakker.
Lektor Bue Kaae arbejdede i en lang årrække med det komplicerede manuskript, og udgivelsen her er forsynet med oversættelser, noter og registre.

Udgivet 1976. 1080 s. Pris kr. 300.- plus forsendelse. Bestil den på histsamfund@gmail.com