Salt- og Stivelseindustri i Vardeegnen i forrige Aarhundrede (Overlærer J: Olsen, 1905)