Skoleliv i Vestjylland 1539-1956

Skoleliv

Mellem idealer og virkelighed – Tved og Tange

Af Uwe Dall, Ribe

Bogen skildrer de skiftende skoleforhold i landsbyerne Tved og Tange øst for Ribe. Læseren får belyst periodens lærervilkår, undervisning og læremidler. Der redegøres for tilsynet med skolerne fra såvel sogneråd og skolekommission som andre overordnede myndigheder.

Fremstillingen fokuserer på skolelovenes ideale hensigter og deres muligheder for at blive realiseret på det lokale plan – eller rettere, hvor vanskeligt det var i et udkantsområde at leve op til myndighedernes forventninger. Derfor udviklede der sig i begyndelsen af 1818-tallet en særlig skoleform kaldet ” den vestjyske skoleordning”, der var betinget af områdets geografiske og sociale forhold og af hensynet til landbrugets behov for børnenes arbejdskraft.

Med udviklingen i landbosamfundet og de ændrede krav til arbejdskraftens kvalifikationer forsvandt denne skoleform i løbet af 1950 erne.

Indholdet er rigt illustreret og med mange konkrete eksempler på, hvordan skolelivet kunne forme sig for datidens lærere og elever.

Udgivet 2006. 114 s. Pris kr. 125,- plus forsendelse. Bestil den på histsamfund@gmail.com