Udgivelser

2021
Sæd og Uskik for Riber Ret – Små kapitler af et langt forløb. Af Søren Mulvad.

2014
Krigen 1864 i Kongeåens Grænsesogne

2013
Jeg var Børste – Laust Hansen Jørgensen. Redigeret af Søren Mulvad

2012
To vestjyske malere – Marius Skov og Niels Holbak af Olga Pedersen og Bent Mortensen.

2012
Ribediget i 100 år af Søren Mulvad.

2009
Min Ribe-Historie af Søren Mulvad, Olga Pedersen og Mette Guldberg.

2007
Våben og Gyldne Kæder af Søren Manøe og Olga Pedersen.

2006
Skoleliv i Vestjylland 1539-1956. Mellem idealer og virkelighed. Af Uwe Dall.
Historiske oplysninger om Slaugs Herred ved John M. Møller. (Genoptryk)

2005
De drog ud og kæmpede for friheden af Grethe Jæger og Søren Manøe.

2004
Bondegårde i Skast Herred 1636-1760. Af Henrik Vensild i samarbejde med Landbohistorisk Selskab.

2002
Register til årbøgerne 1903-2002 af Søren Mulvad.
Var det mord? – en jysk retssag fra 1855 af Søren Manøe. (Udsolgt)

1999
Folk og folkestyre i 150 år, red. af Olga Pedersen, Ejvind Busk Jensen, Søren Mulvad og Birgitte H. Thomsen.

1997
Seem Sogn. Folk og tilskikkelser i 1000 år. Af et grænsesogns historie af Søren Mulvad. (Udsolgt)

1994
Fra kommis til museumsleder af Søren Manøe.
Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt, red. af Jørgen Dieckmann Rasmussen og Birgitte H. Thomsen.

1992
Billedhistorier fra Ribe Amt, red. af Ejvind Busk Jensen, Hans Jørgen Larsen og Jørgen Dieckmann Rasmussen. (Udsolgt)

1989
Træet i stenen – Niels Hansen Jakobsens grav- og mindesten af Lise Buurgaard og Agner Frandsen.

1988
Stavnsbånd og Vestjylland – blev bonden fri? af Jørgen Dieckmann Rasmussen.

1986
En Esbjergdreng fortæller – om løse typer og aviser af Sigurd Borch. (Udsolgt)
Landsbydreng og svend på valsen. En fattigdrengs erindringer 1881-1907 af Jes Autrup. (Udsolgt)

1985
Skads Herred af Oluf Nielsen. (Genoptryk)
En landsbydreng blev læge af Johan P. Karkov. (Udsolgt)

1984
Breve fra Niels Kristensen 1865-1913 – et tidsbillede fra Aal Sogn ved Frode Sørensen.
Der vokser skov på heden. Optegnelser om Utoft Plantage af Birthe Børgesen og N. Kr. Mortensen. (Udsolgt)
Vester Horne Herred af Oluf Nielsen.(Genoptryk)

1982
Landbrugets historie i Varde egnen af Chr. Mathiasen.
Kjære Broder. Breve fra husmand Terkel Kristensen 1866-1918 ved Flemming Just.

1981
Fugdal Mose 1918-1928 af Dorte Petersen, Mie Vestergård-Jensen og Anne Lise Olesen. (Udsolgt)
Slavs Herred af Oluf Nielsen.(Genoptryk)
Kvindekår og kvindeskæbner i reformationsårhundredet belyst ved eksempler fra Ribe af Bue Kaae. (Udsolgt)
Eventyrets Land af Thomas Lange. (Udsolgt)

1980
Erindringer om Grindsted – Grene Sogne af Otto Sommer.(Genoptryk) (Udsolgt)
Kongeåen eller den gamle grænse af P. Eliassen. (Genoptryk) (Udsolgt)
Vestjyske skildringer af Ivar Iversen ved Hans Quesel. (Udsolgt)

1979
Register til Fra Ribe Amt 1903-1977 ved Ejner Vilstrup. (Udsolgt)
Min gamle by af Jacob A. Riis, oversat af Søren Mulvad. (Udsolgt)

1978
Ribe, Skt. Katharinæ Kloster, Sognekirke og Hospital af Henrik Græbe. (Udsolgt)
Gørding Herred af Oluf Nielsen. (Udsolgt)
Badegæster i Sønderho 1908-1929 af Benedicte Mahler. (Udsolgt)

1977
En dansk bondeskippers historie, Søren N. Raschs optegnelser ved H. K. Kristensen. (Udsolgt)
Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975 af Søren Manøe. (Udsolgt)
Biskop Peder Jensen Hegelund, biografi ved Bue Kaae. (Udsolgt)
Børn, fotografier fra Ribe Amt o. 1900 af Mogens Bencard. (Udsolgt)

1976
Malt Herred af Oluf Nielsen. (Genoptryk) (Udsolgt)
Peder Hegelunds almanakoptegnelser bind I-II af Bue Kaae. (Udsolgt)

1974
Nogle Optegnelser om Andst og Gjesten Sogne i de sidste Aarhundreder af Anders Simonsen. (Genoptryk) (Udsolgt)
Ribe Domkirke – et motiv i dansk guldalderkunst af Villads Villadsen. (Udsolgt)

1973
Glimt fra Ribe Amts fortid af S. Manøe og H. K. Kristensen. (Udsolgt)
Historiske Efterretninger om de i Ribe Bye for Hexerie forfulgte og brændte Mennesker af David Grønlund ved Kirsten Agerbæk. (Udsolgt)
Foldingbro, administration, bygningshistorie, toldkontrol af Valdemar Andersen. (Udsolgt)

1969
Hyrdedreng på heden af P. S. Vig ved Chr. Winther. (Udsolgt)

1968
Gredstedbro ved Kongeåen af H. N. Skade. (Udsolgt)
Hovedgården Estrup i Malt Herred af H. K. Kristensen. (Udsolgt)
Register til Malt Herreds tingbog af Valdemar Andersen. (Udsolgt)

1967
Den gamle og navn-kundig Kiøbstæd Ribe af Mads Pedersen Rostoch ved Mogens Bencard. (Udsolgt)

1966
Vestjyske Adelsfolk. Den Teilmanske portrætsamling på Gjellerupholm af Carsten Teilman Hald. (Udsolgt)

1965
Gamle sydvestjyske fiskerlejer af H. K. Kristensen. (Udsolgt)

1964
En styrmands selvbiografi af Gunde Pedersen. (Udsolgt)

1958
Maleren Chr. Lyngbos vestjyske billeder i udvalg af P. Friis og H. K. Kristensen. (Udsolgt)

1956
Lille Vejledning i Læsning af Gotisk Skrift af H. K. Kristensen.

1944
Øster Horne Herred af H. K. Kristensen. (Udsolgt)
Min Slægtshistorie, bind I-IV af Jens M. Lauridsen. (Udsolgt)
Vandmøller og andre Vandkraftudnyttelser i Ribe Amt af Steen B. Böcher. (Udsolgt)