Årsprogram 2021

Med de nuværende coronarestriktioner in mente beder vi om tilmelding til alle arrangementer i 2021.
Dette kan ske på mail: histsamfund@gmail.com eller tlf. 21 26 52 19 senest 3 dage før arrangementet, hvor intet andet er nævnt.

FEBRUAR

MARTS

APRIL

Aal Kirke v. fhv. sognepræst Anna Grethe Christensen

Kirkegade 40A, 6840 Oksbøl. Parkering på P-plads vest for kirken.

Tag med på besøg i Aal Kirke. Fhv. sognepræst i Aal sogn – Anna Grethe Christensen vil fortælle om kirken herunder naturligvis de kendte kalkmalerier. Anna Grethe Christensen er kendt for at levere en spændende, oplysende og humoristisk fortælling om emnet.
Udsat grundet coronarestriktioner

AUGUST

Busrundtur på Esbjerg Havn

Tirsdag d. 24. august kl. 14.00. Mødested: Udenfor Dok 3.

Denne dag er der mulighed for at komme en spændende tur rundt på det fantastiske område, der hedder Esbjerg Havn. Vi mødes uden for Dokvej 3D på havnen, og da det ikke er tilladt at færdes i privatbiler, stiger vi ombord på en bus, hvor vi sammen med os har Jan Erik Kamstrup fra Esbjerg Havneservice. Jan Erik Kamstrup er forhenværende sømand og har et indgående kendskab til havnen og det, der er tilknyttet. Han vil – ud over at vise vej – fortælle småt og stort undervejs på turen, og han vil meget gerne besvare spørgsmål og glæder sig til at vise os Esbjerg Havn.
Deltagelse i arrangementet koster kr. 100,- pr. person.

Tilmelding inden d. 14/8 på histsamfund@gmail.com eller tlf. 21 26 52 19.

SEPTEMBER

Karlsgårdeværket 100 år

Fredag d. 19. marts 2021 er det 100 år siden Karlsgårde Vandkraftstation begyndte sin produktion af elektrisk strøm. Denne vigtige begivenhed markerer Norlys ved et arrangement på dagen (udsat til 12. september pga Covid-19) og stedet, ligesom bogen om Karlsgårdeværket genudgives. Nærmere oplysninger følger.
Tilmeld jer derfor Historisk Samfunds nyhedsmail og se nærmere på www.histsamfund.dk.

Generalforsamling og foredrag om heksen Maren Spliids

d. 15. september kl. 19.30. Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv, Vestergade 7, 6870 Ølgod.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der et spændende foredrag ved historiker på Sydvestjyske Museer, Louise Hauberg Lindgaard.

Maren Spliids – fra heks til heltinde:

I november 1641 blev Maren Spliids brændt på Galgebakken ved Ribe. Hun var blot én af de omtrent 1000 danskere, der blev brændt for trolddom i perioden 1536-1700. Alligevel er det særligt hende, som en stor del af landets befolkning – og i særdeleshed sydvestjyderne – kender navnet på, og mange kan stadig huske nogle af de myter, hun sættes i forbindelse med. Men stemmer den populære erindring overens med det, kilderne fortæller os om Maren Spliids liv og om hekseprocessen mod hende? Og hvorfor er hun i eftertiden blevet kaldt Danmarks mest berømte heks?

Rundvisning i Skibelund Krat v. museumsinspektør Christian D. Rasmussen – udskudt pga sygdom

Skibelund Krat 4, 6600 Vejen ved P-pladsen.

Skibelund Krat var i 2020, og er endnu i 2021, et midtpunkt for store dele af Genforeningsfejringerne. Men hvorfor fik det lille naturskønne område så stor betydning i forbindelse med netop genforeningen? Kom og gå en lærerig tur i det nyistandsatte Skibelund Krat med historiker Christian D. Rasmussen fra Museet på Sønderskov, og hør om fortidsminder og mindesten, og lær historien om en lille perle nord for Kongeåen.

OBS: husk påklædning efter vejret.

NOVEMBER

Præsentation af Årbog 2021

Torsdag, d. 4. november, kl. 16.00. Det gamle Rådhus, Von Støckens Plads, 6760 Ribe.

Historisk Samfunds årbog ”Fra Ribe Amt 2021” præsenteres på Ribe gamle Rådhus, hvor arkivar Mette Guldberg, Ribe Byhistoriske Arkiv vil kommentere årbogens artikler.
Efter kaffen præsenteres Søren Mulvads nye bog: ”Riber Ret”, der udkommer samme dag.

Danske bibeloversættelser 1490-2020 i kulturhistorisk belysning

Torsdag d. 18. november kl. 19.30.
Bramming Egnsmuseum, Pederstræde 4, Bramming
v/ Mogens Hansen, kulturhistoriker og forhenværende museumsinspektør.

Bibelen og udvalgte dele af den har gennem mere end 500 år været oversat til dansk fordelt på 30 forskellige udgaver af Det gamle Testamente. Oversættelserne er primært afhængige af skiftende teologiske tolkninger og valget af udgangspunktet for oversættelserne: pavekirkens bibel på latin, forskellige hebraiske tekster, Luthers tyske bibel, græske oversættelser eller et vanskeligt gennemskueligt mix. At oversætte er en umulig opgave, hvis man vil have nuancerne med fra et sprog til et andet. Det har givet anledning til overraskende misforståelser og teologiske fornyelser. Der findes ingen originale manuskripter hverken af det gamle eller det ny testamente. De bevarede er alle afskrifter af afskrifter, som afviger mere eller mindre for hinanden.
Arrangør: Historisk Samfund for Ribe Amt og Bramming Egnsmuseum – Tilmelding til tlf. 29 62 64 84

27.-28. november: Jul på Sønderskov

Historisk Samfund deltager med en stand på arrangementet.