Årsprogram 2022

Museet Sønderskov
Torsdag d. 24. februar, kl. 14.00
Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup.

Selv om der er omkring 730 herregårde i Danmark, er der langt mellem dem i vores landsdel. En af dem er Sønderskov, der er omtalt allerede i 1400-tallet. Det lille, smukke slot er nu omdannet til museum og rummer eksempler på mange hundrede års lokal kulturhistorie. Vi får fortællingerne og bliver vist rundt af en af museets inspektører.
Deltagelse i arrangementet koster kr. 30.-. Tilmelding inden d. 17. februar på histsamfund@gmail.com eller 2274 0826.

Generalforsamling
Onsdag d. 23. marts, kl. 19.30
Frelloskolen, Ortenvej 64, 6800 Varde.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen får vi en rundvisning i det meget spændende, helt nye bygningsværk, Frelloskolen, indviet i august 2021 og opkaldt efter Varde Kommunes æresborger og billedkunstner Otto Frello (1924 – 2015). Hvem siger, at man skal sidde på stole ved et bord i skolen? Frelloskolen er over 9.500 bygningskvadratmeter, der ikke findes lige andre steder i Danmark. De traditionelle klasseværelser er skiftet ud med kreative og inspirerende faglaboratorier, og klasserne cirkulerer rundt og skiftes til at bruge lokalerne, alt efter faget. Kom med og få et kig ind i fremtidens skole!

Aal Kirke
v. fhv. sognepræst Anna Grethe Christensen
Torsdag d. 28. april, kl. 16.00
Kirkegade 40A, 6840 Oksbøl.

Parkering på P-plads vest for kirken.
Tag med på besøg i Aal Kirke. Fhv. sognepræst i Aal Sogn, Anna Grethe Christensen, vil fortælle om kirken, herunder
naturligvis de kendte kalkmalerier. Anna Grethe Christensen er kendt for at levere en spændende, oplysende og humoristisk fortælling om emnet.

Karlsgårdeværket (rundvisning)
Torsdag d. 19. maj, kl. 17.00
Karlsgårdevej 64, 6800 Varde.

For lidt mere end 100 år siden startede en epoke i Sydvestjylland: et af Danmarks første vekselstrømskraftværker blev opført. Efter anlæggelsen af en kunstig sø blev der vandkraft nok til, at to turbiner kunne sættes i drift. Senere blev der udvidet til tre, og på det tidspunkt var Karlsgårdeværket landets næststørste vanddrevne elværk.
For et par år siden ophørte værket med at producere strøm, men det ligger stadig urørt midt i den vestjyske
natur ved den smukke Karlsgårde Sø, som om det bare venter på at starte igen. Tag med og få historien om søen og værket.
Vores rundviser er vækstpuljeansvarlig Steen Thomsen, Norlys.

Nymindegab Museum
Onsdag d. 15. juni, kl. 16.00
Nymindegab Museum,
Vesterhavsvej 294, 6830 Nørre Nebel.

I kan glæde jer rigtig meget. D. 15. juni skal vi besøge Nymindegab Museum. Her vil museumsinspektør John V. Jensen fra Vardemuseerne vise og fortælle om Nymindegabmalerne, og det gør han vældig godt. Vi ser naturligvis malerierne indendørs; men hvis vejret er til det, vil John også tage os med rundt og vise os et par steder, hvor nogle af kunstnerne boede. Og så vil vi prøve noget nyt: Tag en madkurv med. Vi kan spise i museumshaven, og hvis sommervejret svigter, kan vi spise indendørs.

Grene Sogns kirker
Søndag d. 21. august, kl. 13.00-ca.16.00
Mødestedet er Grene Gamle Kirkegård,
Annexvej 1B, 7190 Billund.

Eftermiddagen byder på tre stationer:
Grene gamle Kirkegård,
Grene Kirke og Billund Kirke.
Vi skal første høre om Grene Sogns første kirke fra middelalderen. Kirken er nedrevet i 1891, men den lille kirke er markeret inden for det gamle kirkegårdsdige. Derfra går turen til den væsentligt større Grene Kirke, der blev bygget i 1891. Grene Kirke ligger på adressen Kirkevej 1, 7190 Billund. Vi slutter af i Billund Kirke, som er en moderne kirke, beliggende i Billundcentret, Hans Jensensvej 6, 7190 Billund. Centret og kirkesalen er finansieret af Ole Kirk’s Fond og indviet i 1973.

Kulturtur i landskabet ved Storhøj og Skelhøj
Torsdag d. 8. september, kl. 14.00-15.00.
Parkeringspladsen ved Vesterbyvej 47,
Tobøl, 6683 Føvling.

Udendørsforedrag ved arkæolog Martin Egelund Poulsen blandt de monumentale gravhøje fra ældre bronzealder ved
Tobøl og Kongeåen. Hør nærmere om højenes konstruktion og ressourceforbrug, lokalområdets rigdom og kommunikative beliggenhed samt ikke mindst periodens markante monumentalbyggeri i Sydjylland, hvor eliterne demonstrerede magt og indflydelse på tærsklen mellem Skandinavien og kontinentet i den globaliserede bronzealder.

Rundvisning i Skibelund Krat
v. museumsinspektør Christian D. Rasmussen
Torsdag d. 29. september, kl. 14.00-15.00
Skibelund Krat 4, 6600 Vejen, ved P-pladsen.

Skibelund Krat var i 2020 og 2021 midtpunkt for store dele af genforeningsfejringerne. Men hvorfor fik det lille naturskønne område så stor betydning i forbindelse med netop genforeningen? Kom og gå en lærerig tur i det nyistandsatte Skibelund Krat med historiker Christian D. Rasmussen fra Museet på Sønderskov, hør om fortidsminder og mindesten, og lær historien om en lille perle nord for Kongeåen.

Byvandring i Ribe
Torsdag d. 6. oktober, kl. 16.00
Mødested: P-pladsen på Hovedengen for enden
af Sct. Peders Gade, 6760 Ribe.

(Informationstavlen ved siden af toiletbygningen)
Mette Guldberg, der er leder af Ribe Byhistoriske Arkiv, vil tage deltagerne med rundt i byen til nogle af de mindre iøjnefaldende steder, der ikke sædvanligvis bliver fremhævet i turistbrochurerne. Følg med på en anderledes byvandring i Ribe og bliv opmærksom på sammenhænge eller ting, du ikke tidligere har tænkt over – måske
heller ikke selv om du har tilknytning i Ribe.
Påklædning efter vejret.
Turen er ikke for gangbesværede.

Præsentation af Årbog 2022
Torsdag d. 3. november, kl. 16.00
Holsted Lokalhistoriske Arkiv,
Højmarksvej 20, 6670 Holsted.

Holsted Lokalhistoriske Arkiv er vært ved arrangementet, hvor museumsinspektør Christian Ditlev Rasmussen fra Museet på Sønderskov vil præsentere Historisk Samfunds årbog ”Fra Ribe Amt 2022”. Efter kaffen vil deltagerne få lejlighed til at se arkivet, der er flyttet ind i nye lokaler, og stille spørgsmål til arkivets medarbejdere.