Årsprogram 2023

Bryggeribesøg
Onsdag 8. februar kl. 14.00.
Vestervold 18D, 6800 Varde.

Parkering: På modsat side af vejen ved Artillerimuseet.
Warwik Bryghus er et mikrobryggeri i Vestjylland, nærmere bestemt Varde. Byen har tidligere huset bryggerier, men det sidste opgav brygningen af øl for små hundrede år siden. Bryghusets navn ”Warwik” kan spores helt tilbage til 1100-tallet og er byen Vardes oprindelige navn. Bryggeriet startede beskedent, men efter en udbygning i 2020 kan der nu produceres ca. 85.000 liter øl pr. år. Mange af Warwiks øltyper har fået navn efter en historisk person eller en vigtig begivenhed i eller fra Varde. Der brygges øl fra de næsten alkoholfri til de mørke og fyldige, i alt omkring 20 forskellige. Vi kommer til at smage 3 af dem. Der vil være mulighed for at købe øl til anpartshaverpris.
Deltagelse i arrangementet koster kr. 50,-. Tilmelding senest fredag d. 3. februar på histsamf@gmail.com eller tlf. 2274 0826.

Generalforsamling
Onsdag 22. marts kl. 19.30.
Bramming Egnsmuseum,
Pederstræde 4, 6740 Bramming.

Denne gang er vi så heldige at Bramming Egnsmuseum vil lægge rum til den årlige generalforsamling.
Det fine, lille museum har til huse i en bygning, som engang rummede det lokale elværk. Et sted, der emmer af historie!
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Besøg på Vejen Kunstmuseum
Onsdag 19. april
kl. 14.00 – 16.00.
Østergade 4, 6600 Vejen.

Glæd jer til et oplevelsesrigt besøg på Vejen Kunstmuseum,
hvor vi både skal se kunst og høre om billedhuggeren og keramikeren Niels Hansen Jacobsen, som museet oprindeligt blev opført til i 1924, Pippi-tegneren Ingrid Vang Nyman fra Vejen, Malerne Jens Lund og Ejnar Nielsen, Gabriele Jacobsen, Birgit Bjerres trolde samt mange andre spændende kunstnere.
Vejen Kunstmuseum rummer både store skulpturer, malerier, tegninger, møbler, Pippi-land og en enestående keramiksamling. Det meste er i symbolismens tegn og fra omkring begyndelsen
af 1900-tallet. Museet er udvidet med en flot nybygning i 2022, så det nu er
dobbelt så stort. Vores rundviser er museets direktør Teresa Nielsen, som kan fortælle
mange spændende livshistorier om kunstnerne og værkerne.

Knud Lang og stavnsbåndets ophævelse
Torsdag 25. maj kl. 16.00 – 18.00.
Mødested: Parkeringspladsen ved Vilslev Kirke,
Vilslevvej 67, Vilslev 6771 Gredstedbro.

Knud Lang var præst i Vilslev lidt nordvest for Ribe fra 1744-1781, men opnåede
mere end de fleste præster. Han vandt sølv- og guldmedaljer for sine
artikler om forbedring af bøndernes liv og økonomi, og han var stærkt medvirkende
til ophævelse af hoveri, fæste og stavnsbånd i sine sogne.
Denne spændende, og – for de fleste – ret ukendte person bliver præsenteret af
sin nulevende kollega, sognepræst Ole Witte Madsen, der vil fortælle om den fremsynede mand og vise os kirken, hvis altertavle i øvrigt stammer fra Sankt Nikolaj Kirke i Varde.

FLUGT – Særomvisning i Danmarkshistoriens største flygtningelejr
Søndag 11. juni kl. 11.00.
Præstegårdsvej 21, 6840 Oksbøl.

Danmarkshistoriens største flygtningelejr lå i Oksbøl vest for Varde. I 1946
husede den 35.000 tyske flygtninge, der ikke havde mulighed for at vende hjem.
Museet blev åbnet i juni 2022, og museumsinspektør John V. Jensen giver os
beskrivelserne om et liv i en by bag pigtråd med byråd, teater, biograf og skole, om lejrens mennesker, deres problemer, hverdage, glæder og sorger. Vi går rundt i den tidligere flygtningelejrs
område, der også rummer flygtningekirkegården med knap 2000 navne.
Deltagelse i arrangementet koster kr. 150,-.
Tilmelding inden d. 4. juni til Sydvestjysk Folkeuniversitet.

Grindsted og Billund Kirker
Søndag 20. august kl. 13.00 – 16.00.
Vi besøger Grindsted Kirke. En lille middelalderlig kvaderstenskirke, der i 1923 blev voldsomt udvidet under ledelse af arkitekt Harald Lønborg Jensen og betegnet som ”Hedens lille domkirke”.
Kirken er i dag blandt andet også kendt for sin udsmykning ved billedkunstneren Stig Weye.
Billund Kirke er en moderne kirke fra 1973, der indgår som en del af Billundcentret. Kirken er blevet nyrenoveret i forbindelse med 50års jubilæet i foråret 2023.
Vi mødes ved Grindsted kirke kl. 13.00 og kører i egne biler efterfølgende til Billund, hvor vi vil ankomme ca. kl. 14.30. Samkørsel kan arrangeres.
Forhv. museumsinspektør Mogens Hansen vil, bistået af andre
lokale kræfter, fortælle om kirkerne. Der er mulighed for at slutte af med kaffe og kage i Billund.

KULTUR – Tour de Ravnunge
Søndag 24. september kl. 14.00 – ca. 16.00.
Ravunge-Tue, og den slægt han tilhørte, spillede en stor rolle, da Gorm den Gamle skulle danne Danmark. Det fortæller flere jyske runesten, som han rejste for sit eftermæle. Men hvilken rolle spillede han reelt? Var han så vigtig, som runerne fortæller, eller var han bare en dygtig politiker, som formåede at skabe sig
et tungt eftermæle – et mæle som trods alt spiller en stor rolle i nyere forskning i vikingetidens magtlandskaber. Tag med når arkæolog Lars Grundvad fra Museet Sønderskov fortæller om sine teorier og tanker om alt dette. Foredraget foregår i landskabet på stederne, hvor nogle af de mest spændende runesten står.
Turen starter foran Læborg kirke, og fortsætter i bil til P-pladsen foran Bække kirke og afsluttes efter endnu en kortere køretur ved Vejen Kommunes ”mini-Jelling”, Klebæk Høje.
Vi anbefaler samkørsel og tøj passende til dagens udevejr.

Guidet tur rundt i Varde by
Tirsdag 10. oktober kl. 17.00 – 19.00.
Mødested: Torvet i Varde, ved statuen af Frederik den 7.

Så er der mulighed for at komme på byvandring i det historiske Varde. Turen starter på Varde Torv og går herefter til Otto Frellos gavlmalerier, hvor vi hører om Frellos liv og forunderlige kunst. Efterfølgende går vi til den Palludanske Gård med fortællingerne om byens rige handelsliv, købmandsgårdene og bybranden. Turen fortsætter gennem den stemningsfyldte Nikolaj Kirkegade ned til Sct. Nikolaj Kirkeplads for at høre om den nu nedrevne kirke og dens betydning for byen.
Turens varighed er ca. 2 timer. Museumsinspektør Holger Grumme Nielsen er vores guide
igennem byen og aftenen. Påklædning efter vejret. Turen er ikke for gangbesværede.

Præsentation af Årbog 2023
Torsdag 2. november kl. 16.00.
Janderup Lokalhistoriske Arkiv, Nybrovej 32, 6851 Janderup.

Janderup Lokalhistoriske Arkiv er vært ved arrangementet, hvor John V. Jensen, der er museumsinspektør ved Vardemuseerne, vil præsentere Historisk Samfunds årbog ”Fra Ribe Amt 2023”.
Efter kaffen vil deltagerne få lejlighed til at se arkivet, som har til huse i Janderup Sogns Aktivitetshus, og stille spørgsmål til arkivets medarbejdere.