Besættelseshistorier fra Ribe Amt

Besættelsestidshistorier

Besættelsen mærkedes ikke med lige stor tydelighed overalt i Ribe Amt, men alligevel findes der fra hele området særlige erindringer og historier fra besættelsestiden, som er med til at tegne et stykke Danmarkshistorie.
Bogen indeholder 27 artikler fra besættelsestiden med bidrag fra en lang række sogne i Ribe Amt. Den tegner et broget billede af begivenheder og dagligdags levevilkår for befolkningen i stort og småt.

Redigeret af Jørgen Dieckmann Rasmussen og Birgitte Herreborg Thomsen på grundlag af oplæg fra lokalarkiverne.

Udgivet 1998. 79 s. Pris kr. 75.- plus forsendelse. Bestil den på histsamfund@gmail.com