Forfattere og artikler

Agerbæk, Kirsten: Da Ribe ikke fik en kunstsamling. 1975-17.
– : Lidt om Vardes gamle rådhus. 1968-125.

Agerskov, Søren: Lillebæltsbroen og rejsen til Vestjylland. 1995-336.

Alkærsig, Søren og Gudmund Hatt: Spor af agerbrug i de jyske heder. 1931-715.
– : og Marius Kristensen: Stødtone i stednavne. 1931-825.
– : “Frederik Munks Lejr” i Åstrup og voldene i Klelund. 1936-46.
– : Anders Thomsen. 1930-577.
– : Anmeldelser. 1934-71. 1935-705. 1936-142. 1937-135. 1939-189.
– : Askov Højskole. 1929-428.
– : Den ulovlige brændevinsbrænding. 1924-169.
– : Efterskrift (om oldtidsjern i Ribe Amt). 1932-29.
– : En gammel vej. (Læborg-Gredstedbro). 1944-88.
– : En gammel vej mellem Øst-og Vestjylland. 1931-823.
– : En smuglerhistorie fra 1729. 1905-90.
– : En stensti i Vejen Mose. 1939-117.
– : Fra den store smuglertid. 1907-124. 1909-170.
– : Fra Nollund Hede. En beretning om hedeopdyrkning i nutiden. 1931-736.
– : Har Vardehus ligget på samme plads til 1439? 1937-24.
– : Hedernes opdyrkningshistorie. En indledning. 1929-409.
– : Historisk Samfund for Ribe Amt 1902-1927. 1928-1.
– : Indholdsfortegnelse over artiklerne i “Fra Ribe Amt” 1903-27. 1931-833.
– : Jørgen Rasmussen Kirkebjerg og gymnastikken i Ribe Amt. 1930-548.
– : Korte notitser fra Ribe Amt. 1928-190.
– : Kvægpest. 1938-52.
– : Malthøj. 1934-569.
– : Mindeord over J. Richter. 1929-442.
– : Misvækst. Tingsvidner og indberetninger fra Ribe Amt og andre steder. 1931-51.
– : Mærkelige oldtidsrester. 1935-703.
– : Oldtidsjern i kirkegårdsdiger. 1933-341.
– : På jagt efter brændevinstøj. 1903-141.
– : Ribe Amts tidende, m.m. 1930-610.
– : Ribe. (Markedsproblemer 1697 og 1698). 1931-820.
– : Skodborghusmindets afsløring. 1933-380.
– : Smugleriet ved Kongeåen i mands minde. 1911-126.
– : Småting. 1936-147. 1937-127.
– : Sogneskel og udskiftning. 1937-30. 1938-142.
– : Spor af forsvundne landsbyer. 1933-331.
– : Stensamlinger i skovene. 1933-338.
– : Trykte kilder til Ribe Amts historie. 1930-463.
– : Trældiget. 1933-315.
– : Ulvegrave. 1933-376.
– : Undersøgelse af Kærgårds ældre gårdtomt. 1938-107.
– : Urstenalder i Vestjylland. 1937-67.
– : Vore folkevolde med særligt hensyn til Trældiget. 1920-268.
– : Vore kirkegårdsdiger. 1933-378.

Allerslev Jensen, B.: En brevveksling fra krigen 1864 mellem gårdmand Niels Bertel Thomsen og hustru Ane Raskesen af Hessel, Hodde. 1964-1.

Amorsen, J.: Minder fra 1849. 1906-164.

Andersen, Agnes: Oksby gamle mølle. 1962-467.
– : Skibsejer og kaptajn Clemen Nielsen. 1952-140.
– : Roborghus. 1966-435.

Andersen, Aksel: Et landsbydegnepars liv og virke. 1976-217.

Andersen, Ellen: Bondedragten i Ribe Amt i 1800-årene. 1950-399.

Andersen, Ida: Ribe Amts Sygeplejeskole 1958-1986. 1999-45.

Andersen, J.: Christen Krarup, sognepræst til Føvling og Holsted 1847-1876. 1922-604.
– : Fattige tider. Strejflys over dele af Malt Herred i vore bedsteforældres tid. 1923-36. 1924-197.
– : Fattige tider. Strejflys over skoleforholdene i Sydvestjylland i vore bedsteforældres tid. 1929-216.
– : Per Skræppenborgs møde i Holsted. Afskrift af Føvling præstedagbog 1842. 1936-131.

Andersen, Jørgen: Et værtshusdynasti i Esbjerg. 2003-81.

Andersen, Knud: Vardes store arbejdsplads og den tyske værnemagt. 2010-15.
– : Fortællingen om Dagny Olesen, Vardes første sabotør. 2012-73.

Andersen, Niels: Knægt underr kigen. 2011-103.

Andersen, Poul: Et mekanisk geni. 1905-132.

Andersen, Povl: Folkelig retsfølelse. 1903-64.

Andersen, Valdemar: Gørding Herred. Thomas Hillerups optegnelser om Darum Sogn. 1978-199.
– : Af Ribe Hospitals historie. 1982-287.
– : Af Varhos nyere historie. 1963-608.
– : Anmeldelser. 1974-517. 1975-378. 1976-291. 1977-597.
– : Bavne og bavnevagt i Vestjylland o. 1700. 1974-464.
– : Den “mindre landevej” Hjerting-Kolding. Hovedvej 1 omkring 1851. 1978-183.
– : Debberts og hustrus legat i Føvling sogn. 1972-112.
– : En stolestadestrid i Jerne Kirke. 1975-25.
– : Et snapstingsdrama i Eskelund 1677. 1963-529.
– : Gejstlig debat om et degneoffer i 1817. 1965-300.
– : Genstridige Haderslevhus-bønder i Hillerup. 1973-342.
– : Hekse i Lindknud Sogn 1620. 1960-126.
– : Historisk Samfund for Ribe Amt 1902-77. 1977-307.
– : Landevejen Ribe-Tønder 100 år. En besværlig tilblivelse. 1961-290.
– : Landvinding og oldtidsminder. 1973-341.
– : Peder Juel til Hundsbæk. 1950-440.
– : Ribe Hospital omkring 1800. 1961-250.
– : Sydvestjyske veje og broer – lidt vejhistorie. 1966-321.
– : Tre breve fra 1700-tallet. 1984-498.
– : Udskiftningen i Riberhus Amt. 1973-193.

Anderson, William: Ribe Domkirke. Studier over dens bygnings historie i den høj- og senromanske periode. 1929-275.

Andreasen, Andreas Vind: To rømningsmænd fra Værnemagten. 1992-324.

Andreasen, C.: Bidrag til Vester Vedsted Bys og kirkes historie. 1925-309.

Andreasen, J. og Tom Kristensen: Sognehistoriske samlinger. 1948-155.
– : Ho-Oksby Sognes skolefundats. 1946-455.

Andresen, H.: Levnedsberetning fra cancelliråd H. Andersen i Varde. 1952-41.

Appel, Ingeborg: Hans Svejstrup. En Guds og folkets tjener. 1935-617.

Arnfred, J. Th.: Da elektroteknikken kom til Vestjylland. 1973-179.
– : Et forsøg på at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden. 1976-54.
– : Poul la Cour. 1977-524.

Astrup, Magne: Barn i Esbjerg (1914-1926). 1986-509.
– : Esbjerg Aftenseminariums tilblivelse. 1999-33.

Astrup, Tage: Erindringer fra Esbjerg Havn. 1996-3.

Bak, Olaf: Børnehjemmet i Bramming. 1999-19.
– : En nybyggerby og dens borgerforening – noget om Bramming i årene 1895-1916. 1995-381.

Balslev, L.: Ludvig Heibergs breve til Johan Bülow. 1956-41.

Bastholm, J.: Udskiftningen af Roust 1714. 1959-651.

Beck, Musse: Agterskib på afveje – og hvad det kan føre med sig. 1989-394.

Bencard, Mogens, Oscar Harder og Søren Manøe Hansen: Jordfund. 1961-68. 1968-151.
– : Arkæologiske undersøgelser i Ølgod Kirke. 1962-355.
– : Om et middelalderligt knivskaft fra Ribe. 1975-36.
– : Omkring Jørgen Pedersen Rentemesters vindebro over Ribe å. 1964-105.

Bennedsen Hansen, Niels: Et voldsomt uvejr. 1996-37.

Benthien, Susanne: Jacob A. Riis og Ribe. 1996-59.

Bergild, Merete og Jens Jensen: “Nykirkemesteren” – Jens Mortensen og hans træskærerarbejder i jyske kirker omkring midten af 1600-tallet. 1987-31.

Bertelsen, Emmy Kall og Jørgen Wangel: Madammens Mandø-minder. 1990-103.

Bertelsen, Søren: De fire søstre. 1995-345.
– : Journalistliv i Esbjerg omkring 1950. 1996-11.

Birger, Arthur: Den tabte barndom. En lettisk flygtning i Vestjylland. 1995-353.

Birkeland, Sven Arvid: Kong Valdemar og Dronning Sofia. 2005-81.

Bjerg, Kirsten: Centralhotellet – Hotellet på Esbjerg Torv. 2000-269.

Bjerge, Poul: Gustav Stemann.15. sept. 1845 – 27. dec. 1929. 1931-645.
– : Hodde og Tistrup i gamle dage.1915-87.
– : Kristen Madsen i Gammelby. 1921-369.

Bloch Gregersen, Gunnar: Livet i “Søndertoft” omkring 1930. 1998-451.

Bloch, V. og Otto Schmidt: Ribe Borgere 1660 c. 1860. 1928-64. 1929-302.

Borberg, L. P.: En middelalderlig selvejerbondeslægt fra Ribe Amt. 1945-169.

Borch, Sigurd: En 10 års drengs oplevelser af lugte og lyde i Esbjerg 1920. 1992-334.
– : Ung i DSU i 1930’ernes krise- og brydningstid. 1999-23.

Bredmose Simonsen, Johannes: Min far – Niels Chr. Simonsen. 1992-370.
– : Fisk fra havet – til land og by. 1996-88.
– : Drengeliv i Esbjerg 1936-1939. 1993-3.

Brinch, Th.: Erindringer fra Esbjergs barndom. 1951-530.

Broch, Jørgen: Robert Storm Petersen og Centralbiblioteket i Esbjerg. 1987-63.

Bruel, Jens: Klitterne i Ribe Amt. En historisk skildring. 1903-69.

Bruhn, Verner: Anmeldelse. 1977-599.
– : Bomber over Esbjerg. Et 50-års minde. 1989-294.
– : Den første lille tryksag. 2003-99.
– : Den første realskole i Esbjerg. 1983-491.
– : Et våben fra slavekrigens tid. 1979-431.
– : Folk på Tinge – Ribekredsen. 2003-15.
– : Gøgeungen Esbjerg – ny by mellem gamle. 1996-19.
– : H. K. Kristensen-prisen. 1979-435.
– : Mindeord over H. K. Kristensen. 1981-202.
– : Mindeord over Kirsten Agerbæk. 1985-466.
– : Mindeord over Niels Thomsen. 1980-630.
– : Mindeord over P. Friis, J. Å. Christensen og Johan Hvidtfeldt. 1979-441.
– : Mindeord over Svend Mogensen. 1988-245.
– : Mindeord over Valdemar Andersen. 1983-543.
– : Ribe 2. valgkreds. Folketingsvalg 1848-1915. 1977-456.
– : Varde på Tinge. 2001-427.

Bruhn, Vilh. ved F. Elle Jensen: En vinter på Elisalund. 1956-20.

Brus, Johs.: Om den gamle Grene Kirke. 1941-291.

Bruun, Henry: Ribe (Riberhus) Amt 1662-1912. 1912-392.

Bruun, Jørgen: Et gammelt soldaterbrev. 1973-338.

Bruun, Kr.: Drengekår i Vestjylland under landbrugskrisen. 1958-430.

Bruun-Petersen, Jens: Klåbygård-Hviding. En normalsporet mergelbane. 1983-469.

Brønd, Evald: Erindringer om Lydum Mølle og dens beboere. 2004-69.

Buch, Arne Chr.: Fra arbejdet i modstandsbevægelsen i Midtjysk Distrikt. Distrikt Æ. 1970-434.

Busk Jensen, Jens: Anders Madsen, Drostrupgard, Læborg Sogn. 1976-247.
– : Anton Flintholms optegnelser. 1971-121.

Byriel, I. H. : Da de Hjarup gårdmænd lånte. 1910-182.
– : (og H. K. Kristensen): Udskiftningen i Øster Vamdrup. De tidlige udskiftninger. 1946-346.
– : Af Bastrup ejerlavs historie. 1943-665.
– : Ejendomsretten til Søgard Sø. 1943-671.
– : En klage. 1944-132.
– : Fra fæste til selveje. 1908-171.
– : Fra Vamdrup Sogn. 1918-639.
– : Hellig Thøgers Kilde i Endrupskov. 1912-352.
– : Mikkelsgrande i Øster-Vamdrup. 1909-100.
– : Minder fra Foldingbro-egnen i krigen 1848-50. 1912-378.
– : Småtræk fra Vamdrup-Egnen i 1849. 1907-213.
– : Østerbygård. 1941-337.

Carlsen, Dorte Haahr: Da andelsbevægelsen kom. 1979-252.

Carøe, K.: Terkel Eskildsen og hans salver. 1914-629.

Christensen, Chr. N. m.fl.: Hedernes opdyrkningshistorie. 1930-580.

Christensen, Elin Noack: En københavnerpige, der kom til Vestjylland -1920. 1919-429.

Christensen, Erik: Ål-degnen for provsteretten. 1991-265.

Christensen, Flemming: Ribe Boligforening. Rækkehusene på Driost Peders Vej. 2010-63.
– : Børnebespisningen i Ribe og Norgeshjælpen under krigen. 2011-93.
– : Besættelsen. Tyske soldaters afrejse til Østfronten fra Ribe. 2011-97.
– : Pas på! Fjenden kommer (måske). 2012-95.

Christensen, H. P.: Fra arbejdet i modstandsbevægelsen i Midtjysk Distrikt, Grindsted. 1971-601.
– : Bysmeden i Gamst. 1934-565.
– : En gammel stodderkongeinstruks. 1939-157.
– : En menig soldats optegnelser fra krigen 1864. 1941-283.
– : Fiskeriet ved Nymindegab. 1946-410.
– : Nørå Byes vide og vedtægts bog. 1944-113.

Christensen, Keld: Ribe Borgervæbning og Politikorps. 1955-567.

Christensen, Maren Madsdatter: Fra Jyllands brune heder til landet over havet. 2012-125.

Christensen, Olav: En heksesag fra Vester Vedsted omkring 1590. 1966-445.
– : Et oldsagsfund fra Lustrup Mølle. 1960-122.

Christensen, P.: Branden i Varde 1821. 1933-369.

Christiansen, Tage E.: Gunhildkorset og Ribe Domkirke. 1976-135.

Dall, Uwe: ”Tro og Agtsom” – 38 år som landpostbud. 2004-3.
– : Husmandskonen og digterinden Petra Bech Bjerrum i Tanderup. 2006-3.

Dam, N. Jensen: Egnen omkring Kongeåen. Fra ”Frihed” i Malt Sogn til Gredstedbro. Omkring 1900-tallet til efter 1920. 1971-624.
– : Egnen omkring Villebøl i Kalvslund Sogn for godt 100 år siden. 1968-76.

Damm, Kristen m. fl.: Hedernes opdyrkningshistorie. 1930-574.

Deibjerg, K.: Foregangsmanden Jørgen Nielsen, Hesselho. 1966-352.

Dieckmann Rasmussen, Jørgen: Mindeord over Christian Almhede og C. H. Dons Christensen. 1996-110.
– : Mindeord over Jens Kusk. 1994-267.

Dragsbo, Peter: Esbjerg 2 år gammel- et forsøg på en rekonstruktion. 1991-200.
– : Gavl og tårn. Nogle træk i bygningskulturen i og omkring Esbjerg efter 1850. 1978-111.
– : Museerne ser på Ribe Amt. 1986-530.

Ebbesen, Klaus: En spændende bronzealdergrav i Vorbasse. 2004-87.
– : En højgruppe på Askov Mark. Enkeltgravskulturen opstod i Ribe Amt. 2006-73.

Ebbesen, M. A.: Når vider og vedtægter ikke slog til. 1943-627.
– : Af Nørre Grisbæk Bys historie. 1946-464.
– : Da de Seest bymænd skyldtes for ulovligt købmandsskab. 1940-150.
– : Kampdiget og Adelgrøften i Grimstrup Krat. 1941-325.
– : Krigsskadeerstatninger til V. Nykirke Kommune. (Krigen 1864). 1942-529.
– : Om Endrupholms fæstevæsen. 1938-97.
– : Stenderup fællesmark. 1950-425.
– : To smugleraffærer. 1939-107.
– : Udstykning i Ribe Amt gennem 25 år. 1936-90.

Edelberg, Johanne: Tulles Ribe. 1994-161.

Edelberg, Morten: H. K. Kristensen – 80 år den 17. september 1975. 1975-5.
– : Gratulationsliste. 1975-7 .
– : H. K. Kristensen 75 år den 17. sept. 1970. 1970-337 .

Elbæk Jessen, Ludvig: Læreren og foregangsmanden H. M. Løbner. 1951-508.

Elle Jensen, F.: Bidrag til Åstrup Kirkes historie. 1949-170.
– : Biskop H. A. Brorsons synodalmonita. 1942-467.
– : En konfirmationsstrid. 1944-24.
– : Frivillige meninghedsråd i det sydvestlige Jylland. 1955-513. 1957-168.
– : Hr Peder Wibe til Malt-Folding. 1952-27.
– : Hr. Niels Olivarius til Åstrup-Starup. 1946-373.
– : Kirke- og kulturhistoriske småting. 1962-373.
– : Pietismen på Ribeegnen. 1945-223.
– : Præsteskiftet i Vejen 1821. 1954-375.
– : Skolelærer Jens Chr. Sønderbye i Oksby. 1960-69.

Eller, Edvard: Den gamle protokol for ”Sønderjysk Forening for Varde og Omegn”. 1954-409.
– : Fra Ål Sogn. Valgmenigheden og friskolen, særlig i ældre tid. 1961-198.
– : Grundtvigsk ungdomsarbejde i Varde. 1959-578.

Engelbrechtsen, P.: Af John Ricters levnedsbog. Vejen-tiden 1893-1928. 1976-143.
– : Et teglværks historie. 1983-464.

Eriksen, Hans Erik: Dalgas og Grindsteds første engvandingskanaler 1868-1869. 1998-339.

Eskildsen, Carsten: Valdemar Nielsen, den republikanerdegn fra Bryndum. 2008-47.

Fabritius, Albert: Skjoldefrisen i Billum Kirke. 1956-93.

Feilberg, H. F. : Rumlepotten. 1903-122.

Finnerup, Anders: Niels Skovgaard – En kunstner i Kjærgård. 1984-38.

Flensted, Søren: Flystyrtet ved Nordenskov den 15. januar 1942. 2001-383.

Fogtmann, Cathrine: Reskriptsamleren, justitsråd Laurids Fogtmann. 1909-48.

Frandsen, Agner: Jeg Samuel Nicolaus Claudius… et særpræget gravmæle. 1997-276.

Frandsen, Hans: Militair og Feltlivet, således som jeg selv har levet og erfaret det i Aarene 1862, 1863 og 1864. 1994-243.

Frandsen, Johannes Nørregaard: Grimstrup on my mind. 2008-95.
– : Antonius og andre lege. 2009-47.

Frandsen, Lene B.: Hornelund – guld og slagger. 1991-214.
– : Reddet fra ploven – to jernaldergrave fra Mejls. 1999-57.
– : Sig Kapelbanke. 1992-417.

Frandsen, Rigmor: Fra Aftenskole til Voksen Uddannelses Center – VUC Vejen, 1963-1993. 1997-225.

Frank-Christensen, C.: Billeder af Christian Falster. 1929-260.
– : Et 200 års jubilæum. 1929-248.
– : Et gammelt Ribebillede. 1929-243.

Frederiksen, J. Chr.: Den gamle drivervej. 1926-403.
– : Hedeopdyrkning. 1933-371.
– : Jerngruber og gårdtomt i Lintrup. 1936-135.

Frederiksen, Niels: Fra sejl til damp på Fanø. 1977-556.

Frederiksen, Svend: Levealderen i Jylland og på Fyn. 1976-232.

Frifelt, Salomon J.: Et stykke bondevirksomhed gennem et halvt århundrede. 1938-164.
– : Historisk Samfund for Ribe Amt gennem 50 år. 1952-1.
– : Litteratur om Ribe Amt. 1955-652. 1963-639.
– : Mindeord over Anton Schou, Skovlund. 1961-302.
– : Mindeord over Hans Ellekilde. 1966-463.
– : Mindeord over kunstmaleren Niels Holbak. 1954-489.
– : Mindeord over Lærer Jeppe Hejbøl. 1949-304.
– : Mindeord over T. Tobiassen Kragelund. 1958-528.
– : Mindeord over Søren Alkærsig. 1944-134.
– : Mindeord over boghandler H. Nielsen. 1955-646.
– : Feilberg-mindet i Darum. 1940-170.

Friis, P.: Danske historikere (anmeldelse). 1967-623.
– : Grosserer Cornelius Stau. 1962-321.
– : Litteraten Ludvig Murtfeldt. 1965-371.

Friisberg, Claus: Byer og byerhverv i Ribe Amt 1864-1914. 1979-282.
– : Metal i Varde ca. 1890-1914. 1990-78.

Fritz, S.: Varde Torvebrønd, fornyet 1805. 1982-281.

Frydendahl, H. C.: Oldtidsjern i Ribe Amt. 1931-699.

Fuglsang, Ant.: Børnepenge i 1788. 1950-439.
– : En smugleraffære. 1948-106.
– : Fra grænsekontrollen i Struensetiden. 1950-434.
– : Fra Hoveriets sidste åringer. 1948-115.
– : Ti stude. 1950-431.
– : Under brændevinens svøbe. 1948-129.
– : Under ekstraskattens år. 1948-121.
– : Vinkelskriveren Chresten Wæring i Vrøgum. 1947-650.

Fuller, Frank: Nedskudte engelske krigsflyvere. 1976-266.

Fussing, Hans H.: En dansk soldat i trediveårskrigen. 1951-481.

Futtrup, A. M.: Begravelsesskikke i Ribe Amt: Fra varsler til kirkegårdens port. 1994-179.
– : Begravelsesskikke i Ribe Amt: Inden for kirkegårdens port. 1995-396.
– : Begravelsesskikke i Ribe Amt: Sørgebrædtet. 1999-137.
– : Begravelsesskikke i Ribe Amt. 1992-422.

Galster, Kjeld: Biskop Jersin og hans kamp for kirke og evangelium mod sværmerne. 1947-540.
– : Ribe mønt. 1947-587.
– : Stiftsbiblioteket i Ålborg og dets søster i Ribe. 1959-67.

Gammelgaard, Arne: Juletragedien i Oksbøl. 2001-449.

Gammeltoft, Peder: Høllet, et helvedes sted. 2002-73.
– : Stednavne i Vester Horne Herred – En rejse gennem tid. 2001-391.
– : Hvordan finder vi vejen? Stednavne som vejviser til gamle vejforløb. 2004-21.
– : Ribe Stift år 1752. Uddrag fra en tidlig dansk geografibog. 2007-17.

Gedde. O. F.: Rytterfægtningen ved Vorbasse den 29. februar 1864. 1904-139.

Gell, Jonathan: Vintergravning i Vognsbøl. 1955-580.

Godsk Hansen, Johannes: Sydslesvigske børns ferieophold i Ribe Amt. 1999-73.

Godskesen, Sine: En mands og en hustrus oplevelser i krigen 1864. 1907-39.
– : Livet på Fanø i midten af forrige århundrede. 1919-121.

Gomard, C. J.: I optikerlære i Berlin under Besættelsen. 1997-259.

Gorridsen, Verner: Barndom på Esbjerg Havn 1930-48. 2006-87.
– : Besættelsestidsminder på Esbjerg Havn. 2007-47.

Gregersen, P.: Træk af Maltbæk degne- og skolehistorie. 1958-370.

Grinderslev, Niels: Ishockey i Esbjerg i l940erne og 1950erne. 1998-426.

Grove-Stephensen, F. S.: En Sønderhokaper. 1978-178.

Grum Schwensen, Å.: Justitsråd Christen Hansen Clausen. 1949-161.

Grønbæk, H.: Kvong Sogn under 3 års krigen 1848-50. 1944-40.
– : og H.K. Kristensen: Mindeord over sognepræst M.H. Nielsen. 1948-137.

Guldberg, Mette: Jydepotteproduktionens udbredelse i Ribe Amt. 2000-297.

Gundesen, P. M. : Blåmuslingeskrabning. 1948-103.
– : Bærsamling i Eventyrets Land. 1947-641.
– : En aftægtskontrakt. 1940-162.
– : Klitfårene i Ho – Oksby Sogne i ældre tider. 1951-491.
– : Ormegravning i Vadehavet. 1946-362.
– : Ravsamlere. 1954-395.
– : Skælgravning i Vadehavet. 1941-309.

Hald, Carsten Teilman: Et vestjysk herregårdsbibliotek. 1988-228.
– : Henriette Eilschou og de romantiske haver i Ribe. 1983-433.
– : Nordby Præstegård. Et vestjysk interiør fra rokokotiden. 1982-246.
– : Det vigtigste fra Kjærgård. En vestjysk herregårdsauktion 1828. 2004-35.

Hald, Kristian: Gamle skovnavne i Ribe Amt. 1975-97.

Halkjær Kristensen, Poul: Herregårdsmøbler i Varde Museum. 1948-1.

Hansen, Ella: Besættelsestidens hverdag i Skads. 1990-116

Hansen, Georg: Degnen i Ribe Amt i det l5. århundrede. 1944-1.
– : Med ”Valkyrien” til Vestindien 1915-1917. 1974-429.

Hansen, Karl og H. C. Hansen: Slægtsminder og oplevelser. 1952-60.
– : En soldatergrav på Bryndum Kirkegård. 1943-575.
– : Fra Bryndum Sogn. Ældre og nyere minder. 1917-454.
– : Rakkerhuset i Forum. 1923-79.

Hansen, Margrethe, f. Nedenskov: ”Æ lihm-skomagerkuen”. 1970-483.

Hansen, Mogens: En ovnplade fra 1600-tallet, fundet ved Grindsted. 2005-97.
– : Fortuna, lykkens gudinde som kakkelovn. 2007-29.

Hansen, Niels Cl.: Bøndernavne i Ribe Amt. 1933-219.
– : Navnet Varde. 1936-11.
– : Ribe-peblingenes navne. 1934-474.

Hansen, Ole Steen: Da krigen kom til Obbekær. 1983-527.

Hansen,-Karl: To gamle skifter fra Urupgård i Grindsted Sogn. 1925-292.

Hansen, Sten Ivan: Om det middelalderlige stenhus på Ribe Kjærgård. 1988-239.

Hansen, Svend: Brøndum Kirke. 1947-559.
– : Om Brøndum Kirkes sakristi og spir. 1948-60.

Hansen, Thorvald: Udskiftningen i Nørre Urup i Grindsted Sogn. 1956-107.

Hatt, Gudmund: En boplads fra germansk jernalder i Oksbøl. 1948-36.
– : En jernalderbrønd i Torrup. 1952-125.
– : Oldtidsagre i Ribe Amt. 1934-387.

Hedegaard, Olaf: Da Sct. Josephs Hospital i Esbjerg rejstes. 1952-136.

Heilskov, Chr.: En ansøgning om brændevinsbrænding fra 1767. 1928-51.
– : Historisk-topografisk tidsskrifts-index for Ribe Amt. 1921-293. 1930-463.

Hejbøl, Johannes: Af min fader vinterlærer Jeppe Hejbøls personlige erindringer. 1973-292.

Helms, J.: Oplevelser i Ribe under krigen 1864. 1904-1.

Heltoft, Jens: Bidrag til Outrup Sogns skolehistorie. 1927-658.
– : En landsbylærer i Vestjylland for 100 år siden, Leopold Bruun. 1968-142.

Henningsen, Henning: Kirkeskibe i Ribe Amt. 1958-353.

Hermansen, Victor: Antikvarer i det gamle Ribe. 1959-593.
– : Ribes tilstand 1735 og 1743. 1926-462.

Herschend, P.: Småtræk fra Fanø på de store landboreformers tid. 1927-635.

Hildebrandt Hansen, Kim: En landsbyslagter og hans værksted. 1980-599.
– : Hans Pedersen og tømmerstuen. 1984-64.

Hjort-Nielsen, H.: Prokurator Christen Giønge og hans alkoholforbrug. 1926-389.

Husted, Vagn: Studerende på Esbjerg Aftenseminarium 1957-63. 1999-36.
– : Endrup Møllekro. 2003-3.

Hvass, Steen: Jernalderlandsbyerne ved Vorbasse. 1979-357.
– : Udgravningerne i Vorbasse. 1971-345.

Hvidtfeldt, Johan: Dansk, frisisk og tysk i Kær Herred og Tønder Amts marskherreder 1811. 1975-115.
– : En jøde i Ribe 1676. 1937-110.

Høgsbro Østergaard, Knud og Verner Bruhn: Anmeldelser. 1975-380.
– : Arkæologiske undersøgelser i Billum Kirke. 1955-601.
– : Arkæologiske undersøgelser i Fåborg Kirke ved Varde. 1954-454.
– : Bække Kirke og Ravnunge-Tues runesten. 1975-340.
– : De gamle ligbårer. 1954-421.
– : En degns skæbne i Åstrup Sogn i det 18. århundrede. 1985-342.
– : Kapelbanken i Thorstrup Sogn. 1938-17.
– : Mindeord over Ingeborg Appel. 1950-460.
– : Mindestenen over allierede flyvere ved Klelund. 1967-536.
– : Nogle iagttagelser i Kalvslund Kirke under restaureringen 1952-53. 1974-404.
– : Undersøgelser i Åstrup Kirke i forbindelse med restaureringen i 1952. 1953-271.
– : Vore faldne og døde i krigen 1848-49-50 fra Ribe Amt. 1949-228.

Høgsbro Østergård,-A.: Vandfloden i Ribe d. 7. og 8. jan.1839 og d. 10. jan. 1852. 1939-151.

Høier, Helga Elisabeth: Barndomsminder fra Varde i halvfemserne. 1970-447.
– : Fanø. 1973-326.

Høst-Madsen, Mogens: Lidt om digebyggeri. Fra oldtiden til et nyt Ribe-dige. 1976-5.

Høy, Chr.: Handelsmanden, legatstifteren Chr. Vad, Sædding Vadgård. 1921-405.

Høy-Nielsen, Aja: Hjertinghjemmet, et rekonvalesenshjem for Kvinder af den arbejdende og tjenende Klasse, 1924-31. 2004-29.
– : Da københavnerpigerne kom til Hjerting. 2005-47.
– : Kystsanatoriet i Hjerting gennem 90 år. 2006-59.
– : Uden løn og på prøve et år. Ribe Amts første hjemmesygeplejerske. 2007-35.
– : Hilosen fra Spangsberg Sanatorium. 2008-3.
– : Godbidder og sidegevinster. 2009-67.
– : Døden skal have en årsag, også for slægtsforskere. 2010-25.

Høyer, J.B: Fra kvægpestens dage i det 18de århundrede. 1903-138.

Haahr, Kristian: Lidt om Tistrup Stationsbys første indbygger. 1967-604.

Haahr Christiansen, Clara og Kaj Skelmose: Den middelalderlige Knuris Vandmølle i Kvong Sogn. 1965-292.

Ipsen, L. G.: Flygtninge i Holsted og Aastrup. 1988-216.
– : Flygtningekunst. 1990-22.
– : Flygtningelejre i Ribe Amt efter 1945, I. 1984-203.
– : Flygtningelejre i Ribe Amt efter 1945, II. 1985-420.
– : Flygtningelejre i Ribe Amt efter 1945, III. 1986-625.
– : Tirpitzstillingen – før og nu. 1992-354.

Iversen, Bent: Anmeldelse. 1977-600.

Iversen, Hans Marinus og Hans Ellekilde: Folkesagn fra Janderup Sogn 1857. 1957-260.

Iversen, Harald: Ung lærer i Lindknud først i trediverne 1984-183.

Iversen, J.: Andst Kirke og præsten Jonas Jensen Koldingensis. 1942-353.

Iversen, Peter Kr.: Sognedegn Hans Joakim Bornholz i Møgeltønder. En Ribe-drengs testamonium. 1975-131.

Jakobsen, Benny E.: Lydum Mølle. 2012-5.

Jensen, Agnes: Damsmarks og Omegns Mergelselskab. 1996-28.

Jensen, Aksel: Erindringer fra 1939-45. 1995-324.

Jensen C.P.: De baltiske flygtninges tilværelse og barske oplevelser under 2. verdenskrig. 1990-3.
– : og Arne Chr. Buch og H. J. Rohde: Fra arbejdet i modstandsbevægelsen Midtjysk distrikt. 1970-410. 1970-434.

Jensen, Chr. Aksel: Riberhus Slotsbanke. En beskrivelse fra 1835. 1942-494.
– : Syriske glasskår. Et minde om en pilgrimsrejse, fundet på Riberhus voldsted. 1945-243.

Jensen, Claus: Fiskerne vil ikke sidde på skolebænken. 1994-205.

Jensen, Ernst: Kodreng i Hunderup i 1940-erne. 1998-397.
– : Nød lærer nøgen kvinde at spinde. 2009-41.
– : Gedebukken. En erindring fra 1940-erne. 2012-115.

Jensen, Hans: En landsoverretsdom. 1966-447.
– : Hessel Bro og flodens vande. 1905-145.

Jensen, J. K.: Afskrift efter Brørup Sogns liber daticus. 1932-45.
– : Feilbergs indtræden i Brørup. 1932-74.
– : Et par bemærkninger i anledning af H. F. Feilbergs ophold i Brørup. 1932-40.
– : Pastor Heinesen i Brørup. 1939-l33.

Jensen, John: Hellige kilder til (hellig) undren. 2007-3.

Jensen, John V.: Købstadslatin eller nationalromantik. 2008-32.
– : Nymindegabmalerne. Om malerkolonien i Nymindegab 1880-1960. 2011-5.

Jensen, Knud: En fårefold. 1975-141.
– : Folkeminder fra Janderup og Billum Sogne. 1985-366.
– : Jydepotter under gulve i gamle stuehuse. 1962-389.
– : Mursten som gravmonumenter. 1984-73.
– : Om en ”pinsebod” på Hyllerslev Østermark og andre interessante ting fra et gammelt landkort. 1972-67.
– : Solvognen fra Janderup. 1961-296.

Jensen, Maren Birgitte: Villum Balleby Jensen. Lærer ved Dyreby Skole, Henne. 1982-371.

Jensen, Niels: ”Nåwer sjellgrøj rim” (Om H. H. Kristensen). 1972-161.

Jensen, P. Feddersen: Fra Veerst Sogn. Efter sognefoged Jens Jensens optegnelser. 1917-432.
– : Skattenægtelse i provisorietiden. 1984-154.

Jensen,-Ravn: Outrup: Et diplom fra besættelsestiden. 1985-415.
– : Glimt fra Outrup Ungdomsforenings historie. 1981-71.

Jensen, Valdemar Dalgård: Træk fra min mors barndoms- og ungdomstid. 1988-145.

Jensen, Åge: Arkitekt, bygningsinspektør Johannes Magdal Nielsen 1862-1941. 1999-77.

Jepsen, A. Grunnet: Af Varde Bys historie. 1929-265.

Jepsen, Palle Uhd: Vadehavet, en ny nationalpark. 2011-55.

Jespersen, Christian Balslev: Ribe og storken 1899-2005. 2007-63.

Jespersen, L.: Folkesynd og kirkestraf. 1926-419.
– : Svenskerne i Skads Herred 1643-45. 1926-429.

Jespersen, Niels: Dansk vandrerlaug i Esbjerg under Besættelsen. 2005-85.

Jessen, Hans: “En fattig og huusarm Families Datter” – En afgørelse af Vorbasse-Grene fattigkommission i 1807. 1988-155.
– : Et æresskud og dets følger. 1990-32.

Jessen; Ole K.: En noget ualmindelig skolefundats fra Varde Landsogn. 1963-550.

Jessen Hansen, H.: Plovstrup. 1940-30. 1941-117.

Joensen, J. og Karl Johan Joensen: Flugten til Færøerne med E294 Hoyvik. 1997-255.

Johansen, Peder: Fårehyrder på Plovslund Hede. 1956-112.
– : Nogle ældre skikke i Grene menighed. 1964-144.
– : På session. 6l-297.

Jonassen, H.: Natur og mennesker i Vestjylland. 1958-480.

Juhl, Magne: Breve fra Just Knudsen Justesen. 2000-281.
– : En gravsten tegnet af Thorvald Bindesbøll. 1999-63.
– : Et postkort fra 1917. 1996-53.
– : Et spændende skifte efter Margrethe Pedersdatter Crondall. 1996-41.
– : Om en jordemoder i Vilslev og Jernved Sogne. 1993-85.
– : Redningsmedalje til bondesøn fra Vilslev og senere læge i Tømmerby og Bramming. 1994-259.
– : En gravsten i Jernved Kirke. 2003-57.
– : Forsøg på smugleri over Kongeåen Langfredag nat 1771. 2009-19.
– : Hans Hansen Winds dødsfald på det engelske fangeskib Bahama i Cathams Revier i 1812 samt om forholdene hjemme i Gørding. 2011-111.

Juhl, Mogens: Runegravstenen i Føvling gennem 350 år. 1992-392

Junker Nielsen, Dyveke: Kaptajn N. Thøgersen Brinch fortæller. 1944-101.
– : Mænd fra Ho. Lidt om to kaptajner og en regnemester. 1945-298.

Just, Flemming: Den første brugs i Varde. 1981-125.

Jørgensen, Andreas m. fl.: Hedernes opdyrkningshistorie. 1930-584.

Jørgensen, H. G. A.: Tjæreborg Kirke. 1925-219.

Jørgensen, Harald: Danmarks første fattiggård. Et bidrag til Anst og Gjestens historie. 1940-78.

Jørgensen, Inger Marie: ”Den lille maler”, Jørgen Hansen, Esbjerg. 1991-242.

Jørgensen, Jørgen Peter: Conrad Wedels gård bliver til gæstgivergården “Sorgenfri”. 1998-362.

Kappelskov, Evald P.: Fra Fiilsøs udtørring. 1950-453.

Kelstrup, Gudmund: Skibelund. Træk af Skibelundforeningens historie gennem 100 år. 1965-161.

Kjems, Th.: Den fælles bysmedje i Gerndrup. 1955-634.
– : Mettes Pøt og Ølges Krog. 1955-645.

Kjær, Gerda Bolt: Ane Marie Olesdatter. 2005-31.

Kjærgaard, Hans Peter Brasch: Manø i tidligere tid. 1928-153.

Kjærsgaard, Helene: Esbjerg Kvindeforenings Børneparkering. 1995-392.

Klange, Else: Rytterfrisen i Ål Kirke. 1985-330.

Klitgaard, C.: En bryllupsvise fra 1699. 1915-133.
– : En gammel bryllupsvise. 1908-165.

Knudsen, Hans: De vigtigste kilder til Ribe Amts historie i Landsarkivet for Jylland. 1930-447.
– : En indberetning om Malt Herred fra slutningen af det 17. århundrede. 1974-694.
– : Sønden for lands lov og ret. 1917-389.

Koch, L. J.: Ribe Katedralskole 1886-92. 1945-145.

Korsgaard, Otto: Folkeliv i Skanderup Sogn. 1924-107.

Krins, Hubert: En Skeel i Tübingen. 1990-94.

Kristensen, Anders Jul: Erindringer fra Bække Mose. 2006-67.

Kristensen, Birgit Juul: Statskonsulent K. Hansen. En af landbrugets mænd og hans bøger. 2011-73.

Kristensen, H. K.: Albæk og Spangsbjerg møller 1678. 1953-340.
– : Breve til den unge Marius Vibæk fra forældre og søskende i Vestjylland. 1952-110
– : Da Jens Hansen i Skonager måtte købe kongens fred. 1972-153.
– : Da kystboerne ikke leverede dun til Krisian IV og skulle sælge stude til lensmanden. 1966-460.
– : Da præsterne skulle købe præstegårdenes bygninger. 1969-304.
– : Da stormflod væltede Riberhus’ mur og ødelagde sæden i Tanderup. 1960-86.
– : Dansk historisk Fællesforenings årbogspræmie til John Kvist. 1960-131.
– : Da Hulkær møller skulle giftes. 1969-318.
– : De grønsværklædte grave. 1945-322.
– : De Jessenske Relationer 1746. 1982-233.
– : “Den danske Flag” i Amsterdam. 1981-198.
– : Den middelalderlige gravsten ved Andst Kirke. 1942-370.
– : Den mordbrænderdreng fra Borre. 1937-113.
– : Den yngre bronzealder. 1934-550.
– : Dømt til at lege. 1952-153.
– : Efterskrift (Ravsamlere). 1954-395. 1954-405.
– : En bispevisitats og dens eftersmæk. 1953-334.
– : En godsejers studehandler. 1953-256.
– : En unødvendig hjælpeaktion. 1953-336.
– : En bevæget bryllupsnat. 1968-133.
– : En instrumentist i aktion. 1980-623.
– : En vestjysk skippers lastningsbesværligheder i året 1600. 1978-210.
– : Et angreb på Sønderside under Kejserkrigen og angrebets ledere. 1980-561.
– : Efterskrift. Christen Sørensen Daugaard, der brevvekslede med biskop Laub. 1938-53. 1938-66.
– : Efterskrift. Fra Fiilsøs udtørring. 1950-453. 1950-457.
– : Efterskrift (Kampdiget og Adelgrøften i Grimstrup Krat). 1941-325. 1941-334.
– : En almindelig vestjysk herregård ved midten af det 17. århundrede. 1933-346.
– : En begyndende uskik ved dåb af børn, født uden for ægteskab. 1946-489.
– : En dysse på Strandby Kirkevej. 1944-125.
– : En farlig trussel. 1973-337.
– : En fredlysning. 1938-162.
– : En gammel blytækkerslægt. 1966-453.
– : En genstridig rytterbonde i Gunderup. 1943-676.
– : En herredsvide i brug. 1962-474.
– : En hjælp for personalhistorikere.1959-685.
– : En liremands endeligt. 1969-311.
– : En mærkelig oldsag fra Vorbasse. 1960-118.
– : En nyfunden runebrakteat. 1946-487.
– : En scene i Visselbjerg borgerstye 1648. 1981-195.
– : En sikret medgift. 1981-197.
– : En soldaterbog fra Treårskrigen. 1949-215. 1950-340.
– : En træhest til auktion og lidt om landmilitsen. 1962-342.
– : En udmærkelse. 1951-628.
– : En udmærkelse. 1962-491
– : En vide. 1961-299.
– : En Ølgod-kapellan. 1969-316.
– : Et kig i et gammelt bindfoer. 1955-639.
– : Et orfejdebrev fra Ribe. 1973-340.
– : Et par dateringer af digevoldinger. 1934-561.
– : Et par plattenslagere. 1933-367.
– : Et par småting om hr. Jens Rusk. 1956-70.
– : Et par tingsvidner om Wallensteinkrigen. 1962-472.
– : Et præstepar på bålet. 1955-637.
– : Et storslået bjergningsarbejde på Lønne Strand i Kristian IV.s dage. 1951-620.
– : Et strandforhør i Blåvand 1806. 1974-501.
– : Fra konsumtionen i Varde. 1979-409.
– : Fra Vester Nebel Kirke. 1980-499.
– : Fledføring. 1965-282.
– : Foldudbyne1750. 1943-678.
– : Fontehimmel og kirkeværge. 1968-59.
– : Fra dengang man hvervede soldater. 1928-111.
– : Fra Gørding-Malt Herreders tingbøger. 1968-137.
– : Friserbønder og vestjyder. 1960-106.
– : Fængslet på Lunderup. 1971-672.
– : Gamle gadenavne i Varde. 1971-638.
– : Gammel velstand i Puglund. 1972-139.
– : Godsejeren på Nørholm og fæstebonden i Blaksmark. 1969-299.
– : Guldfundet på Lydum Hede. 1938-156.
– : Hekseprocesefterslæt. 1936-123.
– : Hekseprocesser på Vardeegnen. 1929-384. 1930-505. 1932-138.
– : Hemmeligheden og sejerværket m.m. på Riberhus. 1945-252.
– : Hennegård Birk. 1967-607.
– : Helligbrøde i Øster Horne Herred. 1954-385.
– : Historisk Samfunds segl. 1978-195.
– : Historisk Samfunds mærke. 1978-193.
– : Hvornår havde Fil Sø sin største udbredelse? 1939-176.
– : Hørerens løn ved Varde Latinskole. 1966-457.
– : Ildbuk – afgudsalter. 1947-632.
– : Indretningen af Thøger Reenberg Sterms åbne begravelse i Outrup Kirke. 1973-334.
– : Indstrandede lig og skibsvrag. 1972-54.
– : Iver Wind og Varde Jacobi Kirkes store lysekrone. 1970-490.
– : Jørgen Rathlou til Krogsgård og hans bønder. 1941-342.
– : Kalkmalerierne i Lunde Kirke. 1948-134.
– : Kirketyveri i Lunde og tobakshandel i Outrup 1673. 1958-524.
– : Kirstine og Thomas Thomsens (Mølhedes) mindelegat. 1958-537.
– : Kongens hyldning. 1967-613.
– : Kristian IV og diamantsmykket fra Riber Kærgård. 1966-441.
– : Lidt mere vejhistorie. 1966-341.
– : Lidt om biskop Christian Muus. 1965-285.
– : Lidt om simoni i Nørre Nebel og Barfodslægten. 1936-27.
– : Litteratur om Ribe Amt. 1952-187. 1953-342. 1954-501. 1956-135. 1957-343. 1958-540. 1959-680. 1960-152. 1961-304. 1962-481. 1963-629. 1965-310. 1966-47. 1967-615. 1968-155. 1969-321. 1970-503.
– : Lunde Barfred og Lundtang Præstegård. 1930-609.
– : Lydum Kapel og Lydumgårds Forstrog. 1970-497.
– : Lyngbo arv til Historisk Samfund. 1911-679.
– : Middelalderfund i Lunde Kirke. 1939-181.
– : Mindeord over Albert Fabritius. 1977-591.
– : Mindeord over Aug. F. Schmidt. 1965-306.
– : Mindeord over Dyveke Junker Nielsen. 1965-307.
– : Mindeord over H. C. Larsen. 1964-153.
– : Mindeord over Laurids Pedersen. 1966-470.
– : Mindeord over Rasmus Mortensen. 1965-308.
– : Mindeord over Sigurd Kristensen. 1966-470.
– : Mindeord over biskop C. I. Scharling. 1951-624.
– : Mindeord over byarkivar C. N. Termansen. 1939-184.
– : Mindeord over C. Lindberg Nielsen. 1974-514.
– : Mindeord over Carl Klitgaard. 1958-534.
– : Mindeord over Emil Konradi. 1951-621.
– : Mindeord over Gudmund Hatt. 1960-145.
– : Mindeord over H. G. A. Jørgensen. 1942-539.
– : Mindeord over H. N. Skade. 1978-214.
– : Mindeord over H. P. H. Novrup. 1945-324.
– : Mindeord over P. M. Gundesen. 1954-494.
– : Mindeord over H. Øllgaard og Clara Haahr Christiansen. 1969-324.
– : Mindeord over Hans Peter Torbøl. 1950-463.
– : Mindeord over Hugo Matthiessen. 1958-535.
– : Mindeord over I. H. Byriel. 1950-461.
– : Mindeord over Jens Chr. Christensen. Ovnbøl. 1943-679.
– : Mindeord over Kristian la Cour Pedersen. 1948-146.
– : Mindeord over N. M. Kromann. 1960-140.
– : Mindeord over overlærer frk. Johanne Nielsen. 1962-478.
– : Mindeord over P. H. Haahr. 1960-150.
– : Mindeord over redaktør Willemoes. 1955-649.
– : Mindeord over Salomon Frifelt og Christa Heltberg Kvist. 1973-344.
– : Mindeord over seminarieforstander Helge Haar. 1949-307.
– : Mindeord over Torben Klinting. 1940-168.
– : Mindeord over Victor Hermansen.1960-149.
– : Niels Lange som bygherre på Riber Kærgård. 1959-677.
– : Niels Quistgård som forpagter på Nørholm. 1974-510.
– : Nogle træk fra Skast Herred under Carl Gustav krigene. 1980-614.
– : Nogle fund ved Henne Kirke. 1932-212.
– : Nogle fæsteskifter og forhold på ryttergodset. 1950-332.
– : Nogle sager fra ryttergodset.1977-542.
– : Oksby Kirke indviet til Sct. Nicolaj. 1966-444.
– : Om oprindelsen til stednavnene Lunde og Lundager i V. Horne Herred. 1926-440.
– : Ondaften i Farup Sogn. 1963-541.
– : “O skryv får’et”. 1968-93.
– : Plovens historie. 1939-37.
– : Problemer med landsbyvidens overholdelse i det 17.århundrede. 1981-52.
– : Præsten hr. Christen Simonsen Vardes ægteskab. 1962-475.
– : Riber-ret og Talionsprincippet. 1972-150.
– : Ridefogdens arbejde på privat gods i 1700-ta1let. 1973-284.
– : Ridefogeden Peder Byrgesen og Fortuna. 1971-661.
– : Runestenen i Horne, en Hornelund-sten. 1953-337.
– : Sankt Stefan og hestene. 1953-331.
– : Sagefald fra Skast Herred 1623-24. 1963-627.
– : Sankt Gertruds Kilde i Thorstrup. 1938-24.
– : Sct. Birgittes Kirke og Sct. Gertruds Kildekapel i Sig. 1970-495.
– : Skast Herreds Ting, fogeder og skrivere. 1957-212.
– : Skibsfart fra Ribe – Varde-Blåvandshukområdet i gammel tid. 1974-363. 1976-69. 1977-387.
– : “Skuelåpdrekken” og “Tammesgild”. 1973-214.
– : Skørter på hovedet. 1937-122.
– : Sogneskellet mellem V. Vedsted og Ø. Vedsted. 1963-526.
– : Stormfloden 1615. 1963-617.
– : Strandinger 1763-85 på kysten af Varde-Hjerting tolddistrikt. 1980-553.
– : Svinedrifter. 1918-27.
– : Strangismarck i Guldager Sogn. 1947-650.
– : Strenge straffe. 1960-135.
– : Studeudførselen over Ribe 1641. 1974-505.
– : Sørge-tanker. (Af P.Landrup ved A. C. Teilmans død 1790). 1956-119.
– : Snaphaner i Torstenssonkrigen. 1952-148.
– : Thomas Uhre og hans samling. 1954-496.
– : Tiggerbreve og brandvidner. 1946-441.
– : Til Visselbjergs bygningshistorie. 1976-256.
– : Torstensonkrigen 1643-45 og kongetienden af Seem,Vilslev,Hunderup og nogle andre sogne
i Riberhus Len.1979-423.
– : Var der mangler ved muldsærk og ru? 1961-286.
– : Varde galge – og kvindelige tyves straf. 1981-88.
– : Varle Syssels kirkestol. 1940-89. 1941-228.
– : Varde Vandmølle. 1942-510.
– : Vardehus. 1933-133.
– : Vardes yngste sognepræst. 1971-676.
– : Vesteregnens ulve. 1961-599.
– : Vesjyske falkelejer. 1943-672.
– : Åstrup kongetiende. 1972-157.

Kristensen, K.: Mit første indtryk af Askov. 1917-564.

Kristensen, Kr. A.: Livet i Kjelst for 70 år siden. 1950-449.

Kristensen, Laust: Skjoldbjerg. Kartoffeltyskere og hedekolonisering. 2000-195.

Kristensen, Marius: Et middelalderligt signet, fundet ved Læborg. 1908-178.
– : Bebyggelsesnavne fra ældre tid i Ribe Amt. 1935-519.
– : Fra Ribe og omegn på Christian Falsters tid.1921-441.
– : Grænser og grænseveje: 1920-279.
– : H.F. Feilberg. 1932-35.
– : Indsamlingen til Nationalfonden i Ribe Amt. (Resultatet) 1921-679.
– : Ribe Amts runeindskrifter. 1931-623.

Kristensen, Sigurd: En skolefundats for Darum og dens gennemførelse. 1966-416.
– : Hoverikontrakt for Lunderup. 1940-1.
– : Om aftægtskontrakter og aftægtsfolk belyst gennem kontrakter fra Ribe Amt. 1965-241.
– : Øster Horne Herreds skolefundatser.1942-374.

Kristensen, Terkel: Om sommerfededrift. 1984-231.

Krogh, Knud J.: Arkæologiske undersøgelser i Nørre Nebel Kirke. 1957-293.
– : Gyldent alter, glasmalerier og andre fund i Malt Kirkes kor. 1971-513.

Kromann, N. M.: Af en Fanøskippers skibsjournal 1809. 1930-566.
– : Af jordemodervæsenets historie i Ribe Amt. 1929-420.
– : Af Varde Vejrmølles historie. 1943-616.
– : Fattigmandens snaps. 1948-81.
– : Fortegnelse over artikler af lokalhistorisk-topografisk art i lokale blade i Ribe Amt. 1930-468. 1931-817. 1933-356. 1941-348.
– : Færgerierne over Ribe Amts åer. 1939-78.
– : Kaperkaptajn af Fanø Gregers Peder Carstensens kup i 1809. 1928-60.
– : Lidt skibsfarts historie. 1938-152.
– : Rettelser og tilføjelser. 1931-621.
– : Varde Sønderbro gennem næsten 400 år. 1946-337.

Krummes, Karl: Høbjærgningen i Filsø gennem tiderne. 1978-155.
– : Fiskeriet i Filsø. 1916-247.
– : Nogle oplysninger om beliggenheden af gamle nedlagte teglovne og om maltkøller på Nr. Nebelegnen.1914-488.

Kusk, Jens: “Æ Buendgoer” i Tjæreborg – en opmåling af en gammel gård. 1980-539.
– : Af en landsbyhåndværkers optegnelser. 1990-109.
– : Historie på Lydbånd. 1990-100.
– : Hvad er søjer eller søjkål? 1967-614.
– : Smede og stenhuggere i Tjæreborg. 1994-247.

Kvist, John: Iver Mogensen, Kragelund, Bække. 1930-576.
– : “Professoren” og hans slægt. 1957-179.
– : Aug. F. Schmidt, “Gesten Sogn” (anmeldelse). 1956-135.
– : En hjemsøgt degn i Lejrskov. 1964-l48.
– : En middelalderlig kælder i Veerst By. 1953-312.
– : Et præstedrab i Veerst. 1950-444.
– : Fra Koldinghus Vildtbanes 3. beridt. 1969-227.
– : Fra tingbøgerne i Anst, Malt og Gørding Herreder. 1966-393.
– : Hekseprocesser i Anst Herred. 1950-447.
– : Mindeord over Henrik Larsen. 1956-132.
– : Nedskudte engelske krigsflyvere ved Plovslund. 1968-105.
– : Skovboerne og træhungeren i Vardeegnen. 1968-15.
– : Skovtyveri i Røj Skov i ritmester Jens Kaas’ tid. 1967-575.
– : Skovtyverier i Andst Herred i årene 1707-1709. 1962-428.
– : Smuglerhistorier fra Andst Herred 1715-1719. 1963-559.
– : Træk af Vandmøllernes historie.Vester Vamdrup, Seest og Rolles Møller. 1963-620.
– : Trælborg i Veerst Skov. 1949-213.
– : Ulvejagt. Lidt om den præmierede enkeltmands ulvejagt. 1967-590.
– : Vorbassedrengene.1975-151.

Kaae, Bue: Nogle præstebiografier fra Brøndum-Vester Nebel Sogne i det 18. årh. m.m. 1980-527.
– : Ripensiske studenter i København i slutningen af det 16. århundrede. 1978-44.
– : Den ustyrlige ladefoged på Vissselbjerg. 1954-354.
– : Frederik Munk til Krogsgård. 1960-1. 1961-161.
– : Føj for pokker. Træk fra Ribe i det 16.arhundrede. En sædeskildring. 1975-163.
– : Hans Munk til Visselbjerg. 1953-207.
– : Lov og ret i Skast Herred i det 17. århundrede. 1982-315.
– : Lønnepræsten Jens Hansen Rusk. 1956-62.
– : Mag. Rasmus Heidtmann, ærkedegn i Ribe og Slesvig. 1971-548.
– : Ribe Bispekrønike i kildekritisk belysning, sat i relation til den kirkelige og politiske udvikling i Danmark og Europa. 1977-489.
– : Studenter fra Ribe i Leipzig og Wittenberg i det 16. århundrede. 1970-339.

la Cour Pedersen, Georgia: Skibelund og dets mindesmærker. 1904-113.

la Cour Pedersen, K.: Dr. Marius Kristensen i taknemligt minde. 1942-535.
– : Efterskrift. (Om postvæsenet i Vejen Sogn). 1942-441, 452.

Ladewig Petersen, E.: 1600-tals bønder i Skadst Herred. 1999-125.
– : Ribe-regionen 1560-1660. 1982-341.

Lampe, Jens: Urmagere og ure fra Ribe. 1976-201.

Larsen, Evald: Noget om nogle af Varde Skovbogades gamle gårde, som måtte forsvinde. 1978-126.
– : Omkring Frimurergård og Frimurerhave i Varde. 1981-101.

Larsen, Hans Jørgen L.: Mindeord over Frode Sørensen.1994-266.
– : Mindeord over Knud Høgsbro Østergaard. 1988-246.
– : Årbogens forside. 1989-291.
– : Årbogens nye udseende. 1987-3.

Larsen, Henrik: Bebyggelsen og opdyrkningen i Andst Herred. 1938-1.
– : Fællesskabet i Ribe Amt i det l7. århundrede. 1930-475.
– : Storgårde og storgods i Ribe Amt: 1934-515.

Laugesen, Inge Nybro: Barndomserindringer fra Sneum. 2006-39.
– : Sneum Å og vadestedet ved Nybro. 2009-5.
– : Familien Mogensens Ford fra 1929. 2009-60.

Lauridsen, Jens M.: Bendix Madsen. 1943-551.

Lauridsen, John T.: “Klatterup” -erindringer fra et arbejderkvarter i Esbjerg i 1950’ere. 2000-233.
– : Omkring “Gendarmen”. En kommunist i periferien. 1993-37.
– : På Tobakken i Esbjerg i et kvart århundrede. 2002-51.
– : Sømand langt fra Esbjerg. 1994-234.
– : Teglværksliv i Esbjerg i 1890’erne. 2001-461.

Lauridsen, Laurids: En daglejers hjem og dets skæbne. 1978-165.
– : Erindringsbilleder, I. 1990-14.
– : Erindringsbilleder, II. 1991-170.
– : Erindringsbilleder, III. 1992-342.
– : Erindringsbilleder, IV. 1993-75.

Lauritsen, John T.: På Tobakken i Esbjerg i et kvart århundrede. Fabriksarbejde. 2002-51.

Lerche Nielsen, Michael: Runestenen i Horne og spørgsmålet om stenens oprindelige placering. 2001-441.

Liljefalk, Axel: Kampen ved Egstrup og Vrannerul den 23de april 1849. 1910-3.

Lind, Johs.: Begravede i Vorbasse fra 1755 til 1813: 1988-160.
– : Razzia i Grindsted Dal. 1989-326.

Lindberg Nielsen, Carl: Christian Carl Brorson. 1934-99.
– : Dateringen af Vardes første købsstadsprivilegier. 1933-230.
– : En gammel røverhistorie. 1950-431.
– : En notits om Frederik Liitzow til Visselbjerg. 1954-483.
– : En solvogn fra Janderup? 1947-639.
– : Et forarbejde til Pontoppidans Danske Atlas 1943-660.
– : Hvor lå Vardehus? En historisk-topografisk undersøgelse. 1936-18.
– : Hvornår blev Vardehus ødelagt? 1930-543.
– : Løven i Varde Bys våben. 1950-387.
– : Til messe i Ribe for 450 år siden. 1959-545.
– : Traps “Danmark” En imødegåelse om Vardehus. 1966-386.
– : Varde Hospital. 1939-61.
– : Vestjyllands historiker. Rådstuearkivar Oluf Nielsen. 1931-650.

Lindbæk, Jannik: Fra Sønder Farup og Ribe i forrige århundrede. 1968-1.

Lindbæk, Johannes: Et vildt skud af slægten Vedel. 1914-773.

Lindegaard, M. C.: Cornelius Appels ordination i Askov 30. juli 1874. 1937-72.

Lindegaard, Olav C.: Vejen Præetegård, det tabte paradis. 2004-77.

Lindskov, Chr.: Erindringer fra Lille Anst. 1913-510.

Lindstrøm, Anders Ture: Landbruget og strejken i Esbjerg maj-juni 1925. 1985-408.

Lorentsen, Mogens: Toldergården i Foldingbro. 2000-305.

Lukman, N.: Korstolene i Ribes kirker. 1944-74.

Lund, Hans: En præsteslægt fra Ål og dens forbindelse med to berømte slægter. 1947-620.
– : Hvorfra fik Ribe Amt sine præster først i den 17. århundrede? 1946-385.

Lund Hansen, Hans: Nogle undersøgelser over forhold i Skanderup Sogn. 1969-177.

Lundbye, J. T.: Studier over vejenes udvikling i Vardesyssel i oldtiden. 1923-52.

Lundtofte, Henrik: Gestapochef i Esbjerg. 2006-23.

Lyne, Olaf: De kæmpede mod tuberkulosen og sejrede. 2010-5.

Løbner Jørgensen, Margrethe: Et blad af Sønderskov Mølles historie. 1922-618.

Løgstrup Bjerg, Peder: Om læselyst og biblioteksbetjening i det tidligere Varde Landsogn. 1997-173.

Lønneth, S.M.: En skolestrid i Vester Herred 1768. 1953-267.
– : En vestjysk kriminalhistorie. 1940-55.

Madsen, Chr.:En plantningsmand og hedeopdyrker. 1938-137.
– : Morten Mortensen, Hodde. 1930-580.
– : Niels Møller 1829 – 19l4 – 1929. 1930-611.

Madsen, Eli og H. K. Kristensen: En hustomt fra jernalderen. 1939-162.
– : Wiidebref og oprettede Wedtægt over Aal mersh og samptlige lodtagne 1736. 1939-123.

Madsen, Frands: Trange tider. 1983-488.

Madsen, Herman: For hundrede år siden. 1928-44.

Madsen, J.: Jested og Hillerup. Et tidsbillede fra Vilslev Sogn fra før 1864. 1909-3.
– : Kærgård. 1908-71.
– : Vilslev i det nittende århundrede. 1905-27.
– : Fra Jerne og Skads Sogne. 1910-55.
– : Janderup og Billum Sogne. 1911-25.
– : Magister Maturin Castensen. 1906-51.
– : Sneum og Tjæreborg Sogne. 1913-413.

Madsen, Johannes: Bedstemors begravelse. 1996-34.

Madsen, Per Kristian: En senmiddelalderlig klukflaske fra Ribe Domkirke. 1988-174.
– : Også små gryder… – et fund fra Sdr. Farup ved Ribe. 1986-544.

Madsen, Thorvald: Fra biskop H. A. Brorsons visitatser i Ribeegnen. 1922-566.

Manøe Hansen, Søren: Om bjærgningsretten til Skallingen. 1979-311.
– : Den sporløse jernbane. Sdr. Omme-Ølgod-Lunde Banen. 1988-199.
– : Dødemandsbjerge. 1981-177.
– : Egekistebeskatningen i Ribe Amt l721. 1984-129.
– : Ekstraskatteudskrivningen i l743-44 for Ho-Oksby, Henne-Lønne Sogne. 1984-43.
– : En fanøkaptajn og hans hustru. 1972-102.
– : Klokkeskatter i Ribe Amt 1526-29 og 1601. 1984-165.
– : Kopskatteudskrivningen i Ho -Oksby Sogne 1718. 1977-538.
– : Køge-borgmesterens ligsten i Ål Kirke. 1974-473.
– : Lærer Kristen Jensen i Strellev. En landsbylærer og hans forhold. 1975-106.
– : Lærerige år. 1999-40.
– : Mindeord over A. Christian Andersen. 1991-271.
– : Mindeord over John K. Kvist. 1991-272.
– : Salget af øen Langli 1913. 1989-357.
– : Skibsfører Anders Bertelsen Hansen af Fanø. 2002-43.
– : Erindringer, Christian Gravesen. 2003-41.
– : Et besøg i Aastrup Præstegård. 2003-61.
– : En gårdbrand i Roust. 2005-11.
– : H.C. Andersen og Ølgod Præstegård. 2008-27.

Martinsen, Jørn: Da der blev skrevet kirkehistorie på Fanø. 1997-246.

Mathiasen, Ejnar: Skibet i Vorbasse Kirke.1972-131.
– : og Leif Ipsen: Flygtningelejren i Fitting. 1991-227.
– : IndreMission i Vorbasse. 1987-49.

Mathiasen, Kathrine: Erindringer fra et liv i Ribe Amt og Amerika. 1984-171.

Mellerup, Hildegard: Jul under Anden Verdenskrig. 2000-313.
– : Oksbøllejren – barselsstue for Sonnenberg-ideen. 1999-3.

Michelsen, Peter: En stammebåd fra Fiil Sø: 1951-581.

Mikkelsen, Hans og Søren Mulvad: Lidt om Obbekjær Sogn og Vesterenge. 1998-375.

Mikkelsen, Michael: Et par træk af Mandø præstehistorie. 1915-213.
– : Knud Lang, sognepræst til Vilslev og Hunderup. 1912-266.

Mikkelsen, Viggo: Malt- og køllehuse i Janderup Sogn. 2009-76.

Mikkelsen-Tønning, S.: Eneboeren Peder Martin Skjælhøje. 1926-449.

Mogensen, Svend: 30 år som årbogsredaktør, en H. K. Kristensen-bibliografi . 1968-163.
– : J.K. Jensens minder i uddrag. 1967-481.
– : Mindeord over E. M. Edelberg. 1977-590.
– : Mindeord over Hans Lund. 1969-321.

Moltke, Erik: Hvad er meningen med en meningsløs brakteatindsknft? 1943-545.

Moos, P.: Vester Vamdrup Vandmølle. 1961-281.

Mortensen, Rasmus: Oldtidsjern i Ribe Amt. 1931-667. 1932-1. 1933-235.

Mulvad, Søren: Warmingfamilien og Mandø. 1841-1844. 1980-574.
– : Faurlund, – en husmandskoloni fra 1788. 1988-223.
– : Grandegilde. 1992-410.
– : Ligbærerlauget i Ribe. 2000-215.
– : Natmandens endeligt. 1991-185.
– : Opgang og nedgang på Mølby Mølle. 1985-362.
– : Seem Sogn. 1986-643.
– : Hvem trak bukserne af Johannes? 2003-77.
– : Skomagerpolka på toppede brosten. 2005-37.
– : Birkedommerens livlige Elizabeth. 2006-55.
– : Den sidste offentlige henrettelse i Ribe. 2008-9.
– : Dronning Bengerd. 2009-10.
– : Om telegrafstationen i Ribe. 2010-71.
– : FDF i Ribe i 50 år. 2011-69.
– : Der var en gang et legat. 2011-119.
– : Legatstifteren Therkel Jørgensen. 2011-123.
– : Sygehuse i Ribe indtil 1874. 2012-29.

Mølgaard, C. N.: Minder fra Verdenskrigen. Om forliste søfolk fra Nordby, Fanø. 1927-515.

Mølgaard, Gunnar: Fattigforsørgelse i Sdr. Omme 1804-1850. 2002-81.

Møller Christensen, J.: Galtho i Tistrup Sogn som herregård. 1970-488.

Møller, John M.: Uddrag af et 150årigt håndskrift om den jyske hede. 1909-25.

Mørup, Poul Erik: Lægelig runemagi i 700-tallets Ribe. 1989-408.
– : Malt-stenen, en alfabetisk indskrift fra tidlig vikingetid. 1993-114.

Nielsen, Ahlmann: Træk fra Jerne Skoles historie. 2005-55.

Nielsen, Ane Marie og redaktionen: En ligtale over en dansk soldat,død i preussisk krigsfangenskab i 1864. 1989-404.
– : Stine Fuglebjergs historie. 1992-407.

Nielsen, Flemming: Foreningsarkiver og foreningshistorie. 1985-442.

Nielsen, Harald: Kirkestævne. 1980-558.

Nielsen, Henning: Bennedsen – købmand og sognerådsformand. 1999-99.
– : Fattiggård og Asyl i Lunde. 2000-259.

Nielsen, Ib : Oksbøllejren – Eventyrets land. 1994-221.

Nielsen, J. K.: Degnen Jens Kierckebye i Grindsted og hans proces om småredselen. 1933-271.
– : Fra Grindsted Hede. 1931-720.
– : Småfiskeriet i gamle dage.1933-305.

Nielsen, Jens Chr.: Esbjerg Seminarium – kort fortalt. 1999-31.

Nielsen, Johanne: Livet på Mandø i forrige århundrede. 1947-497.

Nielsen, M. H.: De kongerigske enklaver. 1922-485.
– : Fattiggårde i Ribe Amt. 1934-406.
– : Vestjyske skoleforhold i det attende århundrede. 1909-136.

Nielsen, N. S.: En efterårsstorm. 1919-l08.
– : Træk af livet Ho-Oxby i ældre dage, dog væsentligst fra Oxby og Blåvand. 1916-305.

Nielsen, Niels Kayser: Jord eller blæk? Et kulturhistorisk portræt. 2012-99.

Nielsen, Simon: Minder fra svundne dage. 1905-138.

Nissen, J. og Hans Simon Hansen: Sognefoged Anders Kristian Hansen i Gesten. 1904-150.
– : Fra den indbyrdes undervisnings dage. 1903-147.
– : Degnen Oluf Hansen Lind i Vamdrup og den evangelisk-kristelige salmebog. 1905-69.
– : Om fastsættelse af en præsteenkepension i Skanderup 1794. 1909-32.
– : Om Oplivelse af den historiske Sans (foredrag 10. febr.1902). 1977-330.
– : Om oplivelse af historisk sans. 1903-6.
– : Om fattigvæsenet i Brørup og Lindknud Sogne i det 18.århundrede. 1905-153.

Nordmann, V.: De geologiske forhold langs Kongeådalen. 1935-597.

Novrup, H.P.H.: Af pastor N. L. Feilbergs erindringer og sognepræst T. Huulegaards afskedsprædiken i Bryndum – Vester Nebel 1799. 1938-69.
– : Alslev og Hostrup kirker. 1917-487. 1918-679.
– : Alslev Sogn. 1920-193.
– : Anmeldelse. 1935-709.
– : Da Roesthøje blev udskiftet i 1725. 1932-191.
– : En landsby fra den nyere tid. 1932-180.
– : Engslætten i Marskegnene. 1936-115.
– : Erindringer fra Treårskrigen af N. L. Feilberg. 1939-15.
– : Et blad af den jyske hedes opdyrkningshistorie. 1930-587.
– : Fattigvæsenet i ældre tid. 1931-760.
– : Fra Slavekrigens dage. 1912-372.
– : Hans Pedersen i Novrup. Et livsbillede fra Esbjerg-egnens fortid. 1906-136.
– : Høleer fra Kvie. 1915-123.
– : Orten Hede. 1931-742.
– : Præster og herremænd. 1916-336.
– : Om skolevæsnet i Alslev Sogn. 1928-119.
– : Småfiskeriet i gamle dage. 1933-278.
– : Spredte træk fra Varde-egnen i Krigsårene 1848-50. 1914-676.
– : Stormen den 23. og 24. november 1928. 1929-428.
– : Tarvelige skoler. 1935-695.
– : Varde Langhede. 1931-751.

Novrup, Leo: Fund af sjældent stenalder-lerkar i Gesten Sogn. 1958-518.
– : Stensat barnegrav. 1956-117.
– : Undersøgte, overpløjede gravhøje fra Ribe Amt. 1960-108.

Nyland, Nick: Epidemihuset på Bavnehøj – Esbjergs første sygehus. 1991-163.

Nørgård, A: “Livserindringer”. 1980-584.

Nørgaard, Ellen: Esbjerg Skolevæsen 1905-1914, en detailundersøgelse. 1980-467.

Olesen, Niels og Søren Sørensen: En Handelsmand fortæller. 1963-581.

Olesen, Tage: Hvor der er vilje, er der vej. 1970-475.

Olsen. J.: En hekseproces i Varde på Christian V’s tid. 1907-71.
– : Hvorledes Varde Enge kom under Lunderup. 1909-94.
– : Jydepotterne. 1903-36.
– : Nogle bemærkninger angående det ældste Varde med slot og syssel. 1910-91.
– : Oksby gamle kirke og kirkegårde. 1905-118.
– : Præsten Niels Andersen Svansø. 1912-297.
– : To strandinger på Jyllands vestkyst.1912-251.
– : Kong Frederik d. VI’s rejse i Jylland, særlig i Ribe Amt, 1828. 1906-33.
– : Salt og stivelsesindustri i Vardeegnen i forrige århundrede. 1905-15.

Olsen, Olaf: Nogle tanker i anledning af Ribes uventet høje alder. 1975-225.

Overgaard, J. C.: Ladelund landbrugs- og mælkeriskole. 1935-666.

Ovnbøl, Anker: De første ti Aars Børn på Aandssvageanstalten i Ribe. 1990-68.

Oxlund, Chr.: Tørvegravning i Bække Mose under anden Verdenskrig. 2009-55.

Paludan, Anna Margrethe: Ribe Byes forenede Klubselskab ca. 1800-1840. 1989-388.

Pedersen, Laurids: Salget af stamhuset Nørholms fæstegods: 1861 -79 samt fideikommiskapitalens anbringelse. 1874-1917. 1956-1.

Pedersen, Mary: Hedens pionerer. Et kulturbillede fra Kvie Hede. 1916-374.

Pedersen, N. P. Hansen: Lærer Jens Kierckebye i Sædding. 1933-268.

Pedersen, Olga (og Anne Marie Riber): Sine i Stauskjær og hendes søn Store Hans. 2001-419.
– : Cæcilie Catrine Nissen – en fattig kvindes kår i 1800-tallet. 1984-9.
– : Et elværks historie. Glejbjerg Elektricitetsværk gennem 48 år. 1986-587.
– : Fra et sognearkivs første år. 1983-513.
– : Hip hurra, det er min fødselsdag. 1991-190.
– : Tyve og landstrygere. 1901-471.
– : Vestjyske vinterlærere, årgang 1886. 1989-342.
– : En hyrdedrengs erindringer. 2005-73.
– : Aastrup Kro. 2005-109.
– : Aastrup Sogn i besættelsesårene 1940-45. 2007-81.
– : Afholdsklogen ”Støt os vel” i Bramming. 2008-75.
– : Poesibøger, barndommens yndige små hilsner. 2010-51.

Pedersen, P.K.: Erindringer. 1989-365.
– : Lidt af Darum Sogns historie. 1923-61.
– : Minder fra Darum Sogn. 1908-108.

Pentz, Peter: En oldsamler Christen Sørensen Billum. 1994-226.

Petersen, Grethe Carlslund: Landsbystyre og fællesskab i det 18. århundrede – belyst gennem vider og vedtægter. 1987-84.

Petersen, Halvor: Thomas Bune. Den engelske slagter, som lærte danskerne at lave bacon. 1984-107.

Petersen, N.P. Hansen: Lærer Jens Kirckebye i Sædding. 1933-268.

Petersen, P.J.: Ribe Kjærgårds bygningshistorrie. 1945-279.

Plougstrup, Hans Peder: Min første plads som nykonfimeret. 1971-69.

Post, Camilla: På gengroede stier mellem dansk og tysk. En slægtshistorie fra Vester Vedsted og Hvidding. 2010-35.

Poulsen, Holger: Et brudstykke af Fanøs historie i første tredjedel af det 19. århundrede. 1914-764.
– : Kordegn og lærer Thomas Chr. Schmidt i Nordby på Fanø. 1913-619.
– : Nordby på Fanø i gamle dage. 1916-380.
– : Præsterne på Fanø efter Reformationen. 1915-192.

Poulsen, Olav: Der var en have. 1999-93.

Poulsen, Svend Mose: Mergelgravningen i Årre og omegn. 2011-33.

Poulsen-Hansen, Kamma Marie: Loft, en bebyggelse fra 1100-årene til i dag. 2010-79.

Prange, Knud: Nissen flytter med. 2002-3.
– : og 8 våbener fra Aal Kirke. 1975-259.
– : Min ven Verner Bruhn 1928-2007. 2009-73.
– : Almue i Vestjylland, og dog. 2012-45.

Præstegaard, Roll: Thudeslægten fra Vilslev i Arizona. 2004-47.

Præstholm, Henrik: Vandrerhjemmet Solfang, Henne Strand. 2005-3.

Paaske, P.C.: Det hesselmedske landalmuebibliotek. 1950-374.

Qvesel, Poul: Skoleforhold i Nørre Nebel under den tyske besættelse 1940-45. 1986-601.

Rambusch, Sigurd: Hvem modarbejdede loven om anlæg af Esbjerg Havn? 1955-527.
– : Udvidelsen af Esbjerg Havn 1905-1909. 1967-527.

Rasmussen, Jens Hedegård: Glimt fra Darum i 1800tallet. 1989-362.

Rasmussen, Lars: Holsted-Vorbasse-Bindeballe Jernbane. 1981-3.

Ravnholt, A.: Udskiftningen i Nr. Nebel Sogn. 1940-140.

Redaktionen: Foldingbrogård (billedtekst). 1973-118.
– : Føvling Kirke (billedtekst). 1974-362.
– : H. K. Kristensens forfatterskab – en bibliografi. 1975-362.
– : Kvong Præstegård (billedtekst). 1972-2.
– : Læborgstenen (billedtekst). 1976-4.

Riber, Karl: Dagvognen Hjerting-Esbjerg. 1951-569.

Riber, Torsten: Selskabet Børnenes Vel i Esbjerg. 1983-451.

Riber Jensen, Finn: De tyske gravflytninger 1958-1968. 1999-105.

Richter, J.: Af Vejen-Læborg pastorats ældre præstehistorie. 1909-118.
– : Bygmester Peder Holdensen. 1915-108.
– : Et par gamle mindetavler i Ølgod Kirke. 1903-124.
– : Historisk Samfund for Ribe Amts mærke. 1912-405.
– : Jægermesteren på Kjærgård. 1927-603.
– : Urolige majdage (1864) i Anst Herred. 1904-169

Riisager, Karen og Jørgen Hansen: Folkebogsamlingen for Varde og Omegn gennem 100 år. 1971-39.

Rindel, Per Ole: Motorvejen – et tværsnit gennem oldtiden. 1993-18.

Rockstroh, K.C.: Nogle aktstykker vedrørende svenskekrigen 1657-60. 1943-607.

Rohde, H.J.: Modstandsbevægelsen i Ølgod og omegn. 1971-615.

Rohde, I.T.: Biskop Tønne Bloch som feltpræst. 1924-161.

Rosendahl, Poul B.H.: Kristian Appel og Grænseefterskolen i Holsted. 1998-379.

Rosenkilde, J: Skovfogedstedet ved Estrup. 1972-145.

Rosenkjær, J.: Emil Christian Hansen. 1920-238.

Rosenstand, K. H.: Provinsens ældste museum. Den antikvariske Samling i Ribe. 1955-557.

Rosenvinge, Marie: Uddrag af ”Copie-bog for Ribe Hospital”, påbegyndt 1825. 1924-143.

Ruus, Poul: Om de tyske flygtninge i Oksbøllejren. 1964-77.

Rübner-Petersen, Elisabeth: Fra en svunden tid. 1963-597.

Rødsgård, Agnete: Agerbæk Børnehaves oprettelse 1970 – den første børnehave i Helle Kommune.
1997-215.

Schantz, Viggo: Vagtværnet i Varde. 1993-62.

Schiörring, C.: Præsten Jens Schjørring i Hodde. 1911-1.

Schlanbusch, H.: Begrebet herlighed efter dansk ret. 1931-1.
– : Bemærkninger til et citat af Tacitus. 1958-522.
– : Dommerfuldmægtig i Varde. 1978-3.
– : Herlighed i Alslev Sogn. 1938-148.
– : Politifuldmægtig i Varde. 1979-235.
– : Vide for Maade By af Jerne Sogn. 1978-212.

Schmidt, Aug. F.: Fra Fåborg Sogn. Af Iver Kr. Frederiksens optegnelser. 1936-73.
– : Kirkearkæologen Jacob Helms. 1936-55.
– : ”Eventyrets Land”. 1927-586.
– : A.C. Riis-Lowson. Brørup Højskoles første forstander. 1937-88.
– : Ambrosius Stub i Ribe. 1754-1758. 1931-786.
– : Brørup-Lindknud Brandvedtægt. 1955-549.
– : David Grønlund. 1939-1.
– : De druknede jyder. En kommentar til ”Genboerne”. 1938-150.
– : Efterslæt om Trældiget. 1924-216.
– : En tjenestekarls levnedløb. 1956-48.
– : Et blad af vore bierhvervs historie. 1922-583.
– : Folkeminder i Ribe Amt. 1930-560.
– : Fra den gamle landsby. 1932-195.
– : Fra Lejrskov Sogn. 1929-197.
– : Fra Seest Sogn. 1948-90.
– : Galgen ved Hvolbøl. 1940-156.
– : Hellige kilder i Ribe Amt. 1926-377.
– : Husmand Christen Sørensen Daugaard, der brevvekslede med biskop Laub. 1938-53.
– : J.F. Kinch og hans arbejder vedrørende Ribe By og Ribe Amt. 1934-484.
– : John Møller. Slavs Herreds historiker. 1941-161.
– : Lambert Hansens breve til H.F. Feilberg 1958-403.
– : Lautrupperne til Estrup. 1950-321.
– : Lærer Jens Kierckebye og hans lokalhistoriske arbejder. 1933-256.
– : Om herredsfoged Jep Thomsen og Noesgård. 1925-264.
– : Om Trældiget. 1923-82.
– : P.S. Vig. 1941-247.
– : Præsterne Galthen. 1944-49.
– : Sagn og tro knyttet til stene i Ribe Amt. 1928-8.
– : Stednavne i Skanderup Sogn. 1923-1.
– : Stiftsprovst P. N. Frost. 1942-399.
– : To gamle Ribe-historikere 1953-193.

Schmidt, Ingrid: Den barske virkelighed. 1999-117.

Schmidt-Andersen, J.: Et brev fra Sønderhoe den 4de Martz 1853. 1974-480.

Schousboe-Jensen, G.: C.F.Junghans og hans optegnelser 1793-1829. 1907-93. 1908-119. 1909-63.

Schrøder, Fr.: Askov Højskole rodfæstet i Kongeå-egnens åndsliv. 1935-635.

Schrøder, Ludvig: Peder Palladius. 1903-21.

Schøller, F. C. G.: Aktstykker og skrivelser. Wiener-freden af 30. oktober 1864. 1904-31.

Sestoft, C. J. P.O.: Om postvæsenet i Vejen Sogn. 1942-44.

Simonsen, Johannes Bredmose: Esbjerg Havn og fynske grundtvigianere. 2005-21.

Skautrup, P.: Af Ditlev Hansen Guldsmeds håndskrift. 1927-643.
– : Jørgen Blochs dialektordliste fra 1807. 1975-271.

Skov, Friis Legardt: Erindringer fra Vejen Realskole. 1979-392.
– : Gamst ca. 1900. 1978-110.
– : Erindringsglimt fra en barndom omkring 1900. 1981-31.

Skov, Hans: Mette Kagekone – en tragisk skæbne fra Læborg Sogn. 1994-155.
– : Ribe, storkenes by. 1992-382.

Skov, Sigvard Preben: Anders Sørensen Vedels Ribebeskrivelse. 1937-98.

Skovgaard-Petersen, Vagn: Undervejs til ”Oplivelse af den historiske Sans”. 1972-323.

Skovmand, Roar: Den folkelige bølge. 1975-281.
– : Et tusindarigt kvindesmykke fundet i Vorbasse. 1944-123.
– : Vesteregnens skattefund. 1943-639.

Sonne, Hjalmer: Karlsgårdeværkets udvidelse 1941-45, et energi- og arbejdsløshedsprojekt. 1981-155.
– : Træk at mit liv og virke på stadsingeniørens kontor i Esbjerg 1942-1988. 1998-407.

Spangsberg, L.: De gamle gravsten på Jerne Kirkegård. 1922-634.

Sponneck, F. W.: Stiftamtmand i Ribe Marios Sabinns Wilhelm Greve Sponneek under første slesvigske krig. 1916-221.

Stampe, Jacob: Efterretning om Strandinger. 1926-494.

Stavnager, Knud Erik: Fætrene Jens Jørgensen Wind, Legater. 1984-26.

Stegmann, Meta: Mit ophold på Esbjerg Arbejderhøjskole sommeren 1919. 1982-387.

Stehmann: En soldaterbog fra 1868. 1903-569.
– : 1864. Breve fra stiftamtmand Nielsen. 1910-117.
– : Fra Frederik VI´s tid. 1912-366.
– : Fredning af gamle vejspor. 1922-599.
– : Historisk Samfund for Ribe Amt. 1903-1.
– : Ribe i stiftamtmand Moltkes tid. 1907-157.
– : På Askov 1902. 1903-165.
– : Spansk og fransk indkvartering i Ribe 1808. 1908-30.
– : Stiftamtmand H. C. Nielsen. Personlige erindringer fra krigsårene 1848-49-50. 1912-219.
– : Stormfloderne på Ribe Amts vestkyst. 1914-698.
– : Biskop Viktor Kristian Hjort. Et tidsbillede fra trængselsårene 1919-1. 1920-141. 1921-319.
– : Fra Randerup Kirke. 1922-598.
– : I Ribe 1814. 1922-552.
– : Mandø. Nogle minder. 1939-143.
– : Minder fra biskop Hertz’s tid. 1906-1. 1907-38. 1910-22. 1911-74. 1912-318. 1913-462.
1921-433.

Stemann, J. D.: Det lithauiske Uhlanregiments indkvartering i Ribe 1814. 1914-737.
– : Kosakkerne i Ribe 1814. 1913-533.
– : Ribe i april 1848. 1915-1.
– : Stiftamtmand grev Sponnecks tilfangetagelse i Ribe. 1911-325

Stendevad. Randi Marie: Lægeboligen i Grindsted. 1984-45.

Stiesdal, Hans: Riber Ulvs borg. 1956-98.
– : Ure i Ribe Domkirke. 1975-290.

Strange Nielsen, A.: Af en islændings dagbog. 1960-48.
– : Lokalhistorie. Et menneskeligt behov. 1975-26.

Struwe, Kamma: Et embedsmandshjem i Varde 1854–1880. 2004-55.

Strøm, Henning: Kommunalreformen i Ribe Amt. 1970. 1991-253.

Sundbo, Arne: Af Varde og Hjertings historie. 1917-524. 1918-573. 1919-65.
– : Fra Ansager, Grindsted og Grene Sogne. 1959-556.
– : Til Jerne Sogns historie. 1914-642. 1915-40.

Swane, Jørgen: Ribe. 1931-820.

Søgaard, Helge: Lidt om møllerne i Ribe Oldemoder. 1975-307.
– : Ribe bispekrønike. 1973-260.
– : Sorte Plov og Erik Emune. 1957-145.

Søndergaard, Steffen M.: ”Bjerget” i Askov. 1989-384.
– : Markering af 100-året for bygmester Peder Holden Hansens død. 1986-666.
– : Poul la Cours forsøgsmølle og mølleforsøgene i Askov. Møllehistorie. 2002-35.
– : Salen på Sønderskov. 1988-169.

Sørensen, A.: En betrængt barber. 1940-118.
– : Gørding. Malt og Skads Herreders Tinghus. 1947-628.
– : Udskiftningen i Grindsted Hejnsvig. 1942-454.

Sørensen, Ejvind: Dannebrogsridder på bare fødder. 2000-227
– : Elias Hansen. skovløber ved Ribe Plantage. 1998-422.
– : Om Tjæreborg. 1995-379.
– : Omkring Sneum-Tjæreborg Fattighus i hundrede år. 1993-70.
– : De byggede riget. 2003-35.
– : Tjæreborgpræsten. 2005-61.

Sørensen, Frode: ”Mens som barn på landet jeg var hjemme”. 1988-184.
– : Bønder i Borre 1870-1914 et tidsbillede fra Ål Sogn. 1987-5.
– : En gammel brandkasse og dens samtid. 1981-55.
– : En vestjysk friskole og dens forhistorie. 1986-554.
– : Erindringsbilleder og eftertanker. 1989-304.
– : Foranderligheder efter anden Verdenskrig. 1992-311.
– : Før og efter 1940 – som jeg husker det. 1990-37.
– : Udviklingen – Så vidt jeg husker. 1991-216.

Sørensen, Guttorm: En spansk hest og dens afkom i Sdr. Farup. 1914-771.

Sørensen, H.H.: Fra Jerne Sogn. 1925-218.
– : Udejerengen. 1918-112.

Sørensen, Henrik: Forpagtningskontrakt for Jernved Præstegard. 1897. 1985-353.

Sørensen, T. M.: En Gudenå-boplads ved Ribe Å. 1955-625.

Tang Kristensen, Evald: En lille stump præstehistorie. 1926-400.
– : Et Orfejdebrev fra Ribe 1530. 1910-191.

Tang-Pedersen, Noe: Lektor Parmo Carl Tang Petersens erindringer. 1972-3.

Teilman Hald, Carsten Michael: Breve fra Vilslev Præstegard. 2002-15.
– : Herredsskriver Gr. M. Friis’s biografi. 1962-445.
– : Jeppe Stavn. En vestjysk herregårdskunstner og hans samtid. 1975-62.
– : Stiftamtmand Henrik Christian Nielsen, Ribe. 1970-384.
– : Wenzel Rothkirchs portrætter. 1972-86.

Termansen, C. N.: Indskrifter på gamle bygninger i Ribe. 1918-650.
– : St. Klemens Kirke i Ribe. 1905-1.

Termansen, Jens Theodor: Nogle optegnelser om Slægten Termansen fra Vejen Mølle. 1969-267.

Tholle, Johannes: Haver og havebrug i Ribe Amt i gamle dage. 1927-543.

Thomsen, Jens Sigurd: En landsbysmed. 1992-327.

Thomsen, Lars Ulrik: Rosendahl, en ildsjæl i fangenskab. 2006-79.

Thomsen, Merethe Bo: Da Ribe Jernstøberi flyttede østpå. 2011-41.

Thomsen, Niels.: Hvad tankgravene kan afsløre. 1946-43.
– : Kirkerne som sømærker. 1948-22.
– : Chr. Håkonson: Erindringer. 1979-326.
– : En grav fra jættestuetid i Skovbølling. 1956-84.
– : En naturfredning i Guldager. 1950-421.
– : En stenalders enkeltgrav i Jerne Sogn. 1953-318.
– : Jernalderens brolagte stalde. 1961-266.
– : Oldtidspløjespor i Gjesing. 1955-592.
– : Omkring en kinesisk tekop. 1953-14.
– : Smykkefund fra et undergået land. 1954-430.
– : Sydvestjyske ildbukke. 1951-601.

Thomsen. Thomas: Præsteliv i Vestjylland for hundrede år siden. 1932-78.

Thorvildsen, Knud: En hustomt fra romersk jernalder. 1949-204.

Thrane. Harald: Købmand P. J. Kjær i Kjelst. (1776-1803). 1983-446.

Thuesen. Hans og Ejvind Christensen: Og sandet dæmpedes. 1952-96.

Thøgersen, Niels (og J. Andersen): Pastor J. P. Jørgensen. 1953-239.
– : Hedernes opdyrkningshistorie. Fra Lindknud Sogn. 1930-594.
– : Gårdejer. dannebrogsmand Simon Nielsen. Hovborg, Lindknud Sogn. 1932-112.

Tobiasen Kragelund, T. (og Niels Møller): Nogle vestjyske markeder. 1945-266.
– : (og H. Øllgaard): Om Stampe- og benmøller. 1954-439.
– : Den gamle smed fortæller. 1952-130.
– : Arbejdsvognen. 1940-18.
– : Asmus Jæger. 1940-65.
– : Bygmester Peder Højer. 1948-71.
– : De nyttige sten og et par af deres mestre. 1949-183.
– : Foregangsmanden Ebbe J. Ebbesen, Sønderskov Mølle. 1957-333.
– : Fra den gamle bondegård. 1943-594.
– : Fra Hunderup Sogn om uld, kartning, spinding og farvning. 1942-414.
– : Fuglefangst med net. 1953-229.
– : Gamle fiskeredskaber. 1946-403.
– : Kalkdekorationer og maling med blod. 1946-47.
– : Landsbymaleren Jens Nielsen Kokkenborg. 1951-595.
– : Leen. 1944-61.
– : Livet som kræmmer. 1938-120.
– : Mudderskøjter. 1947-648.
– : Musikerslægten Forup. 1955-540.
– : Nogle skamler. 1955-631.
– : Peder Jakobi Nielsen. 1941-255.
– : Plov og pløjning. 1939-43.
– : Sælhunde- og marsvinefangst. 1954-353.
– : Træsko. 1941-263.
– : Vildtfangst med krog og snare. 1950-361.
– : Østersfiskeri. 1947-644.

Torbøl, Hans: Hedens opdyrkning 1941-275.
– : Hundrede år. 1935-690.
– : Nørre Nebel Kirke. 1929-357.
– : Pastor Rasmus Hansen Ravn. 1929-429.
– : Peder Poulsen, Vittarp. 1940-160.

Toubøl, V.: Brobygning over Kongeåen for ca. 120 år siden. 1972-149.

Troelsen, Svend B.: Mett Lasses – den rige enke i Okholm. 1998-417.
– : V. Vedsted bys gårde i slutningen af 1600-tallet. 1957-247.
– : V. Vedsted i oldtid og middelalder. 1963-501.
– : Vester Vedsted under stormfloders hærgen. 1960-94.

Truelsen, Truels: Udflyttergårdene i Hjortlund. 1951-615.

Tubæk Naamansen, Arne: Kirkebro og ti høje fra yngre stenalder. 1996-73.
– : Kirkebro. En landsby fra midten af første årtusinde. 1995-369.

Tuxen. Poul: Folkevandring i Holsted-Brørup-Vejen 1870-1911. 1993-92.

Tygesen, Sven E: Fattiggarden i Vorbasse. 1997-182.
– : Godt klaret Marie. Personalhistorie. 2002-65.
– : Mit Forsamlingshus i Føvling. 2003-65.
– : En ny gammel bog. Historiske oplysninger om Slaugs Herred. 2007-43.

Tyrrestrup, Hans: Under orgelbruset. 2009-34.

Tønsberg, Jeppe: Gravkors af støbejern. 1981-91.

Tørnsø, Kim: Vestjysk folkemagi i 15-1600 tallet. 1987-19.

Uhd, N. H.: Et århundredes fremskridt. Den økonomiske udvikling i Ølgod og Ansager Sogne 1800-1903. 1906-113.

Vad, Finn Krageskov: Amtsrådet – 150 år og under heftig diskussion. 2001-238.
– : Ribe Amts våben. 1991-250.

Vebæk, Christen Leif: En dysse i Sydvestjylland. 1945-310.
– : Et sjældent offerfund fra stenalderen i en mose i Vester Nebel. 1943-657.
– : Vestjyllands ældste stenalderboplads. 1940-127.

Vedsø, Mogens: Den arkæologiske undersøgelse af Sct. Nicolai Kirke i Varde. 1985-293.

Vejlager, Jo: Et par træk af himmelbrevenes historie. 1934-555.
– : Genforeningsmindesmærkerne i Ribe Amt. 1928-29.

Vestergaard. Kr. Larsen: Nissum-kræmmere. 1912-387.

Vestergaard, Poul: Vardes sidste rettersted. 2000-309.

Vig, P. S.: Mormoner fra Ribe Amt. 1918-607.
– : Peder Vig i Fitting. Nogle optegnelser om min fædrene slægt og Vorbasse Sogn i gamle dage. 1915-137.

Villadsen, Holger: En boplads fra den senere jernal­der. 1933-361.

Voss, Olfert: Bækkemonumentet – en skibssætning fra vikingetid. 1959-660.
– : Et interessant gravfund fra yngre romersk jernal­der i Gesten Sogn. 1956-73.
Weill, Stine: Christian Jiirgensens Thomsens rejse til Vestjylland i sommeren 1863. 1993-107.

Wium Olesen. Niels: Glædestimer og frimandskår. Befrielsessommeren i Esbjerg. 1995-299.

Worsøe, Hans H.: Journalsystemer i Ribe Amtsarkiv. En forbrugervejledning. 1975-325.

Wulff, Hans: Esbjerg, min barndoms by. 1964-123.

Øllgaard, H.: Skafttapøksen brugt som kile. 1943-674.
– : En »Skæggemand« som redningsmand. 1963-625.
– : En mursten. 1954-485.
– : Et totusindårigt vandingssted i Ølgod. 1956-116.
– : Fra Assenbæk og Skærbæk Stampemøller. 1954-448.
– : Mosefund af spyd og økse. 1950-432.
– : Oldtidslevninger i Ølgod Sogn. 1936-1.
– : Årer og både. 1953-328.
– : Anders Sørensen Vedels mindesmærke i Ribe. 1903-51.
– : Faldne og døde fra Sydvestjylland under kampe­ne for Sønderjylland i 1848-50 og 1864. 1909-104.

Østergaard, Hans Henrik. Erindringer fra Thorstrup Præstegård 1907-1914. 2001-363.

Østergaard, Jes Peter. U-både og slagskibe ved Vestkysten november 1916. 2012.-83.

Østergaard. K. V. ved Olga Pedersen: De hellige kil­der. 1990-58.

Aalling, Ivar og H. K. Kristensen: Køllehuse og nogle småforeninger. 1970-461.

Aastrup, H. J.: Et soldaterbrev fra 1864. 1944-120.

Fundatsen for H. K. Kristensen-prisen. 1979-437.