Fra Kommis til Museumsleder

Fra kommis

Søren Manøes erindringer. 30 år med Vestjyllands historie.

Søren Manøe blev født i 1934 i landsbyen Sig nørdøst for Varde. Efter 5 års skolegang i Sig fortsatte han i mellemskolen på Esbjerg Statsskole og forlod skolen i 1951 med en realeksamen.
Søren Manøe kom efterfølgende i lære som kommis og efter afsluttede læreår, blev han ansat som kommis i Guldager Brugsforening i 1957. Blev så i 1959 optaget på Esbjerg Aftenseminarium og læste til lærer om aftenen, samtidig med han underviste 33 timer om ugen på skolen i Hoven. Efter endt uddannelse ansat som lærer ved skolen i Grønfelt. Ifølge et af de lokale skolekommissionsmedlemmer var anættelsesbetingelserne, at man ikke var missions og at man kunne spille kort.
Søren Manøes store historiske interesse og talent for formidling gjore ham vel næsten selvskrevet som leder af Ølgod Museum. I en lang årrække har han udført et stort arbejde på museet, i Historisk Samfund for Ribe Amt og på det lokalhistoriske område iøvrigt her i Ribe Amt.

Udgivet 1994. 97 s. Pris Kr. 25.- plus forsendelse. Bestil den på histsamfund@gmail.com