Kjære Broder

Kjære Broder

Breve fra husmand Therkel Kristensen 1866-1918.
Fra 1866 og et halvt århundrede frem skrev Terkel Kristensen (1847-1921), Vrenderup ved Varde, en lang række breve, især til broderen Niels, der havde fødegården i Oksbøl.
Terkel Kristensen var en dygtig landbruger og deltog aktivt i husmandssagen. Desuden kom hans evner til udfoldelse i foreningsliv og offentlige hverv. Han beretter i brevene om bestyrelsesarbejdet i en række andelsforetagender og om hvervet som sognerådsformand og amtsrådsmedlem. Desuden indeholder brevene en bred skildring af dagliglivet på husmandsstedet.

Udgivet ved Flemming Just.
Udgivet 1982. 188 s. Pris kr. 50,- plus forsendelse. Bestil den på histsamfund@gmail.com