Lebel – Mårtensen

Lebel, Valdemar, kunstmaler. 2011-15f, 29.
Led, Poul, (c.1900), tømrer. 1908-100.
Leem, Kristen, (c.1591), student, Ribe. 1978-64.
Leerbech, (c.1848), løjtnant. 1910-6.
Legardt, Anders, (c.1910), Vejen. 1981-44ff.
Legardt, Dorthea, (1909), Vejen?. 1979-393.
Legardt, Jørgen, (c.1900), Vejen?. 1981-44.
Legardt, Mette, (1890), Bække, Gamst. 1981-31.
Legarth, Jørgen. 2006-73ff.
Legaard, Børge, (1992), tækkemand, Varming, Seem Sg. 1992-410.
Legaard, Martin, (1945), hmd. 1970-418.
Lehman, Christian, sekretær, Ribe. 1929-310.
Lehmann, Peter Martin Orla, (1810-1870), indenrigsminister. Kbh. 1912-236.
Leierschou, Peder Nielsen, (1680), pr., Malt-Folding Sg. 1969-308.
Lem Smith, Johannes, (1789-1849), assessor, Kbh. 1976-197.
Lembce, (1861), gdr., Jægum, Janderup Sg. 1981-59.
Lembcke, Edvard, (1815-1897), digter, Haderslev. 1965-198.
Lemvig, Anders Jensen, (1538-1603), professor, Kbh. 1978-67.
Lendrop, (1880), bgm., Varde. 1952-50.
Lendrop, (1880), byfoged, Varde. 1978-131.
Lendrop, Christian Ludvig, (1880), byfoged, Varde. 1981-104.
lensmand, Riberhus. 1971-558, 593. 1975-173.
Lentz, Julius, (d.1767), tolder, Ribe. 1929-310.
Leo den 10. pave, Rom. 1975-165.
Lerche-Thomsen, Frits, (1944), finérhandler, Ribe. 1995-329.
Lerche, Anders, (c.1700), Vamdrup. 1969-245.
Lercke, Chr. J., (c.1775), bonde, Øster Vamdrup. 1946-357.
Lervad, Anders, Husflidskolen, Askov. Se Anders Andersen.
Lesberg, Corfitz, (1755), skovrider, Andst hrd. 1969-231.
Leschly, Frederikke Dorthea, (d.1889), g.m. Andreas Teilman. 1927-626.
Leth, (1771), major, Ribe. 1929-310.
Leth, (1958), lærer, Esbjerg Seminarium. 1999-43.
Leth, Andreas, (1881), Middelfart. 1965-180.
Leth, Matthias, (1704-1783), oberst. 1924-164.
Leth, Niels, (1694), etatsråd, kirkeejer, Alslev. 1917-498.
Letters, Thomas, (1767), kaptajn, Newcastle. 1980-555.
Leuenhagen, (1870), arbejdsmand, Esbjerg. 1991-212.
Leunbach, Henrik Christian, (1870), pr., Alslev-Hostrup. 1918-701.
Leveth, (1866), jernstøber, Kolding. 1991-204.
Levetzau, stiftamtmand, Ribe (1768-1781). 2012-30f.
Levetzau, Theodor, (c.1775), stiftamtmand, kammerjunker, Ribe. 1909-53. 1912-402. 1929-310. 1938-40. 1942-461. 1947-650. 1948-112. 1953-270. 1996-45.
Lichtenberg, Gerhard Hansen de, (1746), etatsråd, Engelsholm. 1942-394. 1975-78. 1976-36. 1980-500. 1992-330.
Lie, Johannes, forfatter. 2003-100.
Lieb, (c.1900), madam, Nørre Vosborg. 1972-43.
Liebum, Christian, (1891), hmd., Kragelund. 1927-575.
Lifberg, Niels, (1870), tømrer, Esbjerg. 1991-212.
Liisberg, Niels, (1785), kapellan, Ribe. 1929-311.
Liljegren, Johannes G., (1789-1837), svensk runolog. 1992-397.
Lilleballe, Gregers Pedersen, (c.1642), sagfører, Kolding. 1907-78.
Lillelund, (1874), pr., Frørslev. 1937-73.
Lillienskjold, Elisabeth Louise Sophie, (1873), præstekone, Alslev-Hostrup. 1918-706.
Lillienskjold, kaptajn. 1948-280.
Limbech, Johan, (14.årh.), Rømø. 1953-229.
Limbek, Claus, (1368), drost, Varde. 1917-531. 1949-395.
Limbek, Hans, (d.1350), adelsmand, Trøjborg. 1915-46. 1922-492.
Limbek, Hennike, (1368), foged, Varde. 1949-396.
Limbek, Hennike, (c.1450), lensmand, Ribe. 1910-95, 110. 1918-596.
Limbek, Hennike, (d.1404), adelsmand. 1915-46.
Limbæk, Hennike, (1392), godsejer, Læborg. 1934-527.
Limbæk, Klaus, (1407), godsejer, Trøjborg. 1922-492.
Lime, Gjertrud og Susanne, (1700), Ribe. 1929-310.
Lime, Morten Madsen, (1606), rådmand, Ribe. 1982-304.
Lime, Morten Pedersen, (1677), pr., Lindknud Sg. 1929-310. 1963-536. 1969-310.
Lime, Peder Mortensen, (c.1605-53), pr., Føvling Sg. 1992-393.
Lime, Peter Mortensen, (1676), pr., Brørup Sg. 1968-133ff.
Lincoln, Abraham, præsident, U.S.A. 1972-110.
Lind, Andreas. 2004-7.
Lind, Bertel Lauridsen, (d.1694), Ribe. 1929-310.
Lind, Cathinka, (c.1880), apotekerdatter, Ribe. 1968-45.
Lind, Egmont, konservator. 1955-610.
Lind, grosserer, Bramming. 2008-83.
Lind, Jacob Hansen, (1825-1849), Vorbasse. 1948-265.
Lind, Julius, (c.1880), Ribe. 1968-37.
Lind, Jørgen, (1992), arkitekt, lokalarkivar, Sønderho. 1992-425.
Lind, Kaj, (1894), lærer, Eskelund. 1967-499.
Lind, Karen, (1817), g.m. Niels Hjort, biskopsøn, Ribe. 1921-323.
Lind, konservator. 1954-474.
Lind, Nathalie, (1965), politiker. 2001-437, 439. 2003-26ff.
Lind, Oluf Hansen, (c.1824), degn, Hjarup. 1905-74ff. 1918-648.
Lindahl, Fritze, (1980), inspektør, Nationalmuseet. 1980-512.
Lindbach, (1870), kasserer, Esbjerg. 1978-15. 1991-211.
Lindberg Nielsen, Carl, (1930), Varde Bys historiker. 1952-17. 1971-638ff. 1974-514ff. 1978-147.
Lindberg, (1845), sgf., Jernved. 1938-87.
Lindberg, (1880), teglværksejer, Vejen. 1983-464.
Lindberg, Anna Elise (179?-1868). 2012-48.
Lindberg, Anna Elise, (1771), g.m. Clemen Nielsen, Ribe. 1929-321.
Lindberg, Anna Magdalene (f.1794). 2012-46.
Lindberg, Christine, (1923), enke, Varde. 1978-147.
Lindberg, Elise, lærer, forfatter (1832-1913). 2012-48, 51.
Lindberg, Jacob Kristian, (1797-1857), bibeloversætter, præstesøn, Ribe. 1904-115ff. 1918-656. 1921-320. 1929-311. 1942-405. 1965-169. 1973-278. 1984-61. 2012-48.
Lindberg, Jakob Kristian, nationalbankdirektør (1873-1932). 2012-48, 51.
Lindberg, Niels Nielsen. 2005-101.
Lindberg, Niels, (1759), pr., Jernved, hører, Ribe. 1907-172. 1929-310.
Lindberg, Niels, professor (1904-1971). 2012-48, 51.
Lindberg, Niels, præst, Ribe (1829-1886). 2012-48, 51.
Lindberg, Niels, Ribe. 1918-656,
Lindberg, Petrine (f.1798). 2012-48.
Lindberg, Ruben, (1944), mekaniker, Askov. 1995-329.
Lindberg, Susanne, cykelrytter (1871-1934). 2012-48, 52.
Lindblad, O. forfatter. 2003-100.
Lindbæk, Jakob, (c.1880), pr., Ribe Domkirke. 1968-26.
Lindbæk, Jannik Sørensen, gdr. 2010-37.
Lindbæk, Jannik, (1862-1909), højskolemand, Sønder Farup, Vester Vedsted Sg. 1968-1ff.
Lindbæk, Johannes, (1883), Ribe. 1972-45.
Lindbæk, Peder Andreas Borrig, gdr., Sdr. Farup. 2010-36f.
Linde, (1851), kaptajn, ingeniørkorpset. 1978-186.
Lindegaard, Anna Katrine. 2004-79.
Lindegaard, Carsten. 2004-79.
Lindegaard, Johannes. 2004-79.
Lindegaard, M.C., (1948), biskop, Ribe. 1952-25.
Lindegaard, Morten Christian. 2004-77ff.
Lindegaard, P., (d.1923), Grimstrup. 1994-200.
Lindemann, (1943), general. 1970-414.
Lindemark, Erik, (1982), Vejen. 1997-236.
Lindenham, (1785), koloniinspektør. 2000-207.
Lindenov, Anders, (1630), adelsmand. 1980-564.
Lindenov, Hans, (1590), landsdommer, Ørslev. 1960-9.
Lindenov, Klavs Johansen, (1513), mølleejer, Vester Vamdrup. 1961-281.
Lindet, Thomas Pedersen, (1586), pr., Branderup Sg. 1978-59, 91.
Lindhardt, (1843), pr., Nørre Farup Sg. 1973-213.
Lindhardt, Bendt, sognepræst. 2003-22, 33.
Lindhardt, Bent, (1836), kateket, Ribe. 1929-311.
Lindhardt, P.G., professor theol. 1961-212. 2005-29.
Linding Christensen, (1980), slagter. 1980-613.
Lindquist, A., fiskerskipperskolens leder, Esbjerg. 2006-92, 104.
Lindvig, Bertel, (1710), Ribe. 1929-311.
Lindvig, Hans Christian Bertelsen, (1710), søn af Bertel Lindvig, Ribe. 1929-311.
Lindvig, N., (1816), degn, Tobøl Føvling. 1965-301.
Linenborg, Peder Thomsen, (1682), Ribe. 1929-311.
Linge. (c.1838), tolder. 1911-181.
Linné, Carl von, botaniker, Sverige. 2011-33.
Linnemann, (c.1845), agent, Vejle. 1984-54.
Linnet, Hans, (1787), skoleholder, Hejnsvig Sg. 1989-326ff.
Liufdag, (d.950), martyr, biskop, Ribe. 1973-261. 1977-511.
Lodberg, Christen Jensen, (1625-93), biskop, Ribe. 1914-694. 1929-311. 1946-446. 1976-206. 1980-537.
Lodborg, Søren Christian Nielsen, (1911), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Loff, (c.1909), slagter, Ribe. 1914-700.
Loft, Johanna Diechmann, (d.1848), Kbh. 1953-195.
Loft, Peder Jacobsen, (1741-1804), Helsingør. 1953-195.
Logachev, (d.1945), russisk flygtning, Blåvand. 1984-222.
Lohausen, (1643), oberst, svensk?. 1979-426.
Lohse, O., (1912), Varde. 1978-147.
Lorentsen, Anna Cecilie, (g.1871), Holstedgård. 1958-393.
Lorentsen, Carl, (1900), professor. 1950-566.
Lorentz, Vilhelm Conrad, (d.1854), amtmand, Ringkøbing. 1911-95.
Lorentzen, A., (1892,), fyrmester, Blåvandshuk. 1927-575.
Lorentzen, Børge, mekaniker, (1943). 1970-414.
Lorentzen, Carl August, pengeskabsskræller, Horsens Tugthus. 1993-69.
Lorentzen, Diderik, (1893), fabriksarbejder, Ribe. 1927-576.
Lorentzen, Erhard, (1943), politibetjent. 1970-440.
Lorentzen, Erik, (1707), Tudvad. 1962-433.
Lorentzen, Frederik, (1777), pr., Vorbasse Sg. 1988-160.
Lorentzen, Frederikke, (1790), jordemoder, Bryndum. 1929-421.
Lorentzen, frk., (c.1890), bispedatter, Ribe. 1994-176.
Lorentzen, H.P. 1938-86.
Lorentzen, Hans, (1792), jordemodermand, Skjødstrup. 1929-426.
Lorentzen, Heinz, turistchef, Ribe. 2007-75 ff.
Lorentzen, Jes, (c.1806), møller, Vejen. 1909-133.
Lorentzen, Johan, (1892), landpost, Lunderskov. 1927-575.
Lorentzen, Jørgen, (1848), aftægtsmand. 1939-27.
Lorentzen, Nikolai, (1792), jordemodermand, Varde Landsogn. 1929-426.
Lorentzen, Peder, (1856), kaptajn, Ho. 1945-303. 1998-455.
Lorentzen, Thomas, (c.1900), gdr., Frisvad. 1931-746. 1936-97, 108.
Lorentzen, Thomas, gdr., Frisvad. 2008-63.
Lorenzen, Anne Kjestine, (1887), tjenestepige, Faurholt, Seem Sg. 1984-30.
Lorenzen, V., dr.phil. 1945-289.
Lottrup, (c.1900), lærerinde, Ribe. 1994-167.
Lourup, Anna, (1601), heks. 1939-80.
Lourup, Anne, (c.1600), heks, Ribe. 1930-507ff.
Lourup, Hans Jensen, (1735), borger, Ribe. 1929-311.
Lourup, P., (1887), gdr., Folding. 1963-593.
Lous, Martine, (1762), g.m. Jens Hansen, Ribe. 1928-101.
Lovdes, Ellen Marie, (»æ ged«), tigger, Nørbølling Hede. 1923-42.
Lowdon, William, (1781), kaptajn, Liverpool. 1980-556.
Lowson, A.C. Riis, præst. 2012-48.
Lowson, Andreas, (1688), vejinspektør. 1966-328.
Lowson, Jakob, etatsråd, fideikommisejer. 2012-50.
Lucas, Karen, (1810), enke, Vejen. 2001-480.
Lucassen, (1912), murermester, Esbjerg. 1978-22.
Lucius, (c.1180), pave, Rom. 1977-497.
Lucoppidan, Dorothea, (c.1720), præstekone, Vejen. 1909-120.
Ludvig den 1., (814), den Fromme, konge af Frankrig. 1977-501.
Ludvigsen, (1862), møllebygger, Kvak Mølle. 1994-231.
Ludvigsen, brdr. (1970), møbelfabrik, Agerbæk. 1997-215. 2006-72.
Ludvigsen, Erna, Brørup. 2010-56.
Lugsted, Margrethe Karina, (skilt 1805), Vejen. 1954-376.
Luja, Christian Henrik, (1770), mønsterskriver, Ribe. 1929-311.
Lukat, Heinrich, (d.1945), tysk flygtning, Oksbøl. 2001-460.
Lund Christensen, J., (1890), arkitekt, Esbjerg. 1978-21.
Lund Larsen, Lars, (1860), sømand, Læsø. 1981-191.
Lund, (1744), pr., Thorstrup. 1944-24.
Lund, (1771), kancellirådinde, Ribe. 1929-311.
Lund, (1791), rådmand, bgm., birkedommer, Ribe. 1908-7ff. 1912-368f. 1932-191. 1966-427. 1982-310. 1996-51.
Lund, (1852), gæstgiver, Maltbæk. 1958-386.
Lund, (1874), valgmenighedspræst, Østerjølby. 1937-73.
Lund, (1880), konsul, Årre, pantelåner, Esbjerg. 1993-76ff.
Lund, (1907), bødker, Varde. 1990-84.
Lund, (c.1877), pr., Vester Vedsted Sg. 1968-29.
Lund, Anders Christensen, (1827), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-190.
Lund, Anders Hansen, (d.1589), Ribe. 1978-47.
Lund, Anders Jochumsen, (c.1807), kromand, Bække. 1975-341f.
Lund, Anders, (1689), toldforvalter, Ribe. 1929-311.
Lund, Anna Kirstine, (1970), lærer, Agerbæk. 1997-215.
Lund, Anne Cathrine, (1661-93), g.m. Jens Christensen, Ribe. 1928-84. 1963-546.
Lund, Anne Gertrud, (c.1743), borger, Ribe. 1926-292.
Lund, avlsbruger, Varde. 1970-450.
Lund, C., (139), tømrermester, Ribe. 1934-427
Lund, Chr. (c.1864), tømrermester, Porsborg, Ribe. 1904-13. 1910-142.
Lund, Christian Carl, (c.1774), Ribe. 1929-313.
Lund, Christian, (1802), søkadet, søn af Jacob Jensen Lund, Ribe. 1929-312.
Lund, Christian, (1817), tømrermester, Ribe. 1929-312.
Lund, Christian, (1860), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-189f.
Lund, Christian, (c.1848), kusk, Alslev. 1914-687f.
Lund, Christian, sgf., Alslev. 1920-233.
Lund, Elisabeth, (c.1774), Ribe. 1929-313.
Lund, Erik, (1939), lektor, Ribe Katedralskole. 1995-326.
Lund, F.C., (1757), byfoged, Ribe. 1931-803.
Lund, Frands Nicolai, (1787), pr., Vamdrup. 1918-648.
Lund, Frands, (1882), gdr., Vejen. 1972-126.
Lund, Frantz Pedersen, (1771), sgf., Brørupgård. 1996-45.
Lund, fuldmægtig, Ribe (1749). 2012-49.
Lund, Georg, (1913), Vejen. 1979-406.
Lund, H.E. (1743), student, Ribe. 1929-313.
Lund, Hans, (1695), postmester, Kolding. 1969-234, 251.
Lund, Hans, (1771), byskriver, Varde. 1996-45.
Lund, Hans, (1890-1969), forstander, Rødding Højskole. 1969-321. 1970-340, 362. 1975-286.
Lund, Hans, (1909), Varde. 1959-579.
Lund, Hans, (1938), forstander, Rødding. 1965-218.
Lund, Ivar Alfred, (d.c.1880), Årre. 1993-81.
Lund, Jacob Jensen, (1787), jurist, Ribe. 1929-312.
Lund, Jens P., (1726), Lyne. 1973-338.
Lund, Jens, (1597), rådmandssøn, Ribe. 1975-186.
Lund, Jens, (1902), redaktør, Esbjerg. 1983-455.
Lund, Jens, forstander. 2005-78.
Lund, Jep N., (1877), Roager Sg. 1998-368.
Lund, Jes, (1925), Klåby Mergelleje. 1983-479.
Lund, Johan Peder, (1869), pr., Vorbasse. 1941-248.
Lund, Johan Peder, (1874), pr., Vester Vedsted. 1925-367.
Lund, Jørgen Andersen, (1694), kordegn, klokker, Ribe. 1929-312.
Lund, Laurids Johansen, (1705), bogbinder, Ribe. 1929-312.
Lund, Laurids Pedersen, (1704), pr., Åstrup-Vester Starup. 1926-322.
Lund, Laurids, (1711), pr., Ribe. 1929-312.
Lund, Laurits, (1731), pr., Torstrup-Horne. 1912-268. 1942-380. 1954-386
Lund, Laurits, (c.1711), pr., Katrinekirken, Ribe. 1921-464.
Lund, Mads, (1877), Københoved. 1965-180.
Lund, Mads, (1880), gdr., Damsgård, Gamst. 1972-124f.
Lund, Martin, kaptajn, Englandsbådene. 2011-105.
Lund, Martin, maler, Billum. 1975-63.
Lund, N., (1917), Lunde Sg. 1988-202.
Lund, Niels Christiansen, (1758), pr., Ribe. 1929-312.
Lund, Niels P., (1913), Glejbjerg. 1983-520.
Lund, Niels Sørensen, (c.1741), søn af Søren Nielsen Lund, Ribe. 1929-313.
Lund, Niels, (c.1764), rådmand, by- og herredsfoged, Ribe herred, Ribe. 1909-51.
Lund, Niels, rådmand, byfoged, Ribe. 2009-20.
Lund, Oluf, (1660), boelsmand, Fåborg by og Sg. 1980-618.
Lund, P.V., (1900), botaniker, Brasilien. 1980-583.
Lund, Palle Sørensen, (c.1716), søn af Søren Nielsen Lund, Ribe. 1929-313.
Lund, Paul, (1945), Bramming Hovedgård. 1984-216. 1986-640. 1991-233. 1995-356.
Lund, Paul, Bramming. 2005-92.
Lund, Søren Nielsen, (1712), byskriver, Ribe. 1929-312.
Lund, Søren, skomager, Hjerting. 2005-34.
Lund, Thomas Peter, (c.1774), Ribe. 1929-313.
Lund, Thøger, gdr., Astofte. 1950-524.
Lund, Vibeke, (c.1848), enke, gdr., Alslev. 1914-678, 685.
Lund, Visti Thomsen, (1743), kancelliråd, Ribe. 1929-313.
Lundbye, J.E., (1896), kaptajn, stationsforstander, Vejen. 1942-447. 1976-163.
Lundbye, S.U.R. (d.1864), kaptajn. 1913-571.
Lunde, Anna, (1793), afsindig, Fåborg Sg. 1961-253.
Lunde, Barbara Margrethe Christensdatter, (c.1750), g.m. David Rasmussen Fog, Ribe. 1928-91.
Lunde, Jens, (1735), degn, Torstrup. 1942-382.
Lunde, Laurids Nielsen, (c.1696), tolder, Hjerting. 1918-594.
Lunde, Laurids, (1703), Varde. 1957-232.
Lunding, (c.1864), generalløjtnant. 1904-169.
Lunding, Andreas Nikolaj, (1738-1808), tater, Bække. 1957-180.
Lunding, Bodil Marie, (1781-1867), Itzehoe. 1957-183.
Lunding, H.O., (1906), farver, Oksbøl. 1961-223.
Lunding, Hartvig Andreassen, (1782), Vejen. 1957-180, 183.
Lunding, Ingeborg, (1776-1843), Råved, Hansted-Lundum. 1957-183.
Lunding, Kathrine, (1795), Bække. 1957-183.
Lunding, Laust, (c.1900), sletkarl, Tjæreborg Mark. 1936-118.
Lunding, Louise, (1784-1807), Lindknud. 1957-183.
Lunding, Nikolaj, (1777), 1957-183.
Lunding, Peder, (1772), Sommersted. 1957-183.
Lunding, Trine, (1784), Lindknud. 1957-183.
Lundsager, E., (c.1970), dommer, Holsted. 1997-227.
Lundsgård, (1940), kørelærer, Grindsted. 1971-601.
Lundsgaard, Herluf, (1942), rentier, Grindsted. 2001-386.
Lundsgaard, Laurids, (1575), tømrer, Ribe, 1975-188.
Lundt, (1850), guldsmed, Varde. 1978-130.
Lungbye, Peder Thomsen, (1673-1709), pr., Darum. 1978-207.
Lunge, Kirsten. 1975-268.
Lunge, Ove, (c.1500), til Tirsbæk. 1974-476. 1975-268f.
Lunge, slægt. 1975-268.
Lunge, Vibeke, (c.1525), g.m. Jens Juel til Hesselmed, s.d.
Lunøe, (1869), fuldmægtig, Varde. 1952-49.
Lunøe, Anton Marinus, (1822), fuldmægtig, Varde. 1978-131.
Luplau, præst. 2004-58.
Lustrup, Anders Pedersen, (1720), kæmner, Ribe. 1929-313. 1984-136.
Luther, Martin, kirkereformator. 1970-353, 363. 1971-597.
Lutz, Johan Adam, (1763), kolonist, Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-214.
Lutz, Michel, (1765), kolonist, Vorbasse Sg. 2000-201, 213f.
Lutzen, Peder, (1785), hmd,. Vester Vedsted. 1973-235.
Luxdorff, Else, (1722), g.m. Villum Worm, Ribe. 1929-355.
Lybecker, (1806), løjtnant, Hjerting. 1974-501.
Lübecker, Johan Georg, (1843-77). 1970-404, 409.
Lybecker, N.M., (1871), Fanø. 1977-13.
Lybeckers, Johan Georg, (1822), toldinspektør, Varde. 1917-528.
Lyche, (1892), frimenighedspræst, Rødding. 1989-381.
Lyche, Erik, (1608), Føvling. 1941-244.
Lycius, Leon, (1574), magister, Leipzig. 1970-352.
Lydders, Henrich, (1806), styrmand. 1974-502.
Lydiksdatter, Maren, Fjersted Spandet. 1950-482.
Lydiksen, A., (1641), Års. 1974-507.
Lydiksen, Anders, (1666), borger, Ribe. 1929-314.
Lydiksen, Henrik, (1300), Billum. 1956-95.
Lyhne, (1917), bygmester, Fåborg. 1936-102.
Lyhne, Christian, (1822), urmager, Ribe. 1976-213.
Lyhne, H.C., (1915), bagermester, Oksbøl, Ål Sg. 1986-557.
Lyhne, Hans, (c.1927), chauffør, Ål Sg. 1989-313.
Lyhne, Jeppe, (1787), borger, Ribe. 1929-314.
Lyhne, Jesper, (1787), Ribe. 1929-314.
Lyhne, Lars, (c.1930), fisker, Houstrup. 1976-252.
Lyhne, Magdalene, (1798), g.m. Hans Peter Falck, Ribe. 1929-314.
Lyhne, Søren (1768), købmand, Ribe. 1929-314.
Lykke Teglgård, Laurids, gdr. 2006-74.
Lykke, Erik, (c.1572), lensmand, Riberhus. 1913-441f. 1914-650. 1917-392f. 1953-211. 1960-1. 1964-118.
Lykke, Jørgen Pedersen, (d.1583), rigsråd. 1978-102.
Lykke, Kaj, adelsmand, Bramming Hovedgård. 1913-454f.
Lykke, Kirstine Jørgensdatter, (1558-1630), enke. 1978-102.
Lykke, L. 2006-75.
Lykke, Mads, (c.1848), gdr., Bryndum. 1914-686.
Lykke, P. 2006-75.
Lykke, Sigurd, gdr., Aastrup. 2007-93.
Lykke, Valdemar, (1657), oberst. 1950-487.
Lyne, Jes Jensen, gdr., Outrup (1882-1942). 2010-8, 10, 12ff.
Lyne, Ole, gdr., Outrup (1849-1927). 2010-7.
Lyngbo, Chr., (1906), maler. 1961-202. 1966-384. 2008-43. 2011-27.
Lyngbye, (c.1900), bgm., Esbjerg. 1950-552. 1977-460. 1979-329. 1983-455.
Lyngbye, Charlotta, (c.1794), præsteenke, Skanderup. 1909-38.
Lyngbye, Christian, (1936), købmand, Varde. 1978-135.
Lyngbye, Frederik, (d.1793), pr., Skanderup. 1909-38.
Lyngsie, M.C., (1864-1931), fagforeningsmand. 1985-413.
Lyst, Hans, (c.1880), vejmand, Villebøl, Kalvslund Sg. 1968-87, 89.
Lyst, Peder, (c.1900), vejmand, Villebøl, Kalvslund Sg. 1968-87.
Lyster, (1922), sagfører, Varde. 1931-753. 1954-416.
Lütken, (1781), landmåler, Ringkøbing. 1973-218.
Lütken, Christian, (d.1923), oberstløjtnant, Kbh. 1975-323.
Lütken, Elisabeth Ida, (d.1797), g.m. Werner Andreas Jasper Moltke, Ribe. 1907-161ff, 184. 1929-317.
Lütken, Niels, (c.1875), Ribe. 1968-29.
Lütken, slægt. 1975-319.
Lüttichau, C., Hedeselskabet. 1976-36.
Lüttichau, Cæsar Læsar, (1709-1787), generalløjtnant. 1924-162.
Lüttichau, Frederikke Vilhelmine Louise, (1797), komtesse, Ribe. 1910-40f.
Lüttichau, Hans Helmuth, (c.1855), herredsfoged, Ribe herred, stiftamtmand, Ribe. 1912-403. 1966-375. 1970-393.
Lüttichau, Paul Levin, (1735-1758), løjtnant. 1924-164.
Lytzau, oberst, Ribe (1785). 2012-29.
Lytzen, (c.1700), fuldmægtig, Drenderup. 1968-118.
Lützen, Christian Mathiasen, (1687), studerende, Ribe. 1929-314. 1982-308.
Lützen, Hans Peter, (1857), højskoleelev. 1935-635.
Lützen, Mathias Hansen, (d.1687), spisemester, forstander, Ribe Hospital. 1929-314. 1982-307.
Lützou, slægt. 1975-319.
Lytzow, Friederch, (d.1680), godsejer, Visselbjerg. 1917-492, 503. 1941-224. 1954-483. 1976-264.
Lützow, Hugo, (1617-93), amtmand. 1976-139.
Lützow, Th. (c.1805), værtshusholder, underofficer, Ribe. 1907-170.
Lüytzen, M.H., (d.før 1719), Ribe. 1984-139.
Læssøe, Christian (1813-1901), præst, Kvong. 2008-32.
Læssøe, Frederik, oberst. 2008-27.
Læssøe, Niels Frederik (1775-1831) grosserer, havnekontrollør. 2008-27.
Læssøe, Signe (1781-1870). 2008-27ff.
Læssøe, stabschef. 1939-22.
Læssøe, Viggo (1858-1869), præst, Ølgod. 2008-27ff.
Læssøe, Werner Hans Frederik Abrahamson, (1811-1850), sekondløjtnant. 1912-234.
Løbner, Hans Madsen, (1837), lærer, Stenderup, Føvling. 1948-166. 1951-508. 1998-391.
Løbner, Matz Christensen, (d.1849), gdr., Nustrup. 1951-509.
Løfflund, Jens, (1620), dyrlæge. 1930-524.
Løgstrup, A.H., (c.1880), gdr., Visselbjerg, Alslev Sg. 1976-260.
Løgstrup, Åge, (1974), Bække. 1997-231.
Løkkegaard, Svend, (1955), skoleinspektør, Esbjerg. 1999-35.
Lønborg, Anders, (1674), Varde. 1943-612.
Lønborg, Hans, (1841), Torup. 1931-771.
Lønne, Christen Olsen, (1672), pr., Vilslev. 1948-82.
Lønneth, cand. theol. et mag., Henne. 2008-32ff.
Løsning, Anders Frandsen, (c.1809), soldat, Ribe. 1912-367.
Løssl, G., (1905), entreprenør. 1976-44.
Løvenbalk, Tøger, (c.1536), munk, Viborg. 1990-108.
Løvenfeldt, Christian, Friederiksen, (1803-1866), norsk landkadet. 1912-227.
Løvenstjerne, Johan Adolf, (1734), kammerråd, Ribe. 1929-314.
Løvenørn, Poul Vendelboe, (c.1750), officer. 1977-438.
Løvenørn, Poul, (c.1800), overlods. 1977-438.
Løwe, (1857), pr., Jernved. 1957-169.
Låge, Nicolaj, (1885), apoteker, Ribe, 1972-11.
Låle, Peder, (1515), ordsprogssamler og oversætter. 1903-43.
Laasbye, Mette, Vestervig Kloster. 2012-66.
MacAlpin, Jon, (d.1557), professor theol. Kbh. 1971-551.
Madelung, Laurids, (1901), gdr., Vamdrup. 1941-339.
Madelung, Vilhelm, (1872), gdr., Vamdrup. 1941-339.
Mads Hermansen, Plougstrup. 1941-202.
Mads Jespersen, (1851), Vilslev. 1962-376.
Madsdatter, Appelun, (1631), Skads. 1957-220.
Madsdatter, Buold, (1622), g.m. rådmand Hans Andersen, Ribe. 1915-53.
Madsdatter, Ellen Marie, (1801-1864), Kærup. 1957-264.
Madsdatter, Else, (1790), skipperenke, Hjerting. 1959-561.
Madsdatter, Gertrud, (c.1642), vidne i sag om hekseri i Varde, Ribe. 1907-86.
Madsdatter, Karen, (1718), Seem Sg. 1984-133.
Madsdatter, Karen, (c.1690), Veerst. 1917-439.
Madsdatter, Kirsten, (1600), Høm. 1950-482.
Madsdatter, Kirsten, Houstrup. 2003-41.
Madsdatter, Maren og Johanne, (1694), Grønnegade, Ribe. 1928-94.
Madsdatter, Maren, (c.1740), fattiglem, Brørup. 1905-160.
Madsdatter, Mette, (1844), Sig. 1965-276.
Madsen (Kragh), Peder, (1815), skrædder, Urupgård, Maltbæk. 1958-376.
Madsen Hansen, John Møller, (1893), hmd., Nebel. 1987-56.
Madsen Hermansen, (1906), gdr., Bolhede, Øse Sg. 1996-38.
Madsen Terkelsen, Jens, Tjæreborg. Se Terkelsen.
Madsen, (1868), rebslager, Kolding. 1991-208.
Madsen, (1909), direktør, Varde. 1978-141.
Madsen, (1915), bgm., Vejle. 1981-8.
Madsen, A., (1936), købmand, Varde. 1978-135, 153.
Madsen, A.P., (1822-1911), arkæolog?, Kbh. 1996-73.
Madsen, Aksel, (c.1960), stadioninspektør, Esbjerg. 1998-444.
Madsen, Aksel, Esbjerg. 2005-85.
Madsen, Alexander, (1732), svinehandler, Holstebro. 1978-37.
Madsen, Alkjær, (1447), pr., Jernved Sg. 1985-353.
Madsen, Anders P., (c.1860), gdr., Okslund, Lindknud Sg. 1930-596.
Madsen, Anders, (c.1618), slotskriver, Ribe. 1914-631.
Madsen, Anders, (c.1900), Drostrupgård, Læborg Sg. 1976-241ff.
Madsen, Anders, Lund. 1956-14.
Madsen, Anders, vejarbejder, Aastrup. 2007-92.
Madsen, Andreas Karl, (1872), Fanø. 1949-371.
Madsen, Andreas, (1778), farver, Ribe. 1929-314.
Madsen, Andreas, (1894), Vilslev. 1941-259.
Madsen, Anker P., (1861), Frisvad. 1956-8.
Madsen, Anthon, (1798), Sønderho. 1994-179.
Madsen, Bendix, (1846-1933), lærer, Vilslev. 1943-551.
Madsen, Bendix, (1867), lærer, Veldbæk. 1925-231.
Madsen, Bendix, (1888), lærer, Vejen. 1976-150, 197.
Madsen, Boline, (d.1864), Brøns. 1913-569.
Madsen, Bone, (1641), Wimmersbøl, Kiær Hrd. 1974-506.
Madsen, C. H., (1893), hmd., Hjedding. 1927-576.
Madsen, C.P., (1923), postmester, Vejen. 1942-447.
Madsen, Chr., (d.1664), herredsfoged, Lundtarp, Lunde Sg. 1939-40. 1952-153. 1968-67. 1977-425. 1980-561, 566ff.
Madsen, Christen Madsen, (1886), hmd., Nagbøl. 1927-573.
Madsen, Christen, (1608), Billum. 1941-229.
Madsen, Christen, (1608), Oksby. 1941-233.
Madsen, Christen, (1715), Hjarup. 1963-562.
Madsen, Christen, (1762), fæster, Skyhede Søvig. 1962-328.
Madsen, Christen, (c.1900), sgf., Vejen. 1976-160.
Madsen, Christian, (1640), Skonager, Næsbjerg Sg. 1930-530ff.
Madsen, Christian, (1859), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Madsen, Claus, (c.1828), købmand, Holsted. 1906-146.
Madsen, Cristen, karl, Hillerup. 2009-29ff.
Madsen, D., (c.1870), kunstdrejer, Varde. 1981-149. 1997-140.
Madsen, Dagmar, (1945), økonoma, Blåvand. 1984-216. 1995-359.
Madsen, Egon, (1931), købmandskommis, Skjern. 1999-23.
Madsen, Egon, Egebjerg, Rottarp, Outrup Sg. 1974-491.
Madsen, Eli, (1937), Oksbøl. 1948-36.
Madsen, Erna, (1982), Vejen. 1997-236.
Madsen, Frands, (1939), Wilbur, USA. 1983-488.
Madsen, Gregers, (1719), Varde. 1940-125.
Madsen, Grethe, (1974), Vejen. 1997-231, 236.
Madsen, Hans Chr., (1864), lærer, Forum. 1943-590
Madsen, Hans, (1608), Guldager. 1940-110.
Madsen, Hans, (1709), synsmand, Seest. 1962-438.
Madsen, Hans, (1716), Mejsling. 1963-573.
Madsen, Hans, (1718), fuldmægtig, Estrupgård. 1963-581.
Madsen, Hans, (1739), forfatter. 1942-469.
Madsen, Hans, (1781), Gjesing. 1922-645.
Madsen, Hans, (1785), hospitalfæster, Tobøl. 1940-33. 1973-228. 1982-300. 1999-71.
Madsen, Hans, (1795), gdr., Strandby. 1932-192.
Madsen, Hans, (1836-1864), menig soldat, Føvling. 1909-117.
Madsen, Hans, (c.1640), Briksbøl, Skast Sg. 1982-330.
Madsen, Hans, kroejer, Strandby Kro. 1915-79f.
Madsen, Harry, (1975), gdr., Visselbjerg, Alslev Sg. 1976-256.
Madsen, Henneke, (1358), sørøver. 1974-385.
Madsen, Henrik, (1836), Skonager. 1983-496.
Madsen, Henrik, elev, Als. 2010-53.
Madsen, Herman, (1791), Nielsbygård, Føvling Sg. 1928-45ff. 1966-337. 1996-49.
Madsen, Herman, Plougstrup. 1941-202.
Madsen, Hiarre, (1608), Tjæreborg. 1940-106.
Madsen, Hugo, (1947), ishockeydommer, Herning. 1998-433.
Madsen, Ingeborg Kristiane, (1900), lærer, Gredsted. 1943-573.
Madsen, Iver, (1560), pr., Andst. 1942-357.
Madsen, J. Kr., forstander. 2010-9, 46, 87, 89, 96, 98.
Madsen, J.C., (1944), skovfoged, Klelund. 1967-538.
Madsen, J.O., (c.1970), skoleinspektør, Vejen. 1997-228.
Madsen, Jacob, (1679), Varde. 1919-97f.
Madsen, Jacob, (1824-1850), menig soldat, Tjæreborg. 1909-114,
Madsen, Jakob, (1826-1850), soldat, Terpager, Sneum Sg. 1949-251.
Madsen, Jens Christian, (1917), Lyne Sg. 1988-203.
Madsen, Jens Holt, sognerådsformand. Ansager. 1916-379.
Madsen, Jens, (1608), Ansager. 1941-243.
Madsen, Jens, (1638), fæstebonde, Skast. 1982-316ff.
Madsen, Jens, (1652), skipper, Varde. 1976-124. 1977-399.
Madsen, Jens, (1685), Vilslev. 1994-249.
Madsen, Jens, (1733-86), gdr., Sønder Farup, Vester Vedsted Sg. 1998-418.
Madsen, Jens, (c.1834), Farup. 1911-169.
Madsen, Jens, (c.1864), hmd., Nebel. 1915-182.
Madsen, Jens, (d.1805), morder, Skonager. 1910-79. 1957-222
Madsen, Jens, lærer, Ellund, Sønderjyllands Amt. 1923-85.
Madsen, Jep, (1608), Vesterbæk. 1940-113.
Madsen, Jep, (1750), Janderup. 1984-90.
Madsen, Jes, (1697), møller, Vranderup Mølle. 1969-242.
Madsen, Jes, (1916), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Madsen, Jesper, (1811), gdr., Vilslev. 1905-30. 1993-89.
Madsen, Jesper, (1860), højskoleforstander, Janderup. 1911-49. 1943-563.
Madsen, Jesper, (1905), Vilslev. 1932-203.
Madsen, Jesper, (1911), forfatter. 1955-603.
Madsen, Jesper, kunstner, forfatter (1957-1999). 2009-23, 33f, 36, 38, 40.
Madsen, Johanne, (c.1900), Anst. 1976-192.
Madsen, Johannes, (1924), arkivleder, Øse Sg. 1994-201. 1996-31ff.
Madsen, John Thorvald, (1900), skoleforstander, Odder. 1943-574.
Madsen, Jon, (d.1659), pr., Bryndum-Vester Nebel Sg. 1917-458, 482f. 1980-528.
Madsen, Karen, (1861), g.m. Anders Andersen, Gammelby. 1921-395.
Madsen, Karen, (1990), Handicapforeningen, Esbjerg. 1990-101.
Madsen, Kirstine, (1886), De gamles Hjem, Vorbasse. 1972-131.
Madsen, Kirstine, (1890), Billum?. 1985-373, 387f, 392.
Madsen, Klaus J., (1910), gdr., Borre, Ål Sg. 1987-16.
Madsen, Klaus, (1853), Gammelby. 1921-395.
Madsen, Klemmen, (1920), Henne. 1936-100.
Madsen, Knud Hastrup, (d.1864), menig soldat, Gamst. 1909-108.
Madsen, Kristen, (1822-1911), gdr., Gammelby. 1921-369ff.
Madsen, Kristen, (1918), gdr., Lille Hejbøl, Ølgod Sg. 1988-210.
Madsen, Kristen, (c.1584), Ribe. 1978-45.
Madsen, Kristen, (c.1685), bonde, Allerup. 1913-419.
Madsen, Kristian, sognefoged. 2007-92.
Madsen, Laurids, (1820-1894), maler, Kbh. 1962-332.
Madsen, Laurids, Refsgård, Outrup Sg. 1974-491.
Madsen, Lauridtz, (1674), murermester, Varde. 1943-612.
Madsen, Laust, (1861), gdr., Maltbæk. 1993-111.
Madsen, Laust, (1867), Vestterp, Starup Sg. 1992-407.
Madsen, Lavrids, (1614), heksejæger, Hesselmed. 1929-394, 407. 1932-139, 148.
Madsen, Legaard, (1945), Hvide Sande. 1970-431.
Madsen, Lisbeth, (1818-1899), Varde. 1962-327.
Madsen, M.A., (1898), belysningsinspektør, Bramming. 1995-382.
Madsen, M.C., (1886), pr., Ansager. 1973-308.
Madsen, Mads Eskild, (1921), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Madsen, Mads J., (1888), hmd., Bobøl. 1927-574.
Madsen, Mads P., (1900), arkitekt, Hillerød. 1943-574.
Madsen, Mads Peder, (d.1848), Ølgod Sg. 1926-450.
Madsen, Mads, (1623), foged, Frøstrup. 1980-565.
Madsen, Mads, (1696), borger, Ribe. 1929-314.
Madsen, Mads, (1718), hmd., Hvidbjerg, Oksby Sg. 1977-540.
Madsen, Mads, (1924), fattiggårdsbestyrer, Vorbasse. 1997-212, 214.
Madsen, Mads, (1933), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Madsen, Mads, vægter, Ribe. 2007-71.
Madsen, Marcus, (1748), møller, Vrenderup v. Kolding. 1940-150.
Madsen, Maren, Jerne. 2005-11.
Madsen, Marius, (1888), hmd., Hjedding. 1927-573.
Madsen, Martin Peder, (1801-1880), eneboer, Ølgod Sg. 1926-449ff.
Madsen, Max, (1932), strandfoged, Kærgård. 1932-177.
Madsen, Mette Kirstine, (1892), enke, Oksby. 1927-575.
Madsen, Mogens. 1937-102.
Madsen, Morten Thomsen, (1839-1864), menig soldat, Føvling. 1909-117.
Madsen, Morten, (c.1630), biskop, Århus. 1947-547.
Madsen, Morten, karl, Gredsted. 2009-28ff.
Madsen, Niels A., (1887), Janderup. 1985-385.
Madsen, Niels Christian, (1982), Brørup. 1997-236.
Madsen, Niels Mikkelsen, (1819-1850), soldat, Terp, Bramming Sg. 1909-113. 1949-243.
Madsen, Niels, (1622), bonde, Mulvad, Hunderup Sg. 1946-465.
Madsen, Niels, (1657), Rovst, Vester Nebel Sg. 1981-53.
Madsen, Niels, (1754), kroholder, Tjæreborg. 1966-437.
Madsen, Niels, (1806), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Madsen, Niels, (1822-1850), soldat, Kjærgårdsmark, Hunderup Sg. 1909-111. 1949-244.
Madsen, Niels, (1877), gdr., sognerådsformand, Vorbasse. 1972-136f. 1997-187.
Madsen, Niels, (c.1524), pr., Gram. 1912-360.
Madsen, Niels, (c.1685), bonde, Allerup. 1913-419.
Madsen, Niels, (c.1785), bonde, Plougstrup. 1940-33.
Madsen, Niels, (d.1815), Nielsbygård, Føvling Sg. 1928-45.
Madsen, Ole, (d.1884), Hyllerslev, Janderup Sg. 1985-367f.
Madsen, Oluf, (1617), Kvong. 1932-151.
Madsen, P., (1892), hmd., Gesing. 1927-575.
Madsen, Peder (Pors), (1619), pr., Vilslev. 1946-387, 389,
Madsen, Peder, (1590), Fovrfeld. 1960-9.
Madsen, Peder, (1608), Hostrup. 1940-11.
Madsen, Peder, (1616), pr., Varde. 1932-150.
Madsen, Peder, (1681), Fanø. 1918-573.
Madsen, Peder, (1695), Ribe. 1929-314.
Madsen, Peder, (1721), Ribe. 1929-314.
Madsen, Peder, (1844), Sig. 1965-276.
Madsen, Peder, (1847), gdr, Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Madsen, Peder, (1887), Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-210.
Madsen, Peder, (c.1540), skolemester, Ribe. 1982-289.
Madsen, Peder, (c.1677), tolder, Fanø. 1919-65.
Madsen, Peder, (d.1719), Ribe. 1984-135.
Madsen, Peder, karl, Ribe. 2008-12.
Madsen, Peder, Sædding. 2005-33.
Madsen, Peder. 2006-3.
Madsen, Per Kristian, (1953), museumsinspektør, Ribe. 1986-531ff.
Madsen, Poul, (1527-90), biskop, Kbh. 1978-83.
Madsen, Poul, (1660), Overby, Outrup Sg. 1980-618.
Madsen, Poul, (1660), Årre. 1980-617.
Madsen, Poul, (1974), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Madsen, Rasmus, (1893), banearbejder, Dollerup. 1927-576.
Madsen, Rasmus, (d.1645), skipper, Varde. 1974-508. 1976-121.
Madsen, S., (c.1850), detailhandler, Stausø. 1984-68.
Madsen, Sidsel Marie, Sdr. Omme. 2012-125.
Madsen, Sofus, (c.1950), smed, Egtved Sg. 1968-124.
Madsen, Sonnich, (c.1875), købmand, Sønderho. 1946-371.
Madsen, Sonnik, (1809), styrmand, Sønderho. 1930-572.
Madsen, Sophie, (c.1779), g.m. Frederik Nissen, Ribe. 1929-322.
Madsen, Søren Kristian, (1862-1942), skræddermester, Oksbøl, Ål Sg. 1986-579.
Madsen, Søren, (1649), Ho. 1946-447.
Madsen, Søren, (1649), Jerne. 1946-465.
Madsen, Søren, (1876), hmd., gartner, Tobøl, Føvling. 1927-568ff.
Madsen, Søren, (1891), banearbejder, Vrenderup. 1927-575.
Madsen, Søren, (1902), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Madsen, Søren, (1945), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Madsen, Søren, (c.1780), Esbjerggård. 1915-83.
Madsen, Terkel, (1678), by- og rådskriver, Ribe. 1929-315.
Madsen, Terman, (1731), forpagter, Krogsgård, Nielsbygård. 1978-37.
Madsen, Thorvald, (1913), lærer, Vesterbæk Skole. 1969-210f.
Madsen, Thorvald, (1918), lærer, Gjelballe, Skanderup Sg. 1969-208.
Madsen, Viggo, (1945), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Madsen, Volle, (1651), Oksbøl. 1946-452.
Madskone, Maren, (1645), bondekone, Guldager, Sg. 1926-333.
Madtzen, Jens, (1608), Ansager. 1941-244.
Madtzen, Niels, (1674), Varde. 1943-612.
Magdahl Nielsen, Johannes, (1862-1941), kgl.bygningsinspektør, Kbh. 1999-77ff.
Magelund, Søren, (c.1920), børnehjemsleder, Vorbasse Sg. 1987-53.
Magnus den Stærke. 2005-82.
Magnus-Petersen, (1890), professor. 1947-569, 576.
Magaard, Lars, (d.før 1743), bonde, Nørre Bork, Lønne Sg. 1984-151.
Mahler, Anders Hansen, (1663), købmand, Ribe. 1921-466. 1929-315.
Mahler, Anna Cathrine, (c.1744), g.m. Eskild Simonsen, Ribe. 1929-336.
Mahler, Christian, (1771), Ribe. 1929-315.
Mahler, Hans Andersen, (d.1673), handelsmand, Ribe. 1929-315.
Mahler, Hans, (1787), Ribe. 1929-315. 1961-251.
Mahler, Jens Andersen, (d.1755), Ribe. 1929-315. 1931-807.
Mahler, Las, Andersen, (1662), købmand, Ribe. 1929-316.
Mahler, Laurits Andersen, (1713), Ribe. 1929-315.
Mahler, Svend Peder Møller, (1759), Jelling. 1928-57ff.
Mailand, (c.1900), tolder, Foldingbro. 1971-628.
Maimburg, Mads, (c.1880), hmd., Varming, Seem Sg. 1980-586.
Maior, Georg, (1502-74), professor theol. Wittenberg. 1970-371. 376.
Malberg, Henrik, (1942), skuespiller. 1965-226.
Maler, Niels, (c.1850), brændevinsbrænder, smugler, Vilslev. 1905-41.
Maler, Niels. 2008-58ff.
Malle, Lars, (d.1840), gdr., Lundagergård. 1908-102.
Malling, (1930), viceskoleinspektør, Varde. 1959-586. 1981-77.
Malling, Ove, statsminister. 1959-558.
Malling, Peter, (1791), konsumtionsinspektør, Kolding. 1959-558.
Maltbeck, Clemend, (1627), sømand, Ribe. 1976-70.
Maltesen, Hans, (1500-tallet), Ribe. 1975-201.
Maltesen, Iver, (c.1680), rytterbonde, Bække Sg. 1977-553.
Mandern, Karel van, kunstner. 1972-98.
Manderup, Margrethe, (1505). 1975-267.
Manderup, slægt. 1975-265f.
Mandix, Anna Sophie, (1751-1837), Vejle, Ribe. 1928-97. 1944-50
Mandrach, Henrik, (1715), åstedsrider, Seest. 1963-561.
Mandø, Hans Lauridsen, (1845), skipper, Fanø. 2002-43.
Mandø, Hans, (1700-tallet), skipper, Ribe. 1977-430.
Mandø, Jens Lauridsen, (1848), styrmand, Fanø. 2002-45.
Mandø, Laurids Jensen, (d.1891), Rindby, Fanø. 2002-47, 50.
Mandø, Søren Hansen, (1680), skipper, Ribe. 1977-399, 431ff.
Mandøe, Hans Lauridsen, (c.1845), skipper, Fanø. 2002-43.
Mandøe, Jens Lauridsen, (c.1848), styrmand, Fanø. 2002-45.
Mannestei, A.C., (1858), konsul, Varde. 1979-317.
Mantzius, Carl Johan, major. 1938-59.
Manøe Hansen, Søren, (1999), lærer, museumsinspektør, Ølgod. 1986-531ff. 1999-40ff. 2003-124. 2008-115. 2010-90.
Manøe, Inge, Ølgod. 2007-97.
March, købmand, Bramming. 2008-82.
Marchdanner, Caspar, lensmand, Koldinghus. 1942-360.
Marcorsen, Niels, (1461), magister, Ribe. 1940-112.
Marcussen, (1920), smed, Esbjerg. 1992-337.
Marcussen, C. (1844), gdr, Tistrup. 1948-87.
Marcussen, Peder, (1813), bygningskyndig, Søhuset. 1958-375.
Marcussen, Søren, (1819-1850), Snorup Tistrup Sg. 1948-260.
Marebæk, A, gæstgiver, Hjerting. 2005-33.
Maren Knuds, (1620), heksedømt, Uhre Lejrskov. 1949-448.
Maren Trindfoedtz, (1620), heksedømt, Hostrupgård, Veerst. 1949-448.
Margrethe af Elsass. 2009-14.
Mariager, A., (1877), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-190.
Markdanner, Kaspar, (1533-1618), lensmand, Koldinghus. 1941-216. 1953-225. 1960-28. 1969-229. 1971-569. 1982-291.
Marke, (1891), lærer, kantor, Varde. 1967-497. 1978-138. 1997-142.
Marke, kantor, Varde. 2012-74.
Markorsen, Iver, (1624), bgm., Varde. 1977-387.
Markussen, (1932), dommerfuldmægtig, Varde. 1978-7.
Markussen, Ludvig, (1934), smedemester, Varde, Oksbøl. 1971-651.
Markussen, Niels, (1716), møller, Brøndsted. 1963-569.
Markussen, Niels, (1824-1850), Kiisbøl (Uhre), Lejrskov Sg. 1948-267.
Markvardsen, Christian, (c.1850), Knoldeflod, Rousthøje Sg. 1930-592.
Markvardsen, Iver, ridefoged, Varde. 1956-64.
Markvardsen, Laurids, (1589), borger, Ribe. 1975-199.
Marmillod, Jean, (1764), vejinspektør. 1966-329.
Marquardsen, Christen, (1658), Starup. 1972-141.
Marquardsen, Hans, (1549), kannik, Ribe. 1939-62.
Marquardsen, Iver, (1723), byfoged, Varde. 1917-540.
Marquardsen, Søren, (1655), Starup. 1972-140.
Marquardt, Franz, overkriminalsekretær. 2006-26ff.
Marquordts, Mette, (1545), Gl. Roust. 1957-229.
Marquorsen, Las, (1645), bonde, Vester Starup Sg. 1926-334.
Marquortsen, Iver, (1610), ridefoged, Varde. 1932-172.
Marschalck, Sophie Dorethe, (1696), g.m, Otto Diderik Schack, Ribe. 1929-332.
Marstrand, Even, (1912), (se også Poul la Cour), Askov. 1977-530f.
Marstrand, Vilhelm, ingeniørarkitekt. 1949-388.
Marsvin, Ellen. 1961-168.
Martens, C., (1870), gdr., Brørup Sg. 1932-59.
Martfeldt, Christian, (1764), statsøkonom. 1984-108.
Martinsen, Hans, (1890), fisker, Filsø. 1976-248f.
Matazen, Benjamin, (d.1812), købmand, Ribe. 1929-316.
Matham, Jacob, (1571-1631), Holland. 1987-42.
Mathesen, Jens, (1608), Ho. 1941-231.
Mathiasdatter, Anna, (1712), Janderup. 1957-265.
Mathiasen, Ejnar, (1991), gdr.?, Vandel. 1991-227.
Mathiasen, Gunde Kathrine Antonette, (1882-1985), lærerinde, Gesten m.fl. steder. 1984-171.
Mathiasen, Henrik, (1893), Fitting Mark, Vorbasse Sg. 1987-56.
Mathiasen, Mads Christian, (1902), Fåborg. 1978-165.
Mathiasen, Ole, (1982), Lindknud. 1997-236.
Mathiasen, Poul, gartner, Ribe. 2007-75.
Mathiasen, Therkel, (1936). 1937-67.
Mathiasen, W., (1890), sektionschef, Kristiania. 1942-499.
Mathiaskone, Bodil, (c.1740), fattiglem, Brørup. 1905-161.
Mathiesen Jensen, Peder, (d.1881, også angivet d.1913?), Fanø. 1972-105.
Mathiesen, (1810), pr., Allerup. 1966-433.
Mathiesen, (1877), pr., Præstkær, Brørup Sg. 1932-126. 1953-245.
Mathiesen, (c.1830), konsul, Hjerting. 1932-85, 104.
Mathiesen, (c.1848), kompagnichef. 1910-12f.
Mathiesen, A., (1819), adjunkt, Ribe. 1929-316.
Mathiesen, Asmus, (1875), hmd., Maltbæk. 1927-568.
Mathiesen, Axel, (1711), Ål. 1976-81.
Mathiesen, Chr., (1881), Varde. 1941-312.
Mathiesen, Chresten, (c.1700), karl, Skanderup. 1969-245.
Mathiesen, Christian, (1881), gdr., Grindsted Sg. 1998-360.
Mathiesen, Christian, (1881), hmd., Vittarp. 1979-253. 1997-141.
Mathiesen, Christian, gdr., Outrup. 2001-432.
Mathiesen, E., (1966), seminarielektor, Esbjerg. 1997-227.
Mathiesen, Elisabeth, (d.1822), Varde. 1957-234.
Mathiesen, Hanne, værtshusholdeske, Ribe. 2008-13.
Mathiesen, Jan Jacob, (1878), snedker, Randers. 2002-50.
Mathiesen, Karl, (1915), Vittarp. 1936-97.
Mathiesen, Laurids, tøffelmager. 2005-38.
Mathiesen, Maren, (1749), frøken, Bergen. 1927-667f, 672.
Mathiesen, Marie, (1966), spejderleder, Vorbasse. 1987-60.
Mathiesen, Martin, (1880), hmd., bødker, Høirup. 1927-570.
Mathiesen, Svend Aage. 2005-62ff.
Mathiesen, Søren klokker, Trinitatis. 2012-66.
Mathiesen, Søren, (c.1950), socialinspektør, Esbjerg. 1995-394.
Mathisdatter, Kirstine, Bryndum. 1917-378.
Mathisen Andersen, Hans, (1857), Fanø. 1978-14.
Mathisen, Jens, (1735), strandfoged, Manø. 1989-401.
Mathsen, Peder, (1608), Ho. 1941-232.
Matthiasen, Anna, (1934), Esbjerg. 1999-28.
Matthiesen, H.J.F.C., (1918), pr., Vamdrup. 1918-649.
Matthiesen, Hans, (c.1814), Ribe. 1913-551f.
Matthiessen, Hugo, (1881), historiker. 1936-5. 1944-88. 1948-220. 1953-193. 1955-560. 1971-640, 659.
Matthiæ, J., (c.1730), inspektør, Schackenborg. 1975-138.
Mattsön, Jon, (d.1658), pr., Bryndum Sg. 1947-576.
Matzek, (1943), naziofficer, Nørre Nebel. 1970-432.
Matzen, Hans Henrik, (1778), pr., Hygum. 1929-314.
Matzen, Hans Henrik, (d.1854), pr., Sneum. 1913-446.
Matzen, Mathias Christian Frederik, (1812), Ribe. 1929-316.
Matzens, Niels, (1645), bonde, Grimstrup Sg. 1926-337.
Matzøn, Anders, (1662), skriver, Ribe. 1929-316.
McLeod, Neil, (d.1943), RAF-soldat, d. i Obbekær. 1983-532ff.
Mecken, Maria Elisabeth, (1741), g.m. Mathias Anckersen, Ribe. 1921-458. 1928-68.
Mecklenburg, (1848), kaptajn. 1915-8ff.
Medelby, Søren Lauridsen, (c.1590), student, Kbh. 1978-90.
Meier, Christine Sophie, (1855). 1945-163.
Meier, Ivar Nielsen, pr., Verninge. 1945-163.
Meier, Sophie Christine, g. m. John M. Møller. 2007-46.
Meinert, Ad., bgm, Ribe. 1970-395.
Meinert, Marie, Nr. Vosborg. 2008-31.
Meinerts, Søren, (1888), skibsfører, Sønderho. 1977-573.
Meinertsen, Meinert, (1690), Verst Sg. 1917-439. 1932-206.
Meinertz, Anton B., (d.1920), matros, Fanø. 1927-515.
Meinicke, Leif, (c.1970), ungdomsskoleinspektør, Vejen. 1997-230.
Meisling, rektor, Helsingør. 1972-12.
Mejdahl, Vagn, (1991), Risø. 1993-25.
Mejer, (c.1890), stenhugger, Ribe. 1994-164.
Mejer, Hans Berntsen, (1606-60), rektor, Ribe. 1959-607. 1992-395.
Mejer, Johannes Henrik, Esbjerg. 2003-89.
Mejer, Johannes Mathias, (c.1770), kaptajn, Fanø. 1982-250.
Mejer, Peder Christian Andersen, (1845-1914), lærer, Maltbæk. 1958-392.
Mejlby, Jakob, (1613), Ribe. 2001-475.
Mejlvang, Tage, (1890), gdr., Foersomho. 1970-478.
Mejnertz, (1890), skomager, Esbjerg. 1978-21.
Melanchton, Philip, (c.1530), Tyskland. 1903-27. 1970-352ff, 363. 1971-550ff.
Melby, (1874), pr., Asperup. 1937-73.
Melby, (1900), pr., Vejle. 1972-36.
Melby, Mads, (1870), pr., Asperup. 1941-248.
Melbye, Eduard Frederik Peter, (1902), pr., Esbjerg. 1983-455.
Melbye, Mads, (1817-1879), pr., Asperup. 1935-639, 649, 652
Melbye, Svend, (c.1960), pr., Birkerød. 1999-107.
Melbye, Thor, (1784), Assens. 1939-11.
Melchior, Mathilde, (1880), g.m. Emil Christian Hansen, Valby. 1920-267.
Melchior, Moritz G., (1868), grosserer, Kbh. 1955-535.
Meller, Vilhelm, (1732), kordegn, klokker, Ribe. 1929-316.
Melssen, Momme, (1755), bonde, Sdr Albrecktskou. 1939-108.
Melvang Hansen, Frede, (1944), Melvanggård, Askov. 1995-328.
Memmend, Herman, (c.1560), Ribe. 1977-419.
Mengel, (c.1930), godsforvalter, Nørholm. 1978-147.
Mercki, Johann, (1699), urmager, Kbh. 1975-306.
Merringer, Rudolf. 1947-638.
Mester Kristen, (c.1530), formodes at være Kristen Morsing, der var Hans Tavsens efterfølger. 1903-31.
Mette Jenskone Trolds/Fandens, (1620), heks, Andst. 1949-448.
Meulengraf, Jacob Adrian, (1600-tallet), kunsner, Ribe. 1983-433.
Meyer, (1784), sergent. 1989-339.
Meyer, (1945), fiskemester, Sig. 1970-446.
Meyer, F.M.C., (1929), postmester, Vejen. 1942-447.
Meyer, H., (1894), smøreksportør, Esbjerg. 1964-127. 2000-237.
Meyer, Torben, forfatter. 2008-72.
Meynemand, Hermann, (d.1566), Ribe. 1977-446.
Michael, (1661), pr., Vejers. 1903-111.
Michaëlis, Karen, forfatter. 2012-46.
Michaelsen, (1782), konsumtionsinspektør, Vejle?. 1989-328.
Michaelsen, (1891), banemester, Varde. 1981-112.
Michaelsen, Jan, (1806), sømand. 1974-502.
Michaelsen, P., (1952), grosserer, Lunderskov. 1999-74.
Michaelsen, S., (1857), amtsstuefuldmægtig, Varde. 1978-129.
Michellsen, Jørgen, (1608), Oksby. 1941-233.
Michellsen, Peder, (1608), Hodde. 1941-243.
Michellsen, Tord, (1608), Ho. 1941-231.
Michelsdatter, Gunder, jordemoder, Vilslev. 1994-263.
Michelsen, Anders, (1777), hospitalsbonde, Nørre Vejrup. 1973-228.
Michelsen, Andreas, (1746), Føhr. 1976-80.
Michelsen, Christen, (1619), pr., Thorstrup. 1946-388, 394.
Michelsen, Christen, (1785), hmd., Vester Vedsted. 1973-234f.
Michelsen, Christen, (c.1800), sgf., Gredsted, Jernved Sg. 1993-89.
Michelsen, Hans, (1802), gdr., Veerst. 1917-443.
Michelsen, Hans, (d.1719), borger, Ribe. 1984-135.
Michelsen, J., (1662), selvejer, Tjæreborg. 1980-542.
Michelsen, Jes, (1644), Seem. 1979-424.
Michelsen, Johanne, (g.1872), Ølgod. 1961-203.
Michelsen, Laurids, (1771), Vester Vedsted. 1973-234.
Michelsen, Laurs, (1735), Rømø. 1989-398.
Michelsen, Mads, (1645), Spangsbjerg. 1926-330.
Michelsen, P., (1731), sømand. 1976-72ff.
Michelsen, Rasmus, (1718), toldbetjent, Fanø. 1984-133.
Michelsen, Thomas, (1608), Ål. 1941-230.
Michelsen, Thomas, (c.1820), gdr., Hjarup. 1910-185, 189.
Michelsen, Willands, (1645), bonde, Årre Sg. 1926-335.
Michgell, Mads, (1609), kirkekunstner, Roskilde. 1987-31.
Mickellsen, Nis, (1608), Henne. 1941-234.
Mickelsen, Peder, (1619), pr., Kvong. 1946-388, 394.
Mickelsen, Tomas, (1608), Ho. 1941-231.
Middelboe, (1848), løjtnant, toldkasserer, Ribe. 1915-10.
Middelboe, Georgine, (1760-1835), g.m. biskop Middelboe, Ribe. 1914-748, 759f. 1921-336.
Middelboe, Poul Mathias Bildsøe, (1799), cand.jur. Ribe. 1929-316.
Middelboe, Stephan, (1781), biskop, Ribe. 1907-196. 1908-13. 1929-316. 1961-263. 1966-416. 1972-115. 1976-71.
Mideler, Hinrich Jens, (1806), sømand. 1974-502.
Midtgaard, Jepbine, Lundsmark. 2010-37.
Midtgaard, Knudsen, (c.1880), Lundsmark, Hviding Sg. 1968-49.
Midtgaard, P., (1903), gdr., Nagbøl, Skanderup Sg. 1969-197f.
Midtgård, Søren Knudsen, (c.1880), gdr., Spandet Sg. 1968-49.
Miegel, Agnes, (1879), forfatterinde. 1999-11.
Mielch, frk., bestyrerinde. 2004-31.
Mielche, Hakon, forfatter. 2011-17, 25, 32.
Mienert, (c.1864), bgm., Ribe. 1904-10.
Mikelsen, apoteker, 1948-165.
Mikkel, Jensen, (c.1685), bonde, Gredsted. 1913-418.
Mikkels, Anne, (1616), Hostrup. 1929-404.
Mikkelsdatter, Gunder, (1792), jordemoder, Vilslev, Jernved. 1929-426.
Mikkelsdatter, Ingeborg, (1790), Rousthøje. 1965-266.
Mikkelsdatter, Marine, (1613), tyv, Ribe. 2001-475.
Mikkelsen, (1945), overportør, Esbjerg. 1995-319.
Mikkelsen, Adser, (c.1530), borger, Ribe. 1910-197.
Mikkelsen, Anders, (1945), gdr., Karlsgårdeværket. 1981-168.
Mikkelsen, Anders, (c.1864), Ribe. 1910-142.
Mikkelsen, Asta, (c.1930), lærerinde, Oksbøl, Ål Sg. 1986-583.
Mikkelsen, Bernhardt, (1953), pr., Kalvslund. 1974-405.
Mikkelsen, Daniel, pr., Vamdrup. 1918-647.
Mikkelsen, Emil Juul, (1945), tømrer, Hvide Sande. 1970-431.
Mikkelsen, Erik, (1780), Bastrup. 1943-667.
Mikkelsen, Gerner, (1943), politifuldmægtig, Varde. 1979-246.
Mikkelsen, Hans P., (d.1916), kaptajn, Fanø. 1927-515.
Mikkelsen, Hans, (1583), hospitalsforstander, Ribe. 1982-302.
Mikkelsen, Hans, (1647), Kjelst. 1978-29.
Mikkelsen, Hans, (1680), husejer, Ribe. 1968-138.
Mikkelsen, Hans, (1723), Ribe. 1984-139.
Mikkelsen, Hans, (1890), skipper, Sønderho. 1954-444.
Mikkelsen, Hans. 2004-4, 13.
Mikkelsen, Jens, (1580), pr., Varde. 1929-272.
Mikkelsen, Jens, (1635), møller, Varde. 1942-521.
Mikkelsen, Jens, (1642), skipper, Rømø. 1977-418, 428f.
Mikkelsen, Jens, (1881), gdr., Hjedding. 1973-300.
Mikkelsen, Jens. 2005-34.
Mikkelsen, Jep, (1617), Vrøgum, Ål Sg. 1932-153.
Mikkelsen, Kathrine Lassen, (1860), g.m. Hans Simonsen, s.d.
Mikkelsen, Knud, (1611), f. i Havervad, Ribe. 1975-207.
Mikkelsen, Knud,(c.1500), vejleder for Peder Palladius. 1903-23.
Mikkelsen, Kristen, (1549-92), professor, Kbh. 1978-87.
Mikkelsen, Kristian, (c.1930), gdr., Tved, St. Katharinae Sg, Ribe. 1998-378.
Mikkelsen, Laust, (1884), hmd., Tjæreborg Sg. 1993-74.
Mikkelsen, Mads, (1610-1676), soldat, Høm. 1950-482.
Mikkelsen, Mikael, (1917), folketingsmedlem. 1981-19.
Mikkelsen, N., (1623), købmand, Ribe. 1977-391.
Mikkelsen, Niels, (c.1630), bonde, Mjolden. 1946-557.
Mikkelsen, Niels, (c.1814), gdr., Farup. 1913-563.
Mikkelsen, Ole, (c.1900), Strudvadgård, Janderup Sg. 1985-373.
Mikkelsen, Peder, (1883), hmd., Nyby. 1927-571f.
Mikkelsen, Pernille, (1884), Strudvad, Janderup Sg. 1985-369, 389. 2009-77.
Mikkelsen, Povl, (c.1524), pr., Hvidding. 1912-360.
Mikkelsen, Rasmus, (c.1685), tolder. 1919-65.
Mikkelsen, Søren, (1660), Gunderup, Outrup Sg. 1980-618.
Mikkelsen, Søren, (1670), skipper, Sønderside. 1977-441.
Mikkelsen, Søren, (c.1814), gdr., Farup. 1913-563.
Mikkelsen, Søren, (c.1820), gdr., Hjarup. 1910-185, 189.
Mikkelsen, Søren, Lydum Møller. 2012-23.
Mikkelsen, Viggo, (1995), arkivleder, Janderup. 1984-74. 1994-195. 1995-400. 1999-137.
Mikkelsen, Viggo, forfatter. 2009-76, 78.
Milan, Christian, (d.1761), maler, (Gl.Estrup). 1975-64.
Milanowitsch, Wera, (c.1967), flygtning, Bramming. 1995-366.
Mildner, Rudolf, SS-Standartenführer. 2006-24ff.
Milters, (1943), dr., Danmarks geologiske undersøgelser. 1970-439.
Milters, Kjeld, frihedskæmper. 2007-92.
Milther Jensen, (c.1950), postbud, Esbjerg. 1993-57.
Mixen, Frederik, (1828), gdr., Plovstrup. 1940-40.
Moberg, dyrlæge. 2010-12.
Mochay, (1789), kaptajn, Greenwood. 1980-557.
Moe, (c.1864), ritmester, 3. dragonregiment, 5. eskadron. 1904-139ff, 157f.
Moe, Carl J., (1890), pr., Skanderup Sg. 1924-133. 1965-205. 1969-177ff. 1981-45. 1987-49.
Moe, Niels, Charlottenlund. 2007-31.
Moe, præst, Nr. Nebel. 2012-7.
Moesgård, Christen, (1703), Donslund. 1966-409.
Moesgaard, Hans, (1840), gdr., Gesten-Andst. 1940-81.
Mogensen, Anders, (c.1651), Esbjerggård, kaptajn i Det vestjyske Kompagni. 1915-56ff.
Mogensen, C., (c.1910), hotelejer, Esbjerg. 2000-275.
Mogensen, Carl, Ribe (1824). 2012-39.
Mogensen, Christen, (1851), Jedsted. 1962-376.
Mogensen, Dorthe Kirstine, opvarterske, Ribe Sygehus (1824). 2012-39.
Mogensen, Frands, (1827-1850), soldat, Spøttrup, Sneum Sg. 1949-251.
Mogensen, Frands. 2006-39.
Mogensen, Hans, (1608), Roust. 1940-114.
Mogensen, Hans, (1655), Galstho. 1972-140.
Mogensen, Hans, gdr., Sneum. 2009-7, 60, 62, 64.
Mogensen, Iver, (1848), hedeopdyrker, Bække Sg. 1930-576ff.
Mogensen, Jens, (1687), pr., Skovlund. 1936-124.
Mogensen, Jens, (1780), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-208, 212. [NB: årstallet forkert i artiklen]
Mogensen, Jens, (1784), Vorbasse Sg. 1988-162.
Mogensen, Jens, (1840), Terpling. 1983-520.
Mogensen, Kristian. 2006-41.
Mogensen, købmand, Ribe. 2011-34, 97.
Mogensen, Laust, (c.1900), Årre Sg. 1990-18.
Mogensen, Niels, (1806), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Mogensen, Niels, (c.1688), herredsfoged, Uregård. 1915-91.
Mogensen, Ove, (c.1960), højesteretssagfører, Blovstrød. 1999-109.
Mogensen, Peder, (1864), Oved. 1983-524.
Mogensen, Peder, (c.1833), gdr., Lintrup. 1911-185.
Mogensen, Per, (“Stuer Per Mownsen”), Føvling. 1923-37.
Mogensen, Svend, (1896-1988), seminarierektor, Ribe. 1988-245. 2003-115.
Mogensen, Thyra, Sneum. 2009-60, 66.
Mogensen, Valdemar, (1879), Varde. 1946-480.
Molderup, (1755), oberstløjtnant, Vestervig. 1939-109.
Moldrup, Jens Laasby, (g.1737). 1949-322.
Moldrup, Peder, (1770), Vestervig Kloster. 1949-322.
Molengracht, Jakob Adrian v., (c.1618-55), kunstner, Ribe. 1972-98.
Molkte, Christian Frederik, (c.1765), ejer af Trøjborg, Sønderjyllands Amt. 1918-645.
Mollenhauer, August, (1889), hmd., Frøstrup. 1927-574f.
Moltesen, Bodil. 2010-45.
Moltesen, Claus, (d.1824), gdr., Lundsmark, Hvidding Sg. 1998-420.
Moltesen, Jens Henrik, gdr., Lundsmark. 2010-38, 40ff.
Moltesen, Jens, (1875), gdr., Hviding. 1968-47, 49.
Moltesen, Klaus, (1914), gdr., Graungård. 1958-421.
Moltesen, L.J., dr. phil. 2003-23.
Moltesen, Laust Peder, (1880), dr.phil., gdr., Råhede, Hviding Sg. 1943-555. 1968-51f.
Moltesen, Laust, (1865), udenrigsminister. 1943-555.
Moltisen, Jens, (1512), herredsskriver, Skads. 1957-240.
Moltisen, Niels, (1514), herredsskriver, Skads. 1957-240.
Moltke, (1884), oberstløjtnant, Fredericia. 1953-247.
Moltke, (1918), oberstløjtnant, Kolding. 1971-635.
Moltke, (1944), greve. 1967-556.
Moltke, Adam Gottlieb, (c.1960), overhofmarskal. 2000-198.
Moltke, Amalie, g.m. C.F.Schindel, s.d.
Moltke, Carl, (1848), greve. 1939-30.
Moltke, Caroline Lovisa Caroline, (1769), g.m. Hans Schack, Ribe. 1929-331.
Moltke, Chr. Frederik, (c.1769), godsejer, overhofmarskal, Trøjborg. 1908-171.
Moltke, Thorveiga, (d.1901), komtesse, Vallø. 1907-157,
Moltke, Ulricha Augusta, (d.1763), g.m. Hans Schack, Ribe. 1929-331.
Moltke, Werner Jaspar Andreas v., (1755), kammerherre, stiftamtmand, Ribe. 1907-157ff. 1908-7f. 1910-4f. 1912-397ff. 1929-317. 1942-495. 1948-69. 1953-195. 1970-390. 1972-28. 1975-331. 2012-36.
Moltrup, Hans Christian, (1800), major, Vestervig, Thy. 1970-385.
Moltved, G., (1945), dr., Blåvandlejren. 1984-213ff. 1995-359.
Molvad (Mulvad), Dorthe Margrethe, (1726), g.m. Johan Friederich Krospe, Ribe. 1929-308.
Molvad (mulvad), Mads Jessen, (d.1679), søn af Jes Hansen Kjærgård, Ribe. 1929-303.
Momme, Aksel, rektor, Esbjerg. 2009-35.
Momsen, (1933), proprietær, Skovlyst, Malt. 1976-55.
Momsen, (1945), bibliotekar, Flensborg. 1995-332.
Momsen, F., (1865), amtsrådsmedlem, Skovlyst, Malt Sg. 1944-95. 1976-55.
Momsen, F., (1933), Esbjerg?. 1976-58.
Momsen, Frits, (1852), tiendeejer. 1958-386.
Momsen, Inger. 1949-328.
Momsen, Jens Rahr, godsejer, Sønderskov. 2007-31.
Momsen, Jens, (1852), proprietær, Sønderskov. 1948-165. 1958-386. 1963-596.
Momsen, Johan Frederik (1813-1901). 2007-31 ff.
Momsen, Maren Sophie Karoline, (1865), Sønderskov. 1957-335.
Momsen, Peter Frederik, propritær, Skovlyst. 2007-31f.
Monberg, N.C., (1905), ingeniør. 1976-45.
Mondrup, (1934), postmester, Varde. 1978-150.
Monrad, Anna Christina, (1762), Haderslev. 1944-49.
Monrad, Anna Christine, g.m. Mathias Galten Ribe. 1928-96.
Monrad, D. G., biskop, (1865). 1955-531.
Monrad, Ditlev Gothard, (1811-1887), konsejlspræsident. 1910-156. 1939-23.
Monrad, Johan, (1643), bispesøn, Ribe. 1959-596. 1977-426.
Monrath, Barbara Abigael, g.m. Hans Thomas Lange. 1927-587.
Monrath, Erik Hansen, (1723-1802), pr., Egense. 1980-538.
Monrath, Jens Eriksen, (1669), Ribe. 1929-317.
Montagne, Thomas, (d.1790), konrektor, Ribe. 1929-317. 1931-812. 1982-276.
Moore, Ernest A., (1942), skytte, Conningsby, England. 2001-383ff.
Moos, (1895), pr., Nørre Nebel. 1961-214. 1981-77.
Moos, Christen, (1899), gdr., Bastrup. 1943-670.
Moos, Peter H., (1929), gdr., Bastrup. 1943-670.
Moos, Peter Hansen, (1872), gdr., Bastrup. 1943-670.
Moresco, Jakob, (1892), godsejer, Fromsejer. 1997-210.
Morgan, Charles, (1629), oberst, Glückstadt. 1980-563.
Morgenstjerne, (1848), oberst. 1939-26.
Moritz, hertug, Wittenberg. 1970-341.
Mormand, Berete, g.m. Hendrich Mund, s.d.
Mormand, Helle, (1677), Lunderup. 1941-224.
Morten Bisp, (1944), landevejsridder. 2000-318f.
Mortens, Karen, (1620), Lintrup. 1960-127.
Mortens, Kjersten, (c.1642), borger, Varde. 1907-74.
Mortensdatter, Ane Marie, (d.1838), Plougstrup. 1941-177.
Mortensdatter, Elline, (1556-1615), g.m. Anders Krag, s.d.
Mortensdatter, Else, (c.1752), fattiglem, Lindknud. 1905-162.
Mortensdatter, Engel, Vorbasse Sg. 1915-138.
Mortensdatter, Karen (Grum). 1945-209.
Mortensdatter, Karen, (1666), datter af Morten Lime, Ribe. 1929-310.
Mortensdatter, Kirsten, (1792), jordemoder, Skads, Tjæreborg, Sneum. 1929-426.
Mortensdatter, Kirstine (Grum), (1574). 1945-206.
Mortensdatter, Kirstine, (c.1600), Åstrup. 1946-393.
Mortensen Nielsen, Jens, (1860), snedker, Esbjerg. 1979-329.
Mortensen, (1861), sgf., Maltbæk. 1993-111.
Mortensen, (1900), seminarielærer, Silkeborg. 1967-497.
Mortensen, (c.1875), lærer, Sønder Farup, Vester Vedsted Sg. 1968-21.
Mortensen, Anders, (1828), gdr., Plovstrup. 1940-40.
Mortensen, Anders, (1900), gdr., Billum. 1967-517.
Mortensen, Andreas, (1869), arbejdsmand, Esbjerg. 1991-209.
Mortensen, Andreas, (c.1879), hmd., kirkeværge, Billum. 1911-63f.
Mortensen, Bertel, (1769), Sønderby, Grindsted. 1942-457.
Mortensen, Bertel, (1917), Råhede, Hviding Sg. 1996-57.
Mortensen, Carl Jensen, (1870), arbejdsmand, Esbjerg. 1991-208.
Mortensen, Christen, (1789), gdr., Lindknud Sg. 1973-227.
Mortensen, Christen, gdr., Sneum. 1906-159.
Mortensen, Elias, (1876), fisker, Sjelborg. 1954-353.
Mortensen, Erik, (1657), Ribe. 1929-317.
Mortensen, Eske, (c.1534), herredsfoged, Skads herred, Tjæreborg. 1914-661. 1957-229. 1980-539.
Mortensen, fru, (1931), lærerinde, Adserbøl. 1984-186.
Mortensen, Hans Madsen, (1894), sgf., Eskelund. 1967-499.
Mortensen, Hans, (1662), Ribe. 1982-307.
Mortensen, Hans, (c.1814), Farup. 1913-562.
Mortensen, Harry, (1937), Lydum. 1938-156.
Mortensen, Ingeborg, (1841), stuekone, Ribe Hospital, Ribe. 1924-156.
Mortensen, Jens Billedsnider, Kolding, se Billedsnider, Jens.
Mortensen, Jens Thomsen, (1894), tækkemand, Eskelund. 1927-576.
Mortensen, Jens, (1641), stenhugger, Kolding. 1987-31.
Mortensen, Jens, (1656), slotsskriver, m.m., Ribe. 1978-35. 1980-572.
Mortensen, Jens, (1662), hospitalsforstander, Ribe. 1982-306.
Mortensen, Jens, (1870), gdr., Ravnholt. 1941-248.
Mortensen, Jens, (d.1672), rådmand, Ribe. 1929-317.
Mortensen, Jensine, (d.1914), g.m. Christen Vad, Nørre Nebel. 1921-416.
Mortensen, Jørgen, (1826-1849), soldat, Sønderskov Folding Sg. 1949-245.
Mortensen, Lambert, (c.1559), pr., Alslev-Hostrup. 1916-337ff. 1917-508. 1918-679, 685.
Mortensen, Laurids, (1613), Oksbøl. 1932-141.
Mortensen, M., (c.1930), kørelærer, mælkehandler, Oksbøl. 1989-312.
Mortensen, M.J., (1860), skibsfører, Fanø. 2002-43.
Mortensen, Mads, (1711), toldinspektør, Ribe. 1929-317.
Mortensen, Mads, (1771), fæster, Bobøl, Føvling Sg. 1996-47.
Mortensen, Mathias, Hostrup Øse. 1956-12.
Mortensen, Morten, (1851), hedeopdyrker, Hodde Sg. 1930-580ff. 1938-137.
Mortensen, Morten, (1871), lokomotivfører, bgm, Esbjerg. 1973-185. 1976-55. 1981-162. 1996-16.
Mortensen, Morten, (c.1925), Borre, Ål Sg. 1988-196.
Mortensen, N., (1673), skipper, Ho. 1976-89.
Mortensen, Niels, (1619), pr., Andst. 1945-204, 209. 1946-389, 394.
Mortensen, Niels, (1620), Lintrup. 1960-128.
Mortensen, Niels, (1660), blymester, Kvong. 1966-454.
Mortensen, Niels, (1745), Katbøl. 1972-160.
Mortensen, Niels, (1772), Holsted. 1948-131.
Mortensen, Niels, (1798), Urup. 1956-108.
Mortensen, Niels, (1833-1864), menig soldat, Sneum. 1909-115.
Mortensen, Niels, (c.1735), bonde, Nørre Farup. 1917-412.
Mortensen, P., (c.1870), Vejsig. 1983-524.
Mortensen, Peder Sk., Hostrup Øse. 1956-12.
Mortensen, Peder, (1663), møller, Donslund. 1966-403.
Mortensen, Peder, (c.1890), sgf., Jernved. 1999-67.
Mortensen, Peder. 2006-43ff.
Mortensen, Per, (1529), tingholder. 1957-229.
Mortensen, Per, (1608), Torstrup. 1941-242.
Mortensen, Peter, (1699), degn, Bække Sg. 1968-97.
Mortensen, Rasmus, (1884-1965), lærer, Vejle. 1965-308.
Mortensen, Sofus, (1944), gdr., Vestermarken, Varde. 1959-581. 1993-68.
Mortensen, Sonnich, (1783), skipper, Sønderho. 1980-556.
Mortensen, Staffen, (1707), Gejsing. 1962-428.
Mortensen, Søren, (1620), Styrsbøl. 1930-529.
Mortensen, Søren, (1745), Tvilho. 1972-160.
Mortensen, Søren, (c.1700), Måde, Jerne Sg. 1975-27.
Mortensen, Søren, (c.1819), købmand, Uglvig. 1906-150f.
Mortensen, Terman, (1682), købmand, Ribe. 1929-317. 1977-432.
Mortensen, Terman, (1704), Varho. 1963-610.
Mortensen, Terman, (c.1740), degn, Vejen. 1909-123. 1922-573. 1969-289.
Mortensen, Thomas, (1570), skriverdreng, Riberhus. 1975-184.
Mortensen, Thomas, (1689), Åstrup. 1966-326.
Mortensen, Thomas, (1932), gdr., Snorup, Tistrup Sg. 1932-2.
Mortensen, Thomas, (d.1880), Grydvadhuse. 1985-399.
Mortensen, Tøger, (1612), Præstbøl. 1936-129.
Mose, Ane, (1811), fattig, Tjæreborg. 1993-70.
Mose, Lars, (1895), gdr., politiker, Årre. 1938-177. 1977-471ff. 1997-142.
Mose, Søren Frederiksen, (1847-1924), bygmester, Tjæreborg. 1984-171. 1994-257.
Moses, Levin, (1694), Ribe. 1929-318. 1937-11.
Moses, Nathan, (1675), tobaksspinder, Ribe. 1929-318. 1937-111.
Moth, Matthias, sprogforsker. 1975-271.
Motke, Christian Frederik, (d.1771), greve. 1941-337.
Mouridsen, (1890), lærer, Vellinge. 1989-379.
Mouridsen, Hans, (1880), træskomand, Årre Sg. 1993-77.
Mouridsen, Jacob, (1640), Tude, Skast Sg. 1941-342. 1982-330.
Mouridsen, Jens, (1679), Varde. 1919-97.
Mouridsen, M., (c.1920), pr., Lejrskov. 1969-211.
Mouridsen, Mourids, (c.1900), Gadegård, Outrup Sg. 1981-86.
Mouritsen, Christen, (1719), Tange. 1940-122.
Mouritz, John F., (c.1750), overlegationsråd, Frankfurt am Main. 2000-198.
Mouritzen, Peder, (1736), købmand, Ribe. 1929-318.
Muff, Carl, fiskeskipper, Esbjerg. 2007-60.
Muff, Jørgen Nielsen, (1799), husejer, Varde. 1979-412.
Muhle, Frederik Sigfred, (d.1844), herredsskriver, Størsbøl. 1957-245.
Muhm, Heinrich, (c.1860), Villebøl, Kalvslund Sg. 1968-78, 88.
Mule, Kaspar, (1500-tallet), pr., Ribe. 1975-174.
Mule, Kristen, (c.1600), Oslo. 1978-96.
Mule, Laurids Hansen, (d.1603), kancellisekretær. 1978-45.
Mulvad Kristen, (c.1834), Farup. 1911-170.
Mulvad, Hans, (1644), Grisbæk?. 1979-424ff.
Mulvad, Henriette Christiane, (1826), Ribe. 1990-103.
Mulvad, Ingeborg Christoffersdatter, (c.1687), g.m. Oluf Jensen Tejlmand, Ribe. 1929-342.
Mulvad, Inger Nielsdatter, (d.1679), g.m. Jes Hansen Kjærgård, Ribe. 1929-303.
Mulvad, Jes, (1794), tolder, Varde. 1979-416f.
Mulvad, Johanne Christensdatter, (c.1707), g.m. Anders Hansen Tarup, Ribe. 1929-340.
Mulvad, Peder Jensen, (1754), kroholder, Roborg Tjæreborg. 1966-437.
Mulvad, Peder Lauritsen, (1826), pr., Manø. 1990-103.
Mulvad, Peder, (d.1792), Ribe. 1929-318,
Mulvad, Søren, (f.1948), lærer, Varming, Seem Sg. 1994-184, 194.
Munch, (1903), dr.phil., historielærer. 1967-511.
Munch, Christiane, pt., Spangsberg. 2008-7.
Munch, Niels, (1756), Ribe. 1929-318.
Munch, Thomas, (1674), bromand. 1946-339.
Munck, Birgitte Sofie, (1739), g.m. Lauritz Andersen Møller, Urupgård, Grindsted Sg. 1925-292ff.
Mund, Henridch, (1656), Skanderborg Amt. 1987-34.
Mund, Peter, forfører. 2012-65.
Mund, Pros, (1633), admiral, Danmark. 1974-401. 1980-564.
Mundt, Emilie, kunstner. 2004-55.
Munk, Anders Nielsen, (1709), lodsejer, Thorsted. 1966-399.
Munk, Ane Johanne, (1883), Novrup, Jerne Sg. 1994-186.
Munk, Anna Jensdatter, (1744-1811), Jomfruen i Modvig. 1959-572.
Munk, Anna, (c.1600), g.m. Mogens Ulfeldt, s.d.
Munk, Christen, (1556), Tåbdrup. 1960-3.
Munk, Christoffer, (1519), Krogsgård. 1953-210.
Munk, Christoffer, (1544), Oksvang. 1934-532.
Munk, Christoffer, (1608), Vong. 1940-115.
Munk, Else, (g.1602), Tåbdrup. 1960-31.
Munk, Enevold, (1664), Urup. 1934-536.
Munk, Frederik, (1566), Visselbjerg. 1953-209. 1960-1.
Munk, Frederik, (1610), Oksvang, Krogsgård, Tjæreborg. 1910-83f. 1911-29. 1913-416, 450. 1914-669. 1915-53. 1918-596. 1930-529. 1961-161. 1999-132.
Munk, Frederik, Sneumgård. 1934-533, 535
Munk, Hans Erik, gestapohåndlanger. 2006-27.
Munk, Hans Jørgensen, (1565-1616), Visselbjerg. 1910-103. 1916-339. 1953-209. 1954-367. 1975-206.
Munk, Hans, (1530), tingholder. 1957-229.
Munk, Hans, (c.1534), godsejer, Krogsgård. 1914-654, 669. 1956-64. 1960-1.
Munk, Ivar, (1500), biskop, Ribe. 1912-160. 1934-534. 1944-74. 1959-545. 1964-108. 1974-388.
Munk, Johanne, (1883), Novrup. 1994-181.
Munk, Johanne, (c.1930), Jerne. 1994-192.
Munk, Jørgen, (1312), godsejer, Visselbjerg. 1920-218.
Munk, Jørgen, (d.1577), godsejer, Krogsgård, Visselbjerg. 1910-104. 1914-657. 1916-337. 1917-490f. 1918-596. 1934-532. 1953-207f. 1960-1. 1976-263.
Munk, Kaj, præst, digter, frihedskæmper, Vedersø. 2005-61. 2006-29, 34, 93. 2007-83. 2011-105.
Munk, Kirsten, (1870), Terpling. 1963-605.
Munk, Kristoffer, (c.1544), godsejer, Krogsgård, Tjæreborg. 1914-657.
Munk, Mads Hansen, (1764), sgf., Frederikshåb. 1992-330.
Munk, Maren, (1590), Krogsgård. 1960-8.
Munk, Niels, (1561), Ribe. 1964-115.
Munk, Oluf, (1536). 1934-534.
Munk, Peder, (1568), Visselbjerg. 1953-209.
Munk, Peder, (1678), Surhave. 1963-540.
Munk, Peder, (1693), godsejer, Urup. 1914-669. 1966-403.
Munk, Peder, (d.1705), Modvig. 1934-536.
Munk, Peter Ludvigsen, (1534-1623), rigsadmiral. 1978-95.
Munksgaard, Ingeborg, (c.1890), spillelærerinde, Skive. 1994-175.
Murermester, Anders, (1740), Ribe. 1975-297.
Murrel, (1889), skibsfører. 2000-291.
Murtfeldt, Ludvig, (1838-1920), litterat, Varde. 1966-371. 1978-126. 1979-413ff. 2000-311.
Murtfeldt, Rudolph Ludvig, (1784-1851), militærkirurg, Varde. 1966-371. 1978-132.
Musenberg, Johan Henrik, (1729), urmager, Maribo. 1975-306.
Musmann, Andreas, (1851), kammerråd, Sneumgård. 1913-427. 1978-1856. 1991-239.
Muth, (c.1728), kaptajn, Vilslev. 1905-95f.
Muus, Christian Sørensen, (d.1717), biskop, Ribe. 1929-318. 1939-72. 1965-285.
Muus, Ulrich, (1712), officer, Ribe. 1929-318.
Muus, Øllegård, (d.1707), g.m. Jens Jermiin, Hjerm. 1929-318.
Muusmann, Lorentz, (1768), Ribe. 1929-319.
Mygind, (1884-1953), lærer, Tistrup Sg. 1986-558.
Mylford, (1770), landvæsenskommissær. 1973-244.
Mylford, (1795), kaptajn, Søvig Hgd. 1932-191. 1940-146.
Mylford, (c.1801), kaptajn, Ribe. 1907-169. 1931-804. 1955-572.
Müller Johnsen, Wulff Christoffer, (1847), bonde, Vorbasse. 2002-69.
Müller Johnsen, Wulff Christoffer, (c.1847), bonde, Vorbasse. 2002-69.
Müller, (1782), ridefoged, Sønderskov. 1982-300.
Müller, (1785), tolder, Hjerting. 1917-506. 1954-398.
Müller, (1822), delefoged, Ribe. 1929-319.
Müller, (1856), pr., Bryndum-Vester Nebel Sg. 1955-523. 1962-381.
Müller, (1864), rektor, Thisted. 1943-579.
Müller, (1900), dommer, Varde. 1952-50.
Müller, Ane, (1772), g.m. Levin Andreas Wernecke, Ribe. 1929-352.
Müller, C.C., (1865), pr., Nebel. 1952-80.
Müller, C.C., (1866), pr., Bryndum Sg. 1943-579. 1947-569.
Müller, Dorthe Kirstine, (d.1758), g.m. Thomas Clausen, Ribe. 1928-86.
Müller, Frederik, (1855), herredsfoged, Skads Hrd. 1979-235.
Müller, Gerda, (d.1949), g.m. P. Friis, s.d.
Müller, Hans Hansen, (1735), købmand, Ribe. 1929-319.
Müller, Hans Hansen, (c.1805), løjtnant, Ribe. 1907-170.
Müller, Hans J., (1848), købmand, stænderdeputeret, Ribe. 1915-18, 21ff.
Müller, Hans Jessen, (1799), købmand, Ribe. 1929-319.
Müller, Hans Lyder Roed, (1855), pr., Alslev-Hostrup. 1918-701. 1939-20. 1955-522.
Müller, Ludvig Christian, (1843), pr., seminarieforstander, Snedsted. 1932-85. 1938-83, 90. 1968-143.
Müller, Ludvig Christian, (1860), seminarieforstander, Snedsted. 1943-557.
Müller, M., (1778), ridefoged, medejer af Sønderskov. 1973-229.
Müller, Mette, (1726-1786), præstekone, Alslev. 1917-496.
Müller, Michael, (1794), tolder, Hjerting. 1979-416. 1980-553.
Müller, Michael, (1794), tolder, Varde. 1917-560.
Müller, Mikkel, (g.1557), livlæge. 1964-108.
Müller, Niels, (1737), hører, Ribe. 1929-320.
Müller, Niels, (1769-1837), dr.med. Christiansfeld. 1913-474.
Müller, Otto Frederik, (c.1800), naturforsker. 1988-232.
Müller, P.E., (1834), biskop. 1938-71.
Müller, Peder Casperson, (c.1750), pr., Ribe. 1931-791.
Müller, Sophus, (1907), arkæolog. 1947-635.
Müller, Sophus. 2004-87.
Müller, Søren Olufsen, (d.1736), tingskriver, Fanø. 1957-243.
Müller, Tage Christian, (1833), biskop, Ribe. 1929-319. 1934-427. 1938-73, 85, 91. 1942-410. 1962-373.
Müller, Tage, (1840), biskop, Ribe. 1958-384.
Müller, Thorbjørn, (1817), konsumtionsbetjent, Ribe. 1929-319.
Müller, Wulf Christoffer Johnsen, (c.1794-1802), pr., Vorbasse. 1945-162f. 1988-162ff.
Mylord, (1864), gdr., Røddinggård, Rødding. 1935-625.
Münch, Thomas Nielsen, (1674), Varde. 1943-612.
Mynster, (1856), pr., Vester Nykirke-Fåborg. 1955-522.
Mynster, (c.1840), herredsfoged, Holsted. 1923-39, 46f. 1989-373.
Mynster, (c.1875), pr., Ravnsø, Grimstrup Sg. 1969-276.
Mynster, Chr. 1938-64.
Mynster, Frits, (1940), dr. 1971-601ff.
Münster, P.C., (1853), pr., Fåborg. 1977-472.
Münter, Balthasar (1794-1867), biskop, Kbh. 1903-149.
Müntzer, Thomas, (1522), billedstormer. 1970-366.
Myrck, Peter Sørensen, (1631). 1954-406.
Møengraf, Jacob Andriansen van, (1618), maler, Ribe. 1929-319.
Møgelgaard, Christen, (1792), gdr., Rottarp. 1940-142.
Møgensen, Peder, (1597), gdr., Kærbøl, Nørre Farup Sg. 2001-475.
Mølbjerg, Hans, (1949), forfatter, Vendsyssel. 1992-318.
Mølgård-Nielsen, Mads, (1917), folketingsmand. 1981-19.
Mølgaard, Else, (1659). 1972-141.
Mølgaard, Niels Nielsen, (1718), bonde, Vester Starup. 1926-324.
Mølhauge, Jens Jensen, (1771), Dronninglund. 1996-42.
Möllendorf, (1848), general. 1911-194.
Møller Hansen, (1900), skorstensfejer, Vorbasse. 1997-211.
Møller Hansen, Jørgen, (1870), arbejdsmand, Esbjerg. 1991-210.
Møller Holst, K., (1917), ingeniør, Kbh. 1988-203.
Møller Johnsen, Wolf Chr., gdr., Vorbasse. 2007-45.
Møller Kristensen, Jens, (1918), sparekassedirektør, Egknud, Ølgod Sg. 1988-210.
Møller Madsen, Niels, (1887), Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-210f.
Møller-Johansen, Christian, (c.1940), slagter, Lunde. 1980-610.
Møller-Nielsen, Anton, (1910), Gammelby, Læborg Sg. 1979-395.
Møller, (1754), pr., Ribe. 1939-3.
Møller, (1772), tolder, Hjerting. 1948-109.
Møller, (1864), toldkontrollør, Villebøl, Kalvslund Sg. 1968-80, 82.
Møller, (1945), dyrlæge, nazist. 1995-330.
Møller, (c.1860), kaptajn, Ribe. 1993-109.
Møller, Abel Sofie, (1783-1823), f. Lund, Ribe. 1912-320.
Møller, Adam, politiker. 2003-31.
Møller, Agnes, (d.1978), missionær i Kina, Vorbasse Sg. 1987-50.
Møller, Aksel, (c.1890), Ribe. 1994-176.
Møller, Andreas Joachim, (d.1904), kødgrosserer, Hjerting. 1984-107, 127.
Møller, Andreas Madsen, (d.1891), skolelærer, Vorbasse. 1941-247. 1987-49. 1997-194, 200f.
Møller, Anna Sofie, (1768), g.m. herredsskriver Rasmus From, Nyborg, s.d.
Møller, Anne Kjestine, (c.1850), Plougstrup. 1941-200.
Møller, Anne Marie, (1747), Ribe. 1929-320.
Møller, B.V., (1894), lærer, Bastrup. 1943-669.
Møller, Birthe Ibsdatter, (1790), Guldager. 1965-255.
Møller, Børge, (1910), læge, vejen. 1993-103.
Møller, C., (1840), gdr., Gesten-Andst. 1940-81.
Møller, C., (c.1847), dampskibsdirektør, Hjerting?. 1984-115.
Møller, C.P., (c.1864), sgf., Gejsing. 1904-171.
Møller, Carl, (1950), maskinfabrik, Lunderskov. 1983-481.
Møller, Cathrine, Cathinka, præstekone. 2008-27.
Møller, Christen Frandsen, (1768), møller, Ribe. 1929-319.
Møller, Christen, (1744), prokurator, Ribe. 1929-319.
Møller, Christen, sprogforsker. 2008-40.
Møller, Christian J., (1870), murermester, Løgstør. 1991-201.
Møller, Ditlev. 1947-583.
Møller, Emma Ragnhild, (1913), Vejen. 1979-406.
Møller, Frantz, (1870), smed, Esbjerg. 1979-292, 297. 1991-200, 208.
Møller, frk., (c.1890), bispedatter, Ribe. 1994-176.
Møller, Godske, (1730), pr., Møgeltønder. 1975-139.
Møller, H.C.V., (1907), havnebygmester. 1967-572.
Møller, H.P., (1870), støbemester, Ribe. 1991-201.
Møller, Hans Chr., (1876), hmd., Jordrup. 1927-569.
Møller, Hans, (1802), købmand, møller, Ribe. 1929-319.
Møller, Hans, (c.1640), gdr., Darum. 1913-420.
Møller, Henrik, (1651), rentemester, Lønborggård. 1934-542.
Møller, Irmelin Eggert. 2008-71.
Møller, Jens Hansen, (1860), degn, lærer, Seem Sg. 1984-28.
Møller, Jens P., (c.1850), tækker, Plougstrup. 1941-200.
Møller, Jens, (1914), hestehandler, Bramming. 1995-386.
Møller, Jens, (1945), direktør, Esbjerg. 1981-168.
Møller, Jens, (c.1820), professor. 1912-319f.
Møller, Jens, vært, Hotel Riberhus, Ribe. 1972-11.
Møller, Jes, (1880), fragtmand, Ribe. 1934-439.
Møller, Joachim Otto, (c.1800), regimentskirurg, Helsingør. 1984-110f.
Møller, Johan, (c.1709), kirurg, Varde. 1940-118.
Møller, John M., (c.1950), pr., Vorbasse Sg. 2000-195.
Møller, John M., pr., historiker, Vorbasse. 1942-454. 2007-43 ff.
Møller, John Madsen, (1847), historiker. 1945-161.
Møller, John, (f.1847), pr., Vorbasse. 2002-66ff.
Møller, John, (f.1847), præst, Vorbasse. 2002-66ff.
Møller, Julius, (1914), læge, Oksbøl. 1961-229.
Møller, Jørgen Hansen, møller. 2003-12.
Møller, Karen Sofie, (1739), Urupgård, Grindsted Sg. 1925-293.
Møller, Karen. 2003-13.
Møller, Karoline, (1893), Terpling. 1991-193.
Møller, Kaspar, (c.1790), student, Ribe. 1929-320.
Møller, Kristen, (1761), Vestermølle, Ramme. 1982-371.
Møller, Lauritz Andersen, (d.1739), Urupgård, Grindsted Sg. 1925-292.
Møller, Lauritz, (1745), Åstrup. 1972-160.
Møller, Lorens Sørensen, (1689), barber, kirurg, Ribe. 1929-319.
Møller, Lucia Dorothea, (d.1766), Ribe. 1929-320.
Møller, Ludvig Chr., (1860), seminarieforstander, se Müller.
Møller, M., (1858), strandingskommissær, Lemvig. 1979-315.
Møller, M.N., (1917), mejeribest., Ørbæk, Hoven Sg. 1988-201ff.
Møller, Mads S., (c.1870), degn, Skovbølling Skole, Åstrup Sg. 1983-525.
Møller, Maren, (1764), g.m. Jacob Krospe, Ribe. 1929-308.
Møller, Maren, d.1847), enke, Janderup. 1911-41.
Møller, Mette Andersdatter, (1751), præstekone, Alslev. 1918-691.
Møller, N. Andersen Hansen, Forballum. 2003-33.
Møller, Niels Kristensen, (d.1751), møller, Ribe. 1929-319.
Møller, Niels Nielsen, (1732), klokker, kordegn, Ribe. 1929-320.
Møller, Niels, (1793), møller, Frisvad. 1963-557.
Møller, Niels, (1829-1914), Letbæk Mølle, Hodde Sg. 1911-07f. 1930-611f. 1938-137. 1963-557. 1981-134. 1989-378. 2001-431ff.
Møller, Niels, (c.1645), møller, Grydevad, Janderup. 1911-43.
Møller, Niels, (c.1900), gdr., Kragelund, Hunderup Sg. 1994-183, 201.
Møller, Oluf, (1755), skipper, Hjerting. 1976-82.
Møller, P. A., (1885), hmd., Hillerup. 1927-572.
Møller, Peder Caspersen, (1763), kapellan, Ribe. 1929-320.
Møller, Peder, (1757), ansøger om brændevinsbrænding. 1928-51ff.
Møller, Peder, (c.1851), møller, Jested. 1909-21f.
Møller, Peder, (c.1880), generalmajor, f. Kalvslund Sg. 1968-80, 83.
Møller, Peder, (c.1890), lærer, Hoven Vinterlærerseminarium. 1973-303.
Møller, Sibrandt, (1769), Amsterdam. 1981-198.
Møller, Søren Nielsen, (1808), skipper, Sønderho. 1930-566ff.
Møller, Søren, (1727), Viborg. 1976-102.
Møller, Søren, (1906), gdr., Gjelballe, Skanderup Sg. 1969-197f.
Møller, Søren, (d.1766), Ribe. 1929-320.
Møller, Søren, pensionist, Aastrup. 2007-83.
Møller, Tage, præst, Bryndum. 2008-72.
Møller, Th., (1902), grosserer, Esbjerg. 1983-455.
Møller, Thorvald, (1901), teglværksejer, Esbjerg. 2001-462.
Møllin, Ane Henriette, (1923), Plougstrup, Jernved Sg. 1996-54.
Mølmark, (1890), professor, Svendborg. 1999-82.
Mønning von, (1850), major, 1949-341.
Mønster, H. P. V., (c.1864), kaptajn. 1904-6.
Mønter, Jørgen, Malmø. 1974-388.
Mørch, (c.1831), patruljebetjent, Gredstedbro. 1909-174.
Mørch, Simon, (1608), Nørre Nebel. 1941-237.
Mørck, Christian Jensen, (1830), Ribe. 1934-443.
Mørck, Hans, (1600), Hamborg. 1978-210.
Mørk, (1910), manufakturhandler, Vejen. 1979-400.
Mørk, Peder, (1631), bgm., Varde. 1919-84.
Mørk, Reginald, (c.1960), forretningsmand, Esbjerg. 2000-254.
Maag, Julius, (1834-1887), overretssagfører, København. 2002-26.
Mågård, Lars, (1700), Lønne. 1940-55.
Mårtensen, Johannes Frandsen, læg.e 2010-14.