Pacharzina – Rawenach

Pacharzina, (1884), slagtermesterfrue, Esbjerg. 1964-124.
Pacholski, Ejner, Ribe. 2010-68.
Pagh, H., (1902), konsul, grosserer, Esbjerg. 1967-565. 1983-455. 1991-172. 2000-275.
Pagh, N., (1917), gdr., Hoven. 1988-201ff.
Palladius, Niels, (1510-60), biskop, Lund. 1978-67.
Palladius, Niels, (c.1530), borger, Ribe. 1903-24.
Palladius, Peder Esbernsen (Plade), (1503-1560), biskop over Sjællands stift. 1903-21ff. 1907-91. 1934-479. 1970-362. 1975-168ff, 201. 1978-67.
Palle, (c.1530), pr., Jerne. 1910-62.
Pallesdatter, Anne, (1750), Grærup. 1976-82.
Pallesdatter, Kirsten, (d.1614), tiggerske, Kjelst, Billum Sg. 1985-404. 1987-22.
Pallesdatter, Lisbeth, (c.1720), præstekone, Vejen. 1909-121.
Pallesen, Bent, (1955), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Pallesen, Christian, (1907), Thorstrup Sg. 2001-363.
Pallesen, Gunnar, (1943), Tistrup. 1970-437.
Pallesen, H. (1932), læderhandler, Varde. 1978-132.
Pallesen, Hans Jørgen, (1888), gdr., fattiggårdsbestyrer, Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 1997-193. 2000-212.
Pallesen, Henry, (1943), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Pallesen, Jens, (d.1562), heks, Hodde-Tistrup. 1930-534.
Pallesen, Jep, (1613), heks, Kjelst. 1932-139.
Pallesen, Jess, (1645), bonde, Bryndum Sg. 1926-333.
Pallesen, Jørgen, (c.1642), pr., Varde, provst i Skads Herred, Varde. 1907-89. 1930-543. 1936-13.
Pallesen, Jørgen, (d.1590), pr., Jerne. 1910-63. 1946-390.
Pallesen, Kirsten, (1928), Varde. 1978-153.
Pallesen, Kristian, (1918), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Pallesen, købmand, Esbjerg. 1950-572.
Pallesen, N., (1732), Lunderup. 1976-85f.
Pallesen, Niels, (1950), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Pallesen, Niels, (c.1622), herredsfoged, Skads herred, Tjæreborg. 1913-416.
Pallesen, Nis, (1608), Oksby. 1941-233.
Pallesen, Ole. (1829), dårekistelem, Ribe. 1924-153.
Pallesen, Peder, (1648), studehandler, Ribe. 1977-395.
Pallesen, Simon, (1900), Blaksmark. 1931-757.
Pallesen, Simon, (1909), gdr., Mejls. 1959-579.
Palludan, bankansat, Esbjerg. 1950-577.
Palludan, J.W., (c.1900), købmand, Varde. 1921-420. 1978-138. 1981-140. 1984-120. 2004-65.
Palludan, Ole, (1864), købmand, Varde. 1966-381. 2004-63.
Palludan, professor. 1972-13.
Palmer, James, (d.1943), RAF-soldat, d. Obbekær. 1983-531ff.
Palmus, Christian, (1924), fattiglem, Vorbasse. 1997-208.
Paludan, Adolf, (1839), læge, Samsø. 1958-387.
Paludan, Otto Frederik, (1839-1920), lærer, Maltbæk 1958-387.
Pape, Johan, (1318), landsdommer. 1947-602.
Parcharizina, (1920), hesteslagter, Esbjerg. 1992-3341.
Parsberg, Mandrup, (1610). 1941-217.
Pascalis den 2., (1099), pave, Rom. 1977-506.
Passe de Oude, Crispin de, (1564-1637), Holland. 1987-42.
Passe, Magdalene de, (1600-40), Holland. 1987-42.
Passig, Johan K.P. (1888), arbejdsmand, Maltbæk. 1927-573ff.
Passow, Hartvig, (1630), gdr., Rudbjerggård. 1950-483.
Paulin, Jens, (1918), ejer af Vamdrupgård. 1918-645.
Paulsen, Andreas Stephan Mygind, (1836-1915), billedhugger. 1903-52.
Paulsen, frk., (1891), pigeskolelærerinde, Varde. 1981-112.
Paulsen, N., (1903), Skanderup Sg. 1969-197f.
Paulsen, Peter, (c.1657), løjtnant i Det vestjyske Kompagni. 1915-64.
Paulsen, præst, Grimstrup. 2008-100.
Paveglio, Toni, (1933), arbejderske, Esbjerg. 1999-25, 28.
Pawlsen, Anders, (1501), borger, Ribe. 1940-100.
Paysen, Nis, (1594), Galmsbøl. 1976-119.
Peders, Anne, (1620), heksedømt, Møgel, Gesten. 1949-448.
Peders, Maren Nielsdatter, (1792), jordemoder, Læborg, Vejen. 1929-425.
Pedersdatter, Ane Kathrine, (1793-1852), Maltbæk. 1958-376.
Pedersdatter, Ane Kathrine, (1847-1792), Bække. 1957-182.
Pedersdatter, Ane Kirstine, (c.1814), bondekone, Farup. 1913-554ff.
Pedersdatter, Ane Marie, (1778), Fitting, Vorbasse Sg. 1915-165.
Pedersdatter, Anna, (1734), Åstrup. 1926-322.
Pedersdatter, Anne Kathrine, (c.1800), omstrejfende, f. i Burkal Sg. 2001-481.
Pedersdatter, Anne Marie, (1830), Hjortlund. 1950-596.
Pedersdatter, Anne, (1758). 1946-380.
Pedersdatter, Anne, (1792), jordemoder, Varde Landsogn, Hyllerslev, Nørre Hebo, St. Hebo, Grydevad Mølle, Janderup. 1929-426.
Pedersdatter, Bodil, (c.1680), g.m. byskriver Ib Pedersen, Ribe. 1929-308, 324.
Pedersdatter, Catrine Marie, (1737), bevilling på færgefart Ringkøbing-Holsmland. 1918-578.
Pedersdatter, Dorthe Katrine. 2004-47.
Pedersdatter, Dorthe, (1675), g.m. Johan Johansen Størck, Ribe. 1929-339.
Pedersdatter, Dorthe, (c.1680), g.m. lektor Rosenberg, Ribe. 1929-308.
Pedersdatter, Elisabeth, (c.1698), kirkeejer, Lydum. 1929-308.
Pedersdatter, Ilse, (d.1719), Ribe. 1984-139.
Pedersdatter, Ingeborg, (c.1661), g.m. pastor Bie, Ribe. 1929-308.
Pedersdatter, Jenge, (1669), g.m. Gregers Pedersen Terpager, Ribe. 1929-343.
Pedersdatter, Johanne, (1667), g.m. Jørgen Hansen, Ribe. 1928-102.
Pedersdatter, Karen, (1657), g.m. Erik Mortensen, Ribe. 1929-317.
Pedersdatter, Karen, (c.1630), g.m. biskop Iver Hemmet. 1903-136.
Pedersdatter, Karen, (d.1699), g.m. Peder Lauridsen Baggesen, Ribe. 1928-71.
Pedersdatter, Kirsten Marie. 1945-303.
Pedersdatter, Kirsten, (1844), Sig. 1965-276.
Pedersdatter, Kirsten, (d.1638), g.m. Christen Gregersen, s.d.
Pedersdatter, Kirstine Marie, (g.1793), Bække. 1957-182.
Pedersdatter, Lisbeth, (1643-1703), digter, St. Hebo, Janderup Sg. 1911-31.
Pedersdatter, Maren, (1619), heks, Starup. 1929-390.
Pedersdatter, Maren, (1792), jordemoder, Bryndum-Nebel. 1929-426.
Pedersdatter, Maren, (1829), dårekistelem, Ribe. 1924-152.
Pedersdatter, Maren, Sønderho. 1957-241.
Pedersdatter, Marie. 1915-150.
Pedersdatter, Mette, (1707), Sæden. 1949-333.
Pedersdatter, Mette, (1782), Darum Sg. 1989-362.
Pedersdatter, Mette, (Mette Sprøngs), Vandel, Randbøl Sg. 1915-139.
Pedersen, (1833), toldkontrollør, Foldingbro. 1911-184.
Pedersen, (1834), krigsassessor. 1946-345.
Pedersen, A.E. (1920), lærer, Tvilho, Åstrup Sg. 1928-33. 1991-192.
Pedersen, Anders, (1608), Guldager. 1940-110.
Pedersen, Anders, (1672), rådmandssøn, Ribe. 1975-186.
Pedersen, Anders, (1689), Åstrup. 1966-326.
Pedersen, Anders, (1700), Gettrup. 1974-470.
Pedersen, Anders, (1708), Skølvad, Jernved. 1949-335.
Pedersen, Anders, (1755), bonde, Vester Vedsted. 1939-108.
Pedersen, Anders, (1773), Inder Bjerrum, Ribe Domkirkes Landsg. 1973-229.
Pedersen, Anders, (1781), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Pedersen, Anders, (1788), sgf., Vorbasse Sg. 1988-162.
Pedersen, Anders, (1843), brændevinsbrænder, Spangsbjerg Mølle. 1948-88.
Pedersen, Anders, (1854), Plougstrup. 1970-462.
Pedersen, Anders, (1870), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Pedersen, Anders, (1884), Nyby. 1927-572.
Pedersen, Anders, (c.1850), Plougstrup. 1941-204.
Pedersen, Anders, (c.1890), fattiglem, Hejnsvig. 1997-199.
Pedersen, Anders, (c.1900), “Vorbassedreng”, Vorbasse. 1975-152ff.
Pedersen, Andreas Ole, (1819-1861), styrmand, Fanø. 1952-42.
Pedersen, Andreas, (1748), vadstedrider, Seest. 1940-150.
Pedersen, Andreas, (1883), skolebestyrer, Esbjerg. 1983-501ff.
Pedersen, Andreas, (g.1832), møller, Spangsbjerg. 1964-132.
Pedersen, Ane Kathrine, (1888), Janderup. 1985-403.
Pedersen, Ane Marie, (c.1830), Hodde. 1905-145f.
Pedersen, Ane, (1854), Darum. 1958-403.
Pedersen, Ane, (1909), krokone, Vilslev. 1939-80.
Pedersen, Anna, Ribe. 2010-75.
Pedersen, Annette, sygeplejeske. 2006-64.
Pedersen, Anton, (1945), gdr., Sdr Vium. 1970-418.
Pedersen, Arne, (1932), dommerfuldmægtig, Varde. 1978-7.
Pedersen, Arne, (1943), bogholder, Tistrup. 1970-435. 1971-602.
Pedersen, Asmus, (1876), hmd., Ribe. 1927-569.
Pedersen, Asser, (1565), pr., Spandet. 1970-358.
Pedersen, Augusta, (1898), Klevanggård, Vejen. 1976-171.
Pedersen, B., (1902), kommunelærerinde, Esbjerg. 1983-455.
Pedersen, Baltzar, (1998), automobilforhndler, Ribe. 1998-378.
Pedersen, Benned, (1831), Øster Kærup, Janderup Sg. 1985-393, 397.
Pedersen, Bennet, (1827-1901), Lourup, Gørding Sg. 1915-149.
Pedersen, Bennet, (1831), hyrde, Billum Sg. 1975-149.
Pedersen, Benneth, (1876), hmd., Janderup. 1927-569.
Pedersen, Bertel, (1686), gdr., Borre Ål. 1937-113.
Pedersen, Bertram, (1707), herredsskriver, Lejrskov. 1962-434.
Pedersen, Beyer, (c.1805), underofficer, Ribe. 1907-170.
Pedersen, Bodil, (1837), Darum Sg. 1989-364.
Pedersen, Boj, (c.1850), strandfoged, Vejers. 1972-60. 1981-187.
Pedersen, Bonde, (1569), kæmner, Ribe. 1975-207.
Pedersen, Broder, (1711), hører, Ribe. 1929-324.
Pedersen, C., (1603), Tjæreborg. 1980-540.
Pedersen, C., (1798), svinehandler, Autrup. 1978-38.
Pedersen, C.A., (1874), lærer, Jerne. 1925-230.
Pedersen, C.P., (1891), bankdirektør, Varde. 1981-107.
Pedersen, Chr. la Cour, (1880-1948), forstander, Skibelund. 1948-146. 1952-24. 1965-176.
Pedersen, Chr., (1662), Lydumgård. 1946-449.
Pedersen, Chr., (1792), gdr., Vittarp. 1940-142.
Pedersen, Chr., (1893), tømrermester, Esbjerg. 1964-136.
Pedersen, Chr., (1903), kapellan, Varde. 1959-579.
Pedersen, Chr., fæster, Grimstrup. 1938-106.
Pedersen, Chr.P., (1859), Sejstrup. 1946-477.
Pedersen, Chresten, (1955), sgf., Jerne. 1994-198.
Pedersen, Chresten, (c.1900), bonde, Fåborg Sg. 1990-21.
Pedersen, Chresten, Bobøl. 2005-43.
Pedersen, Christen Peder, (1821-1850), Hjedding, Ølgod Sg. 1948-263.
Pedersen, Christen, (1608), Borre Ål. 1941-230.
Pedersen, Christen, (1608), Ål. 1941-230.
Pedersen, Christen, (1648), forvalter, Hesselmed. 1977-425.
Pedersen, Christen, (1719), Tange. 1940-124.
Pedersen, Christen, (1735), Rømø. 1989-399.
Pedersen, Christen, (1771), Grindsted. 1942-464.
Pedersen, Christen, (1790), Rousthøje. 1965-266.
Pedersen, Christen, (1806), gdr., Gilbjerg, Hejnsvig Sg. 1931-727.
Pedersen, Christen, (1822-1848), menig soldat, Føvling. 1909-117.
Pedersen, Christen, (c.1830), gdr., Hodde. 1905-145f.
Pedersen, Christian, (1759), Bøvl. 1992-330.
Pedersen, Christian, (1811), Vibækborg. 2001-480.
Pedersen, Christian, (1905), lærer, Skanderup Sg. 1969-208f.
Pedersen, Christian, (1960), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Pedersen, Christian, Esbjerg. 2010-68.
Pedersen, Christian, gdr., Avtrup, Fåborg, 1938-58.
Pedersen, Christian, Mastrup, Haderslev Amt. 1915-165.
Pedersen, Christiane Vilhelmine, g.m. Peder Vig, Fitting, Vorbasse Sg. 1915-185f.
Pedersen, Christiern, lægebogsforfatter. 1975-165f.
Pedersen, Christoffer, (1666), toldbetjent, Varde. 1917-552.
Pedersen, Claus, (1619), pr., Fanø. 1915-194. 1946-387.
Pedersen, Claus, (1660), Fåborg by og Sg. 1980-618.
Pedersen, Claus, (1755), vadstedrider. 1939-110.
Pedersen, Claus, (1769), fæster, Vibæk, Alslev Sg. 1932-184, 190.
Pedersen, Claus, (1780), skipper, Fanø. 1976-114.
Pedersen, Claus, fæstebonde. 1916-362, 366.
Pedersen, Cornelius, (1890), murer, Varde. 1997-140.
Pedersen, Dorthe, forfatter. 2006-28.
Pedersen, dyrlæge, byrådsmedlem, Ribe. 1903-52.
Pedersen, Ejnar, (919), gdr., Åsted, Kvong Sg. 1988-213.
Pedersen, Elle Marie, (1866), Billum. 1985-373.
Pedersen, Emil, tømrer, Ribe. 2010-68.
Pedersen, Erik, (1993), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Pedersen, Erna, (1944), Nymindegab. 1990-4ff.
Pedersen, Eskild, (1864), gdr., Bryndumdam. 1943-581.
Pedersen, Frands, Vorbasse Sg. 1915-165.
Pedersen, Frits, (1909), sadelmager, Varde. 1959-579.
Pedersen, G. (c.1880), strandfoged, Grærup. 1912-264.
Pedersen, Godske, (1900), havnefoged, Varde. 1936-36.
Pedersen, Gregers Jesper, (1822-1849), Roust Grimstrup Sg. 1948-253.
Pedersen, Gregers, (1662), foged, Hennegård. 1946-449.
Pedersen, Gregers, (d.1723), Ribe. 1984-139.
Pedersen, Grumme, (c.1480), selvejerbonde. 1945-173.
Pedersen, H., (1888), Gunderup. 1938-177.
Pedersen, H.,(c.1775), bonde, Øster Vamdrup. 1946-357.
Pedersen, H.B., (d.1945), landinspektør, Varde. 1959-579. 1966-387. 1976-54.
Pedersen, H.C., (1669), strandinspektør. 1954-395.
Pedersen, Hans Beyer, landinspektør, (d.1945), Orten. 1961-204.
Pedersen, Hans Chr. 2006-96.
Pedersen, Hans Christian, (1921), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Pedersen, Hans Henrik, (1809), møller, Fåborg. 1938-104.
Pedersen, Hans Kristian, (1901), Hesselho, senere Darum. 1989-382.
Pedersen, Hans Lauritsen, (1825-1850), jægersoldat, Jernved. 1909-112.
Pedersen, Hans Lauritsen, (1825-1850), soldat, Jernved. 1949-242.
Pedersen, Hans Marinus, (1890), bygmester, Vorbasse Sg. 1987-52.
Pedersen, Hans Peder, (1914), Torbøl, Slesvig. 1994-244.
Pedersen, Hans Remmer, (1674), Varde. 1943-612.
Pedersen, Hans W., (1920), administrator. 1936-100.
Pedersen, Hans W., (1920), Orten. 1936-108.
Pedersen, Hans, (1587), bonde, Brøns. 1971-593.
Pedersen, Hans, (1620), Debel. 1960-127.
Pedersen, Hans, (1620), Galtho. 1960-129.
Pedersen, Hans, (1644), Seem. 1979-424.
Pedersen, Hans, (1657), Varde. 1972-141.
Pedersen, Hans, (1691), Oksvang. 1994-250.
Pedersen, Hans, (1698), skipper, Ho. 1977-400, 442.
Pedersen, Hans, (1704), Glibstrup. 1968-118.
Pedersen, Hans, (1705), sgf., Jordrup. 1969-238.
Pedersen, Hans, (1710), Nørre Holsted. 1974-470.
Pedersen, Hans, (1735), møller, Varde. 1943-617.
Pedersen, Hans, (1772), bonde, Outrup. 1948-131.
Pedersen, Hans, (1785), Jerne. 1906-137ff.
Pedersen, Hans, (1785), sgf., Brørup. 1973-341.
Pedersen, Hans, (1787), snedker, Astrup. 1954-421.
Pedersen, Hans, (1798), svinehandler, Vestterp. 1978-38.
Pedersen, Hans, (1800-tallet), købmand, Novrup. 1976-79.
Pedersen, Hans, (1821), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Pedersen, Hans, (1857-1931), Overfidde, Henne Sg. 1984-66.
Pedersen, Hans, (1881), Fidde. 1982-374.
Pedersen, Hans, (1882), Fanø. 1972-107.
Pedersen, Hans, (1891), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Pedersen, Hans, (1957), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Pedersen, Hans, (c.1600), bartskær, Jerne. 1946-394.
Pedersen, Hans, (c.1720), bonde, Anst. 1909-121.
Pedersen, Hans, (c.1790), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-190.
Pedersen, Hans, (c.1830), gdr., Starup. 1905-145.
Pedersen, Hans, (c.1840), sgf., Kokspanggårde. 1932-96.
Pedersen, Hans, (c.1850), gdr., Orten. 1931-746.
Pedersen, Hans, (d.1600), fæster, Ribe. 1963-543.
Pedersen, Hans, (d.1696), Janderup. 1985-407.
Pedersen, Hans, (d.før 1638), fæstebonde, Bryndum Sg. 1982-320.
Pedersen, Hans, Høgelund, Ringgive Sg. 1915-138.
Pedersen, Hansine Ane Marie, (1862), Gammelgård, Henne Sg. (Se også lærer Villum Balleby Jensen). 1982-371. 1988-145.
Pedersen, Helge, Esbjerg. 2003-86.
Pedersen, Hendrik Peder, (1838-1864), underkorporal, Sneum. 1909-115.
Pedersen, Holger, Hundstoft, Lunde Sg. 1974-492.
Pedersen, Ib, (d.1675), byskriver, Ribe. 1929-308, 324.
Pedersen, Inger Krogh, (1952), lærer, Maltbæk. 1958-401.
Pedersen, Iver, (1640), Alslev. 1930-510.
Pedersen, Iver, (1759), bonde, Varming, Seem Sg. 2001-477.
Pedersen, Iver, (1889), gdr., Dal, Grindsted Sg. 1931-732.
Pedersen, J., (1851), lærer, Gørding. 1978-187.
Pedersen, J., (1853), sgf., Årre. 1977-470.
Pedersen, J., (1883), portør, Lunderskov. 1927-571f.
Pedersen, Jakob, (1877), Vorbasse. 1997-187.
Pedersen, Jakob, (c.1700), skovrider, Brusk Hrd. 1969-245.
Pedersen, Jens Bakken, (1858), fiskeskipper. 1947-644.
Pedersen, Jens Michael, (d.1842), kromand, Vilslev. 1939-80.
Pedersen, Jens P., (1866), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-190.
Pedersen, Jens Peder, gdr, Ho. 1945-299.
Pedersen, Jens, (1640), Alslev Sg. 1930-511.
Pedersen, Jens, (1664), Hebo. 1980-572.
Pedersen, Jens, (1738), Ovnbøl, Thorstrup Sg. 1954-387.
Pedersen, Jens, (1806), hmd., Hvidding. 1927-554.
Pedersen, Jens, (1826-1850), Fruerlundgaard Grimstrup Sg. 1948-254.
Pedersen, Jens, (1828), gdr., Plovstrup. 1940-40.
Pedersen, Jens, (1890), tømmerhandler, Ribe. 1989-379.
Pedersen, Jens, (1896), Rygbjerg. 1975-158.
Pedersen, Jens, (1907), Thorstrup Sg. 2001-364.
Pedersen, Jens, (1913), gdr., Vester Thorsted. 1957-208.
Pedersen, Jens, (c.1750), bonde, Plougstrup. 1940-32.
Pedersen, Jens, (c.1750), Uglviggård, Jerne Sg. 1975-27.
Pedersen, Jens, (c.1850) (“Døve Jens”), skipper, Fanø. 1976-90.
Pedersen, Jens, (c.1864), Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 1915-182.
Pedersen, Jens, (d.1691), rådmand, Ribe. 1929-324.
Pedersen, Jens, (d.1750), Urupgård, Grindsted Sg. 1925-297ff.
Pedersen, Jens, skomager. 2005-43.
Pedersen, Jep, (1608), Vesterbæk. 1940-113.
Pedersen, Jep, (1646), Tuesbøl. 1979-426.
Pedersen, Jep, (1656), Skovende. 1972-140f.
Pedersen, Jep, (c.1775), smed, Øster Vamdrup. 1946-357, 358.
Pedersen, Jeppe, (1831-1864), menig soldat, Sønder Farup. 1909-109.
Pedersen, Jeppe, Hostrup Øse. 1956-12.
Pedersen, Jes Peder, (1937), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Pedersen, Jes, (1690), Tobøl. 1963-537.
Pedersen, Jes, (1843), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Pedersen, Jes, (1847), stenhugger, Ribe. 1999-68.
Pedersen, Jes, (d.1949), gdr., Fromssejer, Vorbasse Sg. 1987-61.
Pedersen, Jes. 2005-43f.
Pedersen, Jesper, (1726), Hornelund. 1973-337f.
Pedersen, Jesper, (c.1880), fattiggårdsbestyrer, Billum. 1911-72.
Pedersen, Johanne, (1868), Billum. 1985-373.
Pedersen, Johannes Kruse, (1917), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Pedersen, Johannes, (1897), teglværksarbejder, gdr., Lintrup Sg., Vejen. 1983-464ff.
Pedersen, Johannes, (c.1950), smed, Esbjerg. 2000-239.
Pedersen, Johannes, præst, Dejbjerg. 2006-90.
Pedersen, John, (c.1890), hmd., Vrenderup, Fåborg Sg. 1936-86. 1945-165. 1978-165.
Pedersen, Jonas, (c.1730), Guldager. 1976-95.
Pedersen, Joseph Christensen, (d.1848), menig soldat, Fuglsang, Nørre-Farup Sg. 1909-111.
Pedersen, Just, (c.1728), landsoldat, Darum. 1905-104f.
Pedersen, Jørgen Christian, (1801), tyv, Næsbjerg Sg. 2001-481.
Pedersen, Jørgen Ø. 2006-75.
Pedersen, Jørgen, (1622), bonde, Grisbæk. 1946-465.
Pedersen, Jørgen, (1739), hmd., Vilslev Sg. 1993-85.
Pedersen, Jørgen, (1739), hmd., Vilslev Sg. 1993-85.
Pedersen, Jørgen, (1792), jordemodermand, Vilslev. 1929-425.
Pedersen, Jørgen, (1805), Sønderskov Mølle. 1922-620.
Pedersen, Jørgen, (1807-81), Burgård. 1985-397.
Pedersen, Jørgen, (1843), Tjæreborg. 1980-542.
Pedersen, Jørgen, (1849), gdr., Gejl. 1944-46.
Pedersen, Jørgen, (1864), landstingsmand, redaktør, Odense. 1998-384.
Pedersen, Jørgen, (1870), arbejdsmand, Esbjerg. 1991-206.
Pedersen, Jørgen, (c.1909), gdr., Lintrup, Farup. 1914-707.
Pedersen, Jørgen, (d.1554), rentemester, Ribe. 1940-110. 1947-613. 1964-106.
Pedersen, Jørgen, (d.1585), pr., Bryndum Sg. 1980-527.
Pedersen, Jørgen, (d.1585), Ribe. 1947-586.
Pedersen, Karen, (1928), Manø. 1928-188.
Pedersen, Karen, (c.1840), Manø. 1980-576.
Pedersen, Karl Jørgen, (1978), forstander, Grindsted. 1997-233.
Pedersen, Karl Nikolai, (1902), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Pedersen, Karl, (1941), gdr., Urup. 1943-675.
Pedersen, Karl, Esbjerg. 2005-85.
Pedersen, Karna, (1943), Tistrup. 1970-435.
Pedersen, Kasper Frederik, (1821-1849), St. Andst. 1948-270.
Pedersen, Keld Svendsen, (1835), Darum Sg. 1989-364f.
Pedersen, Klaus, (c.1864), gdr., Kildegård, Gejsing. 1904-172.
Pedersen, Knud Hansen, (1845-1922), Skibelund. 1965-181.
Pedersen, Knud, (1664), Ribe. 1929-325.
Pedersen, Knud, (1707), rytterbonde, Vester Nebel. 1962-429.
Pedersen, Knud, (1785), Hjortlund. 1950-617.
Pedersen, Knud, (1920), forstander, Skibelund. 1928-41.
Pedersen, Knud, (c.1850), strandfoged, Vejrs. 1972-60. 1981-187.
Pedersen, Kraemer, (c.1850), gdr, Solbjerg, Skads Sg. 1948-77.
Pedersen, Kristen, (1822-1848), soldat, Bobøl, Føvling Sg. 1949-246.
Pedersen, Kristen, (1845), hjælpelærer, Maltbæk. 1958-382.
Pedersen, Kristian, (1942), Varde Hotel. 2001-386.
Pedersen, Kristiern, (c.1540), bibeloversætter. 1903-32.
Pedersen, Kristina, (1890), lærerinde, Esbjerg. 1964-137.
Pedersen, Kristoffer, (1661), Ribe. 1929-324.
Pedersen, L., (1730), sømand, Hjerting. 1976-72.
Pedersen, landinspektør, Varde. 1936-100.
Pedersen, Larsen, (1944), lærer, Gørding. 1967-557.
Pedersen, Laue, (c.1828), købmand, Fåborg. 1906-146.
Pedersen, Lauge, (1610), Hostrup Sg. 1930-506ff. 1956-64.
Pedersen, Lauge, (1610), Hostrup, Skast Hrd. 1987-19f.
Pedersen, Lauge, (1743), pr., Lønne Sg. 1984-151.
Pedersen, Lauge, (c.1660), pr., Fanø. 1915-196. 1945-193.
Pedersen, Laurids, (1631), delefoged, Skads. 1957-220.
Pedersen, Laurids, (1635), herredsskriver, Allerup. 1957-240.
Pedersen, Laurids, (1658), Vestkær. 1972-140.
Pedersen, Laurids, (1664), Lundtarp. 1980-571.
Pedersen, Laurids, (1665), delefoged, Allerup. 1915-66.
Pedersen, Laurids, (1665), Gårde. 1970-490.
Pedersen, Laurids, (1670), Ribe. 1929-325.
Pedersen, Laurids, (1707), rytterbonde, Jordrup. 1962-431.
Pedersen, Laurids, (1707), rytterbonde, Jordrup. 1962-433.
Pedersen, Laurids, (1715), Veldbæk. 1957-220.
Pedersen, Laurids, (1735), strandfoged, Manø. 1989-401.
Pedersen, Laurids, (1738), Ovnbøl, Thorstrup. 1954-387.
Pedersen, Laurids, (1774), bonde, Åstrup. 1926-328.
Pedersen, Laurids, (1904-1966), gdr., Torstrup. 1966-471.
Pedersen, Laurids, (1935), Sig. 1938-18.
Pedersen, Laurids, (1950), kirkeværge, Thorstrup. 1975-357.
Pedersen, Laurits (Barfod), (d.1653), Rovst. 1979-425.
Pedersen, Laust, (c.1800), boelsmand, Tømrer, Vilslev. 1993-89.
Pedersen, Lisbeth Sofie, (1792), jordemoder, Holsted, Brørup, Lindknud. 1929-425.
Pedersen, M., (1697), skipper, Hjerting?. 1976-88.
Pedersen, Mads, (1415), student, Ribe. 1970-341.
Pedersen, Mads, (1664), Ribe. 1980-571.
Pedersen, Mads, (1682), husejer, Ribe. 1918-667.
Pedersen, Mads, (1693), Egholdt, ridefoged, 1966-404.
Pedersen, Mads, (1719), førsterådmand, Ribe. 1984-135.
Pedersen, Mads, (1754), konstitueret skoleholder, Outrup. 1927-671.
Pedersen, Mads, (1772), strandløber, Hjerting. 1948-106.
Pedersen, Mads, (1828), gdr., Plovstrup. 1940-40.
Pedersen, Mads, (1833-1864), underkorporal, Tjæreborg. 1909-115.
Pedersen, Mads, (1919), avlsbruger, Esbjerg. 1986-514.
Pedersen, Mads, (c.1800), gdr., Okslund, Lindknud Sg. 1930-596.
Pedersen, Mads, smed, post. 2006-3.
Pedersen, Magdalene, (d.1677), g.m. Christen Christensen, Ribe. 1928-83.
Pedersen, Magnus, (c.1900), professor, Nationalmuseet. 1903-132.
Pedersen, Maren, (1885), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Pedersen, Maren, (1924), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Pedersen, Maren, g.m. Martin Madsen Peder, Ølgod Sg. 1926-450.
Pedersen, Marie, (1904), g.m. Jakob Sørensen, Billum Sg., s.d.
Pedersen, Marie, f. Højer, (c.1875), Smørpøt. 1948-79.
Pedersen, Martin, (1926), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-190.
Pedersen, Mathias, (1682), borger, Kolding. 1969-308.
Pedersen, Matthias, (1543), Skanderup Sg. 1969-234.
Pedersen, Mette Marie, (1862), Ho. 1945-299.
Pedersen, Mikkel, (1792), jordemodermand, Raunsø, Grimstrup. 1929-426.
Pedersen, Mikkel, (1884), gdr., Mulvad. 1940-69.
Pedersen, Morten, (1735), møller, Mølby, Spandet Sg. 1985-363.
Pedersen, Morten, (c.1642), borger, Varde. 1907-74.
Pedersen, Morten, (Vig), Kragelund, Bække Sg. 1915-139.
Pedersen, N., (1732), svinehandler, Knivsig, Løgumkloster. 1978-37.
Pedersen, N., (1745), Terpling. 1972-159.
Pedersen, N., (c.1900), bygmester, Tjæreborg. 1972-132.
Pedersen, N.K., (1905), Ribe?. 1976-43.
Pedersen, N.M., (1888), Asp. 1938-177.
Pedersen, Nicolaj, (1945), fabriksmester, Grindsted. 1971-603.
Pedersen, Niels A., (d.1919), styrmand, Fanø. 1927-515.
Pedersen, Niels Chr. (1816-1874), kirkesanger, skolelærer, Outrup. 1927-678.
Pedersen, Niels Hansen, (1823-79), gdr., Høm, Seem Sg. 1980-584.
Pedersen, Niels Hansen, (1870), Esbjerg. 1991-211.
Pedersen, Niels Kr., (1905), Borre. 1961-218.
Pedersen, Niels Lassen, (1920), Spandet. 1967-529.
Pedersen, Niels Madsen, (c.1875), gdr, Smørpøt. 1948-79.
Pedersen, Niels P. (1953), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Pedersen, Niels, (1583), borger, Ribe. 1977-418.
Pedersen, Niels, (1619), pr., Gørding. 1946-387, 390.
Pedersen, Niels, (1619), pr., Sønderho. 1946-388.
Pedersen, Niels, (1627), skipper, Sønderside. 1977-445.
Pedersen, Niels, (1631), ravhandler, Sønderside. 1954-407.
Pedersen, Niels, (1645), bonde, Bryndum Sg. 1926-333.
Pedersen, Niels, (1645), tingsvidne, Skamstrup. 1926-330.
Pedersen, Niels, (1648), Frøtoft. 1977-425.
Pedersen, Niels, (1677), Gjerndrup. 1963-530.
Pedersen, Niels, (1698), skipper, Ho. 1977-400, 441f.
Pedersen, Niels, (1745), Terbølling. 1972-160.
Pedersen, Niels, (1763), gdr., Vester Vedsted. 1998-417.
Pedersen, Niels, (1770), Vester Vedsted. 1973-234f.
Pedersen, Niels, (1772), Holsted. 1948-131.
Pedersen, Niels, (1780), Lervadgård, Føvling Sg. 1991-190.
Pedersen, Niels, (1791), gdr., Hostrup. 1929-427.
Pedersen, Niels, (1851-1911), forstander, Ladelund Landbrugsskole. 1976-160, 200. 1979-274.
Pedersen, Niels, (1851-1911), forstander, Ladelund. 1935-669.
Pedersen, Niels, (1945), landmand. 1970-418.
Pedersen, Niels, (c.1752), fattiglem, Lindknud. 1905-162.
Pedersen, Niels, (c.1848), gdr., Bryndum. 1914-678.
Pedersen, Niels, (c.1848), sgf., Bryndum. 1914-686f.
Pedersen, Niels, (d.1266), kammermester. 1975-308.
Pedersen, Niels, (Kikkenborg), (1832-1864), garder, Darum. 1909-113.
Pedersen, Niels, Byagergård, Nørre Nebel. 1974-493.
Pedersen, Niels, gårdfæster, Assens. 1948-297.
Pedersen, Niels, Høm. 2006-56ff.
Pedersen, Niels, Outrup. 1948-275.
Pedersen, Niels. 2004-47ff.
Pedersen, Nielsine, (1894), Janderup. 1985-401.
Pedersen, Nielssine, (1851), Rodebæk. 1992-407.
Pedersen, Nikolaj, (1860), gdr., Baungård, Kalvslund Sg. 1968-81.
Pedersen, Nis, (1644), Ål. 1946-451.
Pedersen, Nis, (1660), Vrenderup, Fåborg Sg. 1980-618.
Pedersen, Olaf, (1950), skoledirektør, Esbjerg. 1999-34.
Pedersen, Ole, (1823-1850), Rousthøje Grimstrup Sg. 1948-253.
Pedersen, Olga, forfatter. 2009-4, 86.
Pedersen, Oluf, (1566), bgm, Ribe. 1964-111. 1970-360. 1975-174. 1976-102. 1982-290.
Pedersen, Oluf, (c.1539), tjener. 1912-299.
Pedersen, Oluff, (1619), pr., Lønne. 1946-388, 394.
Pedersen, Otte, (1619), pr., Hodde. 1946-388, 394.
Pedersen, Otte. 2012-48.
Pedersen, P. N., (1920), sgf., bogtrykker, Holsted. 1928-36.
Pedersen, P., (c.1880), fisker, Grærup. 1912-264.
Pedersen, P.A., (1910), dampbageri, Holsted. 1993-92.
Pedersen, P.J., (1894), bager, Kjærbøl. 1927-576.
Pedersen, P.K., (1888), Frøsiggård, Hunderup. 1938-177.
Pedersen, P.K., (1889), gdr., Grindsted Mark. 1931-733.
Pedersen, P.O., (1866), Torstrup Sg. 2000-301.
Pedersen, Peder Borg, (1821-1849), Toftløs, Hunderup Sg. 1948-244.
Pedersen, Peder Chr.(c.1830), gdr., Hodde. 1905-145ff.
Pedersen, Peder Hans, (1876), hmd., Gødsvang. 1927-569.
Pedersen, Peder J., (1854), Fåborg. 1936-82.
Pedersen, Peder J., (1870), gdr., Gerndrup. 1932-41.
Pedersen, Peder Kristensen, (1840-80), gdr., Darum Sg. 1989-362.
Pedersen, Peder Kristensen, (1921), gdr., Darum Sg. 1989-362.
Pedersen, Peder M., (1950), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211, 212.
Pedersen, Peder Nielsen, (1888), hmd., Elkjær. 1927-574.
Pedersen, Peder Nissen, (1840), mølleejer, Varde. 1943-623.
Pedersen, Peder, (1600-tallet), herredsskriver. 1979-428.
Pedersen, Peder, (1694), hjuler, Seest. 1969-234.
Pedersen, Peder, (1704), amtsskriver, Ribe. 1929-325.
Pedersen, Peder, (1715), Øster Vamdrup. 1963-562.
Pedersen, Peder, (1735), Rømø. 1989-399.
Pedersen, Peder, (1745), Grene. 1972-160.
Pedersen, Peder, (1745), Terbølling. 1972-161.
Pedersen, Peder, (1771), Grindsted. 1942-464.
Pedersen, Peder, (1793), jordemodermand, Starup. 1929-427.
Pedersen, Peder, (1810), Føvling. 1991-192.
Pedersen, Peder, (1812), kirkesanger, Anst og Gesten. 1908-57.
Pedersen, Peder, (1825-87), Gammeltoft, Henne Sg. 1988-146.
Pedersen, Peder, (1826), Gammeltoftgård, Dyreby. 1982-378.
Pedersen, Peder, (1889), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Pedersen, Peder, (1890), plantør, Fromsejer, Vorbasse Sg. 1987-52.
Pedersen, Peder, (1894), arbejdsmand, Maltbæk. 1927-576.
Pedersen, Peder, (1896), Almstok. 1975-158.
Pedersen, Peder, (1899), Darum Sg. 1989-382.
Pedersen, Peder, (1902), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Pedersen, Peder, (c.1530), byfoged, Ribe. 1910-197.
Pedersen, Peder, (c.1790), Nørre Tarp, Lunde Sg. 1988-145.
Pedersen, Peder, (c.1814), tjenestekarl, Farup. 1913-562.
Pedersen, Peder, Grærup. 2003-53.
Pedersen, Peder, lærer, Bjerregård. 2012-168.
Pedersen, Peder, Torbøl, Outrup Sg. 1974-491.
Pedersen, Peter Gyde, (c.1950), sgf., Jerne. 1994-198.
Pedersen, Poul Krogh, (1952), førstelærer, Maltbæk. 1958-401.
Pedersen, Poul, (1783), Kragelund. 1940-58.
Pedersen, Poul, (1792), jordemodermand, Holsted. 1929-425.
Pedersen, Poul, (1798), svinehandler, Ål Sg. 1978-38.
Pedersen, Poul, (1943), pr., Nørre Nebel. 1986-615.
Pedersen, Povl, (1771), bonde, Årre. 1918-683f.
Pedersen, Povl, (c.1742), Brørupgård. 1905-153.
Pedersen, R., (1902), skolebestyrerinde, Esbjerg. 1983-455.
Pedersen, Rasmus, (1693), Donslund. 1966-404.
Pedersen, Rasmus, Ollerup Skoumark. 1948-280.
Pedersen, Richardt, (1870), skibstømrer, Esbjerg. 1991-205.
Pedersen, S. købmand, Esbjerg. 2003-88.
Pedersen, S., (1600-tallet), skipper, Hjerting. 1977-402.
Pedersen, S., (d.1737), gadehmd., sømand, Billumtarp. 1976-81.
Pedersen, Sefren, (1644), Seem. 1979-424.
Pedersen, Simon Jensen, (d.1905), Janderup?. 1985-399.
Pedersen, Steffen, (1735), rådmand, Varde. 1962-324.
Pedersen, Steffen, (c.1726), rådmand, Varde. 1985-326.
Pedersen, Steffen, skoleleder, Ladelund. 2009-79, 82. 2010-90.
Pedersen, Svend Bjarno, Esbjerg. 2003-90.
Pedersen, Svend Søndergård, (1940), murer, Varde. 1959-591.
Pedersen, Svend Åge, (12953), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Pedersen, Svend, (1735), bådsmand. 1989-396.
Pedersen, Svend, (1876), by- og rådstueskriver, Ribe. 1929-325.
Pedersen, Søfren, (1619), pr., Brørup. 1946-388, 393.
Pedersen, Søren, (1641), skipper, Ribe. 1974-506. 1977-418.
Pedersen, Søren, (1657), pr., Ansager. 1971-668. 1972-140.
Pedersen, Søren, (1686), tjenestedreng, Borre Ål. 1937-113.
Pedersen, Søren, (1710, Vong. 1974-498f.
Pedersen, Søren, (1715), Seest. 1963-567.
Pedersen, Søren, (1719), Varde. 1940-122.
Pedersen, Søren, (1745), Åstrup. 1972-160.
Pedersen, Søren, (1798), svinehandler, Kvie. 1978-38.
Pedersen, Søren, (1818-1849), Skanderup, Gesten Sg. 1948-270.
Pedersen, Søren, (1820), håndværker, Stenderup. 1949-426.
Pedersen, Søren, (1884), Årup, Tjæreborg. 1927-572.
Pedersen, Søren, (1892), gdr., Måde. 1977-475.
Pedersen, Søren, Duebjerg, Egtved Sg. 1915-165.
Pedersen, Søren, elev, Allerup. 2011-104, 110.
Pedersen, Søren, kræmmer. 1911-154.
Pedersen, Søren, Kærbølling. 2005-41.
Pedersen, Termen, (1608), Ho. 1941-231.
Pedersen, Thevetz, ´s enke, (1854), Plougstrup. 1970-462.
Pedersen, Thomas, (1601), færgemand, Darum. 1939-80.
Pedersen, Thomas, (1660), Vrenderup, Fåborg Sg. 1980-618.
Pedersen, Thomas, (1716), Gaurslund. 1963-569.
Pedersen, Thomas, (d.1718), handskemager, Ribe. 1984-135.
Pedersen, Thomas, (d.1898), gdr., Frisvad. 1931-744.
Pedersen, Thomas, udvandret, Sdr. Omme. 2012-135.
Pedersen, Thøger, (c.1827), toldbetjent, Foldingbro. 1907-141ff.
Pedersen, Troels, (1641), Skast. 1974-506.
Pedersen, Truels, (1742-1816), maler, Tjæreborg. 1975-63.
Pedersen, Vagn, fotograf. 2009-48, 79, 82.
Pedersen, Villads, (1942), gdr, Heager. 2001-384.
Pedersen, Villiam, Janderup. 2009-48, 79, 82.
Pedersen, Åge, (1941), gdr., Fitting. 1991-227.
Pederssen, Jørgen, (d.1650), slotsskriver, Riberhus. 1979-424.
Peffinger, Johann, (1493-1573), professor, Leipzig. 1970-354.
Pelle, Mogens, (Lollænder), gdr., Adserbøl, Lindknud Sg. 1915-156f.
Pentz, Øllegård, (1630), Rudbjerggård. 1950-483.
Perch, Per, (1900), dr., Tistrup. 1951-563. 1970-436.
Permin, (1863), pr., Sønderho. 1962-384.
Permoses, (1700), ritmester, Varde. 1940-119.
Pers, Karen, (1605), henrettet, Forum, Bryndum Sg. 1981-88.
Persen, Christen, (1608), Ål. 1941-230.
Persen, Frands, (1608), Ho. 1941-231.
Persen, Hans, (1595), skipper, Rømø. 1976-120.
Persen, Hans, (1640), Broeng. 1932-143.
Persen, Jens, (1657), Vrøgum. 1946-453.
Persen, Jens, (c.1649), pr., Bramming. 1913-414.
Persen, Jep, (1608), Vester Vrøgum Ål. 1941-230.
Persen, Laue, (1638), karl, Krogsgård. 1982-335.
Persen, Mads, (1631), Vittarp, Outrup Sg. 1932-164.
Persen, Niels, (1647), Fredtoft. 1932-171.
Persen, Nis, (1608), Ansager. 1941-244.
Persen, Nis, (1608), Ho. 1941-232.
Persen, Peder, (1608), Oksby. 1941-232.
Persen, Powl, (1608), Oksby. 1941-233.
Persen, Tomas, (1608), Ho. 1941-232.
Person, Per, (c.1400), anskaffer af kirkeklokke, Tjæreborg. 1925-279.
Perssen, Jep, (1600), Sønderside. 1978-210.
Persson, Birger, (1303), svensk lagmand. 1970-496.
Persøn, Lauritz, (1645), bonde, Grimstrup Sg. 1926-336.
Persøn, Lauritz, (1645), herredsskriver, Skads Herred. 1926-329.
Persøn, Mads, (1645), bonde, Tjæreborg. 1926-331.
Peters, Georg, (1988), tømrermester, Ribe. 1989-388.
Peters, Harald, (1930), arkitekt, Esbjerg. 1987-67.
Peters, Harald, arkitekt. 2005-47.
Peters, Jep, (c.1880), gdr., Vester Vedsted Sg. 1968-19.
Peters, Oda, (1925), kunstner, Esbjerg. 1987-66.
Petersen, (1780), landmåler, Skodborg. 1943-667.
Petersen, (1840), degn, Vester Vedsted Sg. 1938-81, 93.
Petersen, (1891), lærer, Kokspang. 1954-410.
Petersen, (1945), bogholder, Karlsgårdeværket. 1981-168.
Petersen, (c.1880), tobaksspinder, Ribe. 1980-587.
Petersen, (c.1885), melhandler, Esbjerg. 1991-172.
Petersen, (c.1900), kromand, Foldingbro. 1971-629.
Petersen, A., (1890), fagforeningskasserer, Varde. 1990-78.
Petersen, Aksel, (c.1990), Sønderho. 1992-424.
Petersen, Anders, (1778), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-208, 212.
Petersen, Anders, (1822), soldat, Outrup. 1949-257.
Petersen, Andreas, (1887), fattiggårdsbestyrer, Vorbasse. 1997-214.
Petersen, Andreas, knapmager, Haderslev. 2007-32.
Petersen, Anker, (1949), lejrchef, Oksbøllejren. 1964-80. 1994-222. 1992-312.
Petersen, Anna, (1836), g.m. styrmand Mikkel Johansen Brinch, Sønderho, s.d.
Petersen, Asmus, (1876), hmd., Ribe. 1927-569.
Petersen, Asmus, (1925), lokomotivfører, Klåby Mergelselskab. 1983-479.
Petersen, Bendiks skov, (1956), ingeniør. 1957-302.
Petersen, C.A. (c.1865), skolelærer, Jerne. 1910-68.
Petersen, Carl, (1905), murermester, Vorbasse. 1997-212.
Petersen, Chr. (1848). 1939-23.
Petersen, Christian August, (1818-89), distriktslæge, Ribe. 1990-108.
Petersen, Christian Frederik, (d.1734), tolder, Ribe. 1919-69.
Petersen, Christian P., (c.1880), urmager, Ribe. 1976-214.
Petersen, Christiane, (1827-1907), g. Ravnkilde, s.d.
Petersen, Claus, gdr., Hillerup. 2009-21ff.
Petersen, Claus, købmand, tobakshandler, Haderslev. 2007-33.
Petersen, Ditlev, skibstømrer. 2008-7.
Petersen, Emil, (1869), ingeniør, Esbjerg. 1991-207.
Petersen, Erik, (c.1900), tandlæge, Ribe. 1994-171.
Petersen, Evald Tang, (1873-1923), Ribe. 1972-20ff.
Petersen, Folmer, (1945), bykommandant, Esbjerg. 1995-316.
Petersen, Fr., (1900), redaktør, Esbjerg. 1950-566.
Petersen, Frederik, (1902), redaktør, Esbjerg. 1983-455.
Petersen, Frederik, (c.1864), skrædder, St. Anst. 1904-175.
Petersen, frk., (1848), institutbestyrerinde. 1939-20.
Petersen, Gyde, (1914), gdr., Esbjerg. 1986-510.
Petersen, Hans Christian, (1819-50), Lindbjerg Mark, Ølgod Sg. 1948-264.
Petersen, Hans Christian, (1870), arbejdsmand, Esbjerg. 1991-212.
Petersen, Hans Frederik, (1870), arbejdsmand, Esbjerg. 1991-212.
Petersen, Hans M. (c.1930), gdr., Drostrup, Læborg Sg. 1994-160.
Petersen, Hans Th., (1920), vognmand, Esbjerg. 1992-339.
Petersen, Hans Wulf, (1870), hotelvært, Esbjerg. 1964-124, 132.
Petersen, Hans, (1924), fattiglem, Vorbasse. 1997-208.
Petersen, Holger, (1909), plantageejer, Baldersbæk. 1984-191.
Petersen, Inge, (1970), lærer, Agerbæk. 1997-215.
Petersen, Inger Dorothea, (1823-1905). 1972-53.
Petersen, J.P.C.L., (1874), herredsfoged. 1937-73.
Petersen, Jakob J., (1896), gdr., Vorbasse. 1997-210.
Petersen, Jens, (1819-1850), Østbæk Ølgod Sg. 1948-264.
Petersen, Johan, (1743), Hjerting. 1977-396.
Petersen, Johanne, (1847-1922) skoleleder, København. 2007-42.
Petersen, Jul. A., kaptajn. 1945-301.
Petersen, Jørgen Clausen, (1868), postekspeditør, Skodborghus. 1942-444.
Petersen, Jørgen Kristian Leonhard, (d.1892), pr., Janderup-Billum. 1911-40. 1963-597.
Petersen, L.C., advokat, Haderslev. 2007-33.
Petersen, Lars, (1863), arbejdsmand, Kbh. 1994-261.
Petersen, Lauge, (1842), sgf., Bække Sg. 1991-239.
Petersen, Leif, (1940), læge, Nørre Nebel. 1970-410ff.
Petersen, Lone, (1864), husjomfru, Ribe. 1970-395, 400.
Petersen, Magnus, (1827-1917), konservator. 1972-98. 1992-398.
Petersen, Marie Christine, (1825), Ålborg, g.m. Søren Ferslev, s.d.
Petersen, Mogens, (1905), entreprenør. 1976-45.
Petersen, Niels Jensen, (1884), Øster Vedsted. 1927-572.
Petersen, Niels Mathilius, (1866), fysiker, Filsø. 1976-247.
Petersen, Niels, (1945), forvalter, Blåvand. 1984-216.
Petersen, Niels, (1945), lejrfunktionær, Blåvandlejren. 1995-359.
Petersen, Osvald, (1919), politimester, Varde. 1979-235.
Petersen, Otte, Varde (1864). 2012-47.
Petersen, P.J., (1891), bager, Kjærbøl. 1927-575.
Petersen, P.J., (1920), minister. 1967-517.
Petersen, P.J., (1940), arkitekt. 1956-121.
Petersen, P.K., (1894), folketingsmand, Frøsiggård. 1941-259.
Petersen, P.K., gårdejer, Kalvslund. 2003-23.
Petersen, Parmo Carl, (1830-82), proprietær, Struer. 1972-3.
Petersen, Parmona, (1822-1902). 1972-53.
Petersen, Peter Jensen, (1837-1864), menig soldat, Føvling. 1909-117.
Petersen, Peter N., (1854), Plougstrup. 1970-462.
Petersen, Peter Nielsen, (1877), pr., Alslev-Hostrup. 1918-706.
Petersen, Peter Nielsen, (1893), arbejdsmand, Eskelund. 1927-575f.
Petersen, Peter, (1781), landmåler, Niebøl. 1973-218.
Petersen, Peter, (1850), hospitalsforstander, Varde. 1962-331.
Petersen, Peter, (1892), arbejdsmand, Maltbæk. 1927-575.
Petersen, Peter, (1942), gdr., Nørre Farup Sg. 2001-386.
Petersen, Peter, pastor. 2004-35.
Petersen, Peter, pr., Varnæs. 1975-65f.
Petersen, R.G., (1943), løjtnant. 1970-439.
Petersen, Rasmus, (1892), fabriksarbejder. 1927-575.
Petersen, Severin, (1932), lærer, Slotsbjergby. 1943-555.
Petersen, Sigrid, (c.1990), Sønderho. 1992-424.
Petersen, Sofie, (d.1952), kroejer, Lindknud. 1984-194.
Petersen, Susanne, (1876), frk. husbestyrerinde. 1970-400, 405f.
Petersen, Søren, (1864), gdr., Seem Sg. 1992-415.
Petersen, Thue, Bramming. 2005-68.
Petersen, Ulrich, (1917), ingeniør, Varde. 1973-187. 1973-155.
Petersen, Vagn, (1910), gdr., Visselbjerg, Alslev Sg. 1976-260.
Petersen, Viggo, (c.1950), kranfører, Esbjerg. 1993-57.
Petersen, Viggo, fmd., DSMF, Esbjerg. 2006-83.
Petersen, Villum, (1664), Fredericia. 1976-97ff.
Petersen, William, (d.1915), lærling, Varde. 1962-331.
Petersen, Aage, (1954), boelsmand, Gesten. 1956-73.
Petri, Johan Geofried, (1775-1806), kirurg, Ribe. 1929-325. 2012-37.
Petri, Vilhelm Suadicani. 2004-15.
Pettersen, Johan Stueck, (1640), foged, Krogsgård. 1951-342.
Peucher, Caspar, (1525-1602), professor, Wittenberg. 1970-370. 1971-553.
Pezel, Christoph, (1539-1604), professor, Wittenberg. 1970-371.
Pflug-Hattung, (1938), spion. 1979-239.
Pflug, Henrik Ovesen, (d.1709), ridefoged, forfatter. 1974-511.
Pflug, Ingeborg Pedersdatter, (1713), fuldmægtig, Nørholm. 1974-511.
Philip, Hans Christian, (1915), Hviding Sg. 1996-57.
Philips, Mary, (1908), g.m. Jacob A. Riis. s.d.
Philipsen, (1848), amanuensis, Haderslev. 1970-387.
Philipsen, Daniel, (c.1640), byfoged, Varde. 1976-118.
Philipsen, Hans, (1647), Tarp. 1978-29.
Philipsen, Hans, (1869), handelsmand, Esbjerg. 1979-355.
Philipsen, Niels, (1619), pr., Ål. 1929-406. 1932-154, 160. 1946-388, 393. 1947-622.
Philipsen, Thøste, (1534), pr., Ål. 1947-620.
Phillip August, konge af Frankrig. 2009-14.
Phillipsen, Daniel, (c.1642), byfoged, Varde. 1907-76. 1917-540ff.
Physant, Hans Jokum, (1864), gdr, Langetved. 1965-166.
Pichmann, Dorthe Margrethe, (1767), g.m. Oluf Bützow, Ribe. 1928-80.
Pichmann, Hans Jørgen, (1731), skrædder, Ribe. 1929-325.
Pichmann, Hans Lorentzen, (c.1662), Ribe. 1929-325.
Pichmann, Jørgen Jensen, (1734), Ribe. 1929-325.
Pietters, Jørgen, (1782), skipper, Föhr. 1980-557.
Pihl, Karl, (c.1900), Årre Sg. 1990-20.
Pihlkjær, Niels, (c.1900), gdr., Taborgård, Vejen. 1976-168.
Pilgaard, (1915), lærer, Ikast. 1986-558.
Pinholt, J.Gr., (c.1881), lærer. 1982-381.
Pinholt, Vilhelm, (1929), klitinspektør, politiker, Vejers. 1961-214. 1976-57. 1997-142. 2001-434f, 439. 2008-63, 66.
Piper, Ulrich Christian, (1696), toldinspektør, Ribe. 1918-592.
Pirchert, Niels, (1917), urmager, Nørre Nebel. 1988-206.
Pischmann, Hans Hansen, (1739), Ribe. 1929-325.
Pischmann, Hans, (1763), kæmner, Ribe. 1929-325.
Pistorius, Johannes, (1528-1605) (Hans Becker), Husum. 1971-558.
Pjalt-Johan, Føvling. 1923-37.
Pjalt-Kjersten Mari, Føvling. 1923-37.
Place, Arne de, (c.1974), skoleinspektør. 1997-232.
Plad(e), Peder Esbernsen, (c.1503), se også Palladius, Peder, Ribe. 1903-21f.
Plauborg, Ane Marie, (1852), Ølgod. 1943-573.
Plauborg, N., (1859), Galtho, Tistrup. 1948-87.
Plauborg, Niels, (1850), forpagter, Nørholm. 1966-359.
Plaugborg, Niels, (1894), hmd., Lærkeholt. 1927-576.
Plesner, (1890), cand.teol. Askov. 1972-134.
Plesner, præst, Darum. 2007-84.
Plessen, Fredrik Christian, (1717-1783), kommandør. 1924-167.
Pletz, Martin, (1602), pr., Slesvig. 1971-552, 597.
Plinius, forfatter, Rom. 2011-57.
Plouborg, P., (1932), gdr., Lærkeholt, Tistrup Sg. 1932-1f.
Ploug, Carl, (1868), redaktør, Kbh. 1955-535. 2002-19. 2003-83, 100.
Ploug, Chr., cafeejer, Esbjerg. 2003-81.
Ploug, Helge, værtshusejer, Esbjerg. 2003-81ff.
Ploug, Johannes Chr. Esbjerg. 2003-83.
Ploug, John Christer, Esbjerg. 2003-95.
Ploug, Margreth, værtshusejer, Esbjerg. 2003-81ff.
Plougborg Madsen, Hans, (1943), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Plougstrup, Hans Peder, (1882), Ølgod. 1971-669.
Plougstrup, N.P., (1880), Ølgod. 1971-669.
Plumps, Mads, (c.1900), Debel. 1992-408.
Plys, Peter, (1999). 1999-132.
Podebusk, Gidsel. 1961-167.
Podebusk, Mogens, (c.1550), godsejer, Vendsyssel. 1946-364.
Podebusk, Mourids, (1577), Ribe. 1964-113.
Podebusk, Mourids, (c.1584), Ribe. 1905-12.
Podebusk, Mourids, Ribe. 1977-446.
Podebusk, Mourids. 2005-39f.
Podebusk, Movrids, (1575), Kørup. 1963-543.
Podebusk, Predbiørn, (1534), lensmand, Riberhus. 1914-654. 1982-293.
Poder, Jonas, (1805), Nielsbygård, Føvling Sg. 1928-45.
Poder, Nis, (1880), Bække. 1963-589.
Pogge, Heinrich, (1880), Esbjerg. 1964-133.
Pogwisch, Laurids, (1649), kaptajn for Det vestjyske Kompagni, Skrumsager, Sønder Bork Sg. 1915-62.
Pontoppidan, (1840), pr., Hviding. 1938-80.
Pontoppidan, (1856), pr., Guldager. 1955-523.
Pontoppidan, (1934), landsretssagfører, Ribe. 1955-560.
Pontoppidan, (c.1909), herredsfuldmægtig, Ribe. 1914-699. 1989-381.
Pontoppidan, A., (1851), pr., Guldager. 1978-191.
Pontoppidan, Dines, (1845), pr., Seem, Ribe. 1934-465.
Pontoppidan, Ditlef Blangsted, (1780), pr., Grimstrup. 1921-324.
Pontoppidan, Ditlev, (c.1869), karl, Fåborg Mølle. 1992-408.
Pontoppidan, Erik Ludvigsen, (c.1755), prokansler, Kbh. 1912-278.
Pontoppidan, Erik, (1698-1764), teolog og historiker. 1903-70, 132. 1959-608.
Pontoppidan, Erik, (d.1764), topograf. 1943-660.
Pontoppidan, Erik, forfatter (Danske Atlas). 2007-26. 2011-74.
Pontoppidan, H. (d.1901), generalkonsul, Hamborg. 1922-588ff.
Pontoppidan, Marcus Clod, (1861-1960), exam.jur., Ribe. 1970-399, 409.
Pontoppidan, pr., Tistrup. 1944-31.
Pop, Thomas Hansen, (d.1729), sølvsmed, Ålborg. 1982-267.
Popke, Herman, (1734), birkefoged, Ribe. 1929-326.
Poppenheim, Popp Edler, (c.1864), østrigsk oberstløjtnant. 1904-57.
Pors, Mads, (1601), pr., Ribe. 1960-22.
Pors, Mads, (c.1575), magister, Ribe. 1946-389.
Pors, Peder Madsen, (c.1574-1646), rektor, Ringkøbing, senere pr., Vilslev. 1970-339.
Pors, Peder, (1610), pebling, Ribe. 1944-78.
Pors, Stig, (d.1645), til Skovgård. 1972-86.
Portoghese, Luigi, (c.1930), violinist, Esbjerg. 2000-276.
Poso, Johan, (1568), rektor, Wittenberg. 1970-364.
Posselt, (1870), marketender, Esbjerg. 1991-209, 212.
Posselt, (1889), hotelforpagter, Esbjerg. 1964-128.
Post, Juliane Eleonora Trolle, (1836), Slagelse. 1957-236.
Pottemagers, Mette, Johanne, (c.1642), Varde. 1907-78.
Pouch, (d.1682), g.m. Lambert Baggesen, Ribe. 1928-70.
Pouch, Charlotte, (1764), g.m. Johannes Hjort, Ribe. 1928-106.
Pouch, Hans Hansen, (d.1600), kapellan, Ribe. 1929-326.
Pouch, Johan, (1612), apoteker, Ribe. 1976-99.
Pouch, Johan, (d.1659), rådmand, Ribe. 1918-665.
Pouch, Johannes, (1632), pr., Ribe Domkirke. 1986-653.
Pouch, Laurids, (1652), hospitalsforstander, Ribe. 1929-326. 1982-305.
Pouch, Ludvig, (1620-1681), provinsialmedikus, Ribe. 1929-326. 1959-601. 1982-306f.
Pouch, Peder, (1660), Ribe. 1929-326.
Poulin, proprietær, Vamdrup. 1948-166.
Pouls, Anna Cathrine, (1865), Rind. 1960-84.
Poulsdatter, Dorthe, (1755), Dal, Grindsted Sg. 1989-332.
Poulsdatter, Jytte Kathrine, (c.1750), g.m. Johannes Becker, Ribe. 1928-74.
Poulsdatter, Kierstine, (d.1755), g.m. Morten Spangsberg, Strandby Kro. 1915-79.
Poulsdatter, Maren, (1837), Bordrup. 1952-110.
Poulsdatter, Met Kirstine, (1812), Tjæreborg. 1948-72.
Poulsen, (1923), musikdirektør, Ribe. 2000-273.
Poulsen, (1927), lærer, Hyllerslev, Janderup Sg. 1985-375.
Poulsen, (c.1870), møller, Bramming. 1968-85.
Poulsen, (c.1890), benbrudslæge, Kolsnap, Nustrup Sg. 1980-594.
Poulsen, (c.1890), fabrikant, Esbjerg. 1979-339.
Poulsen, (c.1890), redaktør, (Villebøl), Stepping. 1968-88.
Poulsen, Anders, (1698), fattigforstander, Ribe. 1929-327.
Poulsen, Arne, Sædding, Nørre Nebel Sg. 1974-496.
Poulsen, Asmus Anton, (1732), forpagter, Endrupholm, Vester Nykirke. 1908-150.
Poulsen, Asmus, (c.1880), sømand, Villebøl, Kalvslund Sg. 1968-86.
Poulsen, Bertha, (1912), Varde. 1978-147.
Poulsen, C.M., (1850), dr.phil., folketingsmand, Kbh. 1977-462, 470.
Poulsen, Carl Leopold, (1719-1805), generalmajor. 1924-162.
Poulsen, Caroline, (d.1836), g.m. ridefoged Hans Wulf. 1908-150.
Poulsen, Christen, (1597), hospitalsforstander, Ribe. 1982-303.
Poulsen, Christen, (1608), Varde. 1941-240.
Poulsen, Christen, (1759), gdr., Alslev. 1918-683.
Poulsen, Christen, (c.1640), Rousthøje. 1946-445.
Poulsen, Christian, (1841-1864), menig soldat, Ribe. 1909-108.
Poulsen, Claus, pr., Emmerlev. 1997-276.
Poulsen, Ellen Kirstine, (1825), g.m. Lauritz la Cour, s.d.
Poulsen, Eskild Wind, (1874-1907), gdr., Seem Sg. 1984-31f.
Poulsen, G., (1858), Ho. 1979-318.
Poulsen, Giermann, (1693), lovkyndig, Bølling. 1966-404.
Poulsen, Grumme, Gørding. 1946-389.
Poulsen, H., (1940), lærer, Grimstrup. 1941-334.
Poulsen, Hans Peder, (1943), Esbjerg. 1993-46.
Poulsen, Hans, (1700-tallet), kunstner, Ribe. 1983-433.
Poulsen, Hans, (1700), Gejsing. 1966-396.
Poulsen, Hans, (1707), skovløber, Gejsing. 1962-428.
Poulsen, Hans, (1708), rytterbonde, Skanderup. 1962-436.
Poulsen, Hans, (1731), kunstmaler, accise-, kran- og vejemester, Ribe. 1929-327.
Poulsen, Hans, (1782), Jerrig, Grindsted Sg. 1989-334.
Poulsen, Hans, (d.1925), klitplantør, Bordrup. 1952-167.
Poulsen, Jens Peter, (1910), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Poulsen, Jens, (1743), pr., Heinsvig. 1992-329.
Poulsen, Jens, (c.1870), Humlund. 1983-525.
Poulsen, Jens, (g.1780), Lønne. 1940-57.
Poulsen, Jeppe, teglbrænder, Vejrup. 1974-488.
Poulsen, Johan Adolf, (1770), Hundsbæk, Læborg Sg. 1973-246.
Poulsen, John, (1784-1825), urmager, Ribe. 1976-212.
Poulsen, Jørgen, (1870), gdr., Sønderby, Grindsted Sg. 1998-359.
Poulsen, Jørgen, (c.1823), grosserer. 1906-145.
Poulsen, Kr., (c.1865), snedker, Øse Sg. 1930-580.
Poulsen, Kristen, (c.1680), pr., i Henne. 1903-95.
Poulsen, Kristian, (c.1880), sømand, Villebøl, Kalvslund Sg. 1968-86.
Poulsen, L., (1910), fotograf, Vejen. 1985-363.
Poulsen, L.B. 1935-624, 647.
Poulsen, Laust B., (1864), lærer. 1965-166.
Poulsen, lærer, politiker, Stenderup. 2006-90.
Poulsen, Mads, (c.1661), pr., Veerst. 1917-437.
Poulsen, Maren, (1838-74), g.m. Niels Hansen Pedersen, s.d.
Poulsen, Margrethe. 2011-90.
Poulsen, Marianne, (1915), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-213.
Poulsen, Marie, (c.1848), Alslev. 1912-376.
Poulsen, Marna, (1974), Holsted. 1997-231.
Poulsen, Mikkel, (1656), Mølbjerg. 1972-140.
Poulsen, N.J., (1876), jernstøber, Esbjerg. 1991-208.
Poulsen, Niels, (1530-1606), bgm., Ribe. 1946-389. 1978-60.
Poulsen, Niels, (1785), gdr., Ølufvad. 1917-506.
Poulsen, Niels. 2005-43.
Poulsen, Nielsen, (1870), købmand, Esbjerg. 1991-209.
Poulsen, Olav, (1957), lærer, Esbjerg. 1999-95.
Poulsen, P. A., politiker. 2003-31.
Poulsen, P., (1895), lygtetænder, Bramming. 1995-382.
Poulsen, Palle, (1947), fodboldspiller, Herning. 1998-433.
Poulsen, Peder Nielsen, (1693), tolder, Ribe. 1929-327.
Poulsen, Peder, (1619), pr., Lydum. 1946-388.
Poulsen, Peder, (1811), Vilslev. 1939-80.
Poulsen, Peder, (1876-1939), hedeopdyrker. 1936-100. 1940-160.
Poulsen, Peder, kommunist, Esbjerg. 2010-17.
Poulsen, Peder, Vittarp. 1941-275.
Poulsen, Peter, (1923), Vittarp. 1936-108.
Poulsen, Peter, (c.1850), gdr., Okslund, Lindknud Sg. 1930-596.
Poulsen, Poul Jørgensen, (1858-1916), Varming, Seem Sg. 1984-33.
Poulsen, Poul, (1595), skipper, Husum. 1976-120.
Poulsen, Poul, (1970), sgf., Seem Sg. 1992-415.
Poulsen, Poul, (c.1890), gdr., Seem, Seem Sg. 1984-32.
Poulsen, Rasmus, (1852), boelsmand, Seest. 1962-378.
Poulsen, Ruth, (1960), Vejen. 1997-225.
Poulsen, Stephan, (1702), hører, Ribe. 1929-327.
Poulsen, Svend, Årre. 2011-34.
Poulsen, Søren, (1608), Sneum. 1940-106.
Poulsen, Søren, (1789), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Poulsen, Søren, (1908), fattiggårdsbestyrer, Vorbasse. 1997-214.
Poulsen, Søren, (c.1870), Humlund. 1983-525.
Poulsen, Th., (c.1850), kromand, Grindsted. 1984-55.
Poulsen, Thomas, (1868), kroejer, Grindsted Sg. 1998-342.
Poulsen, Thomas, (1884), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Poulsen, Zacharias Martin, (c.1848), smed, Alslev. 1912-373.
Povelsen, Peder, (1608), Roust. 1940-114.
Povelsen, Søren, (1743), smed, Henneby, Henne Sg. 1984-150.
Povelsen, Søren, (1829-1849), Henneberg. 1948-259.
Povlsdatter, Dorthe, (1697), Fåborg. 1946-470.
Povlsdatter, Kierstine, (1748), g.m. Morten Hansen Spangsberg, Strandby. 1922-642.
Povlsdatter, Kierstine, (c.1748), husholderske, Jerne. 1906-78f.
Povlsen (Bonnum), Niels, (1529-1606), bgm., Ribe. 1945-172.
Povlsen, Alfred, (1900), Ryslinge. 1965-192.
Povlsen, Grumme, (c.1519), pr. 1945-172.
Povlsen, Hans (Grum), (1694-1772), skænkevært, Kbh. 1945-213.
Povlsen, Hans, (1620), Bøllund, Ølgod Sg. 1930-542.
Povlsen, Laurids, (1900), fattiggårdsbestyrer, Vorbasse. 1997-214.
Povlsen, Mikkel, (1656), Mølbjerg. 1972-140.
Povlsen, Morten, (c.1530), pr. 1945-172, 194.
Povlsen, Søren, (c.1830), gdr., Okslund, Lindknud Sg. 1930-595.
Prange, (1950), slagter, Esbjerg. 2000-235.
Prange, Knud, forfatter. 2009-73, 75. 2003-124. 2012-169.
Preisler, J.M., (1715-94). 1975-84.
Preusz, Mette Marie, (1675), g.m. Thomas Dethlefs, s.d.
Preusz, Peder, (c.1674), bgm., Tønder. 1982-247, 255f.
Prinds, Jeppe, (c.1912), gdr., Endrupskov. 1912-357.
Printz, Per, (1762), urmager, Sverige. 1976-207.
Pritchard, Emily, kunstmaler. 2011-12, 16, 31f.
Prom, Klavs, (1733), hører, kantor, Ribe. 1929-327.
Prom, Laurits Mortensen, (1718), hører, Ribe. 1929-327.
Prom, Mads, (1650), pr., Sørbymagle. 1950-488.
Protopopoff, Natalia, (1925), fyrstinde. 1965-220.
Prytz, Marie, (1921), Kbh. 1980-576.
Prækfader, Maren, heks, Ribe. 1930-506.
Præstholm, Henrik, forfatter. 2009-4.
Præstin, Bernt, (1777), spangmand, Vilslev. 1939-79.
Ptolemæus, geograf. 2007-26.
Puggaard-Petersen, (c.1909), gæstgiver, Ribe. 1914-700.
Puggård, H, (1858), grosserer, Ribe. 1934-486.
Puggård, Hans Hansen, (1751), ligningsmand, Ribe. 1929-327.
Puggaard, Hans, (c.1851), grosserer, Ribe. 2003-22ff, 33. 2002-27.
Puggaard, Laust, (1828), gdr., Uglvig. 1993-71.
Puggaard, Rudolf, (1886), Kbh. 1999-70.
Pultz, Peter Vilhelm, (1839), møller, Vamdrup. 1941-341.
Punck, Jørgen Jørgensen, (1707), stadsprokurator, Ribe. 1929-327.
Paabøl, Frode, (1970), førstelærer, Rindby. 1999-22.
Påbøl, Kristian, (c.1880). 1973-297.
Paaske, (1915), lærer, Holstebroegnen. 1986-558.
Påskesen, Søren, (1707), Jordrup. 1962-432.
Qualen, Josva, v. (c.1563), general. 1914-648.
Quedens, Agnethe, (c.1890), Ribe. 1994-164.
Quedens, Anton, (c.1860), købmand, Ribe. 1996-71.
Quedens, Eline, g. Ferslev, Ribe. 1970-409.
Quedens, købmand, Ribe. 1938-121.
Quilinius, Artus den Ældre, (1609-689, kunstsmed, Gottorp. 1972-96.
Quist Lauridsen, (1945), graver, Skanderup. 1956-59.
Quist-Petersen, (c.1885), handlende, Esbjerg. 1991-172.
Quist, (1781), ridefoged, Hesselmed. 1973-218.
Quist, H.J., (1897), arkitekt, Esbjerg. 1978-21.
Quist, Morten, (1862), gdr., Bredsten. 1994-230.
Quist, Peder Sørensen, pr., Vejlby-Homå. 1976-149.
Quist, Søren, “præsten i Vejlby”. 1976-149.
Quistgaard, (1846), kancelliråd, Kolding. 1984-60.
Quistgaard, Theodor, (1842), byfoged, Varde. 1978-131.
Quitzow, Henning, (1541), Lydumgård. 1970-497.
Quong, Søren Nielsen, (1755), kæmner, Ribe. 1931-805.
Quong, Søren Nielsen, (d.1759), kæmner, pengemester, Ribe. 1929-328.
Quaade, (c.1864), kammerherre. 1904-47.
Qvist, Byrge, (d.1835), Janderup Sg. 1911-32f, 35f, 41.
Qvist, Karen Jacobsdatter, (d.1743), g.m. bgm. Johan Kragh, s.d.
Qvist, Ursula Mette Marie, (c.1816), Janderup Sg. 1911-33.
Qvistgaard, Niels Pedersen, (d.1748), forpagter, Nørholm. 1974-510. 1976-85.
Raben, Gregers Kristian, (c.1830), Ålholm Slot. 1969-287.
Rabitz, Anne H., (1851), Guldager Kro. 1978-191.
Radsor, Hans, (1788), hører, kapellan, Ribe. 1929-329.
Radtlef, Anders, (c.1696), Ribe. 1929-329.
Radtlef, Johan, (d.1659), rådmand, Ribe. 1929-329.
Radulf, (c.1170), biskop, Ribe. 1973-267. 1977-510ff. 1985-330.
Radung og Rasmussen, (1800), brændevinsbrændere, Vamdrup. 1941-340.
Rafn, Christian, (1740-1825), maler. 1975-64.
Rafn, Søren, (1798), landmåler. 1956-107.
Raft, Carsten, (1939), konservativ. 1999-27.
Ragli, Eberhardt, (1761), kolonist, Vorbasse Sg. 2000-204.
Ragling, Franz, (1762), kolonist, skrædder, Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-213.
Rahbæk, I., (1966), seminarieadjunkt, Esbjerg. 1997-227.
Rahbæk, Inger, (1915), Ål Sg. 1986-562.
Rahbæk, Rasmus, (1942), gdr., Oved. 2001-384.
Rahr, Jens Rasmussen, (1709-1787), købmand, Ribe. 1917-529. 1929-328. 1976-110ff. 1977-434. 1989-403. 1998-364.
Rahr, Oluf Hansen, (1641), byskriver, Ribe. 1974-507.
Rahr, Rasmus Hansen, (d.1720), købmand, Ribe. 1984-139f.
Rahr, Rasmus Jensen, (1776-1855), købmand, Ribe. 1908-12ff. 1931-804. 1914-747. 1934-423, 457.
Rahr, Sophie Caroline, f. Goldt, (c.1848), Ribe. 1908-12.
Raloff, Karl, (1945), flygtning. 1999-9.
Rambertsen, Niels, (1674), Varde. 1943-612.
Rambusch, dr. forfatter. 1903-91.
Rambusch, Hartvig H., (1945), byrådsmedlem, Esbjerg. 1995-307.
Rambusch, Hartvig, landsretssagfører. 2006-26.
Rambusch, pr., Hoven. 1961-200.
Rambusch, pr., Sdr Omme. 1935-658.
Rammel, Mickel, (1707), pr., Grimstrup. 1943-630.
Rammer, Peder, (1870), Plougstrup. 1941-208.
Ramsay, (1939), engelsk gesandt. 1989-298f.
Ramsing, (c.1875), adjunkt, Ribe Katedralskole. 1968-32.
Ramsing, Anna Margrethe, f. Borgen, (c.1835), Anst. 1909-93.
Ramsing, Carl, (c.1851), Ribe. 2002-28.
Ramsing, Caroline, (c.1857), Ribe. 2002-15.
Ramsing, Peder, (1803), hospitalsforstander, Ribe. 1924-143. 1929-329.
Ramsing, Peder, (c.1802), løjtnant, gæstgiver, Ribe. 1907-169, 180ff. 1908-8.
Ramsing, Peter, (1837-1904), skoleelev, Ribe. 2002-28.
Ramsing, Thora, (c.1900), Ribe. 1994-170.
Ramsing, V.J.A., (1801-71), pr., Andst Sg., Darum Sg. 1903-46. 1909-92. 1915-125ff. 1957-169. 1980-520. 1989-368. 1992-401.
Ramsing, Verner, (1835-1882), cand. polyt. 2002-25.
Ramten, Nissen, (1893), lærer. 1938-26.
Ramus, biskop, Odense. 1946-375.
Ramus, Joachim Friderich Melchior, (1781), amanuensis, klokker, Ribe. 1929-329.
Rand Jørgensen, Ole, (1954), bibliotekar, Varde. 1997-153.
Randbøl, (1867), pr., Bevtoft. 1950-521.
Randers, Søren, (1584), student, Kbh. 1978-90.
Randløv, Ejnar, (1944), førstelærer, Sædding. 1946-433. 1992-324. 1999-75.
Randrup, Hans Michael, (1779-1844), stiftfysikus (1822-1844), Ribe. 1911-107. 1913-473f. 1929-329. 1934-434. 1968-99. 2012-33.
Ranek, (1945), tolk, Varde. 1984-216.
Rangst, Maren Christensdatter, (1637), heks, Sønderside, Ho Sg. 1929-396.
Rannek, Maren Christensdatter, (1637), heks, Sønderside, Ho Sg. 1932-166. 1987-26.
Rantzau, Anna Sophie, (d.1760), g.m. Hans Schack, stifter af stamhuset Gram og Giesegård. 1921-444f. 1929-331.
Rantzau, Bendix Christoffersen til Møgeltønder, (1582), lensmand. 1960-19. 1971-565.
Rantzau, Christen, (1641), til Breitenburg, amtmand. 1918-644. 1974-509. 1980-622.
Rantzau, Daniel, (1705), kammerjunker, Visselbjerg, Alslev Sg. 1916-345. 1976-264.
Rantzau, Gert, (1616), statholder, Slesvig. 1963-524.
Rantzau, Godske, (1600-tallet), Krogsgård, Trøjborg m.fl. 1982-290. 1999-132.
Rantzau, Godske, (c.1530), amtmand, ejer af Vamdrupgård, Haderslev. 1918-644.
Rantzau, Henrik, (c.1670). 1915-68.
Rantzau, Henrik, (d.1644), til Schmool. 1937-100. 1974-509.
Rantzau, Jesper, (1547), lensmand. 1937-33.
Rantzau, Johan, (c.1540), lensmand, Ribe. 1912-299. 1914-654.
Rantzau, Johan, (c.1680), godsejer, Bramming hovedgård. 1913-455. 1978-209.
Rantzau, Johan, feltherre. 1945-178.
Rantzau, Kristian, (c.1719), godsejer, Bramming. 1913-422.
Rantzau, Kristoffer Ottesen, (1508-71), amtmand, Rendsborg. 1971-557.
Rantzau, Margrethe, (g.1609), Haderslev. 1953-217. 1979-428.
Rantzau, Peder Godskesen, (1535-1602). 1971-565.
Rantzau, Peder, (1579), Trøjborg, ejer af Vamdrupgård. 1918-644. 1934-533. 1941-337. 1961-281.
Rantzau, Øllegård, (c.1730), Sneumgård. 1913-424.
Ranulf, Christian, (c.1700), Jordrup. 1969-252.
Ranulf, Kristian, (1707), rytterbonde, Jordrup. 1962-431.
Ranzau, Henrik, (c.1433), høvedsmand, rigsråd, Vardehus. 1910-110. 1914-652.
Rasbesh, Olivia, (1817), g.m. Peder Hjort, Ribe. 1920-187.
Rasch, Andreas Hansen (1690), regimentsskriver. 1977-543.
Rasch, Andreas, (c.1697), ejer af Visselbjerg. 1918-683.
Rasch, Jens, (1608), Hyllerslev. 1941-228.
Rasch, Jens, (1679), rådmand, Varde. 1919-97.
Rasch, Mads, (1608), Hyllerslev. 1941-239.
Rasch, Martinus, Ribe. 1929-329.
Rasch, P.N., (1743), skipper, Sønderside. 1977-441.
Rasch, Peder, (1608), Sjelborg. 1940-111.
Rasch, Søren, (1783-1848), bondeskipper, Ho. 1977-449. 1979-323. 1980-563. 1983-448.
Rasch, Vilhelm, Sømandshjemmets Generalsekretær. 2006-90ff.
Raschkin, Wiktor, (1945), flygtning, Bobruisk. 1995-362.
Rask Jensen, gdr. 2010-9.
Rask, Anders Hansen, (1705), regimentsskriver, Visselbjerg, Alslev Sg. 1916-345. 1943-676. 1966-407. 1969-243, 255, 262. 1976-264, 285. 1977-403.
Rask, Christian, (1831), borger, Ribe. 1934-423.
Rask, Daniel Philip, (c.1700), sagfører?. 1969-243.
Rask, Hans, (1807), gdr., Darum. 1923-73.
Rask, Hans, (c.1640), gdr., Darum. 1913-420.
Rask, Jacob, (1876), Plougstrup. 1940-42.
Rask, Jep, (1640), Thordrup. 1930-510f.
Rask, Jørgen, (1642), birkeskriver, Hyllerslev. 1952-153.
Rask, L.N., (1753), skipper, Ho. 1977-442.
Rask, Niels, (1613), Bandsbjerg. 1932-140.
Rask, Niels, Aastrup. 2007-82.
Rask, Rasmus Kristian, sprogforsker. 1971-659.
Rask, Rasmus, (1915), Plougstrup. 1936-101.
Raskesen, Ane, (1839), Hessel Hodde. 1964-1.
Raskmark, Herning. 1981-77.
Rasksen, Hans Rask, (1932), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-184ff., 190.
Rasksen, Rask Hansen, (1849), gdr., Vibæk, Alslev Sg. 1932-189f.
Rasksen, Rask, (c.1848), præstegårdsforpagter, Bryndum. 1914-689.
Rasmus, Agnete, (c.1642), borger, Varde. 1907-81ff.
Rasmusdatter, Anne, (d.1670), g.m. Hans Hansen Roager, Ribe. 1929-330.
Rasmusdatter, Kirsten Marie, (1802), Bække. 1957-186.
Rasmusdatter, Maren, (1600-tallet), g.m. Niels Thomsen, Varde, s.d.
Rasmusdatter, Voldborg, (d.1696), g.m. Mads Madsen, Ribe. 1929-314.
Rasmussen Jensen, Laurids, (1917), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Rasmussen, (1864), pr., Ho. 1962-386.
Rasmussen, (1895), pr., Malt. 1976-177.
Rasmussen, (1922), lærer, Orten-Tinghøj, Varde Landsogn. 1997-173.
Rasmussen, (1945), politimester, Varde. 1985-434.
Rasmussen, (c.1925), pr., Øse Sg. 1996-35.
Rasmussen, A., (1912), murermester, Esbjerg. 1978-22.
Rasmussen, Anders, (1574), svend, Ribe. 1975-207.
Rasmussen, Anders, (1743), Ribe. 1929-329.
Rasmussen, Brynjulf, (1884-1947), herredsfoged, Esbjerg. 1957-239.
Rasmussen, Børge Langsig, (1943), tømrer, Tistrup. 1970-435ff.
Rasmussen, C. (c.1834), toldkarl, Farup. 1911-168f.
Rasmussen, Carl Frede, (1945), skræddermester, Lyne. 1971-616.
Rasmussen, Christen, (1884), hmd., Børsmose. 1927-572.
Rasmussen, Christian, (1960), Katbøl, Åstrup Sg. 1968-98.
Rasmussen, Edith Camilla. 2004-55ff.
Rasmussen, Eigil, Esbjerg. 2005-90.
Rasmussen, Emil, gdr., Årre. 2011-36.
Rasmussen, Frode, (1957), gdr., Bække. 1959-660.
Rasmussen, Gudrun, sygeplejeelev, Esbjerg. 2009-69.
Rasmussen, Hans Hedegaard, (1921), lærer, Alslev. 1928-152.
Rasmussen, Hans, (1715), Kolding. 1963-567.
Rasmussen, Hans, (1838), Allerup. 1939-84.
Rasmussen, Hans, (1870), Eskelund, Brørup Sg. 1932-43.
Rasmussen, Hans, (1954), politimester, Varde. 1954-420. 1979-249.
Rasmussen, Hans, forbundsformand, DSMF. 2006-84.
Rasmussen, Hans, lœrer, kirkesanger. 2004-55.
Rasmussen, Hans, omrejsende skindhandler, Roskilde. 1927-587.
Rasmussen, Henning, (1975), bgm., Esbjerg. 1991-257. 1999-32. 2001-438.
Rasmussen, J.P., (1865-1937), førstelærer, Outrup. 1927-678. 1981-73ff.
Rasmussen, Jacob, (d.1718), borger, Ribe. 1929-329. 1984-135.
Rasmussen, Jens Christian, (1821-1849), soldat, Starup. 1949-239.
Rasmussen, Jens, (c.1700), fæster, Jordrup. 1969-254, 265.
Rasmussen, Jens, (c.1896), hotelejer, Esbjerg. 2000-274.
Rasmussen, Jens, politiker, Ribe. 2011-94.
Rasmussen, Jørgen Dieckmann, Esbjerg. 2003-113, 117.
Rasmussen, Jørgen, (1708), dragon, Strudvad i Janderup, 1949-334.
Rasmussen, Jørgen, (1788), hmd., Faurlund, Seem Sg. 1988-224ff.
Rasmussen, Karen, (1931), lærerinde, Lindknud. 1984-187.
Rasmussen, Kirsten, (1995), børneparkeringen, Esbjerg. 1995-394.
Rasmussen, Knud, (1791), gdr., Ansager. 1959-558.
Rasmussen, Knud, fotograf. 2005-90.
Rasmussen, Knud, polarforsker. 2008-47.
Rasmussen, Kristen. 2005-43.
Rasmussen, L., (1905), Vandamgård, Vejen. 1976-43, 160.
Rasmussen, L.B., (1899), pr., Manø. 1939-144.
Rasmussen, Laura Kirstine, (1915), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Rasmussen, Laurids, (1915), rigsdagsmand. 1981-8, 19.
Rasmussen, Lauritz, (d.1584), svend, Ribe. 1963-544.
Rasmussen, Laust, (c.1900), folketingsmand, Grindsted. 1931-726, 731. 1998-360.
Rasmussen, lærer, Alslev. 2008-70.
Rasmussen, Mads, (1851), snedkermester, Ribe. 1934-444.
Rasmussen, N.L., (1933), møntforsker, Skåne. 1947-597.
Rasmussen, Niels, (1652), hører, Ribe Katedralskole. 1973-281.
Rasmussen, Niels, (1685), ridefoged, Sønderskov Hgd. 1968-134, 140.
Rasmussen, Niels, (1707), Jordrup. 1962-432.
Rasmussen, Otte, (1647), bgm., Varde. 1919-85. 1932-173, 175. 1953-219. 1971-650, 668.
Rasmussen, Peder, (1950), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-212.
Rasmussen, Peter, (c.1940), Ribe. 2000-222.
Rasmussen, R. (c.1871), pr., Nørre Nebel. 1921-425.
Rasmussen, Rasmus S., (1914), gdr., Skovlund. 1973-186ff.
Rasmussen, Rasmus, (1880), Tirslund. 1955-609.
Rasmussen, Rasmus, (1917), folketingsmedlem. 1981-19.
Rasmussen, Rudolf, (1943), vicebgm., Varde. 1979-247.
Rasmussen, Sigrid. 2008-65.
Rasmussen, Søren, (1906), gdr., Skjoldbjerg, Vorbasse Sg. 2000-211.
Rasmussen, Theodor Ludvig Marius. 2004-55ff.
Rasmussen, Vilhelm, (1903), pædagog. 1967-513.
Rathien, C.V., (1912), Varde. 1978-147.
Rathje, (1910), hattemager, Varde. 1981-135, 146.
Rathlou, Catarina, (1638). 1982-316.
Rathlou, Godske Sivertsen, (d.1636), Krogsgård, Tjæreborg Sg. 1982-316, 335f.
Rathlou, Jørgen Godskesen, (1638), til Krogsgård, Tjæreborg Sg. 1982-316ff.
Rathlou, Jørgen, (1640), Krogsgård. 1941-342.
Rathlou, Osvald, (1638). 1982-316f.
Rathlou, Philip, (1638). 1982-316.
Rathlou, Wolf Sivert, (1638). 1982-316.
Ratlev, Johan, (1641), borger, Ribe. 1974-507.
Ratlou, Godske, (c.1630), godsejer, Krogsgård, Tjæreborg. 1913-451.
Ratlou, Jørgen, (c.1635), godsejer, Krogsgård, Tjæreborg. 1913-451.
Raub, Martin, (1761), kolonist, Vorbasse Sg. 2000-200, 213.
Rauche, (1844), Hennegård. 1948-87.
Raufn, Abel, (1755), borger, Lemvig. 1939-108.
Raun Pedersen, (1922), lærer, Orten-Tinghøj, Varde Landsogn. 1997-173.
Raun, (1830), kirkesanger, Alslev. 1931-775.
Raun, Iver, (1685), konsumtionsforpagter, Ribe. 1929-329.
Raun, Svenne, (1827), lærer, Alslev. 1928-145.
Raunkjær, Ane, (c.1878), Raunkjærgård. 1911-07.
Raunkjær, C., botaniker. 2011-78.
Raunkjær, Morten, (1932), gdr., Ovnbøl, Thorstrup Sg. 1932-22.
Raunkjær, Morten, Lyne. 1961-200.
Raunkjær, N., (1917), gdr., Lyne. 1988-201ff.
Ravn Andersen, Peter, (1945), arbejdsmand, Ølgod. 1971-620.
Ravn Jensen, S., (1934), skoleinspektør, Outrup. 1981-76.
Ravn Pedersen, Hallum, Kvong Sg. 1974-495.
Ravn, A.W., (1795), landinspektør. 1932-192.
Ravn, Anders, (1719), Lejrskov. 1966-398.
Ravn, H.V., fyr- og vagervæsenet. 2006-98.
Ravn, Hans, (1880), mølleejer, Vester Vamdrup. 1961-284.
Ravn, Hans. 2006-71.
Ravn, Iver, (1680), amtsskriver, Ribe. 1968-139.
Ravn, Jeppe A., (1930), Fåborg. 1936-75. 1938-59.
Ravn, Jørgen Ingversen, (1695-1734), pr., Farup. 1905-101f. 1963-548.
Ravn, Jørgen, (1750), forpagter, Estrup. 1952-36.
Ravn, Jørgen, (1828-1910), Ferup. 1935-647. 1965-166.
Ravn, Lars Pedersen, Ålborg. 2010-35.
Ravn, Marius, (1966), rektor, Haderslev. 1999-106.
Ravn, Rasmus Hansen, (1866-1929), pr., Henne, Lønne. 1929-429f.
Ravnkilde, Cold, (1930-erne), lejrleder, Renbæk. 1976-68.
Ravnkilde, Hans Ferdinand, (1832-93), bagermester. 1972-53.
Ravnsøe, Hans Sørensen (c.1650). 1945-191.
Rawenach, Frantz, (1739), soldat, Varde. 1962-325.