Stavnsbånd og Vestjylland

– blev bonden fri? Af Jørgen dieckmann Rasmussen. 

Frihedsstøtten i København er symbolet på stavnsbåndets ophævelse og dermed det 200-års jubilæum, der fejredes i 1988. Frihedsstøtten og dens inskriptioner er velkendte, men hvor meget siger de os i dag, og hvad siger de om Vestjylland på landboreformernes og stavnsbåndets tid?
Ikke så meget, for forholdene i Vestjylland afved afgørende fra forholdene i det øvrige Danmark. Den forudgående udvikling og de landbrugsmæssige forudsætninger her var meget anderledes end i det øvrige kongerige. Faktisk var man her allerede på frivillig basis i gang med reformer i landbruget, da lovgivningen kom.

Udgivet 1988. 33 s. Pris kr. 20,- plus forsendelse. Bestil den på histsamfund@gmail.com